Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2019 Prokuratury Okręgowej w Elblągu
- Plan
Data umieszczenia: 06.02.2019
Opublikował: Marek Białousz

Dostawa i montaż mebli biurowych do nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Iławie
- Ogłoszenie
- SIWZ
- Wyjaśnienie nr 1
- Wyjaśnienie nr 2
- Otwarcie ofert
- Unieważnienie
Data umieszczenia: 03.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2017
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok Prokuratury Okręgowej w Elblągu
- Plan
Data umieszczenia: 28.02.2018
Opublikował: Adam Banasiak

Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Elblągu - Renault Thalia
- Ogłoszenie
- Załączniki
- Informacja o zakończeniu
Data umieszczenia: 14.12.2017
Opublikował: Adam Banasiak

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na postawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) na usługę ochrony osób, mienia i obiektów Prokuratury Okręgowej w Elblągu,
Prokuratury Rejonowej w Elblągu i Prokuratury Rejonowej w Iławie.
- Ogłoszenie
- Wyjaśnienie nr 1
- Wyjaśnienie nr 2
- Wybór oferty
Data umieszczenia: 06.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2017
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Elblągu
- Informacja
Data umieszczenia: 28.04.2017
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok Prokuratury Okręgowej w Elblągu
- Plan
Data umieszczenia: 24.02.2017
Opublikował: Adam Banasiak

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
tj. "Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób, mienia i obiektów Prokuratury Okręgowej w Elblągu,
Prokuratury Rejonowej w Elblągu i Prokuratury Rejonowej w Iławie"
- Ogłoszenie
- Wyjaśnienie nr 1
- Informacja o wyborze oferty

Data umieszczenia: 20.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2016
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Ogłoszenie o przetargu publicznym
- Ogłoszenie link do UZP
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załączniki
- Załączniki część elektryczna
- Wyjaśnienie 1
- Wyjaśnienie 2
- Wyjaśnienie 3
- Wyjaśnienie 4
- Wyjaśnienie 5
- Wyjaśnienie 6
- Wyjaśnienie 7
- Wyjaśnienie 8
- Wyjaśnienie 9
- Wyjaśnienie 10
- Wyjaśnienie 11
- Wyjaśnienie 12
- Załączniki wersja edytowalna
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Zestawienie balustrad
- Informacja o wyborze oferty
- Udzielenie zamówienia
Data umieszczenia: 19.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2016
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Ogłoszenie o przetargu publicznym
- Ogłoszenie
- Załącznik nr 1 - Wzór oferty
- Załącznik nr 2 - Wzór umowy
- Informacja o zakończeniu przetargu publicznego
Data umieszczenia: 16.02.2016
Opublikował: Michał Marciniak

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku
- Ogłoszenie
- Załącznik nr 1
- Wzór oferty
- Informacja o zakończeniu przetargu publicznego
Data umieszczenia: 18.01.2016
Opublikował: Michał Marciniak

Ogłoszenie o przetargu publicznym
- Ogłoszenie
- Załącznik nr 1 - Wzór oferty
- Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Data umieszczenia: 14.12.2015
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Ogłoszenie o przetargu publicznym
- Ogłoszenie
- Informacja o zakończeniu przetargu publicznego
Data umieszczenia: 10.06.2015
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Ogłoszenie o przetargu publicznym
- Ogłoszenie
- Informacja o zakończeniu przetargu publicznego
Data umieszczenia: 22.05.2015
Opublikował: Paweł Stankiewicz

Przetarg na dostawę sprzętu informatycznego
- Ogłoszenie
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załączniki do SIWZ
- Pytanie i odpowiedź z dnia 04-11-2014
- Informacja o wyborze oferty
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 25.11.2014
Opublikował: Dariusz Brzeziński

Dostawa papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Elblągu i
podległych jej prokuratur rejonowych
- Informacja o wyborze oferty
Data umieszczenia: 08.04.2014
Opublikował: Dariusz Brzeziński

Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług na energię elektryczną
- Informacja o wyborze
Data umieszczenia: 18.12.2013
Opublikował: Dariusz Brzeziński

Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Elblągu
- Informacja
Data umieszczenia: 09.10.2013
Opublikował: Zbigniew Stachowiak

Przetarg nr 2 na dostawę sprzętu informatycznego
- Ogłoszenie
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Zalaczniki do SIWZ
- Pytania i odpowiedzi z dnia 13-08-2013
- Informacja o wyborze oferty z dnia 19-08-2013
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy z dnia 02-09-2013
Data umieszczenia: 02.08.2013

Przetarg na dostawę sprzętu informatycznego
- Ogłoszenie
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Pytania i odpowiedzi z dnia 24-07-2013
- Pytania i odpowiedzi z dnia 25-07-2013
- Unieważnienie przetargu
Data umieszczenia: 01.08.2013

Przetarg na Usługę ochrony osób i całodobowej ochrony mienia
- Informacja o wyborze oferty z dnia 2013.03.25
Data umieszczenia: 04.04.2013
Opublikował: Zbigniew Stachowiak

Drugi przetarg na sprzedaż składnika majątku ruchomego tj.
Renault Megane Class 1.6
- Ogłoszenie
- Oferta
- Umowa
- Informacja o wyborze oferty z dnia 2013.04.04
Data umieszczenia: 07.03.2013
Opublikował: Zbigniew Stachowiak

Dostawa papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Elblągu i
podległych jej prokuratur rejonowych
- Informacja o wyborze oferty z dnia 2013.03.04
Data umieszczenia: 04.03.2013
Opublikował: Zbigniew Stachowiak

Informacja o zakończeniu
pierwszego przetargu publicznego
- Komunikat
Data umieszczenia: 21.02.2013

Przetarg na sprzedaż składnika majątku ruchomego tj.
Renault Megane Class 1.6
- Ogłoszenie
- Oferta
- Umowa
Data umieszczenia: 05.02.2013
Opublikował: Zbigniew Stachowiak

Informacja o zbędnym skladniku majątku ruchomego
- Protokół uznania samochodu za zbędny z dnia 2012.12.12

Przetarg na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50g na rzecz Prokuratury Okręgowej w
Elblągu i podległych jednostek rejonowych
- SIWZ
- Informacja o wyborze oferty z dnia 2012.12.12

Dostawa papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Elblągu i
podległych jej prokuratur rejonowych
- Informacja o wyborze oferty z dnia 2012.02.08

Przetarg na świadczenie usługi ochrony osob i całodobowej ochronie mienia
- Informacja o wyborze oferty z dnia 2011.12.21

Przetarg na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 g na rzecz Prokuratury Okręgowej
w Elblągu i podległych jednostek rejonowych
- Ogłoszenie
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja o wyborze oferty z dnia 2011.12.14

Ogłoszenie - sprzedaż żyrandoli i telefonów komórkowych
- Ogłoszenie o sprzedaży z dnia 2011.05.10
- Lista osób, które nabyły telefony i żyrandole

Ogłoszenie - sprzedaż regałów magazynowych
- Ogłoszenie o sprzedaży z dnia 2010.09.22
- Informacja o wyborze oferty z dnia 2010.09.28

Ogłoszenie - sprzedaż regałów magazynowych
- Ogłoszenie o sprzedaży z dnia 2010.04.16
- Informacja o wyborze oferty z dnia 2010.04.28

Ogłoszenie - sprzedaż samochodu osobowego
- Ogłoszenie o sprzedaży z dnia 2010.02.22
- Informacja o wyborze oferty z dnia 2010.03.10

Przetarg na usługę przewozu zwłok dla jednostek PO Elbląg
- Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2010.01.08
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Unieważnienie - 17.02.2010

Dostawa urządzeń faksujących
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dnia 2009.12.14
- Wybór oferty

Przetarg na bony towarowe - wybór oferty
- Wybór oferty 2009.12.14

Dostawa kserokopiarek
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dnia 2009.12.04
- Wybór oferty

Przetarg na bony towarowe
- Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2009.12.04
- SIWZ
- Załączniki

Przetarg na ochronę PR w Ostródzie
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 2009.10.19

Przetarg na paliwo z dnia 2009.01.29
- Ogłoszenie str.1/6
- Ogłoszenie str.2/6
- Ogłoszenie str.3/6
- Ogłoszenie str.4/6
- Ogłoszenie str.5/6
- Ogłoszenie str.6/6
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Pytania do przetargu
- Wyjaśnienie do przetargu
- INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia str.1/3
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia str.2/3
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia str.3/3

Nabór na aplikacje
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury