Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu
L.p. Imię i Nazwisko Miejsce prowadzenia postępowania mediacyjnego
1. Edward Garyel
mediator ds. karnych
ul. Królewiecka 142A/39
82-300 Elbląg
2. Zdzisław Starzyński
mediator ds. karnych i nieletnich
ul. Stefczyka 7
82-300 Elbląg
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
tel. 55 642-44-25
3. Edward Tomczyk
mediator ds. karnych i nieletnich
ul. Stefczyka 7
82-300 Elbląg
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
tel. 55 642-44-25
4. Bożena Materka
mediator ds. karnych i nieletnich
ul. Krótka 5
82-300 Elbląg
Oddział PTTK
5. Teresa Zajdlic-Plopa
mediator ds. nieletnich
ul. Płk. Dąbka 8/12
82-300 Elbląg
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny
pok. 208 godz. 14:00-15:30
6. Aneta Borkowska
mediator ds. karnych i nieletnich
ul. Płk. Dąbka 8/12
82-300 Elbląg
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny
pok. 207 godz. 14:00-15:30
7. Marzena Szlendak-Szafrańska
mediator ds. karnych i nieletnich
ul. Płk. Dąbka 8/12
82-300 Elbląg
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny
pok. 207 godz. 14:00-15:30
8. Katarzyna Ratkowska
mediator ds. nieletnich
ul. Płk. Dąbka 8/12
82-300 Elbląg
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny
pok. 206 godz. 14:00-15:30
9. Monika Lebiedź-Kaszubska
mediator ds. nieletnich
ul. Płk. Dąbka 8/12
82-300 Elbląg
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny
pok. 211 godz. 14:00-15:30
10. Jadwiga Borowska
mediator ds. nieletnich
ul. Płk. Dąbka 8/12
82-300 Elbląg
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny
pok. 206 godz. 14:00-15:30
11. Robert Białogoński
mediator ds. karnych
Urząd Miejski w Ostródzie
ul. Mickiewicza 24
pok. 307
12. Beata Rogala
mediator ds. nieletnich
ul. Westerplatte 20 Pasłęk
ul. Pieniężnego 1A Susz
13. Teresa Wicińska
mediator ds. karnych i nieletnich
ul. Stefczyka 7
82-300 Elbląg
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
tel. 55 642-44-25 pok. 6
14. Krzysztof Błaszczak
mediator ds. karnych i nieletnich
ul. Stefczyka 7
82-300 Elbląg
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
tel. 55 642-44-25
15. Grażyna Migacz
mediator ds. karnych i nieletnich
ul. Gwiezdna 21
82-300 Elbląg
świetlica socjoterapeutyczna
16. Izabela Kurstak
mediator ds. karnych i nieletnich
ul. Płk. Dąbka 185
82-300 Elbląg
"Akademia Nauki"
tel. 55 232-31-74
17. Jacek Gasperowicz
mediator ds. karnych
ul. Zacisze 2
82-300 Elbląg
Kancelaria Mediacyjno-Prawna "Subsidium"
18. Anna Olszewska
mediator ds. karnych
ul. Stefczyka 7
82-300 Elbląg
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
tel. 55 642-44-25