Komunikaty

KOMUNIKAT

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w związku z pojawieniem się kolejnych ognisk zakażenia wirusem Sars-CoV-2 w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu oraz Prokuraturze Rejonowej w Elblągu utrzymany jest dwuzmianowy system czasu pracy, przy określeniu godzin urzędowania od godziny 7:00 do godziny 20:30.

I zmiana : od godziny 7:00 do godz. 13:30,

II zmiana : od godziny 14:00 do godz. 20:30.

Przyjmowanie dokumentów: od godz. 07:30 do godz. 13:30 (Biuro Podawcze)

Pomiędzy godziną 13:30 a 14:00 przewidziana jest przerwa techniczna przeznaczona na dezynfekcję stanowisk pracy.

 

Data umieszczenia: 02.07.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w okresie od dnia 8 do dnia 19 czerwca 2020 roku pełniący funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu Pan prokurator Sławomir Karmowski przebywał będzie na urlopie wypoczynkowym.

Data umieszczenia: 08.06.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że z dniem 1 czerwca 2020 roku pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu powierzone zostało Panu prokuratorowi Sławomirowi Karmowskiemu.

Z pełniącym funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu można kontaktować się telefonicznie na numery telefonów 55-239-41-24 lub 661-940-912 albo też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rzecznik.prasowy@elblag.po.gov.pl

– Pełna treść komunikatu –

Data umieszczenia: 29.05.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Zawiadomienie pokrzywdzonych w sprawie i ich pełnomocników o przesłaniu aktu oskarżenia w sprawie oraz o treści art. 49a, art. 54 § 1, art. 343, art. 343a, art. 378a kpk znajduje się w linku poniżej.

Zawiadomienie

Data umieszczenia: 27.05.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

KOMUNIKAT

Prokuratura Okręgowa w Elblągu informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2020 Prokuratora Okręgowego w Elblągu z dnia 14 maja 2020 roku w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu oraz podległych prokuraturach rejonowych (z wyjątkiem PR w Nowym Mieście Lubawskim i Działdowie) został wprowadzony dwuzmianowy system czasu pracy, przy określeniu godzin urzędowania od godziny 7:00 do godziny 20:30.

I zmiana : od godziny 7:00 do 13:30,

II zmiana : od godziny 14:00 do 20:30.

Pomiędzy godziną 13:30 a 14:00 przewidziana jest przerwa techniczna przeznaczona na dezynfekcję stanowisk pracy.

W prokuraturach rejonowych w Nowym Mieście Lubawskim i Działdowie obowiązuje system jednozmianowy z czasem pracy od godziny 7:30 do godziny 15:30.


Data umieszczenia: 20.05.2020 r.
Data aktualizacji: 26.05.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Zawiadamia się, że z dniem 30 marca 2020 roku (poniedziałek) wznowione zostanie działanie Prokuratury Rejonowej w Braniewie.

Wszelką korespondencję do Prokuratury Rejonowej w Braniewie, od wskazanej wyżej daty, należy kierować pod jej adresem – ul. Sądowa 1, 14-500 Braniewo.

 – Pełna treść komunikatu –

Data umieszczenia: 27.03.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Zawiadamia się, że decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie o zarządzeniu kwarantanny wobec pracowników Prokuratury Rejonowej w Braniewie w związku z koronawirusem SARS-CoV-2, działalność tej jednostki została zawieszona od dnia 18 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku.

Wszelką korespondencję do Prokuratury Rejonowej w Braniewie należy kierować na adres Prokuratury Okręgowej w Elblągu – Bulwar Zygmunta Augusta 13, 82-300 Elbląg, w adresie należy dopisać w nawiasie (Prokuratura Rejonowa w Braniewie).

 – Pełna treść komunikatu –

Data umieszczenia: 17.03.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 , w trosce o zdrowie pracowników Prokuratury Okręgowej w Elblągu, wprowadzam do odwołania ograniczenia związane z przyjęciem interesantów.

Korespondencja od interesantów przyjmowana będzie drogą pisemną lub elektroniczną (e-mail, fax) a niezbędne informacje udzielane będą przez telefon.

Treść komunikatu

 

Data umieszczenia: 16.03.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Prokuratura Okręgowa w Elblągu oraz prokuratury rejonowe okręgu elbląskiego – jak co roku – włączają się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowany w dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku.

W związku z tym, w siedzibach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury tut. okręgu zorganizowane zostaną dyżury prokuratorów, w trakcie których udzielane będą bezpłatne porady zgłaszającym się osobom, pokrzywdzonym przestępstwem.

W Prokuraturze Okręgowej w Elblągu dyżury będą pełnione w dniach:

21 luty 2020r. w godzinach: 8:00-15:30

24 luty 2020 r. w godzinach : 8.00-17.00

25-28 luty 2020r. w godzinach : 8.00-15: 30

Siedziby prokuratur:

-Prokuratura Okręgowa w Elblągu ,ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13,

-Prokuratura Rejonowa w Elblągu , ul. Płk . Dąbka 8-12,

-Prokuratura Rejonowa w Braniewie, ul. Sądowa 1,

-Prokuratura Rejonowa w Działdowie, ul. W. Jagiełły 31,

-Prokuratura Rejonowa w Iławie, ul. Gen. Andresa 2 ,

-Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28,

-Prokuratura Rejonowa w Ostródzie , ul. Sobieskiego 12,

-Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedziba w Morągu , ul. Warmińska 17 a

 

Data umieszczenia: 19.02.2020
Opublikował: Marek Białousz

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, świadkom oraz osobom im najbliższym.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję, że w roku 2020 również prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem* który oferuje pomoc dla wszystkich osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych w zakresie: pomocy specjalistycznej w tym prawnej, mediacji i psychologicznej oraz finansowej tj.

 • pomocy prawnej,
 • mediacji,
 • pomocy psychologicznej,
 • doradztwa pierwszego kontaktu,
 • pokrywania kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy,
 • finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
 • pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

Ośrodek działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w miejscowościach:

 1. Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17/101 – czynny codziennie poniedziałek w godzinachi3.00-20.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00;
 2. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tolkmicku przy ul. Sportowej 1 – czynny wtorek w godzinach 8.00-11.00; środa w godzinach 8.00- 12.00; czwartek w godzinach 8.00-11.00;
 3. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Braniewie przy ul. Moniuszki 22 – czynny codziennie poniedziałek w godzinach 13.00-20.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00;
 4. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Iławie przy ul. Chełmińskiej 1 – czynny poniedziałek w godzinachió.00-20.00; środa w godzinach 16.00-19.00; piątek w godzinach 16.00-19.00;
 5. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00- 17.00;
 6. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Działdowie przy ul. Wolności 64 – czynny codziennie poniedziałek w godzinachi3.00-20.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00;
 7. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3 – czynny poniedziałek w godzinach 15.30- 18.30; środa w godzinach 15.30-18.30; czwartek w godzinach 15.30-19.30.

W ramach Ośrodka prowadzimy również telefon czynny przez całą dobę również w niedziele i święta 662-171-076 – pod którym można uzyskać informacje dotyczącą form pomocy w Ośrodkach oraz wszystkie inne niezbędne informację dla osoby pokrzywdzonej, świadka i osób im najbliższych.

Wszelkich informacji udzielamy również pod nr tel. (55) 642-44-25 w godzinach 9.00- 16.00 lub za pośrednictwem e-mail esas i@wp.pl.

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych, świadków i osób im najbliższych współfinansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Data umieszczenia: 12.02.2020
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Prokuratura Rejonowa w Braniewie pod numerem PR Ds. 1411.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie popełnienia przestępstwa przewozu przez granice Unii Europejskiej okazu gatunku podlegającego ochronie.

W dniu 08 grudnia 2019r na przejściu granicznym w Gronowie, ujawniono akt przewozu z terenu Federacji Rosyjskiej, bez wymaganego zezwolenia figurki wykonanej z kła morsa.

Powyższy czyn określony w art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jest zagrożony karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Data umieszczenia: 15.01.2019
Opublikował: Marek Białousz

Prokuratura Rejonowa w Działdowie pod numerem PR Ds. 1615.2019 nadzoruje postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety.
Do tragicznego zajścia doszło w dniu 23 listopada 2019 r. w Działdowie w wyniku prawdopodobnego zaczadzenia na skutek zaistniałego pożaru.
W toku czynności procesowych nadal będą wyjaśniane okoliczności tego zdarzenia. W celu ustalenia przyczyny zgonu przeprowadzono sekcję zwłok.

Data umieszczenia: 13.12.2019
Opublikował: Marek Białousz

Prokuratura Rejonowa w Działdowie pod numerem PR Ds. 1658.2019 nadzoruje postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci 35 letniej kobiety i jej nienarodzonego dziecka.

Komunikat

Data umieszczenia: 06.12.2019
Opublikował: Marek Białousz

Prokuratura Okręgowa w Elblągu pod numerem PO I Ds. 23.2017 nadzoruje postępowanie dotyczące popełnienia przestępstwa oszustwa podatkowego w wyniku czego doszło do wielomilionowych uszczupleń podatkowych na rzecz Skarbu Państwa.

Komunikat

Data umieszczenia: 06.12.2019
Opublikował: Marek Białousz

oskarżonym o przestępstwa z art. 586 ksh, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 302 § 1 kk w zw. art. 308 kk w zw. z art. 12 kk, Tomaszowi B. oskarżonemu o przestępstwa z art. 586 ksh, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 300 § 3 kk w zw. z art. 300 § 1 kk w zw. z art. 308 kk, Janowi Sz., Jerzemu Sz. i Krzysztofowi Sz., oskarżonym o przestępstwa z art. 218 § la kk, art. 296 § 1 kk w zw. z art. 296 § 2 kk, art. 300 § 1 kk w zw. z art. 300 § 3 kk w zb. z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 308 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, 302 § 1 kk w zw. z art. 308 kk w zw. z art. 12 kk – popełnione w związku z działalnością Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego „Lechbud” Sp. z o.o. z/s w Szczecinie, KRS 0000013493, oraz Przedsiębiorstwa Budowlanego „Tembud Bis Szut” Sp. j. z/s w Szczecinie, KRS 0000046180.

Zawiadomienie

Data umieszczenia: 24.10.2019
Opublikował: Marek Białousz

W związku z prowadzonym postępowaniem pod sygnaturą PO I Ds 60.2017, działając na podstawie art. 300 § 2 kpk w zw. z art. 131 § 2 i 3 kpk, Prokuratura Okręgowa w Elblągu niniejszym doręcza pokrzywdzonym w sprawie pouczenie o prawach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. W zawitym terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia pokrzywdzonym przysługuje prawo do żądania osobistego doręczenia pouczenia.

Pouczenie

Data umieszczenia: 24.10.2019
Opublikował: Marek Białousz

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję, że w roku 2019 również prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem* który oferuje pomoc dla wszystkich osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych w zakresie: pomocy specjalistycznej w tym prawnej .mediacji i psychologicznej oraz finansowej
Szczegółowe informacje w załączniku.

Komunikat

Data umieszczenia: 12.09.2019
Opublikował: Marek Białousz

23 listopada 2019 zostanie zorganizowany IV Kongres Nauk Sądowych. Jest to wydarzenie przeznaczone dla biegłych i rzeczoznawców z całej Polski.

Komunikat

Data umieszczenia: 04.06.2019
Opublikował: Marek Białousz

Ustala się dzień 02 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki słuzbowe w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu oraz w podległych jej Prokuraturach Rejonowych.
W zamian za dzień wolny od pracy (02 maja 2019 r.) ustala się dzień 11 maja 2019 r. dniem pracy, w wymiarze 8 godzin.

Data umieszczenia: 18.04.2019
Opublikował: Marek Białousz

Prokuratura Okręgowa w Elblągu uprzejmie zawiadamia wszystkich kandydatów ubiegających się o stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Iławie, iż w dniu 30 stycznia 2019 r. o godzinie 10,00 w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 13, odbędzie się posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej w Elblągu, na którym rozpatrzone zostaną wnioski kandydatów ubiegających się o mianowanie na stanowisko asesora.

Komunikat

Data umieszczenia: 23.01.2019
Opublikował: Marek Białousz

komunikat

Data umieszczenia: 24.09.2018
Opublikował: Adrian Meszko

Prokuratura Okręgowa w Elblągu informuje, iż w dniu 14 września 2018r. przy udziale zaproszonych gości, odbędzie się uroczyste otwarcie budynku Prokuratury Rejonowej w Iławie.
Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11.00 i zostanie przeprowadzona w budynku Prokuratury Rejonowej w Iławie ul. Generała Andresa 2, w Sali Konferencyjnej nr 112 na I piętrze.

komunikat

Data umieszczenia: 10.09.2018
Opublikował: Adrian Meszko

W zwiazku z organizowaniem w dniach 19-25 lutego 2018r. „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, bezpłatne porady prawne w prokuraturze Rejonowej w Braniewie będą udzielane w dniach 19-23 lutego w godzinach od 8:00 do 15:30 w siedzibie Prokuratury w Braniewie przy ul. Sądowej 1 w pokoju nr 309.


Data umieszczenia: 20.02.2018
Opublikował: Adam Banasiak

Prokuratura Okręgowa w Elblągu oraz prokuratury rejonowe okręgu elbląskiego – jak co roku – włączają się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.
W związku z tym, w siedzibach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury tut. okręgu zorganizowane zostały dyżury prokuratorów, w trakcie których udzielane będą bezpłatne porady zgłaszającym się osobom, pokrzywdzonym przestępstwem.
Dyżury te będą pełnione w dniach:

 • 19 lutego 2018 roku w godzinach: 8.00 – 17.00
 • od 20 lutego 2018 roku do 23 lutego 2018 roku w godzinach: 8.00 – 15.30

Siedziby prokuratur:

 • Prokuratura Okręgowa w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 13,
 • Prokuratura Rejonowa w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 8-12,
 • Prokuratura Rejonowa w Braniewie, ul. Sądowa 1,
 • Prokuratura Rejonowa w Działdowie, ul. W. Jagiełły 39,
 • Prokuratura Rejonowa w Iławie, ul. Gen. Andersa 2,
 • Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28,
 • Prokuratura Rejonowa w Ostródzie, ul. Sobieskiego 12,
  Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu, ul. Warmińska 17 A.

Data umieszczenia: 19.02.2018
Opublikował: Paweł Stankiewicz