Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Prokuratury Okręgowej w Elblągu oraz Prokuratur Rejonowych okręgu elbląskiego:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w skrzynce podawczej Prokuratury Okręgowej w Elblagu: http://epuap.gov.pl/

Dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15.15) do biura podawczego na następujących nośnikach danych:
– pamięć masowa USB,
– płyta CD/DVD.

Wymagania dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
– Dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym, lub podpisane przy użyciu profilu zaufanego w ePUAP.
– Nośnik, na którym dostarczono dokument elektroniczny musi być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego identyfikację.
– Dokument elektroniczny przekazany na nośniku jest przekazywany adresatowi wraz z nośnikiem.
– Doręczenie dokumentu elektronicznego na nośniku danych zostanie poświadczone dokumentem w postaci papierowej.
– Akceptowane formaty dokumentów to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, XML, TXT, GIF, TIF (.TIFF), BMP, JPG, ODS, ODT, PDF, SVG, PNG.

Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA!
Aby złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne. Rejestracja konta na stronie: http://epuap.gov.pl/

Data umieszczenia: 16.01.2014

Aktualizacja: 05.04.2017