Oświadczenia majątkowe prokuratorów 2017
Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego Nr 5/16 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zasad i warunków organizacyjno-technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów szczebla krajowego, regionalnego, okręgowego, rejonowego podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.
Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu elbląskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i § 5 zarządzenia).
Wzór oświadczenia majątkowego
Prokuratura Okręgowa w Elblągu
- Adamowski Jerzy
- Dziewiątkowska Beata
- Ewertowski Dariusz
- Furman Marzena
- Hrybek Jan
- Jurewicz Tomasz
- Kamińska Barbara
- Kembłowski Jarosław
- Karmowski Sławomir
- Marszycka Barbara
- Maziuk Ryszard
- Maziuk Ryszard (drugie złożone w zw. z przejściem w stan spoczynku)
- Mazurek Mirosława
- Piotrowska Iwona
- Piwowarczyk Katarzyna
- Piwowarczyk Krzysztof
- Rek Tomasz
- Sienkiewicz Lech
- Sikorska Marzenna
- Waryszak Jerzy
- Więckiewicz Zbigniew (w zw. z przejściem w stan spoczynku)
- Zalewska Ewa
Prokuratura Rejonowa w Braniewie
- Iskrzyński Łukasz
- Kobiela Rajmund
- Klimczuk Aleksandra - asesor
- Olender Krzysztof
- Olender Weronika
- Sorbian-Gontarz Anna - korekta
Prokuratura Rejonowa w Działdowie
- Jasiński Zbigniew
- Konieczna Jolanta
- Podgórska Helena
- Tyburski Krzysztof
Prokuratura Rejonowa w Elblągu
- Bełczyńska Edyta
- Byzdra Anna
- Fabisiak Paweł
- Hajducki Jarosław
- Iskrzyńska Beata
- Jewusiak Grażyna
- Kichner-Andrzejewska Beata
- Krzywnicka-Biel Danuta (w zw. z przejściem w stan spoczynku)
- Lellek Emilia
- Lewko Małgorzata
- Łasińska Joanna
- Mieczkowski Jan
- Nienadowska Iwona
- Rost Marcin
- Rudzińska Jolanta
- Szamotuło Robert - asesor
- Zadrożna Jolanta
- Złotowska Agata
- Żelazek Jarosław
Prokuratura Rejonowa w Iławie
- Brodnicka Aneta - asesor
- Budziejewski Piotr
- Krakos Maciej
- Milewski Krzysztof
- Motyka-Radłowski Grzegorz
- Skowyra Sylwester
- Szklanny Marcin
- Szklanny Marcin - ( drugie złożone w zw. z zakończeniem pełnienia urzędu prokuratora)
- Tomaszewska Elżbieta
- Wierzbicki Jan
Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim
- Bączek Bogusław
- Czapski Marcin
- Mamiński Marek
- Różański Mateusz
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie
- Gadomska Wioletta
- Giżyński Marcin
- Hrybek Małgorzata
- Jackiewicz Magdalena
- Kajzer Krzysztof
- Koziński Rafał
- Płachecki Adrian - asesor (w zw. ze zwolnieniem ze stanowiska asesora)
- Rojowska Elżbieta
Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu
- Dobosz Tomasz
- Ewertowska Edyta
- Łukasiak Zdzisław
- Świderski Zbigniew
Oświadczenia majątkowe prokuratorów 2016
Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego Nr 5/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i warunków organizacyjno – technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów szczebla krajowego, regionalnego, okręgowego, rejonowego podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.
Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu elbląskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i § 5 zarządzenia).
Prokuratura Okręgowa w Elblągu
- Adamowski Jerzy
- Bąk Maria
- Bąk Maria (drugie złożone w związku z przejściem w stan spoczynku)
- Ewertowski Dariusz
- Ficak Irena
- Ficak Irena (drugie złożone w związku z przejściem w stan spoczynku)
- Furman Marzena
- Hrybek Jan
- Jurewicz Tomasz
- Kamińska Barbara
- Kembłowski Jarosław
- Karmowski Sławomir
- Marszycka Barbara
- Maziuk Ryszard
- Mazurek Mirosława
- Piwowarczyk Katarzyna
- Piwowarczyk Krzysztof
- Rek Tomasz
- Sienkiewicz Lech
- Sikorska Marzenna
- Waryszak Jerzy
- Więckiewicz Zbigniew
- Zalewska Ewa
Prokuratura Rejonowa w Elblągu
- Bełczyńska Edyta
- Byzdra Anna
- Dziewiątkowska Beata
- Fabisiak Paweł
- Hajducki Jarosław
- Iskrzyńska Beata
- Jewusiak Grażyna
- Kichner – Andrzejewska Beata
- Krzywnicka – Biel Danuta
- Lellek Emilia
- Lewko Małgorzata
- Łasińska Joanna
- Mieczkowski Jan
- Nienadowska Iwona
- Piotrowska Iwona
- Rost Marcin
- Rudzińska Jolanta
- Waryszak Grażyna
- Waryszak Grażyna (drugie złożone w związku z przejściem w stan spoczynku)
- Zadrożna Jolanta
- Złotowska Agata
Prokuratura Rejonowa w Braniewie
- Iskrzyński Łukasz
- Kobiela Rajmund
- Olender Krzysztof
- Olender Weronika
- Sorbian Gontarz Anna
Prokuratura Rejonowa w Działdowie
- Jasiński Zbigniew
- Konieczna Jolanta
- Podgórska Helena
- Tyburski Krzysztof
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie
- Friedrich Magdalena
- Gadomska Wioletta
- Giżyński Marcin
- Hrybek Małgorzata
- Kajzer Krzysztof
- Koziński Rafał
- Płachecki Adrian
- Rojowska Elżbieta
Prokuratura Rejonowa w Iławie
- Brodnicka Aneta - w związku z mianowaniem na stanowisko asesora
- Krakos Maciej
- Milewski Krzysztof
- Motyka – Radłowski Grzegorz
- Skowyra Sylwester
- Szklanny Marcin
- Tomaszewska Elżbieta
- Wierzbicki Jan
Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim
- Bączek Bogusław
- Czapski Marcin
- Mamiński Marek
- Różański Mateusz
Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu
- Dobosz Tomasz
- Ewertowska Edyta
- Łukasiak Zdzisław
- Świderski Zbigniew