Komunikaty

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie toczy się śledztwo przeciwko podejrzanemu Patrykowi L., któremu zarzuca się sprowadzenie w nocy z 14 na 15 maja tego roku zdarzenia zagrażającego życiu oraz zdrowiu mieszkańców jednego z budynków znajdujących się w miejscowości Kitnowo w postaci realnego niebezpieczeństwa spowodowania wybuchu gazu oraz pożaru tego obiektu. Jak wynika z dokonanych w przedmiotowej sprawie ustaleń sprawca wykorzystując porę nocną oraz sen mieszkańców dostał się do wnętrza budynku, gdzie odkręcił zawory w jednej z kuchenek gazowych powodując tym ulatnianie się gazu i jednocześnie włączył urządzenia elektryczne znajdujące się w pobliżu kuchenki. Po tym zbiegł z miejsca zdarzenia. W tym czasie w budynku znajdowało się dziewięć śpiących osób, a w tym pięcioro dzieci w różnym wieku. Tragicznemu w skutki zdarzeniu zapobiegł jeden z mieszkańców budynku, który po przebudzeniu się wyczuł ulatniający się gaz i podjął odpowiednie działania uniemożliwiające jego eksplozję. W efekcie podjętych w sprawie działań doszło do zatrzymania sprawcy zdarzenia przez funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Po wykonaniu z udziałem podejrzanego niezbędnych w sprawie czynności procesowych Prokurator Rejonowy w Ostródzie skierował wniosek o zastosowanie wobec niego najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania. Zatrzymanemu w sprawie sprawcy za popełnienie zarzucanego mu czynu grozi bardzo surowa kara pozbawienia wolności w wymiarze od 1 roku do 10 lat.

Aktualnie w sprawie realizowane są dalsze niezbędne czynności procesowe zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności zaistniałego zdarzenia.

Data umieszczenia: 21.05.2021 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokuratura Okręgowa w Elblągu, działając na podstawie art. 334 § 3 k.p.k. w zw. z art. 131 § 2 k.p.k., zawiadamia pokrzywdzonych o przesłaniu w dniu 20 maja 2021 roku do Sądu Rejonowego w Ostródzie aktu oskarżenia w sprawie PO I Ds. 59.2020 przeciwko Barbarze Marii D. oskarżonej o przestępstwo z art. 300 § 3 kk w zw. z art. 300 § 1 kk w zb. z art. 301 § 1 kk w zb. art. 302 § 1 kk w zw. z art. 308 kk w zw. z art. 11 §2kkw zw. z art. 12 kk oraz o przestępstwo z art. 296 § 1 kk w zw. z art. 12 kk oraz Agnieszce D.-M. oskarżonej o przestępstwo z art. 300 § 3 kk w zw. z art. 300 § 1 kk w zb. z art. 301 § 1 kk w zb. art. 302 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk – popełnione w związku z działalnością DELIKATES Sp. j. z siedzibą w Ostródzie, KRS: 0000191867.

Zawiadomienie wraz z pouczeniem

Data umieszczenia: 20.05.2021 r.
Opublikował: Marek Białousz

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Elblągu z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie

Data umieszczenia: 21.04.2021 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie toczy się śledztwo przeciwko pięciorgu podejrzanym, którym zarzuca się dopuszczenie się popełnienia przez nich szeregu przestępstw kwalifikowanych z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, a w tym polegających na nabyciu i posiadaniu przyrządów służących do niedozwolonego wytwarzania substancji psychotropowej i wytworzeniu przy ich użyciu ponad 27 kilogramów tej substancji w postaci mefedronu. Postępowanie w sprawie zainicjowane zostało wskutek czynności wykonanych przez funkcjonariuszy Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie na terenie gminy Ostróda. W efekcie tego doszło do ujawnienia nielegalnego laboratorium, w którym prowadzona była działalność przestępcza polegająca na wytwarzaniu substancji psychotropowej w postaci mefedronu. Ponadto jak ustalono, do ukrycia działalności prowadzonej przez nielegalne laboratorium wykorzystywane były pomieszczenia podmiotu gospodarczego zajmującego się wytwarzaniem nagrobków oraz pomieszczenia zakładu pogrzebowego. W tym zakresie ustalono, że nielegalne laboratorium znajdowało się na strychu budynku, w którym na parterze prowadzona była działalność w zakresie wytwarzania nagrobków. W efekcie czynności wykonanych przez wskazanych na wstępie funkcjonariuszy Policji doszło do zlikwidowania nielegalnego laboratorium i procesowego zabezpieczenia ponad 27 kilogramów gotowego produktu w postaci mefedronu, 80 litrów krystalizującego się mefedronu oraz kolejnych 120 litrów tej substancji przygotowanej do krystalizacji, kilkuset litrów różnego rodzaju środków chemicznych, które służyć miały do produkcji kolejnych partii tej substancji oraz kompletnego wyposażenia laboratorium. W związku z prowadzonym w sprawie postępowaniem przygotowawczym doszło do zatrzymania 5 osób. Wobec dwóch zatrzymanych mężczyzn w wieku 44 i 26 lat, co do których uzyskane zostały dowody wskazujące na to, że mieli oni bezpośredni związek ze zorganizowaniem oraz prowadzeniem działalności przez wskazane wyżej nielegalne laboratorium Sąd Rejonowy w Ostródzie na wniosek Prokuratora Rejonowego w Ostródzie zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania. Zatrzymanym w sprawie sprawcom za popełnienie zarzucanych im czynów grozi bardzo surowa kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 lat do nawet 15 lat.

Aktualnie w sprawie realizowane są dalsze niezbędne czynności procesowe zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności zaistniałego zdarzenia.

Data umieszczenia: 14.04.2021 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu toczy się postępowanie przygotowawcze w sprawie dotyczącej psychicznego i fizycznego znęcania się nad małoletnią pokrzywdzoną w wieku 2 lat i pół roku przez jej 20 – letnią matkę oraz jej aktualnego 24 – letniego partnera życiowego. Postępowanie w przedmiotowej sprawie zainicjowane zostało powiadomieniem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przez ordynatora jednego z oddziałów Szpitala Miejskiego w Elblągu o zgłoszeniu się na Izbę Przyjęć tego szpitala mężczyzny wraz z małoletnim dzieckiem, u którego podczas badania stwierdzone zostały obrażenia ciała oraz podejrzenie występowania u niego zespołu dziecka maltretowanego. W efekcie wykonanych przez funkcjonariuszy Policji z Komedy Miejskiej Policji w Elblągu czynności procesowych doszło do uzyskania materiału dowodowego wskazującego na możliwość dokonania na szkodę dziecka przestępstwa psychicznego i fizycznego znęcania się nad nim. W związku z tym dokonano zatrzymania matki dziecka oraz jej partnera życiowego. Prokurator Rejonowy w Elblągu wydał wobec osób zatrzymanych postanowienia o przedstawieniu im zarzutów dopuszczenia się popełnienia przez nich m.in. czynów kwalifikowanych z art. 207 paragraf 1 i paragraf 1a / znęcanie się /, za których popełnienie grozi surowa kara pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat. Ponadto Prokurator Rejonowy w Elblągu skierował do Sądu Rejonowego w Elblągu wnioski o zastosowanie wobec zatrzymanych osób najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, które zostały uwzględnione przez sąd.

Aktualnie w sprawie realizowane są dalsze niezbędne czynności procesowe zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności zaistniałego zdarzenia.

 

Data umieszczenia: 29.03.2021 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokuratura Okręgowa w Elblągu oraz prokuratury rejonowe okręgu elbląskiego – jak co roku – włączają się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowany w dniach od 22 do 26 lutego 2020 roku.

W związku z tym, w siedzibach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury tut. okręgu zorganizowane zostaną dyżury prokuratorów, w trakcie których udzielane będą bezpłatne porady telefoniczne osobom, pokrzywdzonym przestępstwem.

W Prokuraturze Okręgowej w Elblągu dyżury będą pełnione w dniach :

22- 26 luty 2021 roku w godzinach: 8.00 – 18.30 (numer telefonu 55 239 4130 )

Siedziby prokuratur:

-Prokuratura Okręgowa w Elblągu ,ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13,

-Prokuratura Rejonowa w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 8-12,

-Prokuratura Rejonowa w Braniewie , ul. Sądowa 1,

-Prokuratura Rejonowa w Działdowie , ul. W. Jagiełły 31,

-Prokuratura Rejonowa w Iławie, ul. Gen. Andersa 2 ,

-Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28,

-Prokuratura Rejonowa w Ostródzie , ul. Sobieskiego 12,

-Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedziba w Morągu , ul. Warmińska 17 a

Data umieszczenia: 18.02.2021 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu toczy się postępowanie przygotowawcze w sprawie zaistniałego w okresie do dnia 10 lutego 2021 roku w Elblągu usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy tj. łącznie około 15 kilogramów tejże substancji o szacunkowej, wstępnej czarnorynkowej wartości około 1.000.000,00 złotych. Przedmiotowa sprawa zainicjowana została na skutek czynności procesowych wykonanych w dniu 10 lutego 2021 roku na terenie Elbląga przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Jak wynika z dokonanych w sprawie ustaleń funkcjonariusze w/w organu w toku wykonywanych przez siebie czynności procesowych dokonali zatrzymania trojga mieszkańców Elbląga oraz okolic, którzy mieli mieć związek z obrotem znacznymi ilościami substancji psychotropowej w postaci amfetaminy oraz innego rodzaju zakazanych prawem substancji. Wskutek przeprowadzenia licznych przeszukań szeregu pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych, produkcyjnych oraz pojazdu znajdujących się w dyspozycji zatrzymanych osób doszło do ujawnienia oraz procesowego zabezpieczenia wskazanych wyżej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy oraz znacznych ilości środka odurzającego w postaci marihuany i innych substancji zakazanych prawem. Zatrzymanym osobom Prokurator Rejonowy w Elblągu przedstawił zarzuty dopuszczenia się popełnienia przez nich przestępstw kwalifikowanych z art. 13 paragraf 1 kk w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii zagrożonych surową karą pozbawienia wolności w wymiarze od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Ponadto Prokurator Rejonowy w Elblągu skierował do Sądu Rejonowego w Elblągu wnioski o zastosowanie wobec zatrzymanych osób najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, które zostały uwzględnione przez sąd.

Aktualnie w sprawie realizowane są dalsze niezbędne czynności procesowe zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności zaistniałych na terenie Elbląga zdarzeń.

Data umieszczenia: 17.02.2021 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Działdowie toczy się postępowanie przygotowawcze w sprawie zaistniałej w nocy z 26 na 27 stycznia 2021 roku w miejscowości Iłowo – Osada, powiat działdowski kradzieży z włamaniem do budynku przychodni lekarskiej znajdującej się w tej miejscowości, w trakcie której sprawca po uprzednim uszkodzeniu okna w szczycie budynku przychodni dostał się do jego wnętrza skąd zabrał następnie w celu przywłaszczenia mienie ruchome w postaci szeregu leków oraz przedmiotów, a w tym trzech ampułek szczepionek przeznaczonych do szczepień przeciwko wirusowi COVID – 19 tj. o czyn kwalifikowany z art. 279 paragraf 1 kk / kradzież z włamaniem /. W efekcie podjętych w przedmiotowej sprawie czynności procesowych dokonano zatrzymania sprawcy w/w przestępstwa, którym okazał się 38 letni mieszkaniec miejscowości Iłowo – Osada. Ustalonemu sprawcy w/w przestępstwa przedstawiony został zarzut oraz przesłuchano go w charakterze podejrzanego. Po wykonaniu z udziałem podejrzanego niezbędnych w sprawie czynności procesowych Prokurator Rejonowy w Działdowie zastosował wobec niego szereg środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym. W trakcie prowadzonych w niniejszej sprawie czynności procesowych doszło do odzyskania skradzionego w wyniku dokonanego przestępstwa mienia, a w tym trzech ampułek szczepionek przeznaczonych do szczepień przeciwko wirusowi COVID – 19, które zwrócone zostały do przychodni. Ustalonemu sprawcy za dopuszczenie się popełnienia zarzuconego mu w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego przestępstwa grozi surowa kara pozbawienia wolności w wymiarze od roku do 10 lat.

Aktualnie w sprawie realizowane są dalsze niezbędne czynności procesowe zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności zaistniałego zdarzenia.

Data umieszczenia: 02.02.2021 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu toczy się postępowanie przygotowawcze w sprawie zaistniałego w dniu 18 grudnia 2020 roku w miejscowości Kadyny zdarzenia w trakcie, którego doszło do dźgnięcia nożem kuchennym w okolice lewej strony klatki piersiowej mężczyzny, w wyniku czego doznał on ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i co wymagało udzielenia mu w trybie pilnym pomocy medycznej. Z dokonanych w przedmiotowej sprawie wstępnych ustaleń faktycznych wynika, że do zdarzenia doszło w godzinach nocnych w jednym z mieszkań znajdujących się w Kadynach, gdzie zamieszkiwał pokrzywdzony wraz ze swoją partnerką. W tym czasie dojść miało do awantury pomiędzy tymi osobami, w trakcie której partnerka pokrzywdzonego zadać mu miała cios nożem kuchennym w klatkę piersiową. Jak ustalono – w chwili zaistnienia – przedmiotowego zdarzenia sprawczyni wskazanego czynu znajdowała się pod wpływem alkoholu. Nadto w mieszkaniu, w którym doszło do zaistnienia wskazanego zdarzenia ujawniony został pistolet gazowy oraz jedna sztuka amunicji do niego. Ustalona sprawczyni przedmiotowych zdarzeń zatrzymana została przez funkcjonariuszy Policji z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. W związku z zaistniałymi zdarzeniami zatrzymanej przedstawione zostały zarzuty dopuszczenia się popełnienia przez nią czynów polegających na uderzeniu nożem kuchennym w okolice lewej strony klatki piersiowej pokrzywdzonego czym spowodowała powstanie u niego obrażeń ciała stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz na posiadaniu bez wymaganego zezwolenia pistoletu gazowego oraz jednej sztuki amunicji do niego kwalifikowanych z art. 156 paragraf 1 pkt. 2 kk oraz z art. 263 paragraf 2 kk. Za dopuszczenie się popełnienia zbrodni kwalifikowanej z art. 156 paragraf 1 pkt. 2 kk może być wymierzona podejrzanej surowa kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. W toku prowadzonego w przedmiotowej sprawie postępowania przygotowawczego wobec podejrzanej zastosowany został na mocy postanowienia sądowego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Aktualnie w sprawie realizowane są dalsze niezbędne czynności procesowe zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności zaistniałych zdarzeń.

Data umieszczenia: 28.01.2021 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu toczy się postępowanie przygotowawcze zmierzające do wyjaśnienia okoliczności oraz przyczyn ciężkiego wypadku drogowego, do którego doszło w miejscowości Adamowo w dniu 18 stycznia 2021 roku. Z dokonanych w przedmiotowej sprawie wstępnych ustaleń faktycznych wynika, że w dniu 18 stycznia 2021 roku około godziny 18.30 w miejscowości Adamowo mieszkaniec jednej z pobliskich miejscowości kierował samochodem osobowym marki Renault. W tym czasie poruszał się on kierowanym przez siebie pojazdem drogą publiczną w kierunku miejscowości Wiktorowo. Poruszając się wskazaną drogą kierujący w/w pojazdem ciągnął trzy worki typu BIG BAG, na których w tym czasie siedziały po dwie osoby. W trakcie pokonywania przez pojazd łuku drogi w prawo trzeci z ciągniętych za samochodem worków zsunął się z jezdni na lewe pobocze, a następnie po przebyciu 32 metrów uderzył w przydrożne drzewo. Słysząc krzyki uczestników kuligu kierujący samochodem po przebyciu dalszych 100 metrów zatrzymał kierowany przez siebie pojazd. Jak wynika z dokonanych w niniejszej sprawie wstępnych ustaleń w wyniku zaistniałego zdarzenia obrażeń ciała doznały dwie uczestniczki kuligu. Przy jedna z nich w następstwie zaistniałego wypadku drogowego doznała ciężkich obrażeń ciała i w związku z tym w stanie krytycznym przewieziona została do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, gdzie przebywa do chwili obecnej. Jednocześnie jak ustalono kierujący samochodem osobowym marki Renault w chwili zaistnienia przedmiotowego zdarzenia był trzeźwy. Postępowanie przygotowawcze realizowane w przedmiotowej sprawie prowadzone jest w kierunku zaistnienia przestępstwa kwalifikowanego z art. 177 paragraf 2 kodeksu karnego / spowodowanie ciężkiego wypadku komunikacyjnego / zagrożonego karą pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do lat 8. Aktualnie postępowanie przygotowawcze prowadzone jest w sprawie i żadnej osobie w związku z zaistniałym zdarzeniem nie zostały przedstawione zarzuty.

Data umieszczenia: 21.01.2021 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim toczy się postępowanie przygotowawcze zmierzające do wyjaśnienia okoliczności oraz przyczyny śmierci 13 – letniej podopiecznej Domu Dziecka w Pacółtowie, której zwłoki ujawnione zostały w dniu 8 stycznia 2021 roku w godzinach rannych w miejscowości Kurzętnik. Z dokonanych w przedmiotowej sprawie wstępnych ustaleń faktycznych wynika, że małoletnia po raz ostatni widziana była na terenie placówki wychowawczej, w której była umieszczona poprzedniego dnia w godzinach popołudniowych. W chwili obecnej w sprawie podejmowane są liczne czynności procesowe zmierzające do szczegółowego wyjaśnienia przebiegu zdarzeń, które miały miejsce w czasie od opuszczenia przez małoletnią pokrzywdzoną Domu Dziecka w Pacółtowie do chwili jej śmierci. Postępowanie przygotowawcze realizowane w przedmiotowej sprawie prowadzone jest w kierunku ewentualnego zaistnienia przestępstwa kwalifikowanego z art. 155 kodeksu karnego / nieumyślne spowodowanie śmierci /. Aktualnie śledztwo prowadzone jest w sprawie i żadnej osobie w związku z zaistniałym zdarzeniem nie zostały przedstawione zarzuty.

Data umieszczenia: 13.01.2021 r.
Opublikował: Marek Białousz

Zawiadomienie pokrzywdzonych w sprawie o skierowaniu aktu oskarżenia w sprawie na zasadzie art. 131 § 2 kpk w zw. z art. 334 § 3 kpk.

Data umieszczenia: 31.12.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 , w trosce o zdrowie pracowników Prokuratury Okręgowej w Elblągu, wprowadzam do odwołania ograniczenia związane z przyjęciem interesantów.

Korespondencja od interesantów przyjmowana będzie drogą pisemną lub elektroniczną (e-mail, fax) a niezbędne informacje udzielane będą przez telefon.

Treść komunikatu

 

Data umieszczenia: 16.03.2020 r.
Data aktualizacji: 30.12.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu toczy się postępowanie przygotowawcze przeciwko Jackowi J., któremu zarzuca się dokonanie ciężkiego uszkodzenia ciała 76 – letniego mężczyzny, do którego doszło na terenie Osiedla ‘’Nad Jarem ” w Elblągu w efekcie czego pokrzywdzony ten zmarł po 4 dniach pobytu w szpitalu nie odzyskując przytomności. Z dokonanych do chwili obecnej ustaleń wynika, że sprawca zaistniałego zdarzenia w dniu 14 listopada 2020 roku w godzinach popołudniowych zaatakował pokrzywdzonego w czasie jak ten przebywał na spacerze z psem. W trakcie zdarzenia do jakiego doszło w w/w dniu sprawca miał zadać pokrzywdzonemu uderzenie pięścią w twarz w efekcie czego ten upadając na chodnik miał z dużą siłą uderzyć głową o jego betonowe podłoże. W wyniku tego pokrzywdzony doznał rozległego urazu czaszkowo – mózgowego w następstwie, którego po czterech dniach pobytu w szpitalu zmarł nie odzyskując przytomności. Z dokonanych w sprawie ustaleń wynika, że sprawca zdarzenia dzień wcześniej opuścił Zakład Kamy, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności. Sprawca przedmiotowego zdarzenia zatrzymany został przez funkcjonariuszy Policji z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. W związku z zaistniałym zdarzeniem zatrzymanemu przedstawiony został zarzut dopuszczenia się popełnienia przez niego zbrodni spowodowania u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Z uwagi na skutek jaki nastąpił w efekcie działania sprawcy nie jest wykluczone przyjęcie znacznie surowszej kwalifikacji prawnej jego działania, za co może być mu wymierzona surowa kara pozbawienia wolności w wymiarze od 5 lat pozbawienia wolności do nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Obecnie wobec podejrzanego stosowany jest najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Aktualnie w sprawie realizowane są dalsze niezbędne czynności procesowe zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności zaistniałego zdarzenia

Data umieszczenia: 11.12.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie toczy się postępowanie przygotowawcze zmierzające do wyjaśnienia okoliczności oraz przyczyn zgonu małoletniej mieszkanki tego miasta, który mógł być następstwem błędów w trakcie podejmowanych wobec niej działań przez personel medyczny, a w tym przez pracowników Pogotowia Ratunkowego. Z dokonanych w przedmiotowej sprawie wstępnych ustaleń wynika, że małoletnia w trakcie pobytu w miejscu swojego zamieszkania zaczęła uskarżać się na nagłe pogorszenie się stanu jej zdrowia. Podejmowane wobec niej, w związku z tym, w trybie zdalnym działania medyczne nie doprowadziły do uzyskania poprawy stanu jej zdrowia. Ostatecznie w dniu 17 listopada 2020 roku doszło do zgonu pokrzywdzonej w miejscu jej zamieszkania. Postępowanie przygotowawcze realizowane w przedmiotowej sprawie prowadzone jest w kierunku ewentualnego zaistnienia przestępstwa kwalifikowanego z art. 155 kodeksu karnego / nieumyślne spowodowanie śmierci / zagrożonego karą pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze do 5 lat. Aktualnie śledztwo prowadzone jest w sprawie i żadnej osobie w jego toku nie zostały przedstawione zarzuty.

W chwili obecnej w sprawie realizowane są dalsze niezbędne czynności procesowe zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności zaistniałego zdarzenia

Data umieszczenia: 01.12.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje , że w Prokuratorze Rejonowej w Działdowie toczy się postępowanie przygotowawcze pod sygnaturą PR DS. 1453.2020 zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zabójstwa mieszkanki miejscowości Koszelewy gmina Rybno powiat działdowski, to jest o popełnienie przestępstwa określonego w art. 148 § 1 kk . W toku wstępnych czynności podjętych w niniejszej sprawie w dniu 23 listopada 2020r. zatrzymano sprawcę przestępstwa . Prokurator Rejonowy w Dziadowie przedstawił sprawcy między innymi zarzut popełnienia przestępstwa określonego w art. 148 § 1 kk . Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa . Niezwłocznie po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych w sprawie Prokurator Rejonowy w Działdowie skierowała wobec mężczyzny wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy . W dniu 25 listopada 2020r. Sąd Rejonowy w Działdowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W chwili obecnej w sprawie realizowane są dalsze niezbędne czynności procesowe zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności zaistniałego zdarzenia.

Data umieszczenia: 26.11.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu toczy się postępowanie przygotowawcze przeciwko mieszkańcowi Elbląga, który w nocy z 4 na 5 października 2020 roku usiłował dokonać zabójstwa 27 – letniej, znanej mu kobiety. Z dokonanych w sprawie ustaleń wynika, że sprawca wylał na ubranie pokrzywdzonej substancję łatwopalną, a następnie podpalił ją w czasie kiedy znajdowała się ona wewnątrz samochodu osobowego, którego nie mogła opuścić o własnych siłach. W efekcie podpalenia pokrzywdzona doznała ciężkich obrażeń ciała w postaci rozległych poparzeń. Wskutek niezwłocznego udzielenia pokrzywdzonej specjalistycznej pomocy medycznej nie doszło do jej śmierci. Ustalony sprawca przedmiotowego zdarzenia zatrzymany został przez funkcjonariuszy Policji z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. W związku z zaistniałym zdarzeniem zatrzymanemu przedstawiony został zarzut dopuszczenia się popełnienia przez niego zbrodni usiłowania zabójstwa za popełnienie której może być mu wymierzona surowa kara pozbawienia wolności w wymiarze od 8 lat pozbawienia wolności do nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Niezwłocznie po wykonaniu niezbędnych w sprawie czynności procesowych Prokurator Rejonowy w Elblągu wystąpił do Sądu Rejonowego w Elblągu o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

 

Aktualnie w sprawie realizowane są dalsze niezbędne czynności procesowe zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności zaistniałego zdarzenia.

Data umieszczenia: 25.11.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje , że w Prokuratorze Rejonowej w Elblągu troczy się postępowanie przygotowawcze pod sygnaturą PR Ds. 1637.2020 zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia zaistniałego w dniu 14 listopada 2020r. w Elblągu spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci rozległego urazu czaszkowo mózgowego, które to obrażenia spowodowały w dniu 18 listopada 2020r. zgon pokrzywdzonego . W toku postępowania zatrzymano sprawcę zdarzenia , któremu przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa . W sprawie tej Prokurator Rejonowy w Elblągu skierowała wobec mężczyzny wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy , który został uwzględniony przez Sąd.

W chwili obecnej w sprawie realizowane są dalsze niezbędne czynności procesowe zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Data umieszczenia: 19.11.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Iławie toczy się postępowanie przygotowawcze zmierzające do wyjaśnienia okoliczności oraz przyczyn zgonu 62 – letniego mieszkańca Ostródy, który w dniu 27 października 2020 roku przyjęty został na oddział zakaźny Powiatowego Szpitala w Iławie. Z dokonanych w przedmiotowej sprawie wstępnych ustaleń wynika, że pacjent przyjęty został do szpitala z objawami złego samopoczucia. W dniu 29 października 2020 roku nastąpił jego zgon w trakcie pobytu w szpitalu. Postępowanie przygotowawcze realizowane w przedmiotowej sprawie prowadzone jest w kierunku ewentualnego zaistnienia przestępstwa kwalifikowanego z art. 155 kodeksu karnego / nieumyślne spowodowanie śmierci / zagrożonego karą pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze do 5 lat. Aktualnie śledztwo prowadzone jest w sprawie i żadnej osobie w jego toku nie zostały przedstawione zarzuty.

W chwili obecnej w sprawie realizowane są dalsze niezbędne czynności procesowe zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności zaistniałego zdarzenia.

Data umieszczenia: 13.11.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Iławie toczy się postępowanie przygotowawcze przeciwko 50 – letniemu mężczyźnie, który w dniu 2 listopada 2020 roku w miejscowości Goryń, gmina Kisielice w miejscu swojego zamieszkania, w trakcie kłótni małżeńskiej, oblał benzyną swoją żonę i podpalił ją, czym spowodował powstanie u niej licznych obrażeń szeregu okolic jej ciała mających postać poparzeń różnego stopnia. Z dokonanych w sprawie ustaleń wynika, że po tym, jak sprawca podpalił pokrzywdzoną udało się jej wydostać z mieszkania i dzięki pomocy osób postronnych ugasić ogień, który obejmował jej ciało.

Niezwłocznie po zaistnieniu przedmiotowego zdarzenia sprawca zatrzymany został przez interweniujących funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. W trakcie zatrzymywania sprawca był w dalszym ciągu agresywny kierując wobec pokrzywdzonej groźby pozbawienia jej życia i zdrowia.

W związku z zaistniałym zdarzeniem zatrzymanemu przedstawiony został zarzut dopuszczenia się popełnienia przez niego m.in. zbrodni kwalifikowanej z art. 13 paragraf 1 kk w zw. z art. 156 paragraf 1 pkt. 2 kk / usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu /, za popełnienie której może być mu wymierzona surowa kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 do 15 lat. Zatrzymany sprawca przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Niezwłocznie po wykonaniu niezbędnych w sprawie czynności procesowych Prokurator Rejonowy w Iławie wystąpił do Sądu Rejonowego w Iławie o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Aktualnie w sprawie realizowane są dalsze niezbędne czynności procesowe zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności zaistniałego zdarzenia.

Data umieszczenia: 09.11.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie toczy się postępowanie przygotowawcze przeciwko 49 – letniemu mężczyźnie, który w dniu 28 października 2020 roku próbował zawiesić na ogrodzeniu jednego z kościołów w Ostródzie dwa banery z różnego rodzaju treściami. Przy czym na jednym z banerów naniesiony był także symbol graficzny swastyki. W efekcie podjętej niezwłocznie interwencji funkcjonariusze Policji zatrzymali sprawcę oraz procesowo zabezpieczyli banery, które chciał umieścić na ogrodzeniu kościoła. W związku z zaistniałym zdarzeniem zatrzymanemu przedstawiony został zarzut dopuszczenia się przez niego popełnienia przestępstwa kwalifikowanego z art. 256 kk / propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu /, za które może być mu wymierzona kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Aktualnie w sprawie realizowane są dalsze niezbędne czynności procesowe zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności zaistniałego zdarzenia.

 

Data umieszczenia: 04.11.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu toczy się postępowanie przygotowawcze w związku z ujawnieniem w dniu 10 października 2020 roku przez przypadkową osobę w wodach Kanału Elbląsko – Ostródzkiego wrzuconego do nich worka, w którym znajdował się martwy pies rasy mieszanej. W związku z tym w sprawie podjęte zostały stosowne czynności procesowe, w wyniku których ustalony został właściciel martwego psa, którym okazał się mieszkaniec miejscowości Jelonki. Ustalonemu sprawcy przedstawiony został zarzut obejmujący znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim psem, co doprowadziło do padnięcia zwierzęcia i wyrzucenie martwego psa do Kanału Elbląsko – Ostródzkiego. Wobec podejrzanego Prokurator Rejonowy w Elblągu zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego złożonego w pieniądzu. Ustalonemu sprawcy za dopuszczenie się popełnienia zarzuconego mu w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego przestępstwa grozi surowa kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.

Aktualnie w sprawie realizowane są dalsze niezbędne czynności procesowe zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności zaistniałego zdarzenia.

Data umieszczenia: 21.10.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w dniu 7 października 2020 roku w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu wszczęte zostało śledztwo w sprawie dotyczącej usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy. W trakcie realizowanych czynności śledczych doszło do zatrzymania mieszkańca Elbląga, u którego zabezpieczono amfetaminę o wadze ponad 750 gram, z której to ilości mogło być wytworzonych kilkaset dawek jednostkowych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej. Sąd Rejonowy w Elblągu na wniosek Prokuratora Rejonowego w Elblągu zastosował wobec zatrzymanego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zatrzymanemu mieszkańcowi Elbląga za dopuszczenie się popełnienia zarzuconego mu w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego przestępstwa grozi surowa kara pozbawienia wolności w wymiarze od 2 lat do 12 lat oraz kara grzywny.

Aktualnie w sprawie realizowane są dalsze niezbędne czynności procesowe zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności zaistniałego zdarzenia.

Data umieszczenia: 15.10.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w dniu 6 października 2020 roku skierował do Sądu Rejonowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko 5 mężczyznom, którzy w grudniu 2018 roku oraz w styczniu 2019 roku zajmowali się prowadzeniem działalności przestępczej polegającej na ukrywaniu w pomieszczeniach garażowych usytuowanych w jednej z miejscowości położonych na terenie województwa pomorskiego samochodów osobowych marek Audi oraz Mercedes o znacznej wartości, które zostały wcześniej skradzione. W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego ustalono, że sprawcy dokonali ukrycia 10 samochodów wskazanych wyżej marek, których łączna wartość wynosiła blisko 2.500.000,00 złotych. Ukrywane przez oskarżonych pojazdy pochodziły z kradzieży dokonywanych uprzednio na terenie Gdańska, Gdyni oraz Elbląga. W toku prowadzonego śledztwa wobec części oskarżonych stosowany był najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Oskarżonym za dopuszczenie się popełnienia zarzuconych im przestępstw grozi surowa kara pozbawienia wolności w wymiarze do 10 lat.

Data umieszczenia: 15.10.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w dniu 24 września 2020 roku w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie wszczęte zostało śledztwo w sprawie dotyczącej prowadzenia nielegalnej uprawy roślin konopi w celu uzyskania z nich znacznych ilości środka odurzającego w postaci marihuany oraz posiadania znacznych ilości tego środka i substancji psychotropowej. W trakcie realizowanych czynności śledczych doszło do zatrzymania mieszkańca Ostródy, który w dwóch miejscowościach położonych na terenie tej gminy zajmował się prowadzeniem nielegalnej uprawy konopi. W efekcie podjętych w sprawie czynności zabezpieczonych zostało 195 sztuk uprawianych roślin konopi, z których mogły być pozyskane znaczne ilości marihuany przeznaczonej do wprowadzenia do obrotu detalicznego. Ponadto u zatrzymanego zabezpieczono wytworzony przez niego środek odurzających w postaci suszu marihuany o wadze przekraczającej 3 kilogramy i czarnorynkowej wartości około 125.000,00 złotych, a także 1.145 sztuk tabletek ekstazy o czarnorynkowej wartości przekraczającej 11.000.00 złotych. Sąd Rejonowy w Ostródzie na wniosek Prokuratora Rejonowego w Ostródzie zastosował wobec zatrzymanego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zatrzymanemu mieszkańcowi Ostródy za dopuszczenie się popełnienia zarzuconego mu w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego przestępstwa grozi surowa kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 lat do 15 lat.

Treść komunikatu

Data umieszczenia: 08.10.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w sprawie dotyczącej narażenia małoletniego chłopca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty przez niego życia albo też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez jego ojca poprzez dopuszczenie go przez niego do kierowania oraz obsługi maszyny rolniczej w postaci ładowarki teleskopowej i wykonywania przy jej użyciu przez małoletniego prac polegających na załadunku odpadów rolnych.

Treść komunikatu

Data umieszczenia: 08.09.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu w dniu 22 sierpnia 2020 roku wszczęte zostało śledztwo przeciwko ustalonemu sprawcy, który na terenie jednej z posesji umiejscowionej w miejscowości położonej w gminie Markusy, powiat elbląski zajmował się uprawą kilkudziesięciu roślin konopi innych niż włókniste, które dostarczyć mogły znacznych ilości środka odurzającego w postaci marihuany przeznaczonego do wprowadzenia go do obrotu.

Treść komunikatu

Data umieszczenia: 28.08.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie Ośrodku Zamiejscowym z siedzibą w Morągu w dniu 3 sierpnia 2020 roku wszczęte zostało śledztwo dotyczące zdarzenia, do którego doszło na przejeździe kolejowym w pobliżu miejscowości Żabi Róg gmina Morąg, w którym kierujący motocyklem najechał na poruszający się linią kolejową pociąg relacji Elbląg – Gutkowo, które wyczerpywać może znamiona czynu kwalifikowanego z art. 177 paragraf 2 kk / spowodowanie wypadku w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym /.

Treść komunikatu

Data umieszczenia: 05.08.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

KOMUNIKAT

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w związku z pojawieniem się kolejnych ognisk zakażenia wirusem Sars-CoV-2 w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu oraz Prokuraturze Rejonowej w Elblągu utrzymany jest dwuzmianowy system czasu pracy, przy określeniu godzin urzędowania od godziny 7:00 do godziny 20:30.

I zmiana : od godziny 7:00 do godz. 13:30,

II zmiana : od godziny 14:00 do godz. 20:30.

Przyjmowanie dokumentów: od godz. 07:30 do godz. 13:30 (Biuro Podawcze)

Pomiędzy godziną 13:30 a 14:00 przewidziana jest przerwa techniczna przeznaczona na dezynfekcję stanowisk pracy.

 

Data umieszczenia: 02.07.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w okresie od dnia 8 do dnia 19 czerwca 2020 roku pełniący funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu Pan prokurator Sławomir Karmowski przebywał będzie na urlopie wypoczynkowym.

Data umieszczenia: 08.06.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że z dniem 1 czerwca 2020 roku pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu powierzone zostało Panu prokuratorowi Sławomirowi Karmowskiemu.

Z pełniącym funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu można kontaktować się telefonicznie na numery telefonów 55-239-41-24 lub 661-940-912 albo też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rzecznik.prasowy@elblag.po.gov.pl

– Pełna treść komunikatu –

Data umieszczenia: 29.05.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Zawiadomienie pokrzywdzonych w sprawie i ich pełnomocników o przesłaniu aktu oskarżenia w sprawie oraz o treści art. 49a, art. 54 § 1, art. 343, art. 343a, art. 378a kpk znajduje się w linku poniżej.

Zawiadomienie

Data umieszczenia: 27.05.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

KOMUNIKAT

Prokuratura Okręgowa w Elblągu informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2020 Prokuratora Okręgowego w Elblągu z dnia 14 maja 2020 roku w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu oraz podległych prokuraturach rejonowych (z wyjątkiem PR w Nowym Mieście Lubawskim i Działdowie) został wprowadzony dwuzmianowy system czasu pracy, przy określeniu godzin urzędowania od godziny 7:00 do godziny 20:30.

I zmiana : od godziny 7:00 do 13:30,

II zmiana : od godziny 14:00 do 20:30.

Pomiędzy godziną 13:30 a 14:00 przewidziana jest przerwa techniczna przeznaczona na dezynfekcję stanowisk pracy.

W prokuraturach rejonowych w Nowym Mieście Lubawskim i Działdowie obowiązuje system jednozmianowy z czasem pracy od godziny 7:30 do godziny 15:30.


Data umieszczenia: 20.05.2020 r.
Data aktualizacji: 26.05.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Zawiadamia się, że z dniem 30 marca 2020 roku (poniedziałek) wznowione zostanie działanie Prokuratury Rejonowej w Braniewie.

Wszelką korespondencję do Prokuratury Rejonowej w Braniewie, od wskazanej wyżej daty, należy kierować pod jej adresem – ul. Sądowa 1, 14-500 Braniewo.

 – Pełna treść komunikatu –

Data umieszczenia: 27.03.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Zawiadamia się, że decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie o zarządzeniu kwarantanny wobec pracowników Prokuratury Rejonowej w Braniewie w związku z koronawirusem SARS-CoV-2, działalność tej jednostki została zawieszona od dnia 18 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku.

Wszelką korespondencję do Prokuratury Rejonowej w Braniewie należy kierować na adres Prokuratury Okręgowej w Elblągu – Bulwar Zygmunta Augusta 13, 82-300 Elbląg, w adresie należy dopisać w nawiasie (Prokuratura Rejonowa w Braniewie).

 – Pełna treść komunikatu –

Data umieszczenia: 17.03.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 , w trosce o zdrowie pracowników Prokuratury Okręgowej w Elblągu, wprowadzam do odwołania ograniczenia związane z przyjęciem interesantów.

Korespondencja od interesantów przyjmowana będzie drogą pisemną lub elektroniczną (e-mail, fax) a niezbędne informacje udzielane będą przez telefon.

Treść komunikatu

 

Data umieszczenia: 16.03.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Prokuratura Okręgowa w Elblągu oraz prokuratury rejonowe okręgu elbląskiego – jak co roku – włączają się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowany w dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku.

W związku z tym, w siedzibach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury tut. okręgu zorganizowane zostaną dyżury prokuratorów, w trakcie których udzielane będą bezpłatne porady zgłaszającym się osobom, pokrzywdzonym przestępstwem.

W Prokuraturze Okręgowej w Elblągu dyżury będą pełnione w dniach:

21 luty 2020r. w godzinach: 8:00-15:30

24 luty 2020 r. w godzinach : 8.00-17.00

25-28 luty 2020r. w godzinach : 8.00-15: 30

Siedziby prokuratur:

-Prokuratura Okręgowa w Elblągu ,ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13,

-Prokuratura Rejonowa w Elblągu , ul. Płk . Dąbka 8-12,

-Prokuratura Rejonowa w Braniewie, ul. Sądowa 1,

-Prokuratura Rejonowa w Działdowie, ul. W. Jagiełły 31,

-Prokuratura Rejonowa w Iławie, ul. Gen. Andresa 2 ,

-Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28,

-Prokuratura Rejonowa w Ostródzie , ul. Sobieskiego 12,

-Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedziba w Morągu , ul. Warmińska 17 a

 

Data umieszczenia: 19.02.2020
Opublikował: Marek Białousz

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, świadkom oraz osobom im najbliższym.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję, że w roku 2020 również prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem* który oferuje pomoc dla wszystkich osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych w zakresie: pomocy specjalistycznej w tym prawnej, mediacji i psychologicznej oraz finansowej tj.

 • pomocy prawnej,
 • mediacji,
 • pomocy psychologicznej,
 • doradztwa pierwszego kontaktu,
 • pokrywania kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy,
 • finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
 • pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

Ośrodek działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w miejscowościach:

 1. Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17/101 – czynny codziennie poniedziałek w godzinachi3.00-20.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00;
 2. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tolkmicku przy ul. Sportowej 1 – czynny wtorek w godzinach 8.00-11.00; środa w godzinach 8.00- 12.00; czwartek w godzinach 8.00-11.00;
 3. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Braniewie przy ul. Moniuszki 22 – czynny codziennie poniedziałek w godzinach 13.00-20.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00;
 4. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Iławie przy ul. Chełmińskiej 1 – czynny poniedziałek w godzinachió.00-20.00; środa w godzinach 16.00-19.00; piątek w godzinach 16.00-19.00;
 5. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00- 17.00;
 6. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Działdowie przy ul. Wolności 64 – czynny codziennie poniedziałek w godzinachi3.00-20.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00;
 7. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3 – czynny poniedziałek w godzinach 15.30- 18.30; środa w godzinach 15.30-18.30; czwartek w godzinach 15.30-19.30.

W ramach Ośrodka prowadzimy również telefon czynny przez całą dobę również w niedziele i święta 662-171-076 – pod którym można uzyskać informacje dotyczącą form pomocy w Ośrodkach oraz wszystkie inne niezbędne informację dla osoby pokrzywdzonej, świadka i osób im najbliższych.

Wszelkich informacji udzielamy również pod nr tel. (55) 642-44-25 w godzinach 9.00- 16.00 lub za pośrednictwem e-mail esas i@wp.pl.

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych, świadków i osób im najbliższych współfinansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Data umieszczenia: 12.02.2020
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz