Komunikaty Prokuratury Rejonowej w Braniewie
W dniach 18-22 lutego 2019 r. w godz. 8.00-15.30 będą udzielane bezpłatne porady prawne przez prokuratorów w ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".
Informacje będą udzielane w pok. nr 309 Prokuratury Rejonowej w Braniewie mieszczącej się w budynku Sądu Rejonowego w Braniewie.
Data umieszczenia: 15.02.2019
Opublikował: Piotr Ferenc

Prokuratura Rejonowa w Braniewie zawiadamia o bezpłatnych poradach prawnych prokuratorów w ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestepstwem"
- Zawiadomienie
Data umieszczenia: 08.02.2016
Opublikował: Michał Marciniak


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w nawiązaniu do zapisów Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przesyła w załączeniu „Informator teleadresowy instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz osobom stosującym przemoc” obejmujący powiat braniewski.
- Informator teleadresowy
Data umieszczenia: 30.07.2015
Opublikował: Dariusz Brzeziński


Zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Braniewie do sprawy o sygnaturze Ds. 1384/14.
- Komunikat
Data umieszczenia: 16.06.2015
Opublikował: Dariusz Brzeziński


Prokuratura Rejonowa w Braniewie zawiadamia o bezpłatnych poradach prawnych prokuratorów w ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestepstwem"
- Zawiadomienie
Data umieszczenia: 04.02.2015
Opublikował: Dariusz Brzeziński


Prokuratura Rejonowa w Braniewie zawiadamia o bezpłatnych poradach prawnych prokuratorów w ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestepstwem"
- Komunikat
Data umieszczenia: 6.02.2013Komunikaty Prokuratury Rejonowej w Elblągu
ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 Prokuratora Rejonowego w Elblągu z dnia 11.12.2018 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w dniu 31 grudnia 2018 roku w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu
- Zarządzenie
Data umieszczenia: 17.12.2018
Opublikował: Piotr Ferenc


- Komunikat
Data umieszczenia: 30.10.2014
Opublikował: Dariusz Brzeziński


- Komunikat
Data umieszczenia: 31.12.2013- Komunikat
Data umieszczenia: 28.02.2013
Opublikował: Zbigniew Stachowiak

Działając na zasadzie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, iż w dniu 03.01.2013r. wydano postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie 1 Ds. 1700/12 dot. udostępnienia w okresie od lipca 2011r. do sierpnia 2011r. w Elblągu danych osobowych pracowników zatrudnionych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Gabinet Usług Pielęgniarskich i Lekarskich — Anna Radzkowska przez pracowników ZUS w Elblągu w wydanych przez nich decyzjach administracyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu oraz Powiatowego Szpitala im. Biegańskiego, tj. o czyn z art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia l997r. o ochronie danych osobowych wobec braku znamion czynu zabronionego na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk.
Pokrzywdzonym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia pisemnego zażalenia na powyższe postanowienie w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia, do Sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1, 465 § 2 kpk, 428 § 1 w zw. z art. 465 § 1 kpk).
Data umieszczenia: 15.01.2013
Autor informacji: Jarosław Kurt

20.12.2012
Działając na zasadzie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, że w dniu 13 grudnia 2012 roku wydano postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzemu śledztwa w sprawie o sygnaturze akt: 1 Ds 787/12 przeciwko Wojciechowi K. podejrzanemu o wyłudzenie pożyczek między innymi za pośrednictwem portalu internetowego www.zakra.pl, www.kokos.pl, to jest o czyny z art. 286 § 1 kk, którym zabezpieczone w sprawie dowody rzeczowe w postaci dokumentacji bankowych będą przechowywane w aktach głównych sprawy do czasu przedawnienia karalności czynu zabronionego.

05.12.2012
Działając na zasadzie art. 131 §2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, że w dniu 29.11.2012 r. umorzono śledztwo w sprawie 1Ds. 787/12 p-ko Wojciechowi K. podejrzanemu o wyłudzenia pożyczek m. in. za pośrednictwem portalu internetowego www.zakra.pl, www.kokos.pl tj. o czyny z art. 286 §1 kk wobec stwierdzenia, że sprawca nie popełnia przestępstwa na zasadzie art. 17 §1 pkt 2 kpk w związku z art. 31 §1 kk.

05.12.2012
Działając na zasadzie art. 131 §2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, że w dniu 27.11.2012 r. wszczęto śledztwo w sprawie 1Ds. 787/12 p-ko Wojciechowi K. podejrzanemu o wyłudzenia pożyczek m. in. za pośrednictwem portalu internetowego www.zakra.pl, www.kokos.pl tj. o czyny z art. 286 §1 kk.

19.10.2012
Działając na zasadzie art. 131 §2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, że w sprawie 1 Ds. 1387/12 dot. wyłudzeń za pośrednictwem portalu aukcyjnego "Allegro" w dniu 19.10.2012 r. Prokurator Rejonowy skierował do Sądu Rejonowego w Elblągu VIII Wydział Karny akt oskarżenia p-ko Tomaszowi P.

09.10.2012
Działając na zasadzie art. 131 §2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, że w dniu 05.10.2012 r. Prokurator Rejonowy wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowaniu 1 Ds. 1019/11 p-ko Tomaszowi P. dot. wyłudzeń za pośrednictwem portalu aukcyjnego "Allegro". Postępowanie toczy się pod sygn. 1 Ds. 1387/12.

29.06.2012
Działając na zasadzie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia, iż w dniu 28.06.2012r. wydano postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie 3Ds. 980/12 dot. uporczywego naruszania praw pracowniczych n/sz pracowników PHU Jawro z/s w Elblągu, wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego na zasadzie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk.
Działając na zasadzie art. 306 § 1 kpk informuję, iż osobom wymienionym w art. 305 § 4 kpk przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia do sądu właściwego do rozpozniana sprawy. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od daty otrzymania odpisu postanowienia (w tym przypadku uzyskania informacji o umorzeniu dochodzenia). Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 i 460 kpk).
Jednocześnie informuję, iż wszystkie osoby pokrzywdzone, zgodnie z treścią art. 100 § 2 kpk po odpis postanowienia o umorzeniu dochodzenia mogą zgłaszać się do Prokuratury Rejonowej w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 8-12.

19.06.2012
- Komunikat

06.07.2012
- Komunikat

01.06.2012

Działając na zasadzie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, iż w dniu 31.05.2012 r. w sprawie o sygnaturze 3 Ds. 116/12 dot. uporczywego naruszania praw pracowniczych w firmie PHU "Jawro", zostało wydane postanowienie o umorzeniu dochodzenia wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego na zasadzie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk.

28.02.2012

Działając na zasadzie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, że w dniu 27.02.2012 r. został w sprawie 3 Ds. 1435/11 skierowany akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Elblągu Wydział II Karny p-ko Edwardowi W. oskarżonemu o czyny z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk i inne.

24.02.2012

Działając na zasadzie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, że w dniu 17.02.2012 r. został w sprawie 1 Ds. 315/11 skierowany akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Elblągu Wydział II Karny p-ko Elżbiecie O. oskarżonej o czyny z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Komunikaty Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu
W związku z zaplanowanym d niach 18-24 lutego 2019r. "Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"
Prokuratorzy Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu przy ul. Warmińskiej 17 a
będą udzielali informacji osobom pokrzywdzonym przestępstwem o przysługujących im uprawnieniach, w dniach:
Prokurator Zbigniew Świderski w dniach 18 lutego 2019r. od godz. 9.00 do 14.00
Prokurator Elżbieta Rojowska w dniach 19-20 lutego 2019r. od godz. 9.00 do 14.00
Prokurator Zdzisław Łukasiak w dniach 21-22 lutego 2019r. od godz. 9.00 do 14.00
Data umieszczenia: 18.02.2019
Opublikował: Marek Białousz