Komunikaty
Komunikat
23 listopada 2019 zostanie zorganizowany IV Kongres Nauk Sądowych. Jest to wydarzenie przeznaczone dla biegłych i rzeczoznawców z całej Polski.
- IV Kongres Nauk Sądowych
Data umieszczenia: 04.06.2019
Opublikował: Marek Białousz


Zarządzenie Prokuratora Okręgowego o ustaleniu 02 maja 2019r. dniem wolnym od pracy
Ustala się dzień 02 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki słuzbowe w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu oraz w podległych jej Prokuraturach Rejonowych.
W zamian za dzień wolny od pracy (02 maja 2019 r.) ustala się dzień 11 maja 2019 r. dniem pracy, w wymiarze 8 godzin.
Data umieszczenia: 18.04.2019
Opublikował: Marek Białousz


Komunikat
Komunikat dot. projektu realizowanego w ramach Funduszu Sprawiedliwości na terenie obszaru jeleniogórskiego w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2021
- Komunikat
Data umieszczenia: 07.03.2019
Opublikował: Piotr Ferenc


Komunikat
Komunikat dot. utworzenia w ramach struktury Caritas Archidiecezji Gdańskiej Ośrodka Okręgowego Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Lokalnych Punktów Pomocy
- Komunikat
Data umieszczenia: 07.03.2019
Opublikował: Piotr Ferenc


Komunikat
Komunikat dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku asesora w Prokuraturze Rejonowej w Iławie.
Prokuratura Okręgowa w Elblągu uprzejmie zawiadamia wszystkich kandydatów ubiegających się o stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Iławie, iż w dniu 30 stycznia 2019 r. o godzinie 10,00 w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 13, odbędzie się posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej w Elblągu, na którym rozpatrzone zostaną wnioski kandydatów ubiegających się o mianowanie na stanowisko asesora.
- Komunikat
Data umieszczenia: 23.01.2019
Opublikował: Marek Białousz


Zarządzenie Prokuratora Okręgowego o ustaleniu 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy
- Komunikat
Data umieszczenia: 05.12.2018
Opublikował: Marek Białousz


Komunikat dot. Posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Elblągu
- Komunikat
Data umieszczenia: 24.09.2018
Opublikował: Adrian Meszko


Komunikat
Prokuratura Okręgowa w Elblągu informuje, iż w dniu 14 września 2018r. przy udziale zaproszonych gości, odbędzie się uroczyste otwarcie budynku Prokuratury Rejonowej w Iławie.
Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11.00 i zostanie przeprowadzona w budynku Prokuratury Rejonowej w Iławie ul. Generała Andresa 2, w Sali Konferencyjnej nr 112 na I piętrze.
- Komunikat
Data umieszczenia: 10.09.2018
Opublikował: Adrian Meszko


Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
W zwiazku z organizowaniem w dniach 19-25 lutego 2018r. "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", bezpłatne porady prawne w prokuraturze Rejonowej w Braniewie będą udzielane w dniach 19-23 lutego w godzinach od 8:00 do 15:30 w siedzibie Prokuratury w Braniewie przy ul. Sądowej 1 w pokoju nr 309.
Data umieszczenia: 20.02.2018
Opublikował: Adam Banasiak

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Prokuratura Okręgowa w Elblągu oraz prokuratury rejonowe okręgu elbląskiego - jak co roku - włączają się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.
W związku z tym, w siedzibach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury tut. okręgu zorganizowane zostały dyżury prokuratorów, w trakcie których udzielane będą bezpłatne porady zgłaszającym się osobom, pokrzywdzonym przestępstwem.
Dyżury te będą pełnione w dniach:
 • 19 lutego 2018 roku w godzinach: 8.00 - 17.00
 • od 20 lutego 2018 roku do 23 lutego 2018 roku w godzinach: 8.00 - 15.30
Siedziby prokuratur:
 • Prokuratura Okręgowa w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 13,
 • Prokuratura Rejonowa w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 8-12,
 • Prokuratura Rejonowa w Braniewie, ul. Sądowa 1,
 • Prokuratura Rejonowa w Działdowie, ul. W. Jagiełły 39,
 • Prokuratura Rejonowa w Iławie, ul. Gen. Andersa 2,
 • Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28,
 • Prokuratura Rejonowa w Ostródzie, ul. Sobieskiego 12,
 • Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu, ul. Warmińska 17 A.
Data umieszczenia: 19.02.2018
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego o ustaleniu 2 stycznia 2018r. dniem wolnym od pracy
- Komunikat
Data umieszczenia: 20.12.2017
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego o ustaleniu 2 listopada 2017r. dniem wolnym od pracy
- Komunikat
Data umieszczenia: 26.10.2017
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego o ustaleniu 14 sierpnia 2017r. dniem wolnym od pracy
- Komunikat
Data umieszczenia: 07.08.2017
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego o ustaleniu 2 maja 2017r. dniem wolnym od pracy
- Komunikat
Data umieszczenia: 07.04.2017
Opublikował: Adam Banasiak

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Prokuratura Okręgowa w Elblągu oraz prokuratury rejonowe okręgu elbląskiego - jak co roku - włączają się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.
W związku z tym, w siedzibach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury tut. okręgu zorganizowane zostały dyżury prokuratorów, w trakcie których udzielane będą bezpłatne porady zgłaszającym się osobom, pokrzywdzonym przestępstwem.
Dyżury te będą pełnione w dniach:
 • 22 lutego 2017 roku w godzinach: 8.00 - 18.00
 • od 20 lutego 2017 roku do 24 lutego 2017 roku w godzinach: 8.00 - 15.30/LI>
Siedziby prokuratur:
 • Prokuratura Okręgowa w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 13,
 • Prokuratura Rejonowa w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 8-12,
 • Prokuratura Rejonowa w Braniewie, ul. Sądowa 1,
 • Prokuratura Rejonowa w Działdowie, ul. W. Jagiełły 39,
 • Prokuratura Rejonowa w Iławie, ul. Gen. Andersa 2,
 • Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28,
 • Prokuratura Rejonowa w Ostródzie, ul. Sobieskiego 12,
 • Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu, ul. Warmińska 17 A.
Data umieszczenia: 20.02.2017
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Komunikat

Prokurator Okręgowy w Elblągu działając na podstawie art. 139 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z dnia 15 lutego 2016r.) wdrożył postępowanie służbowe w celu ustalenia, czy w związku z zastosowaniem wolnościowego środka zapobiegawczego wobec Piotra U., podejrzanego w sprawie PR 1 Ds. 1529.2016 Prokuratury Rejonowej w Elblągu, objętej zwierzchnim nadzorem służbowym, doszło do istotnych uchybień w zakresie sprawności prowadzonego postępowania przygotowawczego.
Data umieszczenia: 07.12.2016
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Komunikat

W dniu dzisiejszym na polecenie Prokuratora Okręgowego do tut. Prokuratury zostały dostarczone z Prokuratury Rejonowej w Elblągu akta sprawy o sygnaturze PR 1 Ds. 1529. 2016 dot. dokonanego w dniu 24 listopada 2016 r. uszkodzenia ciała małoletniego.
Prokurator Okręgowy objął przedmiotową sprawę zwierzchnim nadzorem służbowym. Akta aktualnie badane sa pod kątem zasadności odstąpienia od skierowania do Sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania oraz prawidłowości przyjętej kwalifikacji prawnej czynu.
Data umieszczenia: 02.12.2016
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Niebieska Linia
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" to placówka prowadzona przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia", oferująca pomoc i wsparcie osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz przedstawicielom służb i instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.
Oferta Pogotowia jest wciąż ulepszana i poszerzana. Tegorocznymi nowościami są konsultacje prowadzone w językach angielskim, rosyjskim i migowym.
W załącznikach znajdziecie Państwo informację o aktualnej ofercie Pogotowia.
- Informacja o interwencjach
- Oferta
Data umieszczenia: 22.11.2016
Opublikował: Adam Banasiak

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego o ustaleniu 31 października 2016r. dniem wolnym od pracy
- Komunikat
Data umieszczenia: 26.10.2016
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w obszarze Prokuratury Okręgowej w Elblągu
- Zarządzenie
Data umieszczenia: 21.06.2016
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Prokurator Okręgowy w Elblągu powołał nowego rzecznika Prasowego

Z dniem 04 maja 2016 r Prokurator Okręgowy w Elblągu powierzył pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu, Iwonie Piotrowskiej - prokuratorowi Prokuratury Rejonowej w Elblągu delegowanemu do Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Elblągu:
Prokurator Rejonowy w Elblągu delegowany do Prokuratury Okręgowej w Elblągu
Iwona Piotrowska
Tel. (055) 239-35-80
Kom. 518-011-530
e-mail: rzecznik.prasowy@elblag.po.gov.pl
Data umieszczenia: 10.05.2016
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego o ustaleniu 2 maja 2016r. dniem wolnym od pracy
- Komunikat
Data umieszczenia: 22.04.2016
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Tydzień dla Ofiar Przestępstw
- Lista organizacji, które biorą udział w Tygodniu dla Ofiar Przestępstw
Data umieszczenia: 10.02.2016
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego o ustaleniu 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy
- Komunikat
Data umieszczenia: 02.12.2015
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
- Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
- Baza teleadresowa podmiotów świadczących pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie
- Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
- Baza teleadresowa Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
- Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
- Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe
Data umieszczenia: 04.04.2016
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogłasza VI konkurs na pracę pt. „Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego”
Warunki konkursu:
- objętość opracowania: max 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami);
- termin nadesłania pracy: 30 września 2015 r.;
- adres: Lidia.Mazowiecka@pg.gov.pl
Dla najlepszej pracy wybranej przez jury składającego się z przedstawicieli: Prokuratora Generalnego, Wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Polskiego Centrum Mediacji. Prokurator Generalny oraz Prezes Wydawnictwa Wolters Kluwer przewidział nagrody. Wyróżniona praca zostanie opublikowana w miesięczniku „Prokuratura i Prawo”, a w skróconej wersji również w innych publikatorach poświęconych mediacji.
Data umieszczenia: 11.03.2015
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa
Baza danych
Krajowy Program Przecidziałania Przemowy w Rodzinie na lata 2014-2020
Baza teleadresowa Urzędu Wojewódzkiego województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data umieszczenia: 11.03.2015
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Elblągu
- Informacja
Data umieszczenia: 10.03.2015
Opublikował: Dariusz Brzeziński

Kampania informacyjna "Nie daj się zrobić w słupa"

Prokuratura Okręgowa w Elblągu przyłącza się do udziału w kampanii informacyjnej "Nie daj się zrobić w słupa" zainicjowanej przez Kontrolę Skarbową. Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu.
Data umieszczenia: 25.02.2015
Opublikował: Dariusz Brzeziński

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 2015

Prokuratura Okręgowa w Elblągu informuje, iż w ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" w siedzibach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury tut. okręgu zorganizowane zostaną dyżury prokuratorów w trakcie których udzielane będą bezpłatne porady osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Pełna treść komunikatu: Komunikat
Ulotka Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw 2015

Dnia 26 lutego 2015 r. odbędzie się konferencja na temat: "Indywidualnej oceny służącej ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony". Plakat informacyjny tego wydarzenia dostępny jest tutaj.
Data umieszczenia: 13.02.2015
Opublikował: Dariusz Brzeziński

II Kongres Nauk Sądowych
Komunikat
Karta uczestnictwa
Data umieszczenia: 12.02.2015
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego o ustaleniu 10 listopada 2014r. dniem wolnym od pracy
- Komunikat
Data umieszczenia: 09.10.2014
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Ogłoszenie o sprzedaży telefonów komórkowych - Nokia
- Ogłoszenie - o sprzedaży telefonow komórkowych
- Ogłoszenie - o nabyciu telefonow komórkowych
Data umieszczenia: 27.05.2014
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego o ustaleniu 2 maja 2014r. dniem wolnym od pracy
- Komunikat
Data umieszczenia: 22.04.2014
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw


Prokuratura Okręgowa w Elblągu informuje, iż w ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" w siedzibach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury tut. okręgu zorganizowane zostaną dyżury prokuratorów w trakcie których udzielane będą bezpłatne porady osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W przedsięwzięciu tym wezmą również udział zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy ofiarom przestępstw na terenie działania podległych prokuratur.
Dyżury te będą pełnione w dniach:
24 lutego do 28 lutego 2014 roku w godzinach: 8.00 – 15.30
26 lutego 2014 roku w godzinach: 8.00 – 17.00

Siedziby prokuratur:
- Prokuratura Okręgowa w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 13,
- Prokuratura Rejonowa w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 8-12,
- Prokuratura Rejonowa w Braniewie, ul. Sądowa 1,
- Prokuratura Rejonowa w Działdowie, ul. W. Jagiełły 39,
- Prokuratura Rejonowa w Iławie, ul. Gen. Andersa 2,
- Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28,
- Prokuratura Rejonowa w Ostródzie, ul. Sobieskiego 12,
- Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu, ul. Warmińska 17 A.

Data umieszczenia: 06.02.2014
Opublikował: Dariusz Brzeziński

Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym na sprzedaż samochodu Daewoo Lanos
- Ogłoszenie o drugim przetargu
- Oferta
- Wzór umowy
- Informacja o zakończeniu drugiego przetargu
Data umieszczenia: 18.12.2013
Opublikował: Dariusz Brzeziński

Informacja o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu Daewoo Lanos
- Ogłoszenie przetargu
- Oferta
- Wzór umowy
- Informacja o zakończeniu przetargu
Data umieszczenia: 26.11.2013
Opublikował: Dariusz Brzeziński

Informacja o przetargu nieograniczonym na usługi pocztowe
- Ogłoszenie przetargu
- SIWZ
- Unieważnienie
Data umieszczenia: 08.11.2013
Międzynarodowy Dzień Mediacji

W dniu 17 października 2013 r. obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji

Data umieszczenia: 11.10.2013
Święto Policji
W dniu 30 lipca 2013r. Prokurator Okręgowy w Elblagu wziął udział w uroczystych obchodach Święta Policji, które odbyły się w Olsztynie. W Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej zostały wręczone odznaczenia, awanse na wyższe stopnie i wyróżnienia. Za zasługi dla Policji Minister Spraw Wewnętrznych nadał medale. W gronie odznaczonych - srebrny medal za zasługi dla Policji otrzymał Prokurator Okręgowy w Elblągu - Zbigniew Więckiewicz.

Data umieszczenia: 01.08.2013
Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji
Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji (październik 2013 r.) Prokurator Generalny ogłasza IV konkurs na pracę pt. „Mediacja w sprawach o przemoc w rodzinie”

Warunki konkursu:
- objętość opracowania: max 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami);
- termin nadesłania pracy: 30 września 2013 r.;
- adres: Lidia.Mazowiecka @ pg.gov.pl

Dla najlepszej pracy wybranej przez jury składającego się z przedstawicieli Prokuratora Generalnego, Wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Polskiego Centrum Mediacji Prokurator Generalny przewidział nagrody książkowe ufundowane przez Prezesa Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Nagrodzona praca zostanie też opublikowane w miesięczniku „Prokuratura i Prawo”, a w skróconej wersji również w innych publikatorach poświęconych tematowi mediacji.

Data umieszczenia: 13.03.2013
Opublikował: Zbigniew Stachowiak

19.11.2012 - Od dnia 5 listopada 2012 r. uległa zmianie (obniżeniu) kwota bazowa stanowiąca
podstawę do obliczania wynagrodzenia dla biegłych sądowych za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej.
Obecnie kwota bazowa wynosi 1 766,46 zł (dotychczas: 1 873,84 zł).
Podstawa prawna: Dz. U. z 2012 r. poz. 1101.

03.10.2012 - "Międzynarodowy Dzień Mediacji"
- Komunikat

28.05.2012 - Konkurs "Mediacja w praktyce prokuratorskiej lub mediatora (studium
przypadku)"

- Informacja