Praca
Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Iławie
- Ogłoszenie
- Dokumenty
- Lista osób ubiegających się o stanowisko
- Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej
- Komunikat
Data umieszczenia: 25.05.2018
Data aktualizacji: 18.07.2018
Opublikował: Adam Banasiak

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu z przeznaczeniem na stanowisko: Informatyk (1 etat)
- Ogłoszenie
- Dokumenty
- Lista osób ubiegających się o staż urzędniczy
- Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej
- Lista osób zakwalifikowanych do III etapu
- Wyniki
Data umieszczenia: 24.05.2018
Data aktualizacji: 28.06.2018
Opublikował: Adam Banasiak

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim z przeznaczeniem na stanowisko: młodszy referent (1 etat)
- Ogłoszenie
- Dokumenty
- Lista osób ubiegających się o staż urzędniczy
- Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej
- Lista osób zakwalifikowanych do III etapu
- Wyniki
Data umieszczenia: 16.05.2018
Data aktualizacji: 22.06.2018
Opublikował: Adam Banasiak

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu z przeznaczeniem na stanowisko: Informatyk (1 etat)
- Ogłoszenie
- Dokumenty
- Lista osób ubiegających się o stanowisko informatyka
- Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej
- Lista osób zakwalifikowanych do III etapu
- Wyniki
Data umieszczenia: 03.04.2018
Data aktualizacji: 23.05.2018
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu i Prokuraturze Rejonowej w Iławie
- Ogłoszenie
- Dokumenty
- Lista osób ubiegających się o stanowisko asesora
- Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej
- Lista osób zakwalifikowanych do etapu ustnego
- Wyniki
Data umieszczenia: 21.03.2018
Data aktualizacji: 24.05.2018
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Iławie z przeznaczeniem na stanowisko: młodszy referent (1 etat)
- Ogłoszenie
- Dokumenty
- Lista osób ubiegających się o staż urzędniczy
- Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej konkursu
- Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu
- Wyniki
Data umieszczenia: 19.03.2018
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu z przeznaczeniem na stanowisko: młodszy referent (1 etat)
- Ogłoszenie
- Dokumenty
- Lista osób ubiegających się o staż urzędniczy
- Lista osób zakwalifikowanych do II etapu
- Lista osób zakwalifikowanych do III etapu
- Wyniki konkursu
Data umieszczenia: 15.12.2017
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu z przeznaczeniem na stanowisko: młodszy referent (1 etat)
- Ogłoszenie
- Dokumenty
- Lista osób ubiegających się o staż
- Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej konkursu
- Lista osób zakwalifikowanych do III etapu
- Wyniki konkursu
Data umieszczenia: 27.10.2017
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu z przeznaczeniem na stanowisko: księgowy (1 etat)
- Ogłoszenie
- Dokumenty
- Lista osób ubiegających się o staż urzędniczy
- Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej
- Lista osób zakwalifikowanych do III etapu
- Wyniki konkursu
Data umieszczenia: 26.05.2017
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Konkurs na stanowisko Asystenta Prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu, Prokuraturze Rejonowej w Elblągu i Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie
- Ogłoszenie
- Dokumenty
- Lista osób zakwalifikowanych do konkursu
- Lista osób zakwalifikowanych do III etapu
- Wyniki konkursu
Data umieszczenia: 14.04.2017
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie
- Komunikat
- Ankieta personalna
- Oświadczenie dla kandydatów
- Informacja z dnia 23.02.2017
Data umieszczenia: 28.12.2016
Opublikował: Adam Banasiak

Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Braniewie
- Komunikat
- Ankieta personalna
- Oświadczenie dla kandydatów
Data umieszczenia: 17.10.2016
Opublikował: Adam Banasiak

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu z przeznaczeniem na stanowisko informatyka (1 etat)
- Komunikat
- Elektroniczna wersja dokumentów do wypełnienia dla kandydatów
- Przedłużenie terminu składania dokumentów
- Lista osób ubiegających się o staż urzędniczy
- Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej konkursu
- Wyniki II etapu konkursu
- Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu
- Wyniki
Data umieszczenia: 19.05.2016
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu z przeznaczeniem na stanowisko księgowej (1 etat)
- Komunikat
- Elektroniczna wersja dokumentów do wypełnienia dla kandydatów
- Lista osób ubiegających się o staż urzędniczy
- Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej konkursu
- Wyniki II etapu konkursu
- Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu
- Wyniki
Data umieszczenia: 14.04.2016
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu
- Komunikat
- Ankieta personalna
- Informacja dla kandydatów
Data umieszczenia: 19.01.2016
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Iławie
- Komunikat
- Ankieta personalna
- Informacja dla kandydatów
Data umieszczenia: 19.01.2016
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Dzialdowie (1 etat)
- Komunikat
- Elektroniczna wersja dokumentów do wypełnienia dla kandydatów
- Lista osób ubiegających się o staż urzędniczy
- Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej konkursu
- Wyniki II etapu konkursu
- Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu
- Wyniki
Data umieszczenia: 18.12.2015
Opublikował: Michał Marciniak

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu z przeznaczeniem na stanowisko informatyka (1 etat)
- Komunikat
- Elektroniczna wersja dokumentów do wypełnienia dla kandydatów
- Informacja o przedłużeniu konkursu
- Lista osób ubiegających się o staż urzędniczy
- Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej konkursu
- Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu
- Wyniki
Data umieszczenia: 25.11.2015
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Konkurs na stanowisko urzędnicze: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu (1 etat)
- Komunikat
- Elektroniczna wersja dokumentów do wypełnienia dla kandydatów
- Lista osób ubiegającyh się o staż
- Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej konkursu
- Wyniki części pisemnej konkursu
- Lista osób zakwalifikowanych do części ustnej konkursu
- Ogłoszenie o wynikach konkursu
Data umieszczenia: 14.10.2015
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Konkurs na staż urzędniczy w Samodzielnym Dziale ds. Informatyzacji i Analiz Prokuratury Okręgowej w Elblągu (1 etat)
- Komunikat
- Elektroniczna wersja dokumentów do wypełnienia dla kandydatów
- Informacja
- Lista osób ubiegających się o staż urzędniczy
- Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej konkursu
- Lista osób uczestniczących w II etapie konkursu i wyniki
- Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu
- Ogłoszenie o wynikach konkursu
Data umieszczenia: 03.03.2015
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu z przeznaczeniem na stanowisko księgowej (2 etaty)
- Komunikat
- Elektroniczna wersja dokumentów do wypełnienia dla kandydatów
- Lista osób ubiegających się o staż urzędniczy
- Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej konkursu
- Lista osób uczestniczących w II etapie konkursu i wyniki
- Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu
- Ogłoszenie o wynikach konkursu
Data umieszczenia: 19.12.2014
Opublikował: Dariusz Brzeziński

Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Działdowie
- Komunikat
- Ankieta personalna
Data umieszczenia: 18.11.2014
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora
- Komunikat i termin konkursu
- Elektroniczna wersja dokumentów do wypełnienia dla kandydatów
- Lista osób zakwalifikowanych do konkursu
- Informacja o wynikach
Data umieszczenia: 28.08.2014
Opublikował: Dariusz Brzeziński

Informacja o konkursie na staż urzędniczy w Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Reionowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu
- Komunikat i termin konkursu
- Elektroniczna wersja dokumentów do wypełnienia dla kandydatów
Lista osób ubiegających się o staż urzędniczy w Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Reionowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu
- Lista osób ubiegających się o staż urzędniczy
Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej konkursu na stanowisko stażysty w Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Reionowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu
- Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej konkursu
Lista osób uczestniczących w II części konkursu na stanowisko stażysty w Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Reionowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu wraz z uzyskana przez nich liczbą punktów
- Lista osób biorących udział w II części konkursu wraz z uzyskaną przez nich punktacją
Lista osób zakwalifikowanych III etapu konkursu na stanowisko stażysty w Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Reionowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu
- Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu
Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko stażysty w Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Reionowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu
- Ogłoszenie o wynikach konkursu
Data umieszczenia: 25.07.2014
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Informacja o konkursie na staż urzędniczy dla informatyka w PO Elbląg
- Komunikat
- Dokumenty do wypełnienia
- Lista ubiegających się o staż urzędniczy
- Lista zakwalifikowanych do części pisemnej i termin konkursu
- Oceny uzyskane przez uczestników części pisemnej konkursu
- Lista zakwalifikowanych do części III i termin konkursu
- Ogłoszenie o wynikach konkursu
Data umieszczenia: 24.04.2014
Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora
- Komunikat i termin konkursu
- Elektroniczna wersja dokumentów do wypełnienia dla kandydatów
- Lista zakwalifikowanych i termin konkursu
- Informacja o odwołaniu konkursu
Data umieszczenia: 14.04.2014
Informacja o konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Braniewie
- Komunikat
- Elektroniczne wersje dokumentów do wypełnienia dla kandydatów
Lista osób ubiegających się o staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Braniewie
- Komunikat
Lista osób zakwalifikowanych do konkursu o staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Braniewie
- Komunikat i termin konkursu
II etap konkursu o staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Braniewie:
- Lista osób uczestniczących w II etapie konkursu
- Lista osób zakwalifikowanych do III etapu i termin konkursu
Ogłoszenie wyników konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Braniewie:
- Wyniki konkursu
Data umieszczenia: 05.03.2014
Opublikował: Dariusz Brzeziński

Ponowienie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w PO Elbląg
- Komunikat
- Elektroniczne wersje dokumentów do wypełnienia dla kandydatów
- Odwołanie konkursu
Data umieszczenia: 21.11.2013
Informacja o konkursie na staż urzędniczy dla informatyka w PO Elbląg
- Komunikat
- Lista osób ubiegających sie o staż urzędniczy
- Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej konkursu o staż urzędniczy
- Lista osób uczestniczących w części pisemnej konkursu i liczba punktów
- Lista osób zakwalifikowanych do III etapu komkursu
- Ogłoszenie wyników komkursu
Data umieszczenia: 04.11.2013
Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w PO Elbląg
- Komunikat
- Zakwalifikowane osoby i termin konkursu
- Komunikat
Data umieszczenia: 02.10.2013
Informacja o wolnym etacie asesorskim
- Komunikat
- Ankieta personalna
2013-09-19 Informacja dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku asesora
Data umieszczenia: 22.07.2013
Opublikował: Zbigniew Stachowiak

Konkurs na stanowisko urzędnicze stażysty w PR Iława
- Komunikat
- komunikat z dnia 2013-08-14 - Lista osób zakwalifikowanych do częsci pisemnej
- komunikat z dnia 2013-08-28 - Lista osób uczestnicząca w II etapie
- komunikat z dnia 2013-08-28 - Lista osób zakwalifikowanych do III etapu
- komunikat z dnia 2013-09-04 - Ogłoszenie o wynikach konkursu
Data umieszczenia: 28.06.2013