Prokuratura Okręgowa

Prokurator Okręgowy – Jan Hrybek
Z-ca Prokuratora Okręgowego – Jarosław Kembłowski
Struktura organizacyjna
1.Wydział I Śledczy
 a/Dział do Spraw Przestępczości Gospodarczej
2.Wydział IV Organizacyjno-Sądowy
 a/Dział Informatyzacji i Analiz
 b/Dział Postępowania Sądowego
3.Wydział VII Budżetowo-Administracyjny
4.Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
5.Samodzielne Stanowiska Pracy:
 a/do Spraw Audytu Wewnętrznego
 b/do Spraw Obronnych
 c/Inspektor Ochrony Danych
Skargi i wnioski
– Zarządzenie nr 6/15 w sprawie ustalenia dni i godzin przyjmowania interesantów
Dodatkowo skargi i wnioski można przesyłać poprzez platformę ePUAP – LINK
Kontakt
AdresBulwar Zygmunta Augusta 13, 82-300 Elbląg
Telefon55 239 41 01
Fax55 239 41 11
e-mailpoczta@elblag.po.gov.pl
Prokurator Okręgowytel. 55 239 41 01
Z-ca Prokuratora Okręgowegotel. 55 239 41 02
Rzecznik PrasowySławomir Karmowski
tel. 55 239-41-24
tel. 661-940-912
rzecznik.prasowy@elblag.po.gov.pl
Inspektor Ochrony DanychAnna Krych
iod@elblag.po.gov.pl
Kadrytel. 55 239-41-25
kadry@elblag.po.gov.pl
Sekretariat Wydziału I Śledczegotel. 55 239-41-17
fax 55 239-41-07
wydzial.sledczy@elblag.po.gov.pl
Sekretariat Wydziału IV Organizacyjno-Sądowegotel. 55 239-41-33
Wydział VII Budżetowo-Administracyjny
Adresul. Płk. Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg
Dyrektor WBAtel. 500-298-332
dyrektor.wba@elblag.po.gov.pl
Główna Księgowatel. 500-298-340
fax (55) 235-58-10
glowna.ksiegowa@elblag.po.gov.pl
Audytortel. 500-298-336
audytor@elblag.po.gov.pl
Płacetel. / fax (55) 236-66-96
ewa.sokolowska@elblag.po.gov.pl
Trezortel. 500-298-339
trezor@elblag.po.gov.pl
 
Konta bankowe
Opłaty za kserokopie i odpisy z akt (przy opłacie należy podać sygnaturę akt):
– 40 1010 1397 0031 6022 3100 0000
Rachunek sum depozytowych (dotyczy wpłat: poręczeń majątkowych, zabezpieczeń, opłat za wadium):
– 02 1140 1111 0000 4153 3600 1001 – w złotówkach PLN
– 72 1140 1111 0000 4153 3600 1002 – w walucie euro (EUR)
– 45 1140 1111 0000 4153 3600 1003 – w dolarach amerykańskich (USD)
Sposób opisu przelewu:
– sygnatura sprawy
– nazwa środka zapobiegawczego (tzn. poręczenie majątkowe, zabezpieczenie majątkowe)
– imię i nazwisko osoby, której dotyczy środek zapobiegawczy
– nazwa prokuratury, której dotyczy środek zapobiegawczy