Komunikaty Prokuratur Rejonowych

Komunikaty Prokuratury Rejonowej w Braniewie

Zawiadamia się, że z dniem 30 marca 2020 roku (poniedziałek) wznowione zostanie działanie Prokuratury Rejonowej w Braniewie.

Wszelką korespondencję do Prokuratury Rejonowej w Braniewie, od wskazanej wyżej daty, należy kierować pod jej adresem – ul.Sądowa 1, 14-500 Braniewo.

Data umieszczenia: 27.03.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Zawiadamia się, że decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie o zarządzeniu kwarantanny wobec pracowników Prokuratury Rejonowej w Braniewie w związku z koronawirusem SARS-CoV-2, działalność tej jednostki została zawieszona od dnia 18 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku.

Wszelką korespondencję do Prokuratury Rejonowej w Braniewie należy kierować na adres Prokuratury Okręgowej w Elblągu – Bulwar Zygmunta Augusta 13, 82-300 Elbląg, w adresie należy dopisać w nawiasie (Prokuratura Rejonowa w Braniewie).

Data umieszczenia: 17.03.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Prokuratura Rejonowa w Braniewie zawiadamia o bezpłatnych poradach prawnych prokuratorów w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

W dniach 21 oraz 24-28 lutego 2020 r. w godz. 8.00-15.30 będą udzielane bezpłatne porady prawne przez prokuratorów w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Informacje będą udzielane w pok. nr 309 Prokuratury Rejonowej w Braniewie mieszczącej się w budynku Sądu Rejonowego w Braniewie (14-400 Braniewo, ul. Sądowa 1).

Data umieszczenia: 21.02.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

W dniach 18-22 lutego 2019 r. w godz. 8.00-15.30 będą udzielane bezpłatne porady prawne przez prokuratorów w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Informacje będą udzielane w pok. nr 309 Prokuratury Rejonowej w Braniewie mieszczącej się w budynku Sądu Rejonowego w Braniewie.

Data umieszczenia: 15.02.2019 r.
Opublikował: Piotr Ferenc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w nawiązaniu do zapisów Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przesyła w załączeniu „Informator teleadresowy instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz osobom stosującym przemoc” obejmujący powiat braniewski.
Informator teleadresowy
Data umieszczenia: 30.07.2015
Opublikował: Dariusz Brzeziński

Komunikaty Prokuratury Rejonowej w Elblągu

Działając na podstawie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone w sprawie PR 1 Ds. 1422.2020, że w dniu 28 września 2020r. do Sądu Rejonowego w Elblągu VIII Wydział Karny został skierowany akt oskarżenia przeciwko podejrzanym o czyn z art. 279 § 1 kk i inne przestępstwa, art. 291 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

Data umieszczenia: 30.09.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Działając na podstawie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone w sprawie PR 3 Ds. 694.2020, że w dniu 30 czerwca 2020r. do Sądu Rejonowego w Elblągu VIII Wydział Karny został skierowany akt oskarżenia przeciwko osobom podejrzanym o czyny z art. 279 § 1 kk, art. 278 § 1 kk i art. 288 § 1 kk.

Data umieszczenia: 06.07.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Działając na podstawie art. 131 §2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, iż w dniu 28.02.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt PR 3 Ds. 1260.2019, PG 812/19 dot. dokonanego w latach 2018-2019 w Elblągu wyłudzenia i usiłowania wyłudzenia mienia na szkodę wielu osób zostało wydane postanowienie o umorzeniu dochodzenia wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego / na podstawie art.17§1pkt 2 kpk /.

Data umieszczenia: 06.03.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Działając na podstawie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone w sprawie PR 1 Ds. 2124.2018, że w dniu 30 września 2019r. do Sądu Rejonowego w Elblągu VIII Wydział Karny został skierowany akt oskarżenia przeciwko grupie osób podejrzanym o czyny z art. 279 § 1 kk.


Data umieszczenia: 08.11.2019 r.
Opublikował: Marek Białousz

Treść komunikatu
Data umieszczenia: 30.10.2014
Opublikował: Dariusz Brzeziński

Treść komunikatu
Data umieszczenia: 31.12.2013

Treść komunikatu
Data umieszczenia: 28.02.2013 r.

Opublikował: Zbigniew Stachowiak

Działając na zasadzie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, że w dniu 13 grudnia 2012 roku wydano postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzemu śledztwa w sprawie o sygnaturze akt: 1 Ds 787/12 przeciwko Wojciechowi K. podejrzanemu o wyłudzenie pożyczek między innymi za pośrednictwem portalu internetowego www.zakra.pl, www.kokos.pl, to jest o czyny z art. 286 § 1 kk, którym zabezpieczone w sprawie dowody rzeczowe w postaci dokumentacji bankowych będą przechowywane w aktach głównych sprawy do czasu przedawnienia karalności czynu zabronionego.

Działając na zasadzie art. 131 §2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, że w dniu 27.11.2012 r. wszczęto śledztwo w sprawie 1Ds. 787/12 p-ko Wojciechowi K. podejrzanemu o wyłudzenia pożyczek m. in. za pośrednictwem portalu internetowego www.zakra.pl, www.kokos.pl tj. o czyny z art. 286 §1 kk.

Działając na zasadzie art. 131 §2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, że w dniu 29.11.2012 r. umorzono śledztwo w sprawie 1Ds. 787/12 p-ko Wojciechowi K. podejrzanemu o wyłudzenia pożyczek m. in. za pośrednictwem portalu internetowego www.zakra.pl, www.kokos.pl tj. o czyny z art. 286 §1 kk wobec stwierdzenia, że sprawca nie popełnia przestępstwa na zasadzie art. 17 §1 pkt 2 kpk w związku z art. 31 §1 kk.

Działając na zasadzie art. 131 §2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, że w sprawie 1 Ds. 1387/12 dot. wyłudzeń za pośrednictwem portalu aukcyjnego „Allegro” w dniu 19.10.2012 r. Prokurator Rejonowy skierował do Sądu Rejonowego w Elblągu VIII Wydział Karny akt oskarżenia p-ko Tomaszowi P.

Działając na zasadzie art. 131 §2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, że w dniu 05.10.2012 r. Prokurator Rejonowy wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowaniu 1 Ds. 1019/11 p-ko Tomaszowi P. dot. wyłudzeń za pośrednictwem portalu aukcyjnego „Allegro”. Postępowanie toczy się pod sygn. 1 Ds. 1387/12.

Działając na zasadzie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia, iż w dniu 28.06.2012r. wydano postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie 3Ds. 980/12 dot. uporczywego naruszania praw pracowniczych n/sz pracowników PHU Jawro z/s w Elblągu, wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego na zasadzie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk.
Działając na zasadzie art. 306 § 1 kpk informuję, iż osobom wymienionym w art. 305 § 4 kpk przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia do sądu właściwego do rozpozniana sprawy. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od daty otrzymania odpisu postanowienia (w tym przypadku uzyskania informacji o umorzeniu dochodzenia). Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 i 460 kpk).
Jednocześnie informuję, iż wszystkie osoby pokrzywdzone, zgodnie z treścią art. 100 § 2 kpk po odpis postanowienia o umorzeniu dochodzenia mogą zgłaszać się do Prokuratury Rejonowej w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 8-12.

Działając na zasadzie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, iż w dniu 31.05.2012 r. w sprawie o sygnaturze 3 Ds. 116/12 dot. uporczywego naruszania praw pracowniczych w firmie PHU „Jawro”, zostało wydane postanowienie o umorzeniu dochodzenia wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego na zasadzie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk.

Działając na zasadzie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, że w dniu 27.02.2012 r. został w sprawie 3 Ds. 1435/11 skierowany akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Elblągu Wydział II Karny p-ko Edwardowi W. oskarżonemu o czyny z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk i inne.

Działając na zasadzie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, że w dniu 17.02.2012 r. został w sprawie 1 Ds. 315/11 skierowany akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Elblągu Wydział II Karny p-ko Elżbiecie O. oskarżonej o czyny z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Komunikaty Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu

W związku z zaplanowanym d niach 18-24 lutego 2019r. „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
Prokuratorzy Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu przy ul. Warmińskiej 17 a
będą udzielali informacji osobom pokrzywdzonym przestępstwem o przysługujących im uprawnieniach, w dniach:
Prokurator Zbigniew Świderski w dniach 18 lutego 2019r. od godz. 9.00 do 14.00
Prokurator Elżbieta Rojowska w dniach 19-20 lutego 2019r. od godz. 9.00 do 14.00
Prokurator Zdzisław Łukasiak w dniach 21-22 lutego 2019r. od godz. 9.00 do 14.00

Data umieszczenia: 18.02.2019 r.
Opublikował: Marek Białousz