Przetargi

Przedmiotem sprzedaży są dwa samochody osobowe marki Renault Thalia.

Poniżej znajduje się treść ogłoszenia oraz dwa załączniki do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Informacja o zakończeniu

Data umieszczenia: 09.04.2021 r.

Data aktualizacji: 23.04.2021

Opublikował: Marek Białousz

Plan postępowań na rok 2021

Data umieszczenia: 10.03.2021 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Plan postępowań na rok 2020

Plan postępowań na rok 2020 – aktualizacja z dnia 03.11.2020 r.

Plan postępowań na rok 2020 – aktualizacja z dnia 30.11.2020 r.

Data umieszczenia: 15.05.2020 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Plan postępowań na rok 2019 – aktualizacja z dnia 01.08.2019 r.

Data umieszczenia: 01.08.2019 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Plan postępowań na rok 2019

Data umieszczenia: 06.02.2019 r.
Opublikował: Marek Białousz

Plan postępowań na rok 2018

Data umieszczenia: 28.02.2018 r.
Opublikował: Adam Banasiak

Przedmiotem sprzedaży są dwa samochody osobowe marki Renault Thalia.

Treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia

Informacja o zakończeniu przetargu publicznego

Data umieszczenia: 22.03.2021 r.

Data aktualizacji: 08.04.2021 r.


Opublikował: Marek Białousz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Wyjaśnienia do SIWZ – Odpowiedzi na otrzymane pytania (z dnia 19.08.2019 r.).

Załącznik nr 12 – Wzór umowy (po zmianie z dnia 19.08.2019 r.).

Ogłoszenie o zamówieniu (BZP)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Przedmiary robót:

– instalacje sanitarne

– instalacja klimatyzacji

– instalacje niskoprądowe

– instalacje elektryczne

– roboty ogólnobudowlane

– zagospodarowanie terenu

Załącznik nr 2 – Projekt budowlany. /**

Załącznik nr 3 – Projekt wykonawczy. /**

Załącznik nr 4 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. /**

Załącznik nr 5 – Pozwolenie na budowę.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 7 – Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 8 – Wykaz robót.

Załącznik nr 9 – Wykaz osób.

Załącznik nr 10 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 11 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 12 – Wzór umowy (nieaktualny).

Załącznik nr 13 – Zestawienie rzeczowo-finansowe.

**/ Do rozpakowania załączników należy zainstalować lub wykorzystać
darmowy program do wypakowywania plików, np. 7zip.

Link do strony, gdzie można pobrać program

Data umieszczenia: 06.08.2019
Data aktualizacji: 27.09.2019 r.
Opublikował: Grzegorz Nazarewicz

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1. Przedmiar robót.
Instalacje sanitarne
Instalacje sanitarne klimatyzacja dodatkowa
Instalacje niskoprądowe
Instalacje elektryczne
Roboty ogólnobudowlane
Zagospodarowanie terenu
Załącznik nr 2. Projekt budowlany. /**
Załącznik nr 3. Projekt wykonawczy. /**
Załącznik nr 4. Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót.
Instalacje elektryczne
Instalacje wodne
Instalacje kanalizacyjne
Instalacje c.o.
Załącznik nr 5. Pozwolenie na budowę.
Załącznik nr 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 7. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 8. Wykaz robót.
Załącznik nr 9. Wykaz osób.
Załącznik nr 10. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Załącznik 11. Formularz ofertowy.
Załącznik 12. Wzór umowy.
Załącznik 13. Zestawienie rzeczowo-finansowe.

Wyjaśnienia nr 1
Pytanie nr 1 – załączniki do odpowiedzi
Pytanie nr 2 – załączniki do SIWZ
Pytanie nr 3 – projekt budowlany i wykonawczy
Pytanie nr 7 – inwentaryzacja obiektu
Pytanie nr 17 – Zarządzenie Nr 26_17 z dnia 11-04-2017 r
Wyjaśnienia nr 2
Wyjaśnienia nr 3
Wyjaśnienia nr 4
Pytanie nr 3 – załącznik do odpowiedzi
Wyjaśnienia nr 5
Pytanie nr 58 – załącznik do odpowiedzi
załącznik projekt umowy – zmieniony

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

**/ Do pobrania załączników trzeba mieć zainstalowany na swoim komputerze
darmowy program do wypakowywania plików, np. 7zip.
Link do strony, gdzie można pobrać program

Data umieszczenia: 06.05.2019
Data aktualizacji: 04.06.2019
Opublikował: Marek Białousz