Prokuratura Okręgowa

Prokurator Okręgowy – Jan Hrybek
Z-ca Prokuratora Okręgowego – Jarosław Kembłowski
Struktura organizacyjna
1. Wydział I Śledczy

a/ Dział do Spraw Przestępczości Gospodarczej
2. Wydział IV Organizacyjno-Sądowy

a/ Dział Informatyzacji i Analiz

b/ Dział Postępowania Sądowego
3. Wydział VII Budżetowo-Administracyjny
4. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
5. Samodzielne Stanowiska Pracy:

a/ do Spraw Audytu Wewnętrznego

b/ do Spraw Obronnych

c/ Inspektor Ochrony Danych
Skargi i wnioski
– Zarządzenie nr 6/15 w sprawie ustalenia dni i godzin przyjmowania interesantów
Dodatkowo skargi i wnioski można przesyłać poprzez platformę ePUAP – LINK
Kontakt
Adres Bulwar Zygmunta Augusta 13, 82-300 Elbląg
Telefon 55 239 41 00
Fax 55 239 41 11
e-mail poczta@elblag.po.gov.pl
Prokurator Okręgowy Tel. 55 239 41 01
Z-ca Prokuratora Okręgowego Tel. 55 239 41 02
Rzecznik Prasowy Sławomir Karmowski
Tel. 55 239-41-24
Tel. 661-940-912
rzecznik.prasowy@elblag.po.gov.pl
Inspektor Ochrony Danych Anna Krych
iod@elblag.po.gov.pl
Kadry Tel. 55 239-41-25
kadry@elblag.po.gov.pl
Sekretariat Wydziału I Śledczego Tel. 55 239-41-17
Fax 55 239-41-07
wydzial.sledczy@elblag.po.gov.pl
Sekretariat Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego Tel. 55 239-41-33
Wydział VII Budżetowo-Administracyjny
Adres ul. 1-go maja 16, 82-300 Elbląg
Dyrektor WBA Tel. 500-298-332
dyrektor.wba@elblag.po.gov.pl
Główna Księgowa Tel. 500-298-340
Fax (55) 235-58-10
glowna.ksiegowa@elblag.po.gov.pl
Audytor Tel. 500-298-336
audytor@elblag.po.gov.pl
Płace Tel. / Fax (55) 236-66-96
ewa.sokolowska@elblag.po.gov.pl
Trezor Tel. 500-298-339
trezor@elblag.po.gov.pl

Konta bankowe
Opłaty za kserokopie i odpisy z akt (przy opłacie należy podać sygnaturę akt):
– 40 1010 1397 0031 6022 3100 0000
Rachunek sum depozytowych (dotyczy wpłat: poręczeń majątkowych, zabezpieczeń, opłat za wadium):
– 02 1140 1111 0000 4153 3600 1001 – w złotówkach PLN
– 72 1140 1111 0000 4153 3600 1002 – w walucie euro (EUR)
– 45 1140 1111 0000 4153 3600 1003 – w dolarach amerykańskich (USD)
Sposób opisu przelewu:
– sygnatura sprawy
– nazwa środka zapobiegawczego (tzn. poręczenie majątkowe, zabezpieczenie majątkowe)
– imię i nazwisko osoby, której dotyczy środek zapobiegawczy
– nazwa prokuratury, której dotyczy środek zapobiegawczy