Prokurator Okręgowy - Leszek Gabriel
Z-ca Prokuratora Okręgowego - Jarosław Kembłowski
Struktura organizacyjna
1. Wydział I Śledczy
a/ Dział do Spraw Przestępczości Gospodarczej
2. Wydział II Organizacyjno-Sądowy
a/ Dział Informatyzacji i Analiz
b/ Dział Postępowania Sądowego
3. Wydział III Budżetowo-Administracyjny
4. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
5. Samodzielne Stanowiska Pracy:
a/ do Spraw Audytu Wewnętrznego
b/ do Spraw Obronnych
c/ Administrator Bezpieczeństwa Informacji
6. Sekretariat
Skargi i wnioski
- Zarządzenie nr 6/15 w sprawie ustalenia dni i godzin przyjmowania interesantów
Dodatkowo skargi i wnioski można przesyłam poprzez platformę ePUAP - LINK
Kontakt
Adres Bulwar Zygmunta Augusta 13, 82-300 Elbląg
Telefon Centrali 55 239-41-30
Fax. 55 239-41-11
e-mail poczta@elblag.po.gov.pl

Prokurator Okręgowy

Tel. 55 239-41-01

Z-ca Prokuratora Okręgowego

Tel. 55 239-41-02

Rzecznik Prasowy

Iwona Piotrowska
Tel. 55 239-35-80
Tel. 518-011-530
rzecznik.prasowy@elblag.po.gov.pl

Kadry

Mirosława Krych
Tel. 55 239-41-25
kadry@elblag.po.gov.pl

Sekretariat Wydziału I Śledczego

Tel. 55 239-41-17
Fax. 55 239-41-07
wydzial.sledczy@elblag.po.gov.pl

Sekretariat Wydziału II Organizacyjno-Sądowego

Tel. 55 239-41-33
Wydział III Budżetowo-Administracyjny
Adres ul. 1-go maja 16, 82-300 Elbląg
Dyrektor
Bożena Oleszczuk
Tel. 500-298-332
bozena.oleszczuk@elblag.po.gov.pl
Główna Księgowa
Teresa Dobosz
Tel. 500-298-340
Fax. (55) 235-58-10
teresa.dobosz@elblag.po.gov.pl
Audytor
Zenobia Hrycyk
Tel. 500-298-336
zenobia.hrycyk@elblag.po.gov.pl
Płace Tel. 500-298-328
Fax. (55) 236-66-96
ewa.sokolowska@elblag.po.gov.pl
Trezor Tel. 500-298-339
agnieszka.wlodarczak@elblag.po.gov.pl
Konta bankowe

Opłaty za kserokopie i odpisy z akt (przy opłacie należy
podać sygnaturę akt):

- 40 1010 1397 0031 6022 3100 0000

Rachunek sum depozytowych (dotyczy wpłat: poręczeń
majątkowych, zabezpieczeń, opłat za wadium):

- 02 1140 1111 0000 4153 3600 1001 - w polskich złotych PLN

- 72 1140 1111 0000 4153 3600 1002 - w walucie euro (EUR)

- 45 1140 1111 0000 4153 3600 1003 - dolary amerykańskie (USD)