Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego Nr 5/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i warunków organizacyjno -technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów szczebla krajowego, regionalnego, okręgowego, rejonowego podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu elbląskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i § 5 zarządzenia).

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratur okręgu elbląskiego za 2019 r.
(w kolejności alfabetycznej):

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego Nr 5/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i warunków organizacyjno -technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów szczebla krajowego, regionalnego, okręgowego, rejonowego podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu elbląskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i § 5 zarządzenia).

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratur okręgu elbląskiego za 2018 r.
(w kolejności alfabetycznej):

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego Nr 5/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i warunków organizacyjno -technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów szczebla krajowego, regionalnego, okręgowego, rejonowego podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.
Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu elbląskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i § 5 zarządzenia).
Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratur okręgu elbląskiego za 2017 r. (w kolejności alfabetycznej):

 

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego Nr 5/16 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zasad i warunków organizacyjno-technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów szczebla krajowego, regionalnego, okręgowego, rejonowego podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury. Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu elbląskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i § 5 zarządzenia). Wzór oświadczenia majątkowego

Prokuratura Okręgowa w Elblągu Prokuratura Rejonowa w Braniewie Prokuratura Rejonowa w Działdowie Prokuratura Rejonowa w Elblągu Prokuratura Rejonowa w Iławie Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu

Oświadczenia majątkowe prokuratorów okręgu elbląskiego za rok 2015

Oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu elbląskiego:

Prokuratura Okręgowa w Elblągu.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Elblągu.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Braniewie.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Działdowie.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Ostródzie.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Iławie.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z/s w Morągu.