Rzecznik prasowy

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym

Prokurator Prokuratury Okręgowej Iwona Piotrowska

tel.: (55) 239-35-80
kom.: 518-011-530
e-mail: rzecznik.prasowy@elblag.po.gov.pl

Prokurator Prokuratury Okręgowej Sławomir Karmowski
(od dnia 01.06.2020r.)

tel.: (55) 239-41-24
kom.: 661-940-912
e-mail: rzecznik.prasowy@elblag.po.gov.pl

Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Adres poczty: rzecznik.prasowy@elblag.po.gov.pl nie służy do kierowania skarg i wniosków oraz zawiadomień o przestępstwie, lecz do kierowania zapytań przez dziennikarzy. Kontakt interesantów z prokuraturą w celu złożenia skarg, wniosków lub zawiadomienia o przestępstwie możliwy jest pod adresem: poczta@elblag.po.gov.pl.

Komunikaty

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w okresie od dnia 21września do dnia 4 października 2020 roku Pan prokurator Sławomir Karmowski pełniący funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu korzystał będzie z urlopu wypoczynkowego.

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie prowadzone są czynności procesowe w związku z zaistnieniem na jeziorze Drwęckim w Ostródzie zdarzenia polegającego na pożarze zacumowanej tam łodzi motorowej w następstwie, którego obrażeń ciała doznały trzy osoby małoletnie oraz jedna osoba dorosła, które może wyczerpywać znamiona czynu kwalifikowanego z art. 163 paragraf 2 kk w zw. z art. 163 paragraf 1 pkt. 1 kk / nieumyślne sprowadzenie pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach /.

Do zdarzenia doszło w dniu 2 lipca 2020 roku około godziny 16.00 na jeziorze Drwęckim w Ostródzie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w trakcie uruchamiania silnika łodzi motorowej Sistar zacumowanej do pomostu przy nadbrzeżu jeziora Drwęckiego, z nieustalonych obecnie przyczyn, doszło do zapalenia się, a następnie wybuchu silnika w wyniku czego ogień objął przedmiotową łódź oraz zacumowaną obok niej inną łódź motorową. W czasie zdarzenia na łodzi przebywało 5 małoletnich uczestników obozu żeglarskiego, organizatorka obozu oraz opiekun obozu. W trakcie opuszczania pokładu łodzi, na której doszło do pożaru trzy osoby małoletnie oraz organizatorka obozu żeglarskiego doznali obrażeń kończyn dolnych. W sprawie realizowane są dalsze niezbędne czynności procesowe.

 

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w dniu 2 lipca 2020 roku w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu wszczęte zostało śledztwo o czyn kwalifikowany z art. 148 paragraf 1 kk / zabójstwo /, którego przedmiotem jest dokonanie na terenie miasta Elbląga zabójstwa 54 – letniej kobiety.

Do zdarzenia doszło w nocy z 30 czerwca na 1 lipca 2020 roku w zaroślach usytuowanych w rejonie skrzyżowania ulicy Tysiąclecia oraz Rycerskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przedmiotowego przestępstwa dopuścił się młody mieszkaniec Elbląga, który nie znał wcześniej swojej ofiary, a w dniu zdarzenia spotkał ją przypadkowo. W chwili obecnej w sprawie realizowane są czynności procesowe zmierzające do procesowego zabezpieczenia niezbędnego materiału dowodowego.

W dniu 14 czerwca 2020 r. pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ostródzie wszczęto postępowanie przygotowawcze pod sygn. akt: PR 1 Ds. 696.2020 w sprawie zaistniałego w nocy 14 czerwca 2020 roku na drodze w miejscowości Wynki, gm. Łukta nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego z udziałem samochodu marki Peugeot, w wyniku, którego jeden z podróżujących nim mężczyzn doznał obrażeń ciała, które naruszyły prawidłowe funkcjonowanie jego organów ciała na okres dłuższy niż dni siedem, zaś dwaj inni podróżujący nim mężczyźni doznali obrażeń ciała skutkujących ich zgonami, tj. o czyn z art. 177 § 2 kk w zb. z art. 177 § 1 kk w zw, z art. 11 § 2 kk.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu w dniu 18 maja 2020 roku wszczęła śledztwo pod sygn. akt: PR 1 Ds. 876.2020. W toku sprawy Sylwestrowi K. przedstawiono zarzut o to, że w dniu 16 maja 2020r. w Elblągu działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Lecha N. usiłował dokonać zabójstwa poprzez ugodzenie w/w nożem w plecy i spowodował u niego obrażenia ciała w postaci rany kłutej klatki piersiowej w okolicy łopatkowej lewej oraz odmy opłucnowej lewostronnej, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na udzieloną pokrzywdzonemu pomoc medyczną, tj. o czyn określony w art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k.

Na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu, Sąd Rejonowy w Elblągu postanowieniem z dnia 19.05.2020r. zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Postępowanie w pozostaje toku.

W dniu 7 czerwca 2020 r. w Prokuraturze Rejonowej w Iławie wszczęto postępowanie przygotowawcze pod sygn. akt: PR Ds. 1107.2020 w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Iławie, wbrew ciążącemu obowiązkowi opieki nad nimi tj. o czyn z art. 160§2 kk.

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w okresie od dnia 8 do dnia 19 czerwca 2020 roku pełniący funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu Pan prokurator Sławomir Karmowski przebywał będzie na urlopie wypoczynkowym.

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że z dniem 1 czerwca 2020 roku pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu powierzone zostało Panu prokuratorowi Sławomirowi Karmowskiemu.

Z pełniącym funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu można kontaktować się telefonicznie na numery telefonów 55-239-41-24 lub 661-940-912 albo też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rzecznik.prasowy@elblag.po.gov.pl

– Pełna treść komunikatu –

W Prokuraturze Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim zawisło postępowanie w sprawie znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad psem w miejscowości Montowo gm. Grodziczno.

Jak wynika z ustaleń sprawca znęcał się nad swoim psem w mieszkaniu, stojąc przy otwartym oknie, w ręku na obroży trzymał psa, który się dusił. Następnie mężczyzna wyrzucił psa przez okno. Sprawca wyskoczył przez okno i zabrał jeszcze żyjące zwierzę, złapał za obrożę i zaczął nią wymachiwać wraz z psem. Pomimo interwencji sąsiadki, świadka zdarzenia, i nie reagując na jej słowa, że ma puścić psa, sprawca udał się do budynku gospodarczego, gdzie ujawniono martwe zwierzę leżące na składzie drewna.

Sprawca zdarzenia został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji KPP w Nowym Mieście Lubawskim i w dniu dzisiejszym, po jego wytrzeźwieniu wykonywane będą z nim czynności procesowe związane z przedstawieniem zarzutu.

Po wykonaniu tych czynności podjęte zostaną decyzje w przedmiocie stosowania środka zapobiegawczego.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu w dniu 18 maja 2020 roku wszczęła śledztwo w sprawie o sygnaturze akt: PR 1 Ds 876.2020 dotyczącej usiłowania zabójstwa Lecha N., to jest o czyn z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k.

Sylwester K. sprawca powyższej zbrodni został zatrzymany.

Wyżej wymienionemu przedstawiono zarzut o to że: w dniu 16 maja 2020 roku w Elblągu działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Lecha N. usiłował dokonać jego zabójstwa poprzez ugodzenie wyżej wymienionego nożem w plecy i spowodował u niego obrażenia ciała w postaci rany kłutej klatki piersiowej w okolicy łopatkowej lewej oraz odmy opłucnowej lewostronnej, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na udzieloną pokrzywdzonemu pomoc medyczną, to jest o czyn z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k.

Dnia 18 maja 2020 roku Prokurator Rejonowy w Elblągu wystąpił do Sądu Rejonowego w Elblągu z wnioskiem o zastosowanie wobec Sylwestra K. tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Wniosek ten został dnia 19 maja 2020 roku uwzględniony przez Sąd Rejonowy w Elblągu, który tymczasowo aresztował Sylwestra K. na okres 3 miesięcy, to jest do dnia 14 sierpnia 2020 roku.

Zgodnie z treścią art. 148 § 1 k.k.

Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu prowadzi śledztwo w sprawie popełnienia przestępstw umyślnych dokonanych w dniu 11 maja 2020 w Elblągu polegających na zniszczeniu trzech samochodów poprzez ich podpalenie na szkodę osób prywatnych.

Ustalono, iż sprawca w/w przestępstwa poza podpaleniem samochodów osobowych w trakcie dokonywania w/w opisanego czynu usiłował spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego w ten sposób, że oblał go łatwopalną substancją z zamiarem podpalenia. W zdarzeniu brał udział jeszcze 1 mężczyzna, który był obecny na miejscu zdarzenia i trwa ustalanie jego tożsamości.

W dniu 13.05.2020 Prokurator Rejonowy w Elblągu wystąpił do Sądu Rejonowego w Elblągu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W dniu 07.03.2020 r. w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie wszczęto śledztwo w sprawie przeciwko Sylwestrowi S., podejrzanemu o to, że:

I. w dniu 06 marca 2020 r. w Brzydowie, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Sylwii Izabeli W., zadał jej wiele uderzeń narzędziem twardym, tępym lub tępokrawędzistym, które skutkowały natychmiastowym zgonem wymienionej, tj. o czyn z art. 148 § 1 kk.

II. w dniu 06 marca 2020 r. w Brzydowie, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Dominiki W., zadał jej wiele uderzeń narzędziem twardym, tępym lub tępokrawędzistym oraz narzędziem ostrokończystym i tnącym w głowę i inne części ciała, powodując u niej obrażenia ciała stanowiące ciężki uszczerbek na jej zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na postawę pokrzywdzonej, która podjęła działania ratującą jej życie, tj, o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 156 § 1 ust. 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

W dniu 08.03.2020 r. Sąd Rejonowy w Ostródzie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W dniu 2 marca 2020 roku Prokuratura Rejonowa w Elblągu wszczęła śledztwo w sprawie zaistniałego w nocy z 29 lutego na 1 marca 2020 roku w Elblągu przy ul. Wiejskiej, pożaru budynku mieszkalnego, w wyniku którego śmierć poniosły 2 osoby, a które to zdarzenie zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt 1 i § 3 kk.

Prokuratura Rejonowa w Działdowie od 12 lutego 2020 roku nadzoruje postępowanie przygotowawcze o sygn. akt: PR Ds. 60.2020, które zainicjowane zostało zawiadomieniem redaktora „Tygodnika Działdowskiego” w Działdowie o pokonaniu zabezpieczeń informatycznych i włamaniu się przez nieznanego sprawcy na stronę internetową w/w tygodnika oraz zamieszczeniu na niej nieprawdziwych informacji prasowych tj. o czyn z art. 287 § 1 kk.

W okresie od 6.02 do 28.02.2020 roku Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie na urlopie wypoczynkowym.

Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur okręgu elbląskiego.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu pod numerem PO I Ds. 59.2019 nadzoruje śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 26 maja 2018 r. w Gdyni, wbrew przepisom, przywozu z zagranicy odpadów zawartych w kontenerach.

W śledztwie wykorzystano materiały zgromadzone w prowadzonym odrębnie postępowaniu . Ustalono, iż na terenie firmy działającej w miejscowości Bogaczewo znajdowały się odpady, które zostały przywiezione drogą morską z Wielkiej Brytanii przez port w Gdyni.

Powyższe okoliczności uzasadniały wszczęcie śledztwa z art. 183 § 4 kk, w myśl którego kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za granicę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Śledztwo pozostaje w fazie in rem – nie przedstawiono nikomu zarzutów, trwają czynności procesowe.

Równolegle toczą się działania podejmowanie przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, mające na celu odesłanie odpadów do wytwórcy w Wielkiej Brytanii.

Prokuratura Rejonowa w Braniewie pod numerem PR Ds. 1433.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku, polegającego na zanieczyszczeniu powierzchni ziemi substancją w postaci zagrażającej życiu i zdrowiu ludzi oraz mogącą spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza i powierzchni ziemi.

Śledztwo zostało wszczęte w dniu 20 stycznia 2020r. na podstawie zawiadomienia złożonego przez mieszkańców gminy Pieniężno. W postępowaniu zostaną sprawdzone okoliczności podnoszone przez zawiadamiających, a w tym fakt składowania i przetwarzania odpadów niezgodnie z przepisami przez jedną z firm z Poznania.

Zgodnie z treścią art. 182 § 1 kk, kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Prokuratura Rejonowa w Iławie pod numerem PR Ds. 2315.2019 nadzoruje śledztwo wszczęte w dniu 27 grudnia 2019r. w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 15 letniej mieszkanki Iławy. Do tragicznego zdarzenia doszło w dniu 26 grudnia 2019r. Na podstawie wstępnych ustaleń przyjęto iż najbardziej prawdopodobną przyczyną zgonu pokrzywdzonej było zatrucie się tlenkiem węgla wydobywającym się z piecyka gazowego.

Śledztwo pozostaje w toku.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu nadzoruje postępowanie w sprawie PR 1 Ds. 67.2020 dotyczącej narażenia 9 miesięcznego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez podanie mu substancji psychotropowych.
W toku wszczętego w dniu 15 stycznia 2020r. śledztwa, zatrzymano osobę zobowiązaną do opieki nad dzieckiem. Kobiecie przedstawiono zarzut i prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został uwzględniony przez Sąd.
Jednocześnie prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Elblągu Wydział Rodzinny i Nieletnich wniosek wgląd w sytuację rodzinną podejrzanej i o podjęcie działań opiekuńczych wobec dziecka aktualnie przebywającego w szpitalu.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła śledztwo w sprawie o nr PO IV Ds. 24.2019 dotyczącej usiłowania zabójstwa kobiety.
Do dwukrotnego ugodzenia nożem pokrzywdzonej, doszło w kwietniu 2019 roku w Elblągu w mieszkaniu zajmowanym wspólnie z mężem. Podłożem zaistniałego zdarzenia były nieporozumienia rodzinne. Sprawca godząc w brzuch i powodując ciężki uszczerbek na zdrowiu kobiety w postaci choroby realnie zagrażającej jej życiu, nie osiągnął zamierzonego celu – pozbawienia życia żony- z uwagi na szybko udzieloną jej pomoc medyczną. W toku śledztwa podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa.
W dniu 30 grudnia 2019 roku po zamknięciu śledztwa, prokurator skierował akt oskarżenia wobec 48 letniemu mężczyźnie, do Sądu Okręgowego w Elblągu.


Sprawca tej zbrodni odpowiada za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art .148 § 1 kk w zb z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk , za który kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat , karę 25 lat pozbawienia wolności lub karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Iławie nadzoruje czynności w sprawie nagłego zgonu 14 letniej dziewczynki.
Do tragicznego zdarzenia doszło w dniu 26 grudnia 2019r w jednym z mieszkań w Iławie. Wstępne ustalenia poczynione w sprawie wskazywały na zatrucie dwutlenkiem węgla. Na miejscu zdarzenia z udziałem prokuratora przeprowadzono w niezbędnym zakresie czynności procesowe, w tym oględziny z udziałem specjalisty kominiarza. W sprawie zarządzono przeprowadzenie sekcji zwłok zmarłej.

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie pod numerem PR 1 Ds. 1876.2019 nadzoruje postępowanie dotyczące spowodowania wypadku drogowego przez 48 letniego mężczyznę.
Do zdarzenia doszło w dniu 21 grudnia 2019r. w Ostródzie, na drodze krajowej numer 16, gdzie sprawca kierując samochodem osobowym stosował przemoc wobec funkcjonariusza policji w celu zmuszenia go do zaniechania podejmowanych czyności służbowych, polegających na zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej w ten sposób,że kontynuował jazdę wprost na funkcjonariusza policji, zmuszając go do ucieczki przed potrąceniem, a następnie kontynuował jazdę po czym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym powodując wypadek drogowy podejmując manewr wyprzedzania w niedozwolony sposób zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia czołowego z innym pojazdem osobowym. W wyniku zderzenia pojazdów, pasażerowie pojazdów i kierowca samochodu podejrzany w sprawie był w stanie nietrzeźwości, miał 0,87 mg/l alkoholu.
Na wniosek prokuratora w dniu 23.12.2019r. Sąd Rejonowy w Ostródzie zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Sprawca czynu określonego w art. 177 § 2 kk podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 177 kk znajdując się w stanie nietrzeźwości, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisanie sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, od górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła śledztwo w sprawie przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znacznych ilości środka odurzającego w postaci haszyszu.
W dniu 19.12.2019r. został skierowany do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko 4 oskarżonym mieszkańcom Elbląga , w wieku od 28 do 37 lat, którym prokurator zarzucił popełnienie zbrodni polegającej na uczestnictwie w przesłaniu przesyłki pocztowej z Indii do Polski zawierającej 2444,53 grama haszyszu.
Do popełnienia przestępstwa doszło w 2014 roku , gdy ujawniono w jednym z elbląskich urzędów pocztowych, przesyłki adresowane do oskarżonych , zawierające narkotyki.
W toku śledztwa dwóch sprawców przyznało się do popełnienia przestępstwa oraz wyjaśnili okoliczności jego popełnienia.
Nadto prokurator jednemu z oskarżonych zarzucił popełnienie przestępstwa polegającego na doprowadzeniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 19 825,44 zł poprzez pobieranie nienależnej renty rodzinnej po ukończeniu 18 roku życia mimo, że sprawca nie pobierał już nauki.

Zgodnie z treścią art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, sprawca podlega karze grzywny i karze pozbawienia wolności od lat 3.
Za czyn z art. 286 § 1 kk ( wyłudzenie świadczeń ) sprawca podlega karze pozbawienia wolności do 8 lat.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła śledztwo wszczęte w sprawie znęcania się nad trzymiesięcznym chłopczykiem.
W dniu 17.12.2019 r. został skierowany do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko 29 – letniemu ojcu dziecka, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa usiłowania pozbawienia życia dziecka poprzez wielokrotne używanie wobec niego przemocy fizycznej skutkującej licznymi różnoczasowymi załamaniami kończyn, żuchwy, żeber, stłuczeniem okolicy nerki, czym naraził dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Sprawca zamierzonego celu zabójstwa dziecka nie osiągnął z uwagi na udzielaną pokrzywdzonemu pomoc medyczną.Oskarżony działał ze szczególnym okrucieństwem z uwagi na wiek pokrzywdzonego i wynikającą z tego jego nieporadność , doznawany ból i cierpienie.
Oskarżonemu zarzucono również popełnienie przestępstwa znęcania się nad matką dziecka, znęcanie się nad posiadanym psem oraz popełnienie przestępstwa udzielania innej osobie substancji psychotropowych w postaci amfetaminy.
W toku śledztwa sprawca nie przyznał się do popełnienia przestępstwa usiłowania zabójstwa dziecka , znęcania się nad jego matką i psem.

Za czyn z art. 148 § 2 pkt 1 kk- usiłowanie zabójstwa człowieka ze szczególnym okrucieństwem – przewidziana jest kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 12 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Za czyn z art.207 § 1 kk – znęcanie się – przewidziana jest kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Za czyn z art. 35 ust la ustawy z dnia 21.08.1997 r o ochronie zwierząt grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.
Za czyn z art. 58ust 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Prokuratura Rejonowa w Działdowie pod numerem PR Ds. 1624.2019 nadzoruje postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci na dworcu w miejscowości Iłowo-Osada.
Do tragicznego zdarzenia doszło w dniu 26 listopada 2019 r. na szlaku kolejowym relacji Gdynia – Warszawa, na dworcu kolejowym w Iłowie-Osada, gdzie mężczyzna, mieszkaniec powiatu iławskiego zeskoczył z peronu pod nadjeżdżający pociąg w wyniku czego poniósł śmierć.
W sprawie zostało wszczęte śledztwo, przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia, zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok i aktualnie trwają czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności targnięcia się na własne życie.

Prokuratura Rejonowa w Iławie pod numerem PR Ds 1837.2019 nadzoruje śledztwo dotyczące zaistniałego w dniu 04.10.2019r. na trasie kolejowej Susz – Iława zgonu mężczyzny.
W sprawie wyjaśniane są okoliczności jego wejścia na tory pod nadjeżdżający pociąg oraz motywy działania, w wyniku którego pokrzywdzony poniósł śmierć.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod numerem PR 1 Ds. 1822.2019 nadzoruje postępowanie dotyczące doprowadzenia, mieszkańca Elbląga namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie.
Do tragicznego zdarzenia doszło w Elblągu w dniu 17.10.2019 r. Pokrzywdzony został znaleziony na trawniku przy bloku mieszkalnym. Wstępnie przyjęto, iż wypadł on z balkonu z IX piętra budynku mieszkalnego.
W sprawie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności śmierci mężczyzny, w tym przesłuchano świadków, dokonano oględzin miejsca zdarzenia jak i zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok.

W dniu 29 października 2019 r. przed Sądem Rejonowy w Elblągu zostało zakończone postępowanie w sprawie PR 1 Ds. 180.2019 Prokuratury Rejonowej w Elblągu prowadzone przeciwko Grzegorzowi J. oskarżonemu o znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad kotem.
Sprawca posługując się narzędziami służącymi do kłusownictwa w postaci sidła, złapał zwierzą za łapę powodując złamania skutkujące koniecznością jej amputacji.
Po skierowaniu przez prokuratora aktu oskarżenia , sąd rozpoznał sprawę i w dniu 29 października 2019 r. oskarżonego Grzegorza J. uznał za winnego znęcania się nad zwierzęciem . Sąd wymierzył sprawcy karę 8 miesięcy pozbawienia wolności , orzekł wobec niego zakaz posiadania wszystkich zwierząt przez okres 10 lat , orzekł o obowiązku uiszczenia nawiązki w kwocie 2000 zł na rzecz OTOZ Animals schroniska dla bezdomnych zwierząt w Elblągu, zobowiązał oskarżonego do naprawienia szkody w kwocie 1500 zł w związku z prowadzonym leczeniem oraz obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego 1000 zł.

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie pod numerem PR 1 Ds. 1403.2019 nadzoruje postępowanie dotyczące znęcania się nad dwoma psami poprzez ich porzucenie w lesie.
O znalezieniu zwierząt w okolicy Miłomłyna organy ścigania powiadomiła Fundacja Alarmowy Fundusz nadziei na Życie z/s w Ostródzie.
W sprawie trwają czynności zmierzające do ustalenia właściciela psów oraz ustalenia okoliczności popełnienia przestępstwa.

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie pod numerem PR 1 Ds. 1495.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa narażenia małoletniego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez niewłaściwe zabezpieczenie bramki piłkarskiej , w wyniku czego bramka przewróciła się na dziecko , wskutek czego doznało obrażeń ciała to jest, o czyn z art. 160 § 1 kk i inne.
Do zdarzenia doszło w dniu 26 września 2019 roku w miejscowości Stare Jabłonki. W toku wszczętego w sprawie dochodzenia dokonano niezbędnych czynności na miejscu wypadku, przesłuchano świadków oraz zaplanowano dalsze czynności zmierzające do ustalenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowego stanu boiska.


Dochodzenie pozostaje w toku.

Zakończyło się postępowanie rozpoznawcze przez sądem w sprawie PR Ds. 763/15 Prokuratury Rejonowej w Działdowie, dotyczące pogryzienia kobiety przez psy.
W wyroku skazującym sąd uznał oskarżonego za winnego tego, że w dniu 07 lipca 2019r. w jednej z miejscowości powiatu działdowskiego, w wyniku braku właściwego zabezpieczenia ogrodzenia oraz braku sprawowania nadzoru nad psami, doszło do spowodowania uszkodzenia ciała kobiety. Pokrzywdzona została pogryziona przez psy w wyniku czego doznała obrażeń ciała w postaci licznych ran kąsanych na ciele oraz powikłań w przebiegu leczenia, co spowodowało jej rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni.Za czyn zakwalifikowany z art. 157 § 3 kk sąd orzekł karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat próby , karę grzywny 40 stawek po 50 zł. oraz sąd zobowiązał oskarżonego do przeproszenia pokrzywdzonej .

Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła postępowanie w sprawie PO I Ds.51.2018 dotyczącej zabójstwa dziecka.
W dniu 02 września 2019r. do Sądu Okręgowego w Elblągu skierowano akt oskarżenia przeciwko 18 letniej kobiecie, oskarżonej o pozbawienie życia narodzonego dziecka płci męskiej. Czyn zarzucany sprawczyni zakwalifikowano z art. 148 § 1 kk.
Do tragicznego zdarzenia doszło w dniu 7 marca 2018r. w jednej z miejscowości w Powiecie Nowomiejskim, gdzie nastąpiło fizjologiczne przedwczesne rozwiązanie ciąży. Dziecko urodziło się żywe. Jego śmierć nastąpiła w wyniku doznanych zmian urazowych.
Podejrzana w toku śledztwa nie przyznała się do popełnienia zbrodni.

Sprawca czynu z art. 148 § 1 kk podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

W Prokuraturze Rejonowej w Elblągu dnia 16 sierpnia 2019 roku zostało zarejestrowane postępowanie w sprawie o sygnaturze akt: PR 3 Ds 1517.2019 o czyn z art. 286 § 1 k.k. na szkodę Danuty R.
Jak podała pokrzywdzona, podczas prezentacji produktów medycznych zorganizowanej w jednym z hoteli na terenie Elbląga, wprowadzono ją w błąd w zakresie treści podpisywanych dokumentów w wyniku czego poniosła szkodę w kwocie 9114,28 złotych.
Przedmiotowe zawiadomienie przekazane zostało Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu z poleceniem wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego pod kątem zaistnienia czynu zabronionego opisanego w treści art. 286 § 1 k.k. (oszustwo).
Jednocześnie w dniu 20 sierpnia 2019 roku w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu podjęto działania na gruncie postępowania cywilnego w sprawie o sygnaturze akt: PR Pc 86.2019.
W jego toku Prokurator Rejonowy w Elblągu poinformował Sąd Rejonowy w Elblągu, iż zgłasza swój udział w postępowaniu egzekucyjnym o sygnaturze: I Co 4201/18, a nadto złożył wniosek o ustanowenie pełnomocnika z urzędu dla Danuty R. w oparciu o treść przepisu art. 7 k.p.c. oraz art. 117 § 1 k.p.c.
Dnia 22 sierpnia 2019 roku do Sądu Rejonowego w Elblągu został skierowany pozew o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego w postaci nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie oraz zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego z udziałem Danuty R.


Zarówno postępowanie przygotowawcze jak i postępowanie cywilne pozostają w toku.

Prokuratura Rejonowa w Działdowie pod nr PR Ds.1033.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie zabójstwa mężczyzny.
Z ustaleń śledztwa wynikało, że w dniu 19 lipca2019 r. w Iłowie , podejrzana w sprawie zadała pokrzywdzonemu co najmniej jednokrotnie uderzenie kuchennym nożem w okolice klatki piersiowej, powodując u niego obrażenia skutkujące jego zgonem.
Sprawczyni przedstawiono zarzut z art.148 § 1 kk. W złożonych wyjaśnieniach wskazała iż motywem jej działania była niewierność pokrzywdzonego.
W dniu 22.07.2019r. prokurator skierował wniosek o zastosowanie wobec podejrzanej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy . Wniosek został uwzględniony przez Sąd.


Śledztwo pozostaje w toku.
Sprawca zbrodni z art .148 § 1 kk podlega karze pozbawienia wolności od 8 lat , karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła postępowanie w sprawie usunięcia zniszczenia i znieważenia flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
W dniu 17 lipca 2019roku skierowano do Sądu Okręgowego w Elblągu materiały sprawy przeciwko obywatelowi Ukrainy, podejrzanemu o publiczne znieważenie, zniszczenie i uszkodzenie flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Do zdarzenia doszło w styczniu 2019 roku w Elblągu . Podejrzany współdziałając z inną osobą , będąc pod wpływem alkoholu wyrwał flagę umieszczoną na terenie ronda im. Obrońców Birczy po czym po złamaniu drzewca wyrzucił flagę do śmietnika oraz usiłowali ją podpalić.
Sprawca przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa.


Sprawca czynu z art. 137 § 1 kk podlega karze grzywny , karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do 1 roku.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr PR 1 Ds. 1301.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie usiłowania zabójstwa kobiety.
Jak wynikało z ustaleń dokonanych w sprawie, w dniu 18 lipca 2019r. funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu o godzinie 11.30 zostali powiadomieni o spowodowaniu licznych ran kłutych u kobiety, mieszkanki Elbląga. Sprawca zaatakował pokrzywdzoną zadając jej ciosy nożem. Spowodował on u pokrzywdzonej liczne rany cięte i kłute na twarzy,rękach, szyi i plecach.
Tego samego dnia sprawca został ujęty, a w dniu 19 lipca prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania zabójstwa oraz skierował do Sądu Rejonowego w Elblągu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wniosek został uwzględniony.

Sprawca czynu z art .148 § 1 kk podlega karze pozbawienia wolności od 8 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr PR 2 Ds. 537.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku drogowego w Jegłowniku.
W dniu 09.07.2019 r. zostało wszczęte dochodzenie w sprawie zaistniałego w dniu 08.07.2019 roku w Jegłowniku wypadku drogowego, tj. o czyn z art. 177 §l k.k. Kierujący samochodem osobowym marki Renault Modus 35 letni obywatel Irlandii jadąc na łuku drogi w lewo nie dostosował prędkości do warunków drogowych w jakich odbywał się ruch, w wyniku czego stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, zjechał na lewy pas ruchu i wjechał do przydrożnego rowu po lewej stronie drogi. Wskutek tego pasażerowie pojazdu doznali obrażeń ciała. Kierujący samochodem był trzeźwy, przedstawiono mu zarzut popełnienia czynu z art. 177 §1 k.k. i zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci oddania pod dozór Policji i zakazu opuszczania kraju.


Sprawca czynu z art .177 §1 k.k. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła postępowanie w sprawie PO I Ds. 42.2018 dotyczącej popełnienia przestępstwa skarbowego przeciwko obowiązkom podatkowym.
W dniu 11 lipca2019r skierowano do Sadu Rejonowego w Ostródzie akt oskarżenia przeciwko 47 letniej kobiecie, podejrzanej o podanie nieprawdy o osiągniętych dochodach w zeznaniu złożonym Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Ostródzie poprzez zaniżenie przychodu z działalności gospodarczej łącznie o kwotę ponad 150 tys. zł oraz poprzez zawyżenie kosztów uzyskania przychodów łącznie na kwotę 4 806 902 zł stanowiącą wydatki nie uznane za koszty uzyskania przychodów, to jest o przestępstwo skarbowe określone w art 56 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks i art. 37 § 1 pkt 1 kks.


Sprawca czynu z art.56 § l.kks, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu pod nr PO I Ds. 61.2019 nadzoruje śledztwo w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa wypadku komunikacyjnego.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło w dniu 11 lipca 2019 roku, w Malborku, województwo warmińsko-mazurskie. W wyniku wypadku drogowego polegającego na potrąceniu pieszego, przechodzącego przez jezdnię przez kierującego samochodem osobowym pokrzywdzony doznał wielomiejscowego złamania kończyny dolnej prawej oraz ogólnych potłuczeń ciała, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jego ciała na okres powyżej 7 dni.
Aktualnie postępowanie pozostaje we wczesnej fazie, nie przedstawiono sprawcy zarzutów. W śledztwie zaplanowano przeprowadzenie szeregu czynności procesowych a w tym wywołanie opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej, biegłego z zakresu ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków.


Sprawca czynu z art. 177 § 1 kk podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Prokuratura Rejonowa w Działdowie nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny.
Do zdarzenia doszło w dniu 10 lipca 2019r. w Działdowie, na szlaku kolejowym Gdańsk Warszawa. Z ustaleń wynika, że 34 -letni mieszkaniec Działdowa w godzinach wieczornych przebywał na torach kolejowych, gdzie został potrącony przez przejeżdżający pociąg. Pokrzywdzony poniósł śmierć na miejscu.

Trwają czynności procesowe w sprawie.

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie pod nr PR 1 Ds. 1011.2019 nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci 21 letniej kobiety, obywatelki Federacji Rosyjskiej.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych w dniu 07 lipca 2019r. w Starych Jabłonkach . Kobieta wskoczyła do jeziora Szeląg Mały i zaczęła tonąć . Pomimo przeprowadzonej akcji ratunkowej i reanimacyjnej zmarła.
W toku postępowania wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, przesłuchano świadków oraz zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok pokrzywdzonej celem ustalenia bezpośredniej przyczyny jej zgonu.

Prokuratura Rejonowa w Braniewie nadzoruje postępowanie w sprawie PR Ds.636.2019 dotyczącej popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w dniach od 24 do 27 maja 2019 r. w gospodarstwie pszczelarskim w miejscowości Mędrzyki gm. Lelkowo, w wyniku dokonania oprysków w niewłaściwej porze – podczas oblotu pszczół, doszło do podtrucia pszczół w 60 rodzinach pszczelich.


Postępowanie pozostaje w toku w fazie in rem – nie przedstawiono nikomu zarzutów.
Zgodnie z treścią art. 181. § 1 kk, kto to powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr PR 2 Ds. 518.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa uśmiercenia w wyniku znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad kotem.
Jak wynika z poczynionych w sprawie ustaleń, w dniu 6 maja 2019 r. w miejscowości Powodowo ustalony sprawca, działając ze szczególnym okrucieństwem, znęcał się nad kotem, poprzez kopnięcie go obutą nogą, czym spowodował uszkodzenie jego układu nerwowego oraz układu kostno-mięśniowego w obrębie kończyn tylnych.
Podejrzanemu w sprawie przedstawiono zarzuty z art. 35 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1a i 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
W sprawie nadal wyjaśniane są okoliczności związane ze zdarzeniem i odniesionymi obrażeniami przez zwierzę, którego zwłoki zostaną poddane oględzinom przez biegłych.

Zgodnie z treścią art. 35.1. Ustawy o ochronie zwierząt: „Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
la. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub la działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr PR 1 Ds. 1138.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
Ze wstępnych materiałów wynika , iż do zdarzenia doszło w dniu 26 czerwca 2019r. w placówce banku BNP Paribas sp. z o.o. w-Elblągu gdzie sprawca grożąc pracownikom niebezpiecznym przedmiotem podobnym do broni palnej , zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 26 480 na szkodę banku BNP Paribas sp. z o.o. w Elblągu, tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 k.k.
W toku czynności sprawca został ujęty oraz odzyskano utracone mienie . Przesłuchany w sprawie podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i w złożonych wyjaśnieniach wskazywał , że nie chciał nikomu zrobić krzywdy , a pieniędzy potrzebował na spłatę długu .
W dniu 29.06.2019r. prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Elblągu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego , na 3 miesiące ,do dnia 28.09.2019r. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora.


Sprawca zbrodni z art. 280 § 2 kk podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata .

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morgu pod nr. PR 2 Ds. 433.2019 nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie znęcania się nad zwierzętami hodowlanymi.
Jak wynika z poczynionych w sprawie ustaleń, w dniu 26 czerwca 2019r. w miejscowości Bieniasze ujawniono fakt padnięcia zwierzęcia z uwagi na przebywanie na pastwisku w czasie upałów i odwodnienie.
W sprawie wyjaśniane są również okoliczności związane z ustaleniem warunków bytowych zwierząt przetrzymywanych na terenie gospodarstwa oraz podjęto działania celem ich zabezpieczenia .
Ustalonemu w sprawie sprawcy przedstawiono zarzut z art. 35 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt.


Sprawa pozostaje w toku .

Prokuratura Rejonowa w Działdowie nadzoruje postępowanie w sprawie PR Ds. 912.2019 dotyczącej popełnienia przestępstwa usiłowania wprowadzenia do obrotu amfetaminy oraz posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych.
Z materiałów sprawy wynika, iż w miesiącu czerwcu w miejscowości Włewsk gm. Lidzbark dokonano zatrzymania sprawcy, który usiłował wprowadzić do obrotu amfetaminę w płynie w ilości około 1,48 litra przywiezioną do Polski z zza granicy.
Podczas przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Na wniosek prokuratora , Sąd Rejonowy w Działdowie w dniu 25.06.2019r zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za czyn przypisany sprawcy z art. 56 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz, U. z 201r., poz. 1030, j.t. z późn. zm.) grozi odpowiedzialność kama w postaci karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat oraz grzywnie.

W dniu 12 czerwca 2019r. Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejęła do dalszego prowadzenia śledztwo o nr PR 1 Ds. 687.2019 Prokuratury Rejonowej w Elblągu , dotyczące usiłowania dokonania zabójstwa kobiety, mającego miejsce w Elblągu w dniu 04 maja 2019r.
Sprawa w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu będzie toczyła się pod sygnaturą PO IV Ds. 24.2019.

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie pod nr PR 1 Ds. 844.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia przestępstwa uśmiercenia czterech kociąt przez sprawce działającego ze szczególnym okrucieństwem.
Jak wynika z materiałów postępowania w dniu 08 czerwca 20ł9r. w miejscowości Turznica województwo warmińsko mazurskie , ustalony sprawca , działając ze szczególnym okrucieństwem uśmiercił cztery młode kocięta poprzez wrzucenie ich do czynnego pieca centralnego ogrzewania . Sprawca nie przyznał się do popełnienia przestępstwa.
Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji w obowiązkiem stawiennictwa w KPP w Ostródzie i nakazem powstrzymywania się od opieki nad zwierzętami oraz poprawnego zachowania się wobec zwierząt.


Sprawca czynu z art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr PR 1 Ds. 1017.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia przestępstwa doprowadzenia człowieka do targnięcia się na własne życie , namową lub przez udzielenie pomocy .
Jak wynika z materiałów postępowania do zdarzenia doszło w nocy z 11 na 12 czerwca 2019r. w Elblągu , na terenie Aresztu Śledczego w Elblągu . Na miejscu zgonu pokrzywdzonego z udziałem prokuratora wykonano w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa niezbędne czynności procesowe a zwłaszcza oględziny z udziałem biegłego, zarządzono przeprowadzenie sekcji zwłok.


Sprawa pozostaje we wczesnej fazie.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr. PR 3 Ds. 825.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia przestępstwa doprowadzenia człowieka do popełnienia czynu samobójczego.
W dniu 18.05.2019r wszczęto śledztwo w związku z targnięciem się na własne życie przez mężczyznę, który wyskoczył z drugiego piętra budynku. Pokrzywdzonego w stanie krytycznym przewieziono do szpitala ,gdzie nastąpił jego zgon. Zdarzenie miało miejsce w Elblągu w dniu 18.05.2019r. W sprawie wyjaśniane są okoliczności tego zdarzenia, motywy jakimi się kierował pokrzywdzony, w tym sprawdzeniu będzie podlegało czy miało miejsce udzielenie pomocy lub czy pokrzywdzonego namawiano do targnięcia się na swoje życie. Na miejscu zdarzenia dokonano oględzin z udziałem prokuratora, który zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok.

Postępowanie pozostaje w toku.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu prowadzi pod nr PR 1 Ds. 687.2019 śledztwo wszczęte w dniu 06 maja 2019 roku o czyny z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk- usiłowania zabójstwa kobiety.
W toku śledztwa w dniu 06.05.2019 roku ustalonemu sprawcy przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Podejrzany posługując się nożem spowodował u pokrzywdzonej rany kłute brzucha.
W dniu 06 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Elblągu na wniosek prokuratora zastosował względem podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Śledztwo w toku.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła śledztwo prowadzone pod numerem PO IV Ds. 12.2019 w sprawie mającego miejsce w dniu 11 sierpnia 2018r. w Braniewie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego zgonem mężczyzny.
Akt oskarżenia skierowano w dniu 30.05.2019r do Sądu Okręgowego w Elblągu.
Do zdarzenia doszło na terenie Braniewa podczas towarzyskiego spotkania przy stadionie miejskim, podczas którego uczestnicy spożywali alkohol. Na skutek konfliktu jaki wywiązał się podczas spotkania, 30 -letni mężczyzna zaatakował jednego z kolegów i po uderzeniu go w twarz, co spowodowało jego upadek, kopał go w głowę i po całym ciele. W wyniku zadawanych ciosów pokrzywdzony doznał licznych , poważnych obrażeń ciała, w wyniku których zmarł.
Czyn przypisany oskarżonemu zakwalifikowano z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art 156 § 3 kk w zw. z art 64 § 1 kk – sprawca był już uprzednio karany za przestępstwo pobicia i inne czyny .
Podczas śledztwa oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu. Na wniosek prokuratora, wobec sprawcy Sąd Okręgowy w Elblągu zastosował tymczasowe aresztowanie.


Za czyn określony w art. 156 § 3 kk grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.

Prokuratura Rejonowa w Braniewie nadzoruje dochodzenie o sygn. akt: PR Ds. 553.2019 przeciwko Pawłowi R., któremu w dniu 20 maja 2019 roku przedstawiono zarzut, że w dniu 19 maja 2019 r. w Rogitach woj. warmińsko-mazurskie znęcał się nad psem w ten sposób, że świadome zadawał mu bólu i cierpienia , poprzez wrzucanie go do stawu, a następnie za pomocą linki przyczepionej do obroży wyciągał go z wody, przy czym czynność powtórzył tj. o czyn z art. 35 ust 1 a ustawy o ochronie zwierząt.


Postępowanie pozostaje w toku.

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie PR 1 Ds. 695.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa dotyczącego znęcania się nad psem i zabicia szczeniąt w miejscowości Ramoty.
Do zdarzenia doszło w okresie do dnia 11 maja 2019r. w m. Ramoty gm. Łukta, gdzie ustalony sprawca, znęcał się nad psem rasy mieszanej maści czarnej z jasnymi znaczeniami w ten sposób, że utrzymywał psa w niewłaściwych warunkach bytowania w stanie zaniedbania poprzez trzymanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu i wody oraz poprzez jego nie leczenie, tj. o czyn z art. 35 ust. la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt., oraz zabił 8 szczeniąt ze szczególnym okrucieństwem w ten sposób, że po wcześniejszym włożeniu szczeniąt do worka obciążył go kamieniami polnymi, a następnie wrzucił worek ze szczeniakami do zbiornika wodnego powodując w ten sposób śmierć zwierząt, tj. o czyn z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
Podejrzany podczas przesłuchania w sprawie przyznał się do popełnienia przestępstwa. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji z obowiązkiem stawiennictwa w KPP w Ostródzie oraz nakazem opieki nad zwierzętami, nakazem poprawnego zachowania się wobec zwierząt.


Postępowanie pozostaje w toku.

Prokuratura Rejonowa w Działdowie nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz posiadania substancji psychotropowych.
W dniu 14 maja 2019r. zostało wszczęte śledztwo w sprawie pobicia,do którego doszło w miejscowości Iłowo Osada województwo warmińsko – mazurskie w nocy z 11 na 12 maja 2019r. . Podejrzany Krzysztof K. współdziałając z innymi osobami, używając niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, uderzając pokrzywdzonych w różne części ciała spowodował u nich rany kłute okolicy lędźwiowej prawej o szerokości 4 cm, które naruszały sprawność funkcjonowania organizmu pokrzywdzonych na czas powyżej 7 dni . Ponadto ustalono , podejrzany Krzysztof K. posiadał substancje psychoptropowe w postaci amfetaminy i marihuany , a nadto, iż w dniu 16 września 2018r. na trasie Kurki – Rywociny , kierował samochodem będąc w stanie nietrzeźwości.
W dniu 17.05.2019r. prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Działdowie o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.


Sprawca czynu z art .159 kk podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, zaś czynu z art . 62 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii podlega karze pozbawienia wolności do 10 lat.

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie nadzoruje postępowanie w sprawie PR 1 Ds.556.2019 dotyczącej popełnienia przestępstwa posiadania znacznych ilości środka odurzającego.
Z materiałów sprawy wynika, iż w miesiącu kwietniu 2019r. w Ostródzie ujawniono fakt posiadania przez Łukasza S. znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych w postaci marihuany w ilości 0,77 grama , amfetaminy w ilości 245,74 grama oraz haszyszu w ilości 103,04 grama, co wyczerpało znamiona czynu z art. 62 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030, j.tzpóźn. zm.)
W toku wszczętego śledztwa ustalono również, iż sprawca udzielał innej osobie środki odurzające i substancje psychotropowe w postaci amfetaminy w ilości 0,78 grama oraz marihuany w ilości 0,57 grama.
Postanowieniem prokuratora Rejonowego w Ostródzie z dnia 25.04.2019r . wobec podejrzanego w sprawie zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 2000 zł oraz dozoru policji połączonego z obowiązkiem stawiennictwa raz w tygodniu w KPP Ostróda.
Śledztwo pozostaje w toku i w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy zarzut posiadania środków odurzających i psychotropowych w postaci marihuany i amfetaminy przedstawiono kolejnemu ustalonemu sprawcy.

Czyn z art. 62 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz, U. z 201r., poz. 1030, j.t. z późn. zm.) jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 10.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr PR 2 Ds. 283.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa rozboju dokonanego w kwietniu w miejscowości Kronin gm. Pasłęk.
Z materiałów śledztwa wynika , iż do zdarzenia doszło w dniu 14 kwietnia 2019r. w m. Kronin , gdzie trzech sprawców działając wspólnie i w porozumieniu , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej , używając przemocy poprzez zadawanie uderzeń pięściami oraz kopanie pokrzywdzonego ,co spowodowało u niego liczne obrażenia ciała, przytrzymując jego ręce, dokonali zaboru na jego szkodę mienie w postaci pieniędzy , telefonu oraz używając groźby pozbawienia życia zmusili swoją ofiarę do podpisania umowy darowizny samochodu osobowego na rzecz sprawców. Nadto napastnicy używali przemocy wobec pokrzywdzonego oraz grozili mu pozbawieniem życia i zniszczeniem jego mienia w celu wywarcia wpływu na świadka polegającego na zaniechaniu złożenia zeznań dotyczących przestępstwa rozboju .
W toku śledztwa prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Elblągu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych na okres 3 miesięcy . Wniosek ten został przez Sąd uwzględniony.

Sprawca czynu z art. 280 § 1 kk podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie nadzoruje postępowanie w sprawie PR 1 Ds. 673.2019 dotyczącej popełnienia przestępstwa uprawiania konopii innych niż włókniste oraz posiadania znacznych ilości środka odurzającego.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż ustaleni sprawcy w miejscowości Sobno, woj. warmińsko-mazurskie, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 łipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U, z 2018 r., poz. 1030, j.t. z późn. zm.) wspólnie i w porozumieniu uprawiali konopie inne niż włókniste w postaci 61 krzewów, mogących dostarczyć znaczną ilość ich ziela, co wyczerpało znamiona czynu z art. 63 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz, U. z 2018 r., poz. 1030, j.t. z późn. zm.) oraz w miejscowości Sobno, woj. warmińsko- mazurskie, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030, j.t. z późn. zm.) posiadali znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w ilości 19,27 kg, co wyczerpało znamiona czynu z art. 62 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030, j.t z późn. zm.)
W toku wszczętego śledztwa prokurator po wykonaniu czynności z podejrzanymi skierował wniosek o ich tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
Śledztwo pozostaje w toku we wczesnej fazie.

Czyn z art. 62 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz, U. z 20łr., poz. 1030, j.t. z późn. zm.) jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 10.

Prokuratura Rejonowa w Iławie pod nr PR Ds.411.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej włamania do sklepu jubilerskiego w Lubawie.
Postępowanie wszczęto w dniu 1 marca 2019r. w związku z włamaniem do sklepu jubilerskiego oraz zaboru w celu przywłaszczenia mienia wartości co najmniej 35.000 zł . Jak wynika z ustaleń dokonanych w sprawie, sprawca wszedł do sklepu i przy użyciu siekiery rozbił szklane gabloty, z których zabrał kosztowności. Dokonał przy tym uszkodzenia mienia pokrzywdzonych szacowane na kwotę 15 000 zł.
Sprawca przestępstwa został ujęty , przedstawiono mu zarzuty z art. 279 § 1 kk i z art. 288 § 1 kk. Przesłuchany jako podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia .W sprawie odzyskano utracone mienie . Prokurator w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Sprawca czynu z art.279 § 1 kk podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

Prokuratura Rejonowa w Braniewie pod nr PR Ds. 308.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej napaści na mężczyznę , w miejscowości Sopoty.
Do zdarzenia doszło w 16 marca 2019r. Sprawa uderzył pokrzywdzonego w okolice prawego oka , powodując u niego obrażenia w postaci krwiaka w okolicy oka. Siła z jaką zadał cios , spowodowała również obrażenia wewnętrzne w obrębie głowy skutkiem czego doszło do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego , co ostatecznie doprowadziło do śmierci pokrzywdzonego.
Prokurator Rejonowy w Braniewie wystąpił do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec sprawcy , któremu postawiono zarzut z art. 156 § 1 pkt 2 i § 3 kk . Sąd uwzględnił wniosek prokuratora.


Sprawca czynu z art. 156 § 3 kk podlega karze pozbawienia wolności od 5 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

W dniu 2 kwietnia 2019 roku przed Sądem Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim zakończyło się postępowanie PR Ds. 276.2018 Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie przeciwko Radosławowi G. oskarżonemu o spowodowanie wypadku na skutek nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym , którego następstwem była śmierć dwóch osób oraz o prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających.
Sąd orzekający w sprawie uznał winę oskarżonego oraz orzekł -za czyn I określony w art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk – karę 10 lat pozbawienia wolności, orzekł środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, oraz orzekł od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych po 15.000 zł tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę -za czyn II z art. 178 a § 1 kk wymierzył karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, orzekł środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat.
Sąd połączył kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone środki karne oraz wymierzył oskarżonemu Radosławowi G. karę łączną 10 lat pozbawienia wolności , środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.


Wyrok nie jest prawomocny.

W dniu 09 kwietnia 2019r. o godzinie 12.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Elblągu odbędzie się konferencja prasowa poświęcona omówieniu wyników pracy jednostki w 2018roku , przedstawieniu danych dotyczących przebiegu obchodów „ Tygodnia Pomocy Osobom pokrzywdzonym przestępstwem „ , przedstawieniu spraw wzbudzających zainteresowanie przedstawicieli mediów.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła śledztwo prowadzone pod numerem PO I Ds. 53.2017 w sprawie mającego miejsce w dniu 12 kwietnia 2017r. w Elblągu usiłowania zabójstwa dwóch mężczyzn przy użyciu broni palnej , w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
Po wielomiesięcznym śledztwie prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia wobec tymczasowo aresztowanego Rafała Sz. oraz wobec Dominiki Sz. wobec której jest zastosowany dozór policji z zakazem opuszczania kraju oraz środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.
Rafał Sz. został oskarżony o to, że w dniu 12.04.2019r w Elblągu działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia , w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie – z chęci zemsty usiłował pozbawić życia dwóch mężczyzn, poprzez oddanie w ich kierunku , z bliskiej odległości nie mniej niż ośmiu strzałów z broni palnej na skutek czego pokrzywdzeni doznali ran postrzałowych w obrębie ud naruszających czynności ich narządu ruchu na okres powyżej 7 dni, lecz zamierzonego celu sprawca nie osiągnął z uwagi na interwencję osób trzecich- mieszkańców pobliskich budynków i natychmiastową pomoc medyczną . Rafałowi Sz. zarzucono również posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej w postaci pistoletu i co najmniej 8 sztuk amunicji. Czyny przypisane oskarżonemu zakwalifikowano z art. 13 §1 kk w zw. z art. 148 § 2 pkt 3 kk i § 3 kk w zw. z art 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art 64 § 1 i 3 kk oraz z art 263 § 2 kk
Dominika Sz. została oskarżona o udzielenie pomocy Rafałowi Sz . w popełnieniu zarzucanego mu czynu – usiłowania zabójstwa opisanego w art. 18 § 1 kk w zw. z art 13 § 1 kk w zw. z art 148 § 2 pkt 3 kk w zb z art 157 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk.
Podczas śledztwa oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i przedstawili swoją wersję zdarzenia, z której wynikało iż sami zostali zaatakowani przez inne osoby- pokrzywdzonych – mające maczetę , siekierę , miotacz gazu i działając w obronie własnej Rafał Sz. oddał do sprawców strzały z pistoletu. Wystrzelił cały magazynek po czym uciekli. Oskarżeni byli uprzednio karani sądownie.


Za czyn określony w art. 148 § 2 pkt 3 kk grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 12 lat.

Prokuratura Rejonowa w Iławie pod nr PR Ds.215.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej zaistniałego w dniu 29 stycznia 2019r. doprowadzenia mieszkanki Lubawy do niekorzystnego rozporządzenia jej pieniędzmi.
Sprawcy telefonując do pokrzywdzonej wprowadzili ją w błąd i podając się za funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego pozyskali nazwy hasła i kodu do jej rachunku bankowego, co pozwoliło im na dokonanie nieuprawnionego przelewu 70 000 zł .


Sprawa pozostaje w toku.
Sprawca czynu z art. 2S6 § 1 kk podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Prokuratura Rejonowa w Działdowie pod nr PR Ds. 473.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej czynnej napaści na funkcjonariuszy policji z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Do zdarzenia doszło w Działdowie w dniu 19 marca 2019r. podczas wykonywania czynności związanych z zatrzymaniem Grzegorza L. Sprawca używając fragmentu szkła z wybitej szyby zaatakował funkcjonariuszy policji. Był on już karany za popełnienie przestępstwa wymierzonego przeciwko zdrowiu i życiu.
Sąd Rejonowy w Działdowie na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.


Sprawca czynu z art 233 § 1 kk podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu w dniu 20 marca 2019 roku wszczęła śledztwo przeciwko Michałowi G. i Łukaszowi G., którym zarzucono, że:
I. w dniu 01.02.2019r. w Soplach, woj. warmińsko-mazurskie działając wspólnie i w porozumieniu oraz z ustalonym nieletnim poprzez rzucanie z wiaduktu drogi drewnianymi kołkami w przejeżdżające drogą krajową S7 pojazdy sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym i uszkodził element karoserii ciągnika siodłowego marki Daf , czym spowodował szkodę w wysokości 5000 zł, tj. o czyn z art. 174 § 1 kk w zb. z art. 288 § 1 kk w zw, z art. 11 § 1 kk;
II. w dniu 01.02.2019r. w Soplach, woj. warmińsko-mazurskie działając wspólnie i w porozumieniu oraz z ustalonym nieletnim poprzez rzucanie z wiaduktu drogi drewnianymi kołkami w przejeżdżające drogą krajową S7 pojazdy sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym i uszkodził element karoserii ciągnika siodłowego marki Man, czym spowodował szkodę w wysokości co najmniej 600 zł, tj. o czyn z art. 174 § 1 kk w zb. z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 1 kk;
III. w dniu 01.02.2019r. w Soplach, woj, warmińsko-mazurskie działając wspólnie i w porozumieniu oraz z ustalonym nieletnim poprzez zawieszenie na sznurze szklanej butelki zamocowanej do bariery wiaduktu drogi krajowej S7, po której poruszały się pojazdy, sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym i uszkodził element karoserii ciągnika siodłowego marki Skania, czym spowodował w wysokości co najmniej 600 zł, tj. o czyn z art. 174 § 1 kk w zb. z art. 288 § 1 kk w zw. z art, 11 § 1 kk;
VI. w dniu 19.06.201 Sr. w Małdytach, woj, warmińsko -mazurskie działając wspólnie i w porozumieniu z Michałem G. oraz ustalonym nieletnim dokonał zniszczenia mienia poprzez wybicie szyby czołowej w autobusie marki Volvo w wyniku czego spowodował szkodę w wysokości 3500 zł, tj. o czyn z art. 288 § 1 kk.
Nadto Łukaszowi G. zarzucono, że:
VI. w dniu 16.10.2018r. w Wilamowie, woj. warmińsko-mazurskie dokonał zniszczenia mienia poprzez podpalenie drewnianej wiaty z zawartością suchego drewna w wyniku czego spłonął dom wczasowy wraz z wyposażeniem, czym spowodował szkodę w wysokości 150 000 zł,
tj. o czyn z art, 288 § 1 kk,
Postanowieniem z dnia 21 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu – Wydział Kamy, zastosował wobec podejrzanego Łukasza G. dozór policji, w stosunku do Michała G. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na czas trzech miesięcy.


Śledztwo pozostaje w toku.

W Prokuraturze Rejonowej w Działdowie wszczęte zostało śledztwo o sygn. akt: PR Ds. 361.2019 w sprawie przeciwko Janowi C. podejrzanemu o to, że w dniu 1 marca 2019 r w Działdowie, w placówce bankowej, posługując się nożem oraz grożąc jego użyciem zmusił pracownicę banku do wydania kwoty 5000 zł, którą zabrał w celu przywłaszczenia czym działał na jej szkodę oraz banku tj. o czyn z art. 280 § 2 kk.
W dniu 2 marca 2019 roku, na wniosek Prokuratora Rejonowego w Działdowie, Sąd Rejonowy w Działdowie zastosował wobec Jana C. tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.


Śledztwo pozostaje w toku.

W okresie do 08.03.2019 roku Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie na urlopie wypoczynkowym.
Informacji w sprawach wzbudzających zainteresowanie mediów będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur okręgu elbląskiego prowadzących postępowania przygotowawcze.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu oraz prokuratury rejonowe okręgu elbląskiego – jak co roku – włączają się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowany w dniach od 18 do 24 lutego 2019 roku.
W związku z tym, w siedzibach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury tut. okręgu zorganizowane zostaną dyżury prokuratorów, w trakcie których udzielane będą bezpłatne porady zgłaszającym się osobom, pokrzywdzonym przestępstwem.
W Prokuraturze Okręgowej w Elblągu dyżury będą pełnione w dniach:

18 luty 2019r. w godzinach: 8.00-17.00
19-22 luty 2019r. w godzinach: 8.00-15.30
Siedziby prokuratur:
-Prokuratura Okręgowa w Elblągu Elbląg ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13 -Prokuratura Rejonowa w Elblągu, ul. Płk . Dąbka 8-12,
-Prokuratura Rejonowa w Braniewie, ul. Sądowa 1,
-Prokuratura Rejonowa w Działdowie, ul. W. Jagiełły 31,
-Prokuratura Rejonowa w Iławie, ul. Gen. Andresa 2,
-Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28,
-Prokuratura Rejonowa w Ostródzie, ul. Sobieskiego 12,
-Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedziba w Morągu, ul. Warmińska 17 a

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie pod nr PR 1 Ds. 200.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru domu wielorodzinnego , w wyniku którego śmierć poniosła jedna osoba.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło w godzinach nocnych z 11 na 12 lutego 2019r. w miejscowości Zabłocie , gm. Sambrowo . W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba – kobieta lat 53 . Pozostali mieszkańcy budynku bezpiecznie opuścili miejsce pożaru Jedna osoba pozostaje w szpitalu.
Postępowanie pozostaje w toku we wczesnej fazie.
Aktualnie toczą się czynności procesowe zmierzające do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa , które pozwolą na ujawnienie przyczyn pożaru , ustalenia zakresu powstałych szkód.

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawie dotyczącej ujawnienia nielegalnych upraw plantacji znacznych ilości konopi innych niż włókniste, które zlokalizowane były w miejscowościach w okolicach Morąga.
W toku sprawy zatrzymanemu Piotrowi G. przedstawiono zarzut popełnienia czynu z art. z art. 63 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2012.124 j.t.) i art. 53 ust. 2 cytowanej ustawy oraz art. 54 ust.1 cytowanej ustawy w zw. z art. 12 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk.
Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Ostródzie Zamiejscowy Wydział Karny zastosował wobec podejrzanego Piotra G. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na czas trzech miesięcy, to jest do dnia 24 kwietnia 2019 roku.
Drugiemu z zatrzymanych Krzysztofowi K. przedstawiono zarzut popełniania czynu z art. 63 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2012.124 j.t.) i art. 54 ust. 1 cytowanej ustawy w zw. art. 12 kk i art. 11 § 2 kk.
W dniu 31 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Ostródzie Zamiejscowy Wydział Kamy zastosował wobec podejrzanego Krzysztofa K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na czas trzech miesięcy, to jest do dnia 29 kwietnia 2019 roku.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr 3 Ds. 91.2019 nadzoruje śledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się nad małoletnim dzieckiem i jego matką.
W dniu 16 01.2019r zostało wszczęte śledztwo w sprawie mającego miejsce w Elblągu znęcania się nad trzymiesięcznym chłopczykiem. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa powiadomił lekarz udzielający pomocy cierpiącemu dziecku, u którego stwierdzono obrażenia ciała w postaci różnoczasowych złamań kończyn.
W sprawie zatrzymano Dawida S., któremu w dniu 17 stycznia 2019r. przedstawiono zarzut znęcania się nad nieporadnym trzymiesięcznym dzieckiem poprzez stosowanie wobec niego przemocy, co spowodowało u pokrzywdzonego obrażenia w postaci złamań kończyn , żeber , stłuczenia twarzy co naruszało prawidłowe czynności kończyn górnych i dolnych, narządu ruchu i układu oddechowego na okres przekraczający 7 dni, a ponadto sprawcy zarzucono, że w tym samym okresie znęcał się fizycznie i psychicznie nad zamieszkującą z nim wspólnie konkubiną, matką dziecka w ten sposób, że naruszał jej nietykalność cielesną poprzez popychanie jej, szarpanie za ubranie, przypalił papierosem i wyzywał. Czyn zarzucany sprawcy zakwalifikowano z art. 207 § 1 i la w zb z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk . Przesłuchany w sprawie podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu .
W dniu 18 stycznia 2019r. na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Elblągu zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowania na okres trzech miesięcy .


Zgodnie z treścią Art. 207 kodeksu karnego
§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym łub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ la. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W dniu 23 stycznia 2019r przed Sądem Okręgowym w Elblągu zakończyło się postępowanie prowadzone przeciwko Michałowi G. oskarżonemu o nieumyślne spowodowanie śmierci kobiety to jest o czyn z art. 155 kk oraz o nieudzielenie pomocy pokrzywdzonej znajdującej się w położeniu bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty jej życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu , mogąc jej udzielić pomocy bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu , to jest o czyn z art. 162 § 1 kk .
Sąd uznając oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów orzekł karę łączną 4 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny .
Zgodnie z treścią
art. 155. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu pod numerem PR 2 Ds. 54.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej nieumyślnego spowodowania śmierci 16 letniej dziewczynki.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło w dniu 18 stycznia 2019r. w godzinach popołudniowych , w mieszkaniu pokrzywdzonej .
W toku niezwłocznie podjętych działań na miejscu zdarzenia ustalono , iż pokrzywdzona uskarżała się na ból nogi. Korzystając z wydanego w szpitalu w Morągu skierowania, w dniu 18.01.2019r. wraz z opiekunem udała się do szpitala w Bartoszycach , gdzie przepisano jej leki. Tego dnia w godzinach popołudniowych z uwagi na złe samopoczucie pokrzywdzona korzystała z pomocy wezwanego pogotowia ratunkowego . Ok godziny 17.00 lekarz stwierdził zgon dziecka .
Postępowanie pozostaje we wczesnej fazie, ukierunkowane wstępnie na zaistnienie przestępstwa z art.155 kk – nieumyślnego spowodowania śmierci. Na miejscu zgonu przeprowadzono niezbędne czynności procesowe oraz prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok , którą zaplanowano na 25.01.2019r.

Prokuratura Rejonowa w Braniewie pod nr PR Ds. 1251.2018 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej pożaru budynku mieszkalnego w wynika, którego śmierć poniosła jedna osoba.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do tragicznego zdarzenia doszło w godzinach wieczornych w dniu 22 grudnia 2018r. w miejscowości Gładysze . Przybyły ma miejsce zastęp Straży Pożarnej z Braniewa wraz z OSP w Wilczętach prowadził akcję gaśniczą i ratowniczą. Z palącego się lokalu, z pomieszczenia kuchennego wyniesiono mężczyznę zdradzającego cechy zatrucia. W trakcie czynności gaśniczych ujawniono zwłoki mężczyzny znajdujące się w pokoju lokalu.
W sprawie w dniu 27.12.2018r. zostało wszczęte śledztwo, w toku którego wyjaśniane będą przyczyny i okoliczności w jakich doszło do pożaru.
Postępowanie pozostaje w toku we wstępnej fazie.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu w dniu 19 grudnia 2018r. postanowieniem o umorzeniu , zakończyła śledztwo w sprawie mającego miejsce w nocy z 15/16 czerwca 2018r. w miejscowości Jeglia, doprowadzenia nastolatków namową do targnięcia się na własne życie, w wyniku czego jeden z pokrzywdzonych zmarł a drugi doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu .
Przeprowadzone w sprawie śledztwo wskazywało na to ,że pokrzywdzeni – małoletni bracia bez wiedzy i udziału innych osób powzięli postanowienie pozbawienia się własnego życia przy użyciu noży. Do tragedii doszło dnia 15.06.2018r. na łące przy lesie w pobliżu miejsca zamieszkania ,gdzie bracia spowodowali sobie nożem obrażenia na szyi, a następnie zadali sobie ciosy w okolice klatki piersiowej. Na skutek zadanej rany kłutej klatki piersiowej jeden z pokrzywdzonych zmarł a drugi pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej jego życiu. Zgodnie z treścią opinii biegłych, lokalizacja i przebieg kanału ran wskazywały na możliwość ich powstania w wyniku działania ręki własnej,co potwierdzono również w drodze zeznań świadka- jednego z pokrzywdzonych. W sprawie nie zdołano ustalić motywów działania małoletnich. Po przeprowadzeniu czynności dowodowych w sprawie nie ulegało jednak wątpliwości, iż zachowanie pokrzywdzonych nie nosiło znamiona przestępstwa, żadna inna osoba trzecia nie doprowadziła namową małoletnich do targnięcia się na swoje życie .

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku w miejscowości Morliny woj. warmińsko – mazurskie.

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie pod numerem PR 1 Ds. 1473.2018 zakończyła postępowanie w sprawie przeciwko 21 letniemu sprawcy przestępstwa wymierzonemu przeciwko wolności.
W dniu 22 listopada 2018r. Prokurator Rejonowy w Ostródzie, skierował do Sądu Rejonowego w Poznaniu Stare Miasto, akt oskarżenia przeciwko sprawcy przestępstwa polegającego na usiłowaniu rozpowszechnienia wizerunku nagiej małoletniej osoby bez, jej zgody. Do popełnienia przestępstwa doszło w listopadzie 2017r. w Poznaniu. Sprawca działał za pośrednictwem sieci Internet poprzez prowadzenie rozmowy transmitowanej w czasie rzeczywistym.
W toku postępowania sprawca nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa oraz przedstawił swoją linię obrony.
Za czyn określony w art. 13 § 1 kk w zw. z art 191 § 1 a § 1 kk sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr PR 1 Ds. 2150.2018 nadzoruje śledztwo dotyczące wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, mającym miejsce w Elblągu w dniu 24 listopada 2018r.

W dniu 24 listopada 2018r. w godzinach porannych na jednej z ulic Elbląga ustalony sprawca poruszając się samochodem osobowym m-ki BMW, stracił panowanie nad pojazdem po czym zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzył w stojący pojazd osobowy marki Fiat Albea i najechał na stojącego na jezdni pieszego, a następnie uderzył w kolejny pojazd m-ki Honda Askord. Pokrzywdzony pieszy doznał rozległych obrażeń skutkujących jego śmiercią.
Sprawca przestępstwa spowodował wypadek drogowy znajdując się w stanie nietrzeźwości.
Z udziałem podejrzanego wykonano czynności procesowe i w dniu 26.11.2018r. na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec sprawcy tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Sprawcy czynu z art. 177 § 2 kk w zw. z art 178 kk grozi kara pozbawienia wolności od 2 lat do 12 lat a za czyn z art. 178a § 1 kk sprawca podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejęła do nadzoru śledztwo wszczęte w Prokuraturze Rejonowej w Działdowie, w sprawie zabójstwa mężczyzny popełnionego w związku z rozbojem, mającym miejsce w miejscowości Lidzbark w nocy z 1 na 2 lipca 2018r.
Postępowanie prowadzone pod nr PO I Ds. 72.2018 pozostaje w toku. Nadal trwają czynności zmierzające do zatrzymania sprawców. Dla osób posiadających informacje, które bezpośrednio przyczynią się do zatrzymania sprawców zbrodni, anonimowy darczyńca wyznaczył nagrodę w wysokości 200.000 zł.
Osoby posiadające informacje na temat zdarzenia są proszone o kontakt telefoniczny z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie pod nr 89 522 55 40 lub nr 112.
Zgodnie z treścią art.148 § 2 pkt 2 kk w zw. z art 280 § 1 kk w zw. z art 11 § 2 kk, sprawca zabójstwa popełnionego w związku z rozbojem podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności , albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr PR Ds. 1931.2018 nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie rozboju mającego miejsce na terenie targowiska miejskiego w Elblągu.
Jak wynikało z dokonanych w sprawie ustaleń w dniu 08 października 2018r. w Elblągu, ustalony sprawca posługując się nożem, którym zadał cios w nogę swojej ofiary, powodując ranę kłutą uda lewego oraz używając przemocy polegającej na szarpaniu pokrzywdzonego mężczyzny za odzież oraz na biciu go pięściami po twarzy, dokonał przywłaszczenia jego mienia wartości 250 zł. W sprawie w dniu 10.10.2018r. zostało wszczęte śledztwo o czyn z art. 280 §2 kk w zb z art. l57§ 2kk w zw z art. ll §2 kk.
Wobec podejrzanego o popełnienie zbrodni, prokurator skierował do Sadu Rejonowego w Elblągu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Wniosek ten został uwzględniony przez Sąd. Postępowanie pozostaje w toku.

W myśl art. 280 § 2 kk, jeśli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Zgodnie z treścią art. 37 kk, kara pozbawienia wolności wymieniona w art. 32 pkt 3 kk trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; wymierza się ją w miesiącach i latach.

W związku ze skierowaniem w dniu 28 września 2018r. – do Sądu Okręgowego w Elblągu wniosku w sprawie PO IV Ds.19.2018 przeciwko 17 letniemu mieszkańcowi powiatu nowomiejskiego o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy oraz o orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary, informuję, że wbrew doniesieniom zawartym w Dzienniku Elbląskim nr z dnia 12.10.2018r., na stronie 18, o skazaniu Karola B.
Sąd Okręgowy w Elblągu nie rozpoznał wniosku skierowanego przez prokuratora i wyrok w sprawie nie zapadł.
Sprawa została w sądzie zarejestrowana pod nr II K 55/18.
Terminu wokandy nie wyznaczono.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła postępowanie w sprawie PO IV Ds.19.2018 przeciwko 17 letniemu mieszkańcowi powiatu nowomiejskiego, oskarżonemu o popełnienie przestępstwa polegającego na nakłanianiu swojej ciężarnej dziewczyny do przerwania ciąży oraz udzielania pomocy w przerwaniu ciąży gdy dziecko osiągnęło zdolność do samodzielnego życia, określonego w art. 152 § 2 i 3 kk.
W dniu 28 września 2018r. skierowano do Sądu Okręgowego w Elblągu wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy wobec Karola B. oraz o orzeczenie przy zastosowaniu art. 37 b kk – kary uzgodnionej z oskarżonym w wymiarze: 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, dozorowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.
Za skierowaniem wniosku przemawiał fakt, że oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budziły wątpliwości. Nadto postawa oskarżonego wskazywała iż cele postępowania zostaną osiągnięte.

Zgodnie z treścią art. 152
§ 1. kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.
§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Prokuratura Rejonowa w Iławie nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu przez nietrzeźwego kierowcę oraz w sprawie ucieczki przed pościgiem prowadzonym przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych w dniu 11.09.2018r. na terenie powiatu iławskiego, gdzie samochód osobowy prowadził nietrzeźwy funkcjonariusz policji, który pomimo wydania przez uprawnioną osobę polecenia zatrzymania się, uderzył w pojazd policyjny i kontynuował jazdę.
Po przeprowadzonym pościgu sprawca przestępstwa został zatrzymany.
Śledztwo pozostaje w toku we wczesnej fazie.
Sprawca czynu z art .178 a § kk podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, grzywny lub karze ograniczenia wolności.
Sprawca czynu z art .178 b kk podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Prokuratura Rejonowa w Braniewie pod nr PR Ds. 882.2018 nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie zgonu mężczyzny.
Jak wynikało z dokonanych w sprawie ustaleń w dniu 11 sierpnia 2018r. w Braniewie sprawca dokonał uszkodzenia ciała mężczyzny poprzez wielokrotne kopanie go po ciele, w wyniku czego pokrzywdzony doznał rozległych obrażeń ciała stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu i w efekcie tych obrażeń zmarł.
W wyniku przeprowadzonych w sprawie czynności ujawniono okoliczności czynu oraz jego sprawcę.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Braniewie zastosował wobec podejrzanego o czyn z art 156 § 1 pkt 2 kk w zw z art 156 § 3 kk tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
Postępowanie pozostaje w toku.

W okresie od 30.07.2018r. do 24.08.2018r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie na urlopie wypoczynkowym. Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa zabójstwa.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło w dniu 18 lipca 2018 r. w Elblągu, gdzie w pomieszczeniach mieszkalnych ujawniono zwłoki kobiety. Pokrzywdzona miała liczne rany kłute na ciele. W pomieszczeniu gospodarczym przynależnym do budynku ujawniono zwłoki mężczyzny zmarłego na skutek powieszenia.
Aktualnie w sprawie wykonywane są w trybie art. 308 kpk czynności procesowe w niezbędnym zakresie, dokonano oględzin miejsca oraz oględzin zwłok w miejscu znalezienia.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu prowadzi postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa zabójstwa mężczyzny.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło na terenie jednego z mieszkań w Elblągu w dniu 15 lipca 2018r.
Na miejscu zatrzymano sprawcę przestępstwa.
Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia oraz planowane są czynności z podejrzanym jak i planowane jest skierowanie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie sprawcy.
Sprawca czynu z art. 148 § 1 kk podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności lub karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Iławie pod nr PR Ds 1186.2018 prowadzi postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło na terenie niepublicznego przedszkola w Lubawie w dniu 09 lipca 2018r. w pomieszczeniach szatni przedszkola.
Na miejscu zatrzymano sprawcę przestępstwa. Podczas jego przeszukania ujawniono, iż posiadał on woreczek foliowy zawierający susz barwy zielono-brunatnej.
Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia oraz planowane są czynności z podejrzanym jak planowane jest skierowanie do sadu wniosku o tymczasowe aresztowanie sprawcy.
Sprawca czynu z art. 197 § 3 kk podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Prokuratura Rejonowa w Działdowie prowadzi postępowanie w sprawie rozboju mającego miejsce w miejscowości Lidzbark.
Ze wstępnych materiałów wynika , iż w nocy z 1 na 2 lipca 2018r. w miejscowości Lidzbark doszło do kradzieży przy użyciu przemocy na mieszkańcach domu jednorodzinnego. Zamaskowani sprawcy po uprzednim włamaniu się do budynku i skrępowaniu pokrzywdzonych zabrali w celu przywłaszczenia znajdujące się w domu wartościowe przedmioty .
W trakcie używania przemocy wobec mężczyzny doznał on obrażeń ciała a następnie zmarł.
Obecnie na miejscu zdarzenia trwają czynności w trybie art. 308 kpk w kierunku zaistnienia przestępstwa z art. 280 § 1 kk .Wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok pokrzywdzonego, w celu ustalenia przyczyny jego zgonu i dalszych kierunków śledztwa .
Sprawcy czynu z art. 280 § 1 kk podlegają karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia w sprawie PO II Ds. 12. 2016 przeciwko 35 letniemu technikowi informatyki, sprawcy przestępstw wymierzonych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
Do wszczęcia śledztwa w sprawie, doszło w wyniku współpracy z Interpolem i realizacji programu dotyczącego zwalczania sprowadzania i rozpowszechniania pornografii dziecięcej oraz poczynionych w jego ramach ustaleń .
W toku śledztwa ustalonemu sprawcy zarzucono popełnienie 10 czynów polegających na dokonaniu lub usiłowania dokonania doprowadzenia małoletnich , w tym poniżej 15 roku życia do wykonywania innych czynności seksualnych. Sprawca popełniał przestępstwa poprzez nawiązywanie kontaktu z pokrzywdzonymi zamieszkałymi na terenie kraju, za pośrednictwem komunikatorów internetowych , używając podstępu poprzez podawanie się za nastolatka i prezentując treści pornograficzne utrwalał prowokowane zachowania pokrzywdzonych za pomocą komunikatorów internetowych oraz je przechowywał (art. 13 § 1 kk w zw. z art 197 § 3 pkt 2 kk w zb z art 200 § 4 kk , art 197 § 2 i 3 pkt 2 kk w zb z art 200§ 4 kk i inne ).
W sprawie ustalono 9 osób pokrzywdzonych działaniem sprawcy . Do popełnienia przestępstw doszło na przestrzeni lat, od 2008r. do listopada 2015r. Nadto oskarżonemu w sprawie zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na rozpowszechnianiu i udostępnianiu za pośrednictwem internetu co najmniej 241 plików filmowych zawierających treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich poniżej 15 roku życia oraz posiadanie co najmniej 2367 sztuk zdjęć i 231 filmów z treściami pornograficznymi małoletnich do 15 roku życia (to jest czyn z art. 202§ 3 kkiart. 202§4akk) .
Przesłuchany w toku śledztwa podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia przestępstwa, wyjaśniał w sprawie .
W toku śledztwa wobec sprawcy prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania a następnie dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, nakazu powstrzymywania się od kontaktowania się z osobami małoletnimi w tym pokrzywdzonymi w sprawie , nakazu powstrzymywania się od działalności związanej z wychowaniem i edukacją małoletnich .
Zgodnie z treścią
– art. 197 § 2 kk (doprowadzanie innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności ) sprawca czynu podlega odpowiedzialności karnej od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności,
– art. 197 § 3 kk ( zgwałcenie ) sprawca czynu podlega odpowiedzialności karnej na czas nie krótszy niż 3 lata pozbawienia wolności.
– art. 202 § 3 kk sprawca czynu podlega odpowiedzialności karnej od 2 lat do 12 lat pozbawienia wolności
– art. 202 § 4 kk ( utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego ) , sprawca czynu podlega odpowiedzialności karnej od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności

Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Rejonowego w Elblągu akt oskarżenia w sprawie PO I Ds. 87.2017 przeciwko 43-letniemu mężczyźnie , któremu zarzucono popełnienie przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Sprawcy zarzucono działanie w Elblągu we wrześniu 2017roku , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wbrew przepisom ustawy, polegające na uczestniczeniu w obrocie znacznymi ilościami substancji odurzających i psychotropowych w postaci ponad 900 gram marihuany i ponad 3000 gram amfetaminy, to jest o czyn z art 56 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 kk . Przesłuchany w toku śledztwa podejrzany nie przyznał się do popełnienia przestępstwa, nie wyjaśniał w sprawie . Zgodnie z treścią art. 56 ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005r.sprawca czynu podlega karze grzywny i karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat , zaś wobec przyjęcia iż sprawca był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne w rozumieniu art. 64 § 1 kk , to sąd może wymierzyć karę w wysokości do górnej granicy zagrożenia , zwiększonego o połowę.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejęła do dalszego nadzoru śledztwa wszczęte w Prokuraturze Rejonowej w Działdowie, dotyczące doprowadzenia namową małoletnich do targnięcia się na własne życie.
Postępowanie pod numerem PO IV Ds. 33.2018 jest aktualnie prowadzone kierunku zaistnienia czynu określonego w art.151 kk w zb. z art 156 § 1 pkt 2 kk w zw z art 11 § 2 kk.
Art.151 kk brzmi:
Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art 156 § 1 pkt 1 i 2 kk brzmi:
Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Działdowie są przeprowadzone czynności w związku z ugodzeniem nożem mężczyzny.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w dniu 19 czerwca 2018r. w godzinach popołudniowych w jednym z mieszkań w Działdowie doszło do zdarzenia, w wyniku którego 35 letni mężczyzna został ugodzony nożem.
Pomimo udzielenia pomocy medycznej pokrzywdzony na skutek odniesionych obrażeń zmarł.
Aktualnie w trybie art 308 kpk toczą się czynności zmierzające do zabezpieczenia pełnego materiału dowodowego w sprawie i zdarzenia, planowane jest przeprowadzenie oględzin i otwarcie zwłok mężczyzny.

Prokuratura Rejonowa w Działdowie nadzoruje pod nr PR Ds. 793.2018 postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania zgonu siedemnastoletniego chłopca. Postępowanie aktualnie prowadzone jest w kierunku zaistnienia czynu określonego w art.155 kk. W drodze czynności przeprowadzonych w sprawie ustalono, iż w dniu 16 czerwca 2018r. w miejscowości Jeglia gmina Rybno, w pobliżu lasu, został znaleziony chłopiec lat 17 – uczeń szkoły ponadgimnazjalnej. Zmarły miał ślady ran kłutych na ciele. Ponadto jak ustalono, osoba bliska zmarłego – brat bliźniak doznała również obrażeń ciała wymagających interwencji lekarskiej i szpitalnego leczenia. Z uwagi na stan chłopca nie ma możliwości wykonania czynności procesowych z jego udziałem. W toku postępowania wyjaśnieniu podlegać będą zarówno okoliczności jak i udział innych osób w spowodowaniu śmierci pokrzywdzonego oraz obrażeń ciała u jego brata. W dniu 19 czerwca 2018r. przeprowadzone będą oględziny i otwarcie zwłok zmarłego a następnie opiniowanie co pozwoli na zakwalifikowanie czynu oraz ustalenia dalszych kierunków postępowania. Jednocześnie podczas sekcji zwłok zostanie zabezpieczony materiał biologiczny, który zostanie poddany specjalistycznym badaniom toksykologicznym.

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ostródzie zostanie przeprowadzone postępowania w sprawie samouwolnienia się osoby pozbawionej wolności to jest o czyn z art 242 § 1 kk.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w dniu 14 czerwca 2018r. około godziny 9:00, podczas doprowadzenia tymczasowo aresztowanego mężczyzny na rozprawę sądową przed Sądem Rejonowym w Ostródzie doszło do jego samouwolnienia się.
Sprawca zbiegł podczas wysiadania z samochodu, którym był konwojowany i obecnie toczą się intensywne czynności poszukiwawcze.
Sprawca czynu określonego w art 242 § 1 kk podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod numerem PR 1 Ds. 1052.2018 prowadzi postępowanie w sprawie mającego miejsce w dniu 11 czerwca 2018 roku w Elblągu, nieumyślnego spowodowania śmierci kilkudniowego dziecka, to jest o czyn z art 160 § 2 kk w zb z art. 155 kk.
W toku postępowania pozostającego we wstępnej fazie ustalono, iż pomimo udzielanej pomocy medycznej w związku ze złym stanem zdrowia dziecka, nastąpił jego zgon, uznany za tzw. śmierć łóżeczkową. W sprawie będą wyjaśniane okoliczności zgonu dziewczynki oraz przeprowadzona zostanie sekcja zwłok co pozwoli na ustalenie przyczyny jej śmierci.

Prokuratura Rejonowa w Działdowie nadzoruje dochodzenie wszczęte w dniu 28 maja 2018r. w sprawie mającego miejsce w dniu 28 maja 2018r. w Działdowie nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach mające postać pożaru budynku byłej plebanii kościoła w Działdowie poprzez zapruszenie ognia niedopałkiem papierosa, to jest o czyn z art 263 § 2 kk.
Jak wynikało z ustaleń poczynionych w sprawie w dniu 28 maja 2018r. ustalony sprawca udał się do budynku dawnej plebanii, gdzie rzucił dopalającego się papierosa i uciekł do pomieszczeń piwnicznych nowej plebanii gdzie się ukrył.
Zatrzymanemu sprawcy przedstawiono zarzut, nieumyślnego sprowadzenia pożaru niezamieszkałego budynku plebanii Parafii Rzymsko-Katolickiej pod Wezwaniem św. Wojciecha w Działdowie, o czyn z art. 163 §2 kk, oraz o usiłowania dokonania kradzieży przedmiotów znajdujących się w plebanii tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.
Podejrzany przyznał się do nieumyślnego podpalenia budynku plebanii, negował zamiar dokonania włamania.
Prokurator postanowi o zastosowaniu wobec sprawcy środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. Postępowanie pozostaje w toku.
Czyny określone w art. 163 § 2 kk i w art 278 § 1 kk są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, zaś wobec zarzucenia sprawcy działanie w warunkach art 64 § 1 kk, sąd może sprawcy wymierzyć karę w wysokości górnej granicy zwiększonej o połowę.

Prokuratura Rejonowa w Braniewie prowadzi postępowanie w sprawie sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, to jest o czyn z art 173 § 1 kk. Pod nr PR Ds. 526.2018 Prokuratura Rejonowa w Braniewie prowadzi czynności w związku z zaistniałym w dniu 27 maja 2018r. w miejscowości Ciszęta, zdarzeniem drogowym, polegającym na zderzeniu się prawidłowo jadącego autobusu marki NEOPLAN z pojazdem marki Mercedes Benz Actors, którego kierowca na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu drogi. W wyniku zderzenia z autobusem, pojazd marki Mercedes Benz Actors, a następnie autobus zapaliły się. Kierowcy i pasażerowie autobusu opuścili pojazdy. Oba pojazdy uległy zniszczeniu przez spalenie. W wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznało 16 osób. U kierowców pojazdów nie stwierdzono alkoholu w wydychanym powietrzu. Postępowanie pozostaje w toku w fazie „w sprawie” i w dalszym ciągu wyjaśniane są okoliczności zdarzenia. Sprawcy czynu z art. 173 kk grozi odpowiedzialność karna w postaci kary pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

Prokuratura Rejonowa w Braniewie pod numerem PR Ds 477.2018 wszczęła śledztwo w sprawie mającego miejsce w dniu 16 maja 2018r. w Braniewie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny, to jest o czyn art. 155 kk.
Wobec ustalenia, iż sprawcami czynu są nieletni, postępowanie na mocy postanowienia prokuratora Rejonowego w Braniewie z dnia 22 maja 2018r. zostało przesłane zgodnie z właściwością rzeczową do Sądu Rejonowego w Braniewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich.
W dniu 23 maja 2018r. w sprawie III Nkd 84/18 Sąd Rejonowy w Braniewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich postanowił o tymczasowym umieszczeniu nieletnich przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka, w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy.

Prokuratura Rejonowa w Iławie prowadzi postępowanie w sprawie spowodowania wypadku drogowego, którego następstwem była śmierć idącej pieszo kobiety.
Pod nr PR Ds 562.2018 Prokuratura Rejonowa w Działdowie wszczęła śledztwo z art. 177 § 2 kk w związku z zaistniałym w dniu 30 kwietnia 2018 roku w miejscowości Wlewsk gm. Lidzbark wypadkiem drogowym.
Ze wstępnych informacji wynikało, że kierujący samochodem osobowym marki BMW obywatel Francji przekraczając administracyjnie dopuszczalną prędkość, podczas manewru wyprzedzania innego pojazdu najechał na kobietę lat 35, idącą lewą stroną jezdni w towarzystwie dwójki małoletnich dzieci. Kobieta na skutek doznania wielonarządowych obrażeń ciała, zmarła na miejscu zdarzenia.
Podejrzany, któremu przedstawiono zarzut z art. 177 § 2 kk, przyznał się do popełnienia przestępstwa. Z ustaleń w postępowaniu wynikało iż sprawca był trzeźwy.
Śledztwo pozostaje w toku.

Prokuratura Rejonowa w Iławie prowadzi postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Iławie polegającego na nieumyślnym spowodowaniu śmierci mężczyzny osadzonego w policyjnej izbie zatrzymań. Pod nr PR Ds.532.2018 Prokuratura Rejonowa w Iławie wszczęła śledztwo w związku ze zgonem młodego mężczyzny, którego po interwencji domowej, zatrzymano w dniu 02 kwietnia 2018r. w policyjnej izbie zatrzymań. Ze wstępnych informacji wynikało, że w dniu 03.04.2018r. pomimo czynności reanimacyjnych podjętych przez funkcjonariuszy policji jak i przez personel karetki pogotowia, pokrzywdzony zmarł. W sprawie prowadzone są czynności zmierzające do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zaistniałego zgonu.
W dniu 06.04.2018r. w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim prokurator przedstawił zarzuty sprawcy wypadku drogowego jaki miał miejsce w miejscowości Łąkorz w dniu 3 kwietnia 2018r. W dniu 05.04.2018r. w godzinach popołudniowych ustalonemu sprawcy w sprawie PR Ds.276.2018, Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim zostały przedstawione zarzuty popełnienia przestępstw polegających na umyślnym naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niedostosowanie prędkości i techniki jazdy do panujących warunków na drodze, podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających, w wyniku czego sprawca najechał na dwie osoby powodując obrażenia skutkujące ich zgonem – to jest o czyn z art. l77 §2 w zw. z art. l78 §l kk, oraz zarzut prowadzenia pojazdu w ruchu lądowym znajdując się pod wpływem środków odurzających, to jest o czyn z art 178 a §1 kk. Przesłuchany w sprawie podejrzany Radosław G. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i nie składał wyjaśnień przed prokuratorem. W dniu 5.04.2018r. prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wniosek ten zostanie rozpoznany w dniu 06.04.2018r. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie pozostaje w toku. Sprawcy czynu z art. l77 §2 kk grozi odpowiedzialność kama w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Zgodnie z treścią art. 178 kk sąd skazując sprawce, który popełnił przestępstwo określone w art. 177 znajdując się pod wpływem środka odurzającego, orzeka karę pozbawienia wolności przewidziana za czyn z art. 177 §2 kk w wysokości nie niższej niż 2 lata do górnej granicy tego zagrożenia (8 lat) zwiększonego o połowę.
Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi postępowanie w sprawie spowodowania wypadku na skutek nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, którego następstwem była śmierć dwóch osób. Pod nr PR Ds.276.2018, Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi czynności w związku z zaistniałym w dniu 3 kwietnia 2018r. w godzinach wieczornych, na terenie miejscowości Łąkorz gm. Biskupiec wypadkiem drogowym. Ze wstępnych informacji wynikało, że kierujący samochodem osobowym marki Audi Aj najechał na dwie szesnastoletnie dziewczynki, które poruszały się na łyżworolkach. Przybyłe na miejsce służby ratunkowe przeprowadziły resuscytację pokrzywdzonych, która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów (jedna z pokrzywdzonych zmarła na miejscu, druga w momencie przekazywania jej załodze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W toku wykonanych w sprawie czynności procesowych badane są okoliczności tego zdarzenia. W sprawie zaplanowano zbadanie i analizę pobranych próbek krwi sprawcy, przeprowadzone oględzin i otwarcia zwłok pokrzywdzonych, pozyskanie ekspertyzy biegłego z zakresu techniki samochodowej. Postępowanie pozostaje w toku. Sprawcy czynu z art 177 § 2 kk grozi odpowiedzialność karna w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu nadzoruje postępowanie w sprawie znęcania się nad psem i jego uśmiercenia. W dniu 15 marca 2018r. zostało wszczęte dochodzenie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa z art 35 pkt. 2 określonego w ustawie „o ochronie zwierząt” z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2017.1840 j.t.) Ustalonym w toku dochodzenia dwóm sprawcom przedstawiono zarzut znęcania się nad psem w miejscowości Nowy Dwór gm. Morąg w okresie od dnia 22 lutego 2018r. do dnia 12 marca 2018r. przy czym sprawcy działali ze szczególnym okrucieństwem, prowadzącym do uśmiercenia psa poprzez jego powieszenie. Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Postępowanie pozostaje w toku. Sprawcom czynu z art. 35 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim nadzoruje postępowanie w sprawie śmierci noworodka.
Jak wynikało ze wstępnych ustaleń dokonanych w sprawie, w dniu 8 marca 2018r. do szpitala w Nowym Mieście Lubawskim, na oddział Ginekologiczny zgłosiła się kobieta wraz z nieletnią córką niosącą w reklamówce martwego noworodka. Kobietom towarzyszył mężczyzna. Przeprowadzone w sprawie czynności pozwoliły na wskazanie, iż w miejscu zamieszkania nieletniej doszło do porodu, zaś jak wynikało ze wstępnych wyników po przeprowadzonej sekcji zwłok dziecko urodziło się żywe, zaś jego zgon nastąpił na skutek obrażeń doznanych w obrębie głowy.
W toku postępowania ujawniono również okoliczności związane z wielokrotnym nakłanianiem ciężarnej dziewczyny do przerwania ciąży oraz udzielenia jej pomocy w jej przerwaniu, tj. o czyn z art. 152 § 3 kk w zw. z art. 12 kk. Ustalonemu sprawcy tego czynu został przedstawiony zarzut. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim zastosował wobec podejrzanego młodego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
W odrębnym postępowaniu dotyczącym nieletniej Sąd Rodzinny w Nowym Mieście Lubawskim wszczął postępowanie w sprawie o czyn z art. 148 § 1 kk oraz postanowił o umieszczeniu nieletniej w ośrodku wychowawczym na okres 3 miesięcy.
Sprawcy czynu z art 152 § 3 kk grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Prokuratura Rejonowa w Braniewie nadzoruje postępowanie w sprawie wypadku drogowego skutkującego śmiercią pięciu osób.
Ze wstępnych ustaleń wynika, iż w nocy z 21 na 22 lutego 2018r. ujawniono w miejscowości Wilczęta-Karwiny, w okolicy przystanku autobusowego, palący się samochód osobowy. Przybyła na miejsce zdarzenia straż pożarna podjęła się akcji dogaszania pojazdu, w którym ujawniono zwęglone zwłoki 5 osób. Spalony pojazd należy do mieszkanki gminy Wilczęta. Przybyły na miejsce zdarzenia prokurator wraz z biegłym lekarzem z zakresu medycyny sądowej dokonali oględzin miejsca zdarzenia oraz ciał. Wszystkie osoby uległy całkowitemu spaleniu. Łącznie w pojeździe było 5 ciał, których identyfikacja jak wskazał biegły, będzie możliwa po wykonaniu badań DNA.
Ustalenia na miejscu zdarzenia wskazywały na zaistnienie czynu z art. 177 § 2 kk, a prawdopodobną przyczyną wypadku mogła być nadmierna prędkość pojazdu, o czym może świadczyć stopień wbicia pojazdu w drzewo. Aktualnie w sprawie pozostającej we wczesnej fazie zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła śledztwo w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kobiety skutkującym jej zgonem, to jest o czyn z art. 156 § 3 w zw. z art. 156 § 2 kk oraz o czyn z art. 207 § 1 kk.
Do zdarzenia doszło w nocy z 22 na 23 maja 2017r. na ternie gminy Ostróda. Pokrzywdzona zamieszkująca wspólnie z oskarżonym, podczas towarzyskiego spotkania, po wspólnie spożytym alkoholu, została brutalnie pobita przez Zbigniewa S. Zgodnie z treścią opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej zgon pokrzywdzonej nosił cechy śmierci nagłej. Pokrzywdzona miała rany tłuczone na ciele, sińce, złamania, a szczególnie obrażenia czaszkowo mózgowe z krwiakiem podtwardówkowym, które były bezpośrednią przyczyną jej śmierci.
Podejrzany przesłuchany w sprawie nie przyznał się do popełnienia przestępstwa. Sprawa zostanie rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Elblągu, gdzie został wysłany wobec Zbigniewa S. akt oskarżenia.
Za czyn z art. 156. § 3 kk polegający na spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

W okresie od 22 stycznia 2018r. do 09 lutego 2018r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie na urlopie wypoczynkowym
Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu nadzoruje postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny wobec podejrzenia zatrucia dwutlenkiem węgla, to jest o czyn z art. 155 kk.
Do zdarzenia doszło dniu 17 stycznia 2018r. w Elblągu. Na miejscu zdarzenia z udziałem prokuratora dokonano oględzin miejsca oraz zwłok. Przy udziale pracowników pogotowia gazowego stwierdzono w mieszkaniu znaczne stężenie dwutlenku węgla.
W sprawie zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok pokrzywdzonego . Śledztwo jest we wczesnej fazie i w dalszym jego toku będą wykonane czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności w jakich doszło do śmierci pokrzywdzonego mężczyzny.
Za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka , określone w art. 155 § 1 kk, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny podczas polowania, to jest o czyn z art. 155 kk.
Do zdarzenia doszło dniu 29 grudnia 2017r. na terenie gminy Miłakowo. Podczas polowania prowadzonego na terenie działania koła łowieckiego „HUBERTUS„ doszło do postrzelenia jednego z myśliwych, który pomimo udzielanej pomocy medycznej zmarł. Aktualnie, śledztwo pozostaje w toku i gromadzone są dowody, w tym oczekuje się na opinię sądowo – lekarską.
Za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka, określone w art. 155 § 1 kk, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła sledztwo w sprawie dzieciobójstwa dwóch noworodków przez matkę w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu to jest o czyn z art. 149 kk.
Postępowanie zostało umorzone:

  1. w sprawie dokonanego w okresie od 06 stycznia do 11 stycznia 2017r. w Iławie pozbawienia życia noworodka płci męskiej o wadze 1315 gram przez matkę Olgę P. w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, polegającego na niepodjęciu działań pielęgnacyjnych po jego urodzeniu, nie wezwaniu fachowej opieki medycznej i porzuceniu go zimą na balkonie, oraz
  2. w sprawie dokonanego w okresie od 06 stycznia do 11 stycznia 2017r. w Iławie pozbawienia życia noworodka płci męskiej o wadze 1100 gram przez matkę Olgę P. w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, poprzez zadanie dwóch urazów mechanicznych w głowę co doprowadziło do jego gwałtownej śmierci.

Podstawą umorzenia postępowania o czyny z art. 149 kk była śmierć sprawcy.
W toku śledztwa w oparciu o treść opinii sądowo lekarskiej ustalono, iż noworodki płci męskiej urodziły się żywe w wyniku porodu przedwczesnego. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przyjęcie, iż Olga P. pozbawiła życia obu noworodków bez udziału innych osób i działała w okresie porodu i pod wpływem przebiegu porodu.
Jak potwierdzono w drodze opinii sądowo lekarskiej Olga P. zmarła z przyczyn chorobowych, na skutek wstrząsu krwotocznego po przebytym porodzie.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Rejonowego w Iławie akt oskarżenia w sprawie PO V Ds. 32.2016 przeciwko trzem sprawcom przestępstw popełnionych przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego polegających na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby oraz na przyjmowaniu korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że w okresie od września 2015r. do października 2016r. w Iławie funkcjonariusze celni przekraczając swoje uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej informowali inne osoby o planowanych kontrolach celnych lokali, w których użytkowano automaty do gier o niskich wygranych.
W toku postępowania prokurator przedstawił zarzuty z art. 231 § 2 kk funkcjonariuszom celnym pełniącym obowiązki z Oddziale Celnym w Iławie Andrzejowi K. i Michałowi K. zaś Grzegorzowi M., który nakłaniał funkcjonariuszy celnych do popełnieniu przestępstwa przedstawiono zarzut określony w art. 18 § 2 kk w zw. z art. 21 § 2 kk w zw. z w art. 231 § 2 kk.
Oskarżeni Andrzej K. i Grzegorz M. przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, natomiast oskarżony Michał K. nie przyznał się do popełnienia przestępstwa przedstawiając swoją linię obrony.
Przestępstwo określone w art. 231 § 2 kk jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

Prokuratura Rejonowa w Iławie pod numerem PR Ds. 2315.2019 nadzoruje śledztwo wszczęte w dniu 27 grudnia 2019r. w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 15 letniej mieszkanki Iławy. Do tragicznego zdarzenia doszło w dniu 26 grudnia 2019r. Na podstawie wstępnych ustaleń przyjęto iż najbardziej prawdopodobną przyczyną zgonu pokrzywdzonej było zatrucie się tlenkiem węgla wydobywającym się z piecyka gazowego.

Śledztwo pozostaje w toku.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr PR Ds. 1931.2018 nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie rozboju mającego miejsce na terenie targowiska miejskiego w Elblągu.
Jak wynikało z dokonanych w sprawie ustaleń w dniu 08 października 2018r. w Elblągu, ustalony sprawca posługując się nożem, którym zadał cios w nogę swojej ofiary, powodując ranę kłutą uda lewego oraz używając przemocy polegającej na szarpaniu pokrzywdzonego mężczyzny za odzież oraz na biciu go pięściami po twarzy, dokonał przywłaszczenia jego mienia wartości 250 zł. W sprawie w dniu 10.10.2018r. zostało wszczęte śledztwo o czyn z art. 280 §2 kk w zb z art. l57§ 2kk w zw z art. ll §2 kk.
Wobec podejrzanego o popełnienie zbrodni, prokurator skierował do Sadu Rejonowego w Elblągu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Wniosek ten został uwzględniony przez Sąd. Postępowanie pozostaje w toku.

W myśl art. 280 § 2 kk, jeśli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Zgodnie z treścią art. 37 kk, kara pozbawienia wolności wymieniona w art. 32 pkt 3 kk trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; wymierza się ją w miesiącach i latach.

W związku ze skierowaniem w dniu 28 września 2018r. – do Sądu Okręgowego w Elblągu wniosku w sprawie PO IV Ds.19.2018 przeciwko 17 letniemu mieszkańcowi powiatu nowomiejskiego o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy oraz o orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary, informuję, że wbrew doniesieniom zawartym w Dzienniku Elbląskim nr z dnia 12.10.2018r., na stronie 18, o skazaniu Karola B.
Sąd Okręgowy w Elblągu nie rozpoznał wniosku skierowanego przez prokuratora i wyrok w sprawie nie zapadł.
Sprawa została w sądzie zarejestrowana pod nr II K 55/18.
Terminu wokandy nie wyznaczono.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła postępowanie w sprawie PO IV Ds.19.2018 przeciwko 17 letniemu mieszkańcowi powiatu nowomiejskiego, oskarżonemu o popełnienie przestępstwa polegającego na nakłanianiu swojej ciężarnej dziewczyny do przerwania ciąży oraz udzielania pomocy w przerwaniu ciąży gdy dziecko osiągnęło zdolność do samodzielnego życia, określonego w art. 152 § 2 i 3 kk.
W dniu 28 września 2018r. skierowano do Sądu Okręgowego w Elblągu wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy wobec Karola B. oraz o orzeczenie przy zastosowaniu art. 37 b kk – kary uzgodnionej z oskarżonym w wymiarze: 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, dozorowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.
Za skierowaniem wniosku przemawiał fakt, że oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budziły wątpliwości. Nadto postawa oskarżonego wskazywała iż cele postępowania zostaną osiągnięte.

Zgodnie z treścią art. 152
§ 1. kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.
§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Prokuratura Rejonowa w Iławie nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu przez nietrzeźwego kierowcę oraz w sprawie ucieczki przed pościgiem prowadzonym przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych w dniu 11.09.2018r. na terenie powiatu iławskiego, gdzie samochód osobowy prowadził nietrzeźwy funkcjonariusz policji, który pomimo wydania przez uprawnioną osobę polecenia zatrzymania się, uderzył w pojazd policyjny i kontynuował jazdę.
Po przeprowadzonym pościgu sprawca przestępstwa został zatrzymany.
Śledztwo pozostaje w toku we wczesnej fazie.
Sprawca czynu z art .178 a § kk podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, grzywny lub karze ograniczenia wolności.
Sprawca czynu z art .178 b kk podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Prokuratura Rejonowa w Braniewie pod nr PR Ds. 882.2018 nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie zgonu mężczyzny.
Jak wynikało z dokonanych w sprawie ustaleń w dniu 11 sierpnia 2018r. w Braniewie sprawca dokonał uszkodzenia ciała mężczyzny poprzez wielokrotne kopanie go po ciele, w wyniku czego pokrzywdzony doznał rozległych obrażeń ciała stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu i w efekcie tych obrażeń zmarł.
W wyniku przeprowadzonych w sprawie czynności ujawniono okoliczności czynu oraz jego sprawcę.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Braniewie zastosował wobec podejrzanego o czyn z art 156 § 1 pkt 2 kk w zw z art 156 § 3 kk tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
Postępowanie pozostaje w toku.

W okresie od 30.07.2018r. do 24.08.2018r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie na urlopie wypoczynkowym. Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa zabójstwa.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło w dniu 18 lipca 2018 r. w Elblągu, gdzie w pomieszczeniach mieszkalnych ujawniono zwłoki kobiety. Pokrzywdzona miała liczne rany kłute na ciele. W pomieszczeniu gospodarczym przynależnym do budynku ujawniono zwłoki mężczyzny zmarłego na skutek powieszenia.
Aktualnie w sprawie wykonywane są w trybie art. 308 kpk czynności procesowe w niezbędnym zakresie, dokonano oględzin miejsca oraz oględzin zwłok w miejscu znalezienia.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu prowadzi postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa zabójstwa mężczyzny.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło na terenie jednego z mieszkań w Elblągu w dniu 15 lipca 2018r.
Na miejscu zatrzymano sprawcę przestępstwa.
Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia oraz planowane są czynności z podejrzanym jak i planowane jest skierowanie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie sprawcy.
Sprawca czynu z art. 148 § 1 kk podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności lub karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Iławie pod nr PR Ds 1186.2018 prowadzi postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło na terenie niepublicznego przedszkola w Lubawie w dniu 09 lipca 2018r. w pomieszczeniach szatni przedszkola.
Na miejscu zatrzymano sprawcę przestępstwa. Podczas jego przeszukania ujawniono, iż posiadał on woreczek foliowy zawierający susz barwy zielono-brunatnej.
Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia oraz planowane są czynności z podejrzanym jak planowane jest skierowanie do sadu wniosku o tymczasowe aresztowanie sprawcy.
Sprawca czynu z art. 197 § 3 kk podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Prokuratura Rejonowa w Działdowie prowadzi postępowanie w sprawie rozboju mającego miejsce w miejscowości Lidzbark.
Ze wstępnych materiałów wynika , iż w nocy z 1 na 2 lipca 2018r. w miejscowości Lidzbark doszło do kradzieży przy użyciu przemocy na mieszkańcach domu jednorodzinnego. Zamaskowani sprawcy po uprzednim włamaniu się do budynku i skrępowaniu pokrzywdzonych zabrali w celu przywłaszczenia znajdujące się w domu wartościowe przedmioty .
W trakcie używania przemocy wobec mężczyzny doznał on obrażeń ciała a następnie zmarł.
Obecnie na miejscu zdarzenia trwają czynności w trybie art. 308 kpk w kierunku zaistnienia przestępstwa z art. 280 § 1 kk .Wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok pokrzywdzonego, w celu ustalenia przyczyny jego zgonu i dalszych kierunków śledztwa .
Sprawcy czynu z art. 280 § 1 kk podlegają karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia w sprawie PO II Ds. 12. 2016 przeciwko 35 letniemu technikowi informatyki, sprawcy przestępstw wymierzonych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
Do wszczęcia śledztwa w sprawie, doszło w wyniku współpracy z Interpolem i realizacji programu dotyczącego zwalczania sprowadzania i rozpowszechniania pornografii dziecięcej oraz poczynionych w jego ramach ustaleń .
W toku śledztwa ustalonemu sprawcy zarzucono popełnienie 10 czynów polegających na dokonaniu lub usiłowania dokonania doprowadzenia małoletnich , w tym poniżej 15 roku życia do wykonywania innych czynności seksualnych. Sprawca popełniał przestępstwa poprzez nawiązywanie kontaktu z pokrzywdzonymi zamieszkałymi na terenie kraju, za pośrednictwem komunikatorów internetowych , używając podstępu poprzez podawanie się za nastolatka i prezentując treści pornograficzne utrwalał prowokowane zachowania pokrzywdzonych za pomocą komunikatorów internetowych oraz je przechowywał (art. 13 § 1 kk w zw. z art 197 § 3 pkt 2 kk w zb z art 200 § 4 kk , art 197 § 2 i 3 pkt 2 kk w zb z art 200§ 4 kk i inne ).
W sprawie ustalono 9 osób pokrzywdzonych działaniem sprawcy . Do popełnienia przestępstw doszło na przestrzeni lat, od 2008r. do listopada 2015r. Nadto oskarżonemu w sprawie zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na rozpowszechnianiu i udostępnianiu za pośrednictwem internetu co najmniej 241 plików filmowych zawierających treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich poniżej 15 roku życia oraz posiadanie co najmniej 2367 sztuk zdjęć i 231 filmów z treściami pornograficznymi małoletnich do 15 roku życia (to jest czyn z art. 202§ 3 kkiart. 202§4akk) .
Przesłuchany w toku śledztwa podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia przestępstwa, wyjaśniał w sprawie .
W toku śledztwa wobec sprawcy prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania a następnie dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, nakazu powstrzymywania się od kontaktowania się z osobami małoletnimi w tym pokrzywdzonymi w sprawie , nakazu powstrzymywania się od działalności związanej z wychowaniem i edukacją małoletnich .
Zgodnie z treścią
– art. 197 § 2 kk (doprowadzanie innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności ) sprawca czynu podlega odpowiedzialności karnej od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności,
– art. 197 § 3 kk ( zgwałcenie ) sprawca czynu podlega odpowiedzialności karnej na czas nie krótszy niż 3 lata pozbawienia wolności.
– art. 202 § 3 kk sprawca czynu podlega odpowiedzialności karnej od 2 lat do 12 lat pozbawienia wolności
– art. 202 § 4 kk ( utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego ) , sprawca czynu podlega odpowiedzialności karnej od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności

Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Rejonowego w Elblągu akt oskarżenia w sprawie PO I Ds. 87.2017 przeciwko 43-letniemu mężczyźnie , któremu zarzucono popełnienie przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Sprawcy zarzucono działanie w Elblągu we wrześniu 2017roku , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wbrew przepisom ustawy, polegające na uczestniczeniu w obrocie znacznymi ilościami substancji odurzających i psychotropowych w postaci ponad 900 gram marihuany i ponad 3000 gram amfetaminy, to jest o czyn z art 56 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 kk . Przesłuchany w toku śledztwa podejrzany nie przyznał się do popełnienia przestępstwa, nie wyjaśniał w sprawie . Zgodnie z treścią art. 56 ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005r.sprawca czynu podlega karze grzywny i karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat , zaś wobec przyjęcia iż sprawca był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne w rozumieniu art. 64 § 1 kk , to sąd może wymierzyć karę w wysokości do górnej granicy zagrożenia , zwiększonego o połowę.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejęła do dalszego nadzoru śledztwa wszczęte w Prokuraturze Rejonowej w Działdowie, dotyczące doprowadzenia namową małoletnich do targnięcia się na własne życie.
Postępowanie pod numerem PO IV Ds. 33.2018 jest aktualnie prowadzone kierunku zaistnienia czynu określonego w art.151 kk w zb. z art 156 § 1 pkt 2 kk w zw z art 11 § 2 kk.
Art.151 kk brzmi:
Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art 156 § 1 pkt 1 i 2 kk brzmi:
Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Działdowie są przeprowadzone czynności w związku z ugodzeniem nożem mężczyzny.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w dniu 19 czerwca 2018r. w godzinach popołudniowych w jednym z mieszkań w Działdowie doszło do zdarzenia, w wyniku którego 35 letni mężczyzna został ugodzony nożem.
Pomimo udzielenia pomocy medycznej pokrzywdzony na skutek odniesionych obrażeń zmarł.
Aktualnie w trybie art 308 kpk toczą się czynności zmierzające do zabezpieczenia pełnego materiału dowodowego w sprawie i zdarzenia, planowane jest przeprowadzenie oględzin i otwarcie zwłok mężczyzny.

Prokuratura Rejonowa w Działdowie nadzoruje pod nr PR Ds. 793.2018 postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania zgonu siedemnastoletniego chłopca. Postępowanie aktualnie prowadzone jest w kierunku zaistnienia czynu określonego w art.155 kk. W drodze czynności przeprowadzonych w sprawie ustalono, iż w dniu 16 czerwca 2018r. w miejscowości Jeglia gmina Rybno, w pobliżu lasu, został znaleziony chłopiec lat 17 – uczeń szkoły ponadgimnazjalnej. Zmarły miał ślady ran kłutych na ciele. Ponadto jak ustalono, osoba bliska zmarłego – brat bliźniak doznała również obrażeń ciała wymagających interwencji lekarskiej i szpitalnego leczenia. Z uwagi na stan chłopca nie ma możliwości wykonania czynności procesowych z jego udziałem. W toku postępowania wyjaśnieniu podlegać będą zarówno okoliczności jak i udział innych osób w spowodowaniu śmierci pokrzywdzonego oraz obrażeń ciała u jego brata. W dniu 19 czerwca 2018r. przeprowadzone będą oględziny i otwarcie zwłok zmarłego a następnie opiniowanie co pozwoli na zakwalifikowanie czynu oraz ustalenia dalszych kierunków postępowania. Jednocześnie podczas sekcji zwłok zostanie zabezpieczony materiał biologiczny, który zostanie poddany specjalistycznym badaniom toksykologicznym.

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ostródzie zostanie przeprowadzone postępowania w sprawie samouwolnienia się osoby pozbawionej wolności to jest o czyn z art 242 § 1 kk.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w dniu 14 czerwca 2018r. około godziny 9:00, podczas doprowadzenia tymczasowo aresztowanego mężczyzny na rozprawę sądową przed Sądem Rejonowym w Ostródzie doszło do jego samouwolnienia się.
Sprawca zbiegł podczas wysiadania z samochodu, którym był konwojowany i obecnie toczą się intensywne czynności poszukiwawcze.
Sprawca czynu określonego w art 242 § 1 kk podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod numerem PR 1 Ds. 1052.2018 prowadzi postępowanie w sprawie mającego miejsce w dniu 11 czerwca 2018 roku w Elblągu, nieumyślnego spowodowania śmierci kilkudniowego dziecka, to jest o czyn z art 160 § 2 kk w zb z art. 155 kk.
W toku postępowania pozostającego we wstępnej fazie ustalono, iż pomimo udzielanej pomocy medycznej w związku ze złym stanem zdrowia dziecka, nastąpił jego zgon, uznany za tzw. śmierć łóżeczkową. W sprawie będą wyjaśniane okoliczności zgonu dziewczynki oraz przeprowadzona zostanie sekcja zwłok co pozwoli na ustalenie przyczyny jej śmierci.

Prokuratura Rejonowa w Działdowie nadzoruje dochodzenie wszczęte w dniu 28 maja 2018r. w sprawie mającego miejsce w dniu 28 maja 2018r. w Działdowie nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach mające postać pożaru budynku byłej plebanii kościoła w Działdowie poprzez zapruszenie ognia niedopałkiem papierosa, to jest o czyn z art 263 § 2 kk.
Jak wynikało z ustaleń poczynionych w sprawie w dniu 28 maja 2018r. ustalony sprawca udał się do budynku dawnej plebanii, gdzie rzucił dopalającego się papierosa i uciekł do pomieszczeń piwnicznych nowej plebanii gdzie się ukrył.
Zatrzymanemu sprawcy przedstawiono zarzut, nieumyślnego sprowadzenia pożaru niezamieszkałego budynku plebanii Parafii Rzymsko-Katolickiej pod Wezwaniem św. Wojciecha w Działdowie, o czyn z art. 163 §2 kk, oraz o usiłowania dokonania kradzieży przedmiotów znajdujących się w plebanii tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.
Podejrzany przyznał się do nieumyślnego podpalenia budynku plebanii, negował zamiar dokonania włamania.
Prokurator postanowi o zastosowaniu wobec sprawcy środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. Postępowanie pozostaje w toku.
Czyny określone w art. 163 § 2 kk i w art 278 § 1 kk są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, zaś wobec zarzucenia sprawcy działanie w warunkach art 64 § 1 kk, sąd może sprawcy wymierzyć karę w wysokości górnej granicy zwiększonej o połowę.

Prokuratura Rejonowa w Braniewie prowadzi postępowanie w sprawie sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, to jest o czyn z art 173 § 1 kk. Pod nr PR Ds. 526.2018 Prokuratura Rejonowa w Braniewie prowadzi czynności w związku z zaistniałym w dniu 27 maja 2018r. w miejscowości Ciszęta, zdarzeniem drogowym, polegającym na zderzeniu się prawidłowo jadącego autobusu marki NEOPLAN z pojazdem marki Mercedes Benz Actors, którego kierowca na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu drogi. W wyniku zderzenia z autobusem, pojazd marki Mercedes Benz Actors, a następnie autobus zapaliły się. Kierowcy i pasażerowie autobusu opuścili pojazdy. Oba pojazdy uległy zniszczeniu przez spalenie. W wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznało 16 osób. U kierowców pojazdów nie stwierdzono alkoholu w wydychanym powietrzu. Postępowanie pozostaje w toku w fazie „w sprawie” i w dalszym ciągu wyjaśniane są okoliczności zdarzenia. Sprawcy czynu z art. 173 kk grozi odpowiedzialność karna w postaci kary pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

Prokuratura Rejonowa w Braniewie pod numerem PR Ds 477.2018 wszczęła śledztwo w sprawie mającego miejsce w dniu 16 maja 2018r. w Braniewie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny, to jest o czyn art. 155 kk.
Wobec ustalenia, iż sprawcami czynu są nieletni, postępowanie na mocy postanowienia prokuratora Rejonowego w Braniewie z dnia 22 maja 2018r. zostało przesłane zgodnie z właściwością rzeczową do Sądu Rejonowego w Braniewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich.
W dniu 23 maja 2018r. w sprawie III Nkd 84/18 Sąd Rejonowy w Braniewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich postanowił o tymczasowym umieszczeniu nieletnich przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka, w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy.

Prokuratura Rejonowa w Iławie prowadzi postępowanie w sprawie spowodowania wypadku drogowego, którego następstwem była śmierć idącej pieszo kobiety.
Pod nr PR Ds 562.2018 Prokuratura Rejonowa w Działdowie wszczęła śledztwo z art. 177 § 2 kk w związku z zaistniałym w dniu 30 kwietnia 2018 roku w miejscowości Wlewsk gm. Lidzbark wypadkiem drogowym.
Ze wstępnych informacji wynikało, że kierujący samochodem osobowym marki BMW obywatel Francji przekraczając administracyjnie dopuszczalną prędkość, podczas manewru wyprzedzania innego pojazdu najechał na kobietę lat 35, idącą lewą stroną jezdni w towarzystwie dwójki małoletnich dzieci. Kobieta na skutek doznania wielonarządowych obrażeń ciała, zmarła na miejscu zdarzenia.
Podejrzany, któremu przedstawiono zarzut z art. 177 § 2 kk, przyznał się do popełnienia przestępstwa. Z ustaleń w postępowaniu wynikało iż sprawca był trzeźwy.
Śledztwo pozostaje w toku.

Prokuratura Rejonowa w Iławie prowadzi postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Iławie polegającego na nieumyślnym spowodowaniu śmierci mężczyzny osadzonego w policyjnej izbie zatrzymań. Pod nr PR Ds.532.2018 Prokuratura Rejonowa w Iławie wszczęła śledztwo w związku ze zgonem młodego mężczyzny, którego po interwencji domowej, zatrzymano w dniu 02 kwietnia 2018r. w policyjnej izbie zatrzymań. Ze wstępnych informacji wynikało, że w dniu 03.04.2018r. pomimo czynności reanimacyjnych podjętych przez funkcjonariuszy policji jak i przez personel karetki pogotowia, pokrzywdzony zmarł. W sprawie prowadzone są czynności zmierzające do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zaistniałego zgonu.
W dniu 06.04.2018r. w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim prokurator przedstawił zarzuty sprawcy wypadku drogowego jaki miał miejsce w miejscowości Łąkorz w dniu 3 kwietnia 2018r. W dniu 05.04.2018r. w godzinach popołudniowych ustalonemu sprawcy w sprawie PR Ds.276.2018, Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim zostały przedstawione zarzuty popełnienia przestępstw polegających na umyślnym naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niedostosowanie prędkości i techniki jazdy do panujących warunków na drodze, podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających, w wyniku czego sprawca najechał na dwie osoby powodując obrażenia skutkujące ich zgonem – to jest o czyn z art. l77 §2 w zw. z art. l78 §l kk, oraz zarzut prowadzenia pojazdu w ruchu lądowym znajdując się pod wpływem środków odurzających, to jest o czyn z art 178 a §1 kk. Przesłuchany w sprawie podejrzany Radosław G. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i nie składał wyjaśnień przed prokuratorem. W dniu 5.04.2018r. prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wniosek ten zostanie rozpoznany w dniu 06.04.2018r. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie pozostaje w toku. Sprawcy czynu z art. l77 §2 kk grozi odpowiedzialność kama w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Zgodnie z treścią art. 178 kk sąd skazując sprawce, który popełnił przestępstwo określone w art. 177 znajdując się pod wpływem środka odurzającego, orzeka karę pozbawienia wolności przewidziana za czyn z art. 177 §2 kk w wysokości nie niższej niż 2 lata do górnej granicy tego zagrożenia (8 lat) zwiększonego o połowę.
Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi postępowanie w sprawie spowodowania wypadku na skutek nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, którego następstwem była śmierć dwóch osób. Pod nr PR Ds.276.2018, Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi czynności w związku z zaistniałym w dniu 3 kwietnia 2018r. w godzinach wieczornych, na terenie miejscowości Łąkorz gm. Biskupiec wypadkiem drogowym. Ze wstępnych informacji wynikało, że kierujący samochodem osobowym marki Audi Aj najechał na dwie szesnastoletnie dziewczynki, które poruszały się na łyżworolkach. Przybyłe na miejsce służby ratunkowe przeprowadziły resuscytację pokrzywdzonych, która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów (jedna z pokrzywdzonych zmarła na miejscu, druga w momencie przekazywania jej załodze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W toku wykonanych w sprawie czynności procesowych badane są okoliczności tego zdarzenia. W sprawie zaplanowano zbadanie i analizę pobranych próbek krwi sprawcy, przeprowadzone oględzin i otwarcia zwłok pokrzywdzonych, pozyskanie ekspertyzy biegłego z zakresu techniki samochodowej. Postępowanie pozostaje w toku. Sprawcy czynu z art 177 § 2 kk grozi odpowiedzialność karna w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu nadzoruje postępowanie w sprawie znęcania się nad psem i jego uśmiercenia. W dniu 15 marca 2018r. zostało wszczęte dochodzenie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa z art 35 pkt. 2 określonego w ustawie „o ochronie zwierząt” z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2017.1840 j.t.) Ustalonym w toku dochodzenia dwóm sprawcom przedstawiono zarzut znęcania się nad psem w miejscowości Nowy Dwór gm. Morąg w okresie od dnia 22 lutego 2018r. do dnia 12 marca 2018r. przy czym sprawcy działali ze szczególnym okrucieństwem, prowadzącym do uśmiercenia psa poprzez jego powieszenie. Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Postępowanie pozostaje w toku. Sprawcom czynu z art. 35 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim nadzoruje postępowanie w sprawie śmierci noworodka.
Jak wynikało ze wstępnych ustaleń dokonanych w sprawie, w dniu 8 marca 2018r. do szpitala w Nowym Mieście Lubawskim, na oddział Ginekologiczny zgłosiła się kobieta wraz z nieletnią córką niosącą w reklamówce martwego noworodka. Kobietom towarzyszył mężczyzna. Przeprowadzone w sprawie czynności pozwoliły na wskazanie, iż w miejscu zamieszkania nieletniej doszło do porodu, zaś jak wynikało ze wstępnych wyników po przeprowadzonej sekcji zwłok dziecko urodziło się żywe, zaś jego zgon nastąpił na skutek obrażeń doznanych w obrębie głowy.
W toku postępowania ujawniono również okoliczności związane z wielokrotnym nakłanianiem ciężarnej dziewczyny do przerwania ciąży oraz udzielenia jej pomocy w jej przerwaniu, tj. o czyn z art. 152 § 3 kk w zw. z art. 12 kk. Ustalonemu sprawcy tego czynu został przedstawiony zarzut. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim zastosował wobec podejrzanego młodego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
W odrębnym postępowaniu dotyczącym nieletniej Sąd Rodzinny w Nowym Mieście Lubawskim wszczął postępowanie w sprawie o czyn z art. 148 § 1 kk oraz postanowił o umieszczeniu nieletniej w ośrodku wychowawczym na okres 3 miesięcy.
Sprawcy czynu z art 152 § 3 kk grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Prokuratura Rejonowa w Braniewie nadzoruje postępowanie w sprawie wypadku drogowego skutkującego śmiercią pięciu osób.
Ze wstępnych ustaleń wynika, iż w nocy z 21 na 22 lutego 2018r. ujawniono w miejscowości Wilczęta-Karwiny, w okolicy przystanku autobusowego, palący się samochód osobowy. Przybyła na miejsce zdarzenia straż pożarna podjęła się akcji dogaszania pojazdu, w którym ujawniono zwęglone zwłoki 5 osób. Spalony pojazd należy do mieszkanki gminy Wilczęta. Przybyły na miejsce zdarzenia prokurator wraz z biegłym lekarzem z zakresu medycyny sądowej dokonali oględzin miejsca zdarzenia oraz ciał. Wszystkie osoby uległy całkowitemu spaleniu. Łącznie w pojeździe było 5 ciał, których identyfikacja jak wskazał biegły, będzie możliwa po wykonaniu badań DNA.
Ustalenia na miejscu zdarzenia wskazywały na zaistnienie czynu z art. 177 § 2 kk, a prawdopodobną przyczyną wypadku mogła być nadmierna prędkość pojazdu, o czym może świadczyć stopień wbicia pojazdu w drzewo. Aktualnie w sprawie pozostającej we wczesnej fazie zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła śledztwo w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kobiety skutkującym jej zgonem, to jest o czyn z art. 156 § 3 w zw. z art. 156 § 2 kk oraz o czyn z art. 207 § 1 kk.
Do zdarzenia doszło w nocy z 22 na 23 maja 2017r. na ternie gminy Ostróda. Pokrzywdzona zamieszkująca wspólnie z oskarżonym, podczas towarzyskiego spotkania, po wspólnie spożytym alkoholu, została brutalnie pobita przez Zbigniewa S. Zgodnie z treścią opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej zgon pokrzywdzonej nosił cechy śmierci nagłej. Pokrzywdzona miała rany tłuczone na ciele, sińce, złamania, a szczególnie obrażenia czaszkowo mózgowe z krwiakiem podtwardówkowym, które były bezpośrednią przyczyną jej śmierci.
Podejrzany przesłuchany w sprawie nie przyznał się do popełnienia przestępstwa. Sprawa zostanie rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Elblągu, gdzie został wysłany wobec Zbigniewa S. akt oskarżenia.
Za czyn z art. 156. § 3 kk polegający na spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

W okresie od 22 stycznia 2018r. do 09 lutego 2018r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie na urlopie wypoczynkowym
Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu nadzoruje postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny wobec podejrzenia zatrucia dwutlenkiem węgla, to jest o czyn z art. 155 kk.
Do zdarzenia doszło dniu 17 stycznia 2018r. w Elblągu. Na miejscu zdarzenia z udziałem prokuratora dokonano oględzin miejsca oraz zwłok. Przy udziale pracowników pogotowia gazowego stwierdzono w mieszkaniu znaczne stężenie dwutlenku węgla.
W sprawie zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok pokrzywdzonego . Śledztwo jest we wczesnej fazie i w dalszym jego toku będą wykonane czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności w jakich doszło do śmierci pokrzywdzonego mężczyzny.
Za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka , określone w art. 155 § 1 kk, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny podczas polowania, to jest o czyn z art. 155 kk.
Do zdarzenia doszło dniu 29 grudnia 2017r. na terenie gminy Miłakowo. Podczas polowania prowadzonego na terenie działania koła łowieckiego „HUBERTUS„ doszło do postrzelenia jednego z myśliwych, który pomimo udzielanej pomocy medycznej zmarł. Aktualnie, śledztwo pozostaje w toku i gromadzone są dowody, w tym oczekuje się na opinię sądowo – lekarską.
Za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka, określone w art. 155 § 1 kk, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła sledztwo w sprawie dzieciobójstwa dwóch noworodków przez matkę w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu to jest o czyn z art. 149 kk.
Postępowanie zostało umorzone:

  1. w sprawie dokonanego w okresie od 06 stycznia do 11 stycznia 2017r. w Iławie pozbawienia życia noworodka płci męskiej o wadze 1315 gram przez matkę Olgę P. w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, polegającego na niepodjęciu działań pielęgnacyjnych po jego urodzeniu, nie wezwaniu fachowej opieki medycznej i porzuceniu go zimą na balkonie, oraz
  2. w sprawie dokonanego w okresie od 06 stycznia do 11 stycznia 2017r. w Iławie pozbawienia życia noworodka płci męskiej o wadze 1100 gram przez matkę Olgę P. w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, poprzez zadanie dwóch urazów mechanicznych w głowę co doprowadziło do jego gwałtownej śmierci.

Podstawą umorzenia postępowania o czyny z art. 149 kk była śmierć sprawcy.
W toku śledztwa w oparciu o treść opinii sądowo lekarskiej ustalono, iż noworodki płci męskiej urodziły się żywe w wyniku porodu przedwczesnego. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przyjęcie, iż Olga P. pozbawiła życia obu noworodków bez udziału innych osób i działała w okresie porodu i pod wpływem przebiegu porodu.
Jak potwierdzono w drodze opinii sądowo lekarskiej Olga P. zmarła z przyczyn chorobowych, na skutek wstrząsu krwotocznego po przebytym porodzie.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Rejonowego w Iławie akt oskarżenia w sprawie PO V Ds. 32.2016 przeciwko trzem sprawcom przestępstw popełnionych przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego polegających na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby oraz na przyjmowaniu korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że w okresie od września 2015r. do października 2016r. w Iławie funkcjonariusze celni przekraczając swoje uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej informowali inne osoby o planowanych kontrolach celnych lokali, w których użytkowano automaty do gier o niskich wygranych.
W toku postępowania prokurator przedstawił zarzuty z art. 231 § 2 kk funkcjonariuszom celnym pełniącym obowiązki z Oddziale Celnym w Iławie Andrzejowi K. i Michałowi K. zaś Grzegorzowi M., który nakłaniał funkcjonariuszy celnych do popełnieniu przestępstwa przedstawiono zarzut określony w art. 18 § 2 kk w zw. z art. 21 § 2 kk w zw. z w art. 231 § 2 kk.
Oskarżeni Andrzej K. i Grzegorz M. przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, natomiast oskarżony Michał K. nie przyznał się do popełnienia przestępstwa przedstawiając swoją linię obrony.
Przestępstwo określone w art. 231 § 2 kk jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.