Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe prokuratorów za rok 2018

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego Nr 5/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i warunków organizacyjno -technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów szczebla krajowego, regionalnego, okręgowego, rejonowego podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu elbląskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i § 5 zarządzenia).

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratur okręgu elbląskiego za 2018 r.
(w kolejności alfabetycznej):

Oświadczenia majątkowe prokuratorów za rok 2017

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego Nr 5/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i warunków organizacyjno -technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów szczebla krajowego, regionalnego, okręgowego, rejonowego podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury. Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu elbląskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i § 5 zarządzenia). Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratur okręgu elbląskiego za 2017 r. (w kolejności alfabetycznej):

Oświadczenia majątkowe prokuratorów za rok 2016

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego Nr 5/16 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zasad i warunków organizacyjno-technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów szczebla krajowego, regionalnego, okręgowego, rejonowego podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury. Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu elbląskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i § 5 zarządzenia).
Wzór oświadczenia majątkowego

Prokuratura Okręgowa w Elblągu Prokuratura Rejonowa w Braniewie Prokuratura Rejonowa w Działdowie Prokuratura Rejonowa w Elblągu Prokuratura Rejonowa w Iławie Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu