Komunikaty

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w sprawie dotyczącej narażenia małoletniego chłopca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty przez niego życia albo też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez jego ojca poprzez dopuszczenie go przez niego do kierowania oraz obsługi maszyny rolniczej w postaci ładowarki teleskopowej i wykonywania przy jej użyciu przez małoletniego prac polegających na załadunku odpadów rolnych.

Treść komunikatu

Data umieszczenia: 08.09.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu w dniu 22 sierpnia 2020 roku wszczęte zostało śledztwo przeciwko ustalonemu sprawcy, który na terenie jednej z posesji umiejscowionej w miejscowości położonej w gminie Markusy, powiat elbląski zajmował się uprawą kilkudziesięciu roślin konopi innych niż włókniste, które dostarczyć mogły znacznych ilości środka odurzającego w postaci marihuany przeznaczonego do wprowadzenia go do obrotu.

Treść komunikatu

Data umieszczenia: 28.08.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie Ośrodku Zamiejscowym z siedzibą w Morągu w dniu 3 sierpnia 2020 roku wszczęte zostało śledztwo dotyczące zdarzenia, do którego doszło na przejeździe kolejowym w pobliżu miejscowości Żabi Róg gmina Morąg, w którym kierujący motocyklem najechał na poruszający się linią kolejową pociąg relacji Elbląg – Gutkowo, które wyczerpywać może znamiona czynu kwalifikowanego z art. 177 paragraf 2 kk / spowodowanie wypadku w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym /.

Treść komunikatu

Data umieszczenia: 05.08.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

KOMUNIKAT

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w związku z pojawieniem się kolejnych ognisk zakażenia wirusem Sars-CoV-2 w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu oraz Prokuraturze Rejonowej w Elblągu utrzymany jest dwuzmianowy system czasu pracy, przy określeniu godzin urzędowania od godziny 7:00 do godziny 20:30.

I zmiana : od godziny 7:00 do godz. 13:30,

II zmiana : od godziny 14:00 do godz. 20:30.

Przyjmowanie dokumentów: od godz. 07:30 do godz. 13:30 (Biuro Podawcze)

Pomiędzy godziną 13:30 a 14:00 przewidziana jest przerwa techniczna przeznaczona na dezynfekcję stanowisk pracy.

 

Data umieszczenia: 02.07.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w okresie od dnia 8 do dnia 19 czerwca 2020 roku pełniący funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu Pan prokurator Sławomir Karmowski przebywał będzie na urlopie wypoczynkowym.

Data umieszczenia: 08.06.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że z dniem 1 czerwca 2020 roku pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu powierzone zostało Panu prokuratorowi Sławomirowi Karmowskiemu.

Z pełniącym funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu można kontaktować się telefonicznie na numery telefonów 55-239-41-24 lub 661-940-912 albo też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rzecznik.prasowy@elblag.po.gov.pl

– Pełna treść komunikatu –

Data umieszczenia: 29.05.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Zawiadomienie pokrzywdzonych w sprawie i ich pełnomocników o przesłaniu aktu oskarżenia w sprawie oraz o treści art. 49a, art. 54 § 1, art. 343, art. 343a, art. 378a kpk znajduje się w linku poniżej.

Zawiadomienie

Data umieszczenia: 27.05.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

KOMUNIKAT

Prokuratura Okręgowa w Elblągu informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2020 Prokuratora Okręgowego w Elblągu z dnia 14 maja 2020 roku w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu oraz podległych prokuraturach rejonowych (z wyjątkiem PR w Nowym Mieście Lubawskim i Działdowie) został wprowadzony dwuzmianowy system czasu pracy, przy określeniu godzin urzędowania od godziny 7:00 do godziny 20:30.

I zmiana : od godziny 7:00 do 13:30,

II zmiana : od godziny 14:00 do 20:30.

Pomiędzy godziną 13:30 a 14:00 przewidziana jest przerwa techniczna przeznaczona na dezynfekcję stanowisk pracy.

W prokuraturach rejonowych w Nowym Mieście Lubawskim i Działdowie obowiązuje system jednozmianowy z czasem pracy od godziny 7:30 do godziny 15:30.


Data umieszczenia: 20.05.2020 r.
Data aktualizacji: 26.05.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Zawiadamia się, że z dniem 30 marca 2020 roku (poniedziałek) wznowione zostanie działanie Prokuratury Rejonowej w Braniewie.

Wszelką korespondencję do Prokuratury Rejonowej w Braniewie, od wskazanej wyżej daty, należy kierować pod jej adresem – ul. Sądowa 1, 14-500 Braniewo.

 – Pełna treść komunikatu –

Data umieszczenia: 27.03.2020 r.
Opublikował: Marek Białousz

Zawiadamia się, że decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie o zarządzeniu kwarantanny wobec pracowników Prokuratury Rejonowej w Braniewie w związku z koronawirusem SARS-CoV-2, działalność tej jednostki została zawieszona od dnia 18 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku.

Wszelką korespondencję do Prokuratury Rejonowej w Braniewie należy kierować na adres Prokuratury Okręgowej w Elblągu – Bulwar Zygmunta Augusta 13, 82-300 Elbląg, w adresie należy dopisać w nawiasie (Prokuratura Rejonowa w Braniewie).

 – Pełna treść komunikatu –

Data umieszczenia: 17.03.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 , w trosce o zdrowie pracowników Prokuratury Okręgowej w Elblągu, wprowadzam do odwołania ograniczenia związane z przyjęciem interesantów.

Korespondencja od interesantów przyjmowana będzie drogą pisemną lub elektroniczną (e-mail, fax) a niezbędne informacje udzielane będą przez telefon.

Treść komunikatu

 

Data umieszczenia: 16.03.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Prokuratura Okręgowa w Elblągu oraz prokuratury rejonowe okręgu elbląskiego – jak co roku – włączają się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowany w dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku.

W związku z tym, w siedzibach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury tut. okręgu zorganizowane zostaną dyżury prokuratorów, w trakcie których udzielane będą bezpłatne porady zgłaszającym się osobom, pokrzywdzonym przestępstwem.

W Prokuraturze Okręgowej w Elblągu dyżury będą pełnione w dniach:

21 luty 2020r. w godzinach: 8:00-15:30

24 luty 2020 r. w godzinach : 8.00-17.00

25-28 luty 2020r. w godzinach : 8.00-15: 30

Siedziby prokuratur:

-Prokuratura Okręgowa w Elblągu ,ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13,

-Prokuratura Rejonowa w Elblągu , ul. Płk . Dąbka 8-12,

-Prokuratura Rejonowa w Braniewie, ul. Sądowa 1,

-Prokuratura Rejonowa w Działdowie, ul. W. Jagiełły 31,

-Prokuratura Rejonowa w Iławie, ul. Gen. Andresa 2 ,

-Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28,

-Prokuratura Rejonowa w Ostródzie , ul. Sobieskiego 12,

-Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedziba w Morągu , ul. Warmińska 17 a

 

Data umieszczenia: 19.02.2020
Opublikował: Marek Białousz

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, świadkom oraz osobom im najbliższym.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję, że w roku 2020 również prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem* który oferuje pomoc dla wszystkich osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych w zakresie: pomocy specjalistycznej w tym prawnej, mediacji i psychologicznej oraz finansowej tj.

 • pomocy prawnej,
 • mediacji,
 • pomocy psychologicznej,
 • doradztwa pierwszego kontaktu,
 • pokrywania kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy,
 • finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
 • pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

Ośrodek działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w miejscowościach:

 1. Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17/101 – czynny codziennie poniedziałek w godzinachi3.00-20.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00;
 2. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tolkmicku przy ul. Sportowej 1 – czynny wtorek w godzinach 8.00-11.00; środa w godzinach 8.00- 12.00; czwartek w godzinach 8.00-11.00;
 3. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Braniewie przy ul. Moniuszki 22 – czynny codziennie poniedziałek w godzinach 13.00-20.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00;
 4. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Iławie przy ul. Chełmińskiej 1 – czynny poniedziałek w godzinachió.00-20.00; środa w godzinach 16.00-19.00; piątek w godzinach 16.00-19.00;
 5. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00- 17.00;
 6. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Działdowie przy ul. Wolności 64 – czynny codziennie poniedziałek w godzinachi3.00-20.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00;
 7. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3 – czynny poniedziałek w godzinach 15.30- 18.30; środa w godzinach 15.30-18.30; czwartek w godzinach 15.30-19.30.

W ramach Ośrodka prowadzimy również telefon czynny przez całą dobę również w niedziele i święta 662-171-076 – pod którym można uzyskać informacje dotyczącą form pomocy w Ośrodkach oraz wszystkie inne niezbędne informację dla osoby pokrzywdzonej, świadka i osób im najbliższych.

Wszelkich informacji udzielamy również pod nr tel. (55) 642-44-25 w godzinach 9.00- 16.00 lub za pośrednictwem e-mail esas i@wp.pl.

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych, świadków i osób im najbliższych współfinansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Data umieszczenia: 12.02.2020
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Prokuratura Rejonowa w Braniewie pod numerem PR Ds. 1411.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie popełnienia przestępstwa przewozu przez granice Unii Europejskiej okazu gatunku podlegającego ochronie.

W dniu 08 grudnia 2019r na przejściu granicznym w Gronowie, ujawniono akt przewozu z terenu Federacji Rosyjskiej, bez wymaganego zezwolenia figurki wykonanej z kła morsa.

Powyższy czyn określony w art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jest zagrożony karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Data umieszczenia: 15.01.2019
Opublikował: Marek Białousz

Prokuratura Rejonowa w Działdowie pod numerem PR Ds. 1615.2019 nadzoruje postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety.
Do tragicznego zajścia doszło w dniu 23 listopada 2019 r. w Działdowie w wyniku prawdopodobnego zaczadzenia na skutek zaistniałego pożaru.
W toku czynności procesowych nadal będą wyjaśniane okoliczności tego zdarzenia. W celu ustalenia przyczyny zgonu przeprowadzono sekcję zwłok.

Data umieszczenia: 13.12.2019
Opublikował: Marek Białousz

Prokuratura Rejonowa w Działdowie pod numerem PR Ds. 1658.2019 nadzoruje postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci 35 letniej kobiety i jej nienarodzonego dziecka.

Komunikat

Data umieszczenia: 06.12.2019
Opublikował: Marek Białousz

Prokuratura Okręgowa w Elblągu pod numerem PO I Ds. 23.2017 nadzoruje postępowanie dotyczące popełnienia przestępstwa oszustwa podatkowego w wyniku czego doszło do wielomilionowych uszczupleń podatkowych na rzecz Skarbu Państwa.

Komunikat

Data umieszczenia: 06.12.2019
Opublikował: Marek Białousz

oskarżonym o przestępstwa z art. 586 ksh, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 302 § 1 kk w zw. art. 308 kk w zw. z art. 12 kk, Tomaszowi B. oskarżonemu o przestępstwa z art. 586 ksh, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 300 § 3 kk w zw. z art. 300 § 1 kk w zw. z art. 308 kk, Janowi Sz., Jerzemu Sz. i Krzysztofowi Sz., oskarżonym o przestępstwa z art. 218 § la kk, art. 296 § 1 kk w zw. z art. 296 § 2 kk, art. 300 § 1 kk w zw. z art. 300 § 3 kk w zb. z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 308 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, 302 § 1 kk w zw. z art. 308 kk w zw. z art. 12 kk – popełnione w związku z działalnością Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego „Lechbud” Sp. z o.o. z/s w Szczecinie, KRS 0000013493, oraz Przedsiębiorstwa Budowlanego „Tembud Bis Szut” Sp. j. z/s w Szczecinie, KRS 0000046180.

Zawiadomienie

Data umieszczenia: 24.10.2019
Opublikował: Marek Białousz

W związku z prowadzonym postępowaniem pod sygnaturą PO I Ds 60.2017, działając na podstawie art. 300 § 2 kpk w zw. z art. 131 § 2 i 3 kpk, Prokuratura Okręgowa w Elblągu niniejszym doręcza pokrzywdzonym w sprawie pouczenie o prawach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. W zawitym terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia pokrzywdzonym przysługuje prawo do żądania osobistego doręczenia pouczenia.

Pouczenie

Data umieszczenia: 24.10.2019
Opublikował: Marek Białousz

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję, że w roku 2019 również prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem* który oferuje pomoc dla wszystkich osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych w zakresie: pomocy specjalistycznej w tym prawnej .mediacji i psychologicznej oraz finansowej
Szczegółowe informacje w załączniku.

Komunikat

Data umieszczenia: 12.09.2019
Opublikował: Marek Białousz

23 listopada 2019 zostanie zorganizowany IV Kongres Nauk Sądowych. Jest to wydarzenie przeznaczone dla biegłych i rzeczoznawców z całej Polski.

Komunikat

Data umieszczenia: 04.06.2019
Opublikował: Marek Białousz

Ustala się dzień 02 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki słuzbowe w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu oraz w podległych jej Prokuraturach Rejonowych.
W zamian za dzień wolny od pracy (02 maja 2019 r.) ustala się dzień 11 maja 2019 r. dniem pracy, w wymiarze 8 godzin.

Data umieszczenia: 18.04.2019
Opublikował: Marek Białousz

Prokuratura Okręgowa w Elblągu uprzejmie zawiadamia wszystkich kandydatów ubiegających się o stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Iławie, iż w dniu 30 stycznia 2019 r. o godzinie 10,00 w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 13, odbędzie się posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej w Elblągu, na którym rozpatrzone zostaną wnioski kandydatów ubiegających się o mianowanie na stanowisko asesora.

Komunikat

Data umieszczenia: 23.01.2019
Opublikował: Marek Białousz

komunikat

Data umieszczenia: 24.09.2018
Opublikował: Adrian Meszko

Prokuratura Okręgowa w Elblągu informuje, iż w dniu 14 września 2018r. przy udziale zaproszonych gości, odbędzie się uroczyste otwarcie budynku Prokuratury Rejonowej w Iławie.
Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11.00 i zostanie przeprowadzona w budynku Prokuratury Rejonowej w Iławie ul. Generała Andresa 2, w Sali Konferencyjnej nr 112 na I piętrze.

komunikat

Data umieszczenia: 10.09.2018
Opublikował: Adrian Meszko

W zwiazku z organizowaniem w dniach 19-25 lutego 2018r. „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, bezpłatne porady prawne w prokuraturze Rejonowej w Braniewie będą udzielane w dniach 19-23 lutego w godzinach od 8:00 do 15:30 w siedzibie Prokuratury w Braniewie przy ul. Sądowej 1 w pokoju nr 309.


Data umieszczenia: 20.02.2018
Opublikował: Adam Banasiak

Prokuratura Okręgowa w Elblągu oraz prokuratury rejonowe okręgu elbląskiego – jak co roku – włączają się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.
W związku z tym, w siedzibach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury tut. okręgu zorganizowane zostały dyżury prokuratorów, w trakcie których udzielane będą bezpłatne porady zgłaszającym się osobom, pokrzywdzonym przestępstwem.
Dyżury te będą pełnione w dniach:

 • 19 lutego 2018 roku w godzinach: 8.00 – 17.00
 • od 20 lutego 2018 roku do 23 lutego 2018 roku w godzinach: 8.00 – 15.30

Siedziby prokuratur:

 • Prokuratura Okręgowa w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 13,
 • Prokuratura Rejonowa w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 8-12,
 • Prokuratura Rejonowa w Braniewie, ul. Sądowa 1,
 • Prokuratura Rejonowa w Działdowie, ul. W. Jagiełły 39,
 • Prokuratura Rejonowa w Iławie, ul. Gen. Andersa 2,
 • Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28,
 • Prokuratura Rejonowa w Ostródzie, ul. Sobieskiego 12,
  Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu, ul. Warmińska 17 A.

Data umieszczenia: 19.02.2018
Opublikował: Paweł Stankiewicz