Kontakt z Rzecznikiem Prasowym
Prokurator Prokuratury Okręgowej Iwona Piotrowska
tel.: (55) 239-35-80
kom.: 518-011-530
e-mail: rzecznik.prasowy@elblag.po.gov.pl


Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Adres poczty: rzecznik.prasowy@elblag.po.gov.pl nie służy do kierowania skarg i wniosków oraz zawiadomień o przestępstwie, lecz do kierowania zapytań przez dziennikarzy. Kontakt interesantów z prokuraturą w celu złożenia skarg, wniosków lub zawiadomienia o przestępstwie możliwy jest pod adresem: poczta@elblag.po.gov.pl.Komunikaty
Komunikat z dnia 02.12.2019
Prokuratura Rejonowa w Działdowie pod numerem PR Ds. 1624.2019 nadzoruje postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci na dworcu w miejscowości Iłowo-Osada.
Do tragicznego zdarzenia doszło w dniu 26 listopada 2019 r. na szlaku kolejowym relacji Gdynia - Warszawa, na dworcu kolejowym w Iłowie-Osada, gdzie mężczyzna, mieszkaniec powiatu iławskiego zeskoczył z peronu pod nadjeżdżający pociąg w wyniku czego poniósł śmierć.
W sprawie zostało wszczęte śledztwo, przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia, zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok i aktualnie trwają czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności targnięcia się na własne życie.


Komunikat z dnia 13.11.2019
Prokuratura Rejonowa w Iławie pod numerem PR Ds 1837.2019 nadzoruje śledztwo dotyczące zaistniałego w dniu 04.10.2019r. na trasie kolejowej Susz - Iława zgonu mężczyzny.
W sprawie wyjaśniane są okoliczności jego wejścia na tory pod nadjeżdżający pociąg oraz motywy działania, w wyniku którego pokrzywdzony poniósł śmierć.


Komunikat z dnia 08.11.2019
Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod numerem PR 1 Ds. 1822.2019 nadzoruje postępowanie dotyczące doprowadzenia, mieszkańca Elbląga namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie.
Do tragicznego zdarzenia doszło w Elblągu w dniu 17.10.2019 r. Pokrzywdzony został znaleziony na trawniku przy bloku mieszkalnym. Wstępnie przyjęto, iż wypadł on z balkonu z IX piętra budynku mieszkalnego.
W sprawie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności śmierci mężczyzny, w tym przesłuchano świadków, dokonano oględzin miejsca zdarzenia jak i zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok.


Komunikat z dnia 08.11.2019
W dniu 29 października 2019 r. przed Sądem Rejonowy w Elblągu zostało zakończone postępowanie w sprawie PR 1 Ds. 180.2019 Prokuratury Rejonowej w Elblągu prowadzone przeciwko Grzegorzowi J. oskarżonemu o znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad kotem.
Sprawca posługując się narzędziami służącymi do kłusownictwa w postaci sidła, złapał zwierzą za łapę powodując złamania skutkujące koniecznością jej amputacji.
Po skierowaniu przez prokuratora aktu oskarżenia , sąd rozpoznał sprawę i w dniu 29 października 2019 r. oskarżonego Grzegorza J. uznał za winnego znęcania się nad zwierzęciem . Sąd wymierzył sprawcy karę 8 miesięcy pozbawienia wolności , orzekł wobec niego zakaz posiadania wszystkich zwierząt przez okres 10 lat , orzekł o obowiązku uiszczenia nawiązki w kwocie 2000 zł na rzecz OTOZ Animals schroniska dla bezdomnych zwierząt w Elblągu, zobowiązał oskarżonego do naprawienia szkody w kwocie 1500 zł w związku z prowadzonym leczeniem oraz obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego 1000 zł.


Komunikat z dnia 17.10.2019
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie pod numerem PR 1 Ds. 1403.2019 nadzoruje postępowanie dotyczące znęcania się nad dwoma psami poprzez ich porzucenie w lesie.
O znalezieniu zwierząt w okolicy Miłomłyna organy ścigania powiadomiła Fundacja Alarmowy Fundusz nadziei na Życie z/s w Ostródzie.
W sprawie trwają czynności zmierzające do ustalenia właściciela psów oraz ustalenia okoliczności popełnienia przestępstwa.


Komunikat z dnia 14.10.2019
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie pod numerem PR 1 Ds. 1495.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa narażenia małoletniego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez niewłaściwe zabezpieczenie bramki piłkarskiej , w wyniku czego bramka przewróciła się na dziecko , wskutek czego doznało obrażeń ciała to jest, o czyn z art. 160 § 1 kk i inne.
Do zdarzenia doszło w dniu 26 września 2019 roku w miejscowości Stare Jabłonki. W toku wszczętego w sprawie dochodzenia dokonano niezbędnych czynności na miejscu wypadku, przesłuchano świadków oraz zaplanowano dalsze czynności zmierzające do ustalenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowego stanu boiska.
Dochodzenie pozostaje w toku.


Komunikat z dnia 12.09.2019
Zakończyło się postępowanie rozpoznawcze przez sądem w sprawie PR Ds. 763/15 Prokuratury Rejonowej w Działdowie, dotyczące pogryzienia kobiety przez psy.
W wyroku skazującym sąd uznał oskarżonego za winnego tego, że w dniu 07 lipca 2019r. w jednej z miejscowości powiatu działdowskiego, w wyniku braku właściwego zabezpieczenia ogrodzenia oraz braku sprawowania nadzoru nad psami, doszło do spowodowania uszkodzenia ciała kobiety. Pokrzywdzona została pogryziona przez psy w wyniku czego doznała obrażeń ciała w postaci licznych ran kąsanych na ciele oraz powikłań w przebiegu leczenia, co spowodowało jej rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni.
Za czyn zakwalifikowany z art. 157 § 3 kk sąd orzekł karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat próby , karę grzywny 40 stawek po 50 zł. oraz sąd zobowiązał oskarżonego do przeproszenia pokrzywdzonej .


Komunikat z dnia 05.09.2019
Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła postępowanie w sprawie PO I Ds.51.2018 dotyczącej zabójstwa dziecka.
W dniu 02 września 2019r. do Sądu Okręgowego w Elblągu skierowano akt oskarżenia przeciwko 18 letniej kobiecie, oskarżonej o pozbawienie życia narodzonego dziecka płci męskiej. Czyn zarzucany sprawczyni zakwalifikowano z art. 148 § 1 kk.
Do tragicznego zdarzenia doszło w dniu 7 marca 2018r. w jednej z miejscowości w Powiecie Nowomiejskim, gdzie nastąpiło fizjologiczne przedwczesne rozwiązanie ciąży. Dziecko urodziło się żywe. Jego śmierć nastąpiła w wyniku doznanych zmian urazowych.
Podejrzana w toku śledztwa nie przyznała się do popełnienia zbrodni.

Sprawca czynu z art. 148 § 1 kk podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.


Komunikat z dnia 30.08.2019
W Prokuraturze Rejonowej w Elblągu dnia 16 sierpnia 2019 roku zostało zarejestrowane postępowanie w sprawie o sygnaturze akt: PR 3 Ds 1517.2019 o czyn z art. 286 § 1 k.k. na szkodę Danuty R.
Jak podała pokrzywdzona, podczas prezentacji produktów medycznych zorganizowanej w jednym z hoteli na terenie Elbląga, wprowadzono ją w błąd w zakresie treści podpisywanych dokumentów w wyniku czego poniosła szkodę w kwocie 9114,28 złotych.
Przedmiotowe zawiadomienie przekazane zostało Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu z poleceniem wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego pod kątem zaistnienia czynu zabronionego opisanego w treści art. 286 § 1 k.k. (oszustwo).
Jednocześnie w dniu 20 sierpnia 2019 roku w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu podjęto działania na gruncie postępowania cywilnego w sprawie o sygnaturze akt: PR Pc 86.2019.
W jego toku Prokurator Rejonowy w Elblągu poinformował Sąd Rejonowy w Elblągu, iż zgłasza swój udział w postępowaniu egzekucyjnym o sygnaturze: I Co 4201/18, a nadto złożył wniosek o ustanowenie pełnomocnika z urzędu dla Danuty R. w oparciu o treść przepisu art. 7 k.p.c. oraz art. 117 § 1 k.p.c.
Dnia 22 sierpnia 2019 roku do Sądu Rejonowego w Elblągu został skierowany pozew o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego w postaci nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie oraz zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego z udziałem Danuty R.
Zarówno postępowanie przygotowawcze jak i postępowanie cywilne pozostają w toku.


Komunikat z dnia 23.07.2019
Prokuratura Rejonowa w Działdowie pod nr PR Ds.1033.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie zabójstwa mężczyzny.
Z ustaleń śledztwa wynikało, że w dniu 19 lipca2019 r. w Iłowie , podejrzana w sprawie zadała pokrzywdzonemu co najmniej jednokrotnie uderzenie kuchennym nożem w okolice klatki piersiowej, powodując u niego obrażenia skutkujące jego zgonem.
Sprawczyni przedstawiono zarzut z art.148 § 1 kk. W złożonych wyjaśnieniach wskazała iż motywem jej działania była niewierność pokrzywdzonego.
W dniu 22.07.2019r. prokurator skierował wniosek o zastosowanie wobec podejrzanej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy . Wniosek został uwzględniony przez Sąd.
Śledztwo pozostaje w toku.
Sprawca zbrodni z art .148 § 1 kk podlega karze pozbawienia wolności od 8 lat , karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.


Komunikat z dnia 23.07.2019
Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła postępowanie w sprawie usunięcia zniszczenia i znieważenia flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
W dniu 17 lipca 2019roku skierowano do Sądu Okręgowego w Elblągu materiały sprawy przeciwko obywatelowi Ukrainy, podejrzanemu o publiczne znieważenie, zniszczenie i uszkodzenie flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Do zdarzenia doszło w styczniu 2019 roku w Elblągu . Podejrzany współdziałając z inną osobą , będąc pod wpływem alkoholu wyrwał flagę umieszczoną na terenie ronda im. Obrońców Birczy po czym po złamaniu drzewca wyrzucił flagę do śmietnika oraz usiłowali ją podpalić.
Sprawca przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa.
Sprawca czynu z art. 137 § 1 kk podlega karze grzywny , karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do 1 roku.


Komunikat z dnia 22.07.2019
Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr PR 1 Ds. 1301.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie usiłowania zabójstwa kobiety.
Jak wynikało z ustaleń dokonanych w sprawie, w dniu 18 lipca 2019r. funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu o godzinie 11.30 zostali powiadomieni o spowodowaniu licznych ran kłutych u kobiety, mieszkanki Elbląga. Sprawca zaatakował pokrzywdzoną zadając jej ciosy nożem. Spowodował on u pokrzywdzonej liczne rany cięte i kłute na twarzy,rękach, szyi i plecach.
Tego samego dnia sprawca został ujęty, a w dniu 19 lipca prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania zabójstwa oraz skierował do Sądu Rejonowego w Elblągu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wniosek został uwzględniony.

Sprawca czynu z art .148 § 1 kk podlega karze pozbawienia wolności od 8 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.


Komunikat z dnia 17.07.2019
Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr PR 2 Ds. 537.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku drogowego w Jegłowniku.
W dniu 09.07.2019 r. zostało wszczęte dochodzenie w sprawie zaistniałego w dniu 08.07.2019 roku w Jegłowniku wypadku drogowego, tj. o czyn z art. 177 §l k.k. Kierujący samochodem osobowym marki Renault Modus 35 letni obywatel Irlandii jadąc na łuku drogi w lewo nie dostosował prędkości do warunków drogowych w jakich odbywał się ruch, w wyniku czego stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, zjechał na lewy pas ruchu i wjechał do przydrożnego rowu po lewej stronie drogi. Wskutek tego pasażerowie pojazdu doznali obrażeń ciała. Kierujący samochodem był trzeźwy, przedstawiono mu zarzut popełnienia czynu z art. 177 §1 k.k. i zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci oddania pod dozór Policji i zakazu opuszczania kraju.
Sprawca czynu z art .177 §1 k.k. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Komunikat z dnia 12.07.2019
Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła postępowanie w sprawie PO I Ds. 42.2018 dotyczącej popełnienia przestępstwa skarbowego przeciwko obowiązkom podatkowym.
W dniu 11 lipca2019r skierowano do Sadu Rejonowego w Ostródzie akt oskarżenia przeciwko 47 letniej kobiecie, podejrzanej o podanie nieprawdy o osiągniętych dochodach w zeznaniu złożonym Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Ostródzie poprzez zaniżenie przychodu z działalności gospodarczej łącznie o kwotę ponad 150 tys. zł oraz poprzez zawyżenie kosztów uzyskania przychodów łącznie na kwotę 4 806 902 zł stanowiącą wydatki nie uznane za koszty uzyskania przychodów, to jest o przestępstwo skarbowe określone w art 56 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks i art. 37 § 1 pkt 1 kks.
Sprawca czynu z art.56 § l.kks, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.


Komunikat z dnia 12.07.2019
Prokuratura Okręgowa w Elblągu pod nr PO I Ds. 61.2019 nadzoruje śledztwo w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa wypadku komunikacyjnego.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło w dniu 11 lipca 2019 roku, w Malborku, województwo warmińsko-mazurskie. W wyniku wypadku drogowego polegającego na potrąceniu pieszego, przechodzącego przez jezdnię przez kierującego samochodem osobowym pokrzywdzony doznał wielomiejscowego złamania kończyny dolnej prawej oraz ogólnych potłuczeń ciała, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jego ciała na okres powyżej 7 dni.
Aktualnie postępowanie pozostaje we wczesnej fazie, nie przedstawiono sprawcy zarzutów. W śledztwie zaplanowano przeprowadzenie szeregu czynności procesowych a w tym wywołanie opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej, biegłego z zakresu ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków.
Sprawca czynu z art. 177 § 1 kk podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Komunikat z dnia 12.07.2019
Prokuratura Rejonowa w Działdowie nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny.
Do zdarzenia doszło w dniu 10 lipca 2019r. w Działdowie, na szlaku kolejowym Gdańsk Warszawa. Z ustaleń wynika, że 34 -letni mieszkaniec Działdowa w godzinach wieczornych przebywał na torach kolejowych, gdzie został potrącony przez przejeżdżający pociąg. Pokrzywdzony poniósł śmierć na miejscu. Trwają czynności procesowe w sprawie.


Komunikat z dnia 09.07.2019
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie pod nr PR 1 Ds. 1011.2019 nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci 21 letniej kobiety, obywatelki Federacji Rosyjskiej.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych w dniu 07 lipca 2019r. w Starych Jabłonkach . Kobieta wskoczyła do jeziora Szeląg Mały i zaczęła tonąć . Pomimo przeprowadzonej akcji ratunkowej i reanimacyjnej zmarła.
W toku postępowania wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, przesłuchano świadków oraz zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok pokrzywdzonej celem ustalenia bezpośredniej przyczyny jej zgonu.


Komunikat z dnia 05.07.2019
Prokuratura Rejonowa w Braniewie nadzoruje postępowanie w sprawie PR Ds.636.2019 dotyczącej popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w dniach od 24 do 27 maja 2019 r. w gospodarstwie pszczelarskim w miejscowości Mędrzyki gm. Lelkowo, w wyniku dokonania oprysków w niewłaściwej porze - podczas oblotu pszczół, doszło do podtrucia pszczół w 60 rodzinach pszczelich.
Postępowanie pozostaje w toku w fazie in rem - nie przedstawiono nikomu zarzutów.
Zgodnie z treścią art. 181. § 1 kk, kto to powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


Komunikat z dnia 04.07.2019
Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr PR 2 Ds. 518.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa uśmiercenia w wyniku znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad kotem.
Jak wynika z poczynionych w sprawie ustaleń, w dniu 6 maja 2019 r. w miejscowości Powodowo ustalony sprawca, działając ze szczególnym okrucieństwem, znęcał się nad kotem, poprzez kopnięcie go obutą nogą, czym spowodował uszkodzenie jego układu nerwowego oraz układu kostno-mięśniowego w obrębie kończyn tylnych.
Podejrzanemu w sprawie przedstawiono zarzuty z art. 35 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1a i 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
W sprawie nadal wyjaśniane są okoliczności związane ze zdarzeniem i odniesionymi obrażeniami przez zwierzę, którego zwłoki zostaną poddane oględzinom przez biegłych.

Zgodnie z treścią art. 35.1. Ustawy o ochronie zwierząt: „Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
la. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub la działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


Komunikat z dnia 02.07.2019
Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr PR 1 Ds. 1138.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
Ze wstępnych materiałów wynika , iż do zdarzenia doszło w dniu 26 czerwca 2019r. w placówce banku BNP Paribas sp. z o.o. w-Elblągu gdzie sprawca grożąc pracownikom niebezpiecznym przedmiotem podobnym do broni palnej , zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 26 480 na szkodę banku BNP Paribas sp. z o.o. w Elblągu, tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 k.k.
W toku czynności sprawca został ujęty oraz odzyskano utracone mienie . Przesłuchany w sprawie podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i w złożonych wyjaśnieniach wskazywał , że nie chciał nikomu zrobić krzywdy , a pieniędzy potrzebował na spłatę długu .
W dniu 29.06.2019r. prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Elblągu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego , na 3 miesiące ,do dnia 28.09.2019r. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora.
Sprawca zbrodni z art. 280 § 2 kk podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata .


Komunikat z dnia 01.07.2019
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morgu pod nr. PR 2 Ds. 433.2019 nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie znęcania się nad zwierzętami hodowlanymi.
Jak wynika z poczynionych w sprawie ustaleń, w dniu 26 czerwca 2019r. w miejscowości Bieniasze ujawniono fakt padnięcia zwierzęcia z uwagi na przebywanie na pastwisku w czasie upałów i odwodnienie.
W sprawie wyjaśniane są również okoliczności związane z ustaleniem warunków bytowych zwierząt przetrzymywanych na terenie gospodarstwa oraz podjęto działania celem ich zabezpieczenia .
Ustalonemu w sprawie sprawcy przedstawiono zarzut z art. 35 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt.
Sprawa pozostaje w toku .


Komunikat z dnia 27.06.2019
Prokuratura Rejonowa w Działdowie nadzoruje postępowanie w sprawie PR Ds. 912.2019 dotyczącej popełnienia przestępstwa usiłowania wprowadzenia do obrotu amfetaminy oraz posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych.
Z materiałów sprawy wynika, iż w miesiącu czerwcu w miejscowości Włewsk gm. Lidzbark dokonano zatrzymania sprawcy, który usiłował wprowadzić do obrotu amfetaminę w płynie w ilości około 1,48 litra przywiezioną do Polski z zza granicy.
Podczas przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Na wniosek prokuratora , Sąd Rejonowy w Działdowie w dniu 25.06.2019r zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za czyn przypisany sprawcy z art. 56 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz, U. z 201r., poz. 1030, j.t. z późn. zm.) grozi odpowiedzialność kama w postaci karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat oraz grzywnie.


Komunikat z dnia 14.06.2019
W dniu 12 czerwca 2019r. Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejęła do dalszego prowadzenia śledztwo o nr PR 1 Ds. 687.2019 Prokuratury Rejonowej w Elblągu , dotyczące usiłowania dokonania zabójstwa kobiety, mającego miejsce w Elblągu w dniu 04 maja 2019r.
Sprawa w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu będzie toczyła się pod sygnaturą PO IV Ds. 24.2019.


Komunikat z dnia 13.06.2019
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie pod nr PR 1 Ds. 844.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia przestępstwa uśmiercenia czterech kociąt przez sprawce działającego ze szczególnym okrucieństwem.
Jak wynika z materiałów postępowania w dniu 08 czerwca 20ł9r. w miejscowości Turznica województwo warmińsko mazurskie , ustalony sprawca , działając ze szczególnym okrucieństwem uśmiercił cztery młode kocięta poprzez wrzucenie ich do czynnego pieca centralnego ogrzewania . Sprawca nie przyznał się do popełnienia przestępstwa.
Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji w obowiązkiem stawiennictwa w KPP w Ostródzie i nakazem powstrzymywania się od opieki nad zwierzętami oraz poprawnego zachowania się wobec zwierząt.
Sprawca czynu z art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.


Komunikat z dnia 12.06.2019
Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr PR 1 Ds. 1017.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia przestępstwa doprowadzenia człowieka do targnięcia się na własne życie , namową lub przez udzielenie pomocy .
Jak wynika z materiałów postępowania do zdarzenia doszło w nocy z 11 na 12 czerwca 2019r. w Elblągu , na terenie Aresztu Śledczego w Elblągu . Na miejscu zgonu pokrzywdzonego z udziałem prokuratora wykonano w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa niezbędne czynności procesowe a zwłaszcza oględziny z udziałem biegłego, zarządzono przeprowadzenie sekcji zwłok.
Sprawa pozostaje we wczesnej fazie.


Komunikat z dnia 05.06.2019
Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr. PR 3 Ds. 825.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia przestępstwa doprowadzenia człowieka do popełnienia czynu samobójczego.
W dniu 18.05.2019r wszczęto śledztwo w związku z targnięciem się na własne życie przez mężczyznę, który wyskoczył z drugiego piętra budynku. Pokrzywdzonego w stanie krytycznym przewieziono do szpitala ,gdzie nastąpił jego zgon. Zdarzenie miało miejsce w Elblągu w dniu 18.05.2019r. W sprawie wyjaśniane są okoliczności tego zdarzenia, motywy jakimi się kierował pokrzywdzony, w tym sprawdzeniu będzie podlegało czy miało miejsce udzielenie pomocy lub czy pokrzywdzonego namawiano do targnięcia się na swoje życie. Na miejscu zdarzenia dokonano oględzin z udziałem prokuratora, który zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok. Postępowanie pozostaje w toku.


Komunikat z dnia 05.06.2019
Prokuratura Rejonowa w Elblągu prowadzi pod nr PR 1 Ds. 687.2019 śledztwo wszczęte w dniu 06 maja 2019 roku o czyny z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk- usiłowania zabójstwa kobiety.
W toku śledztwa w dniu 06.05.2019 roku ustalonemu sprawcy przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Podejrzany posługując się nożem spowodował u pokrzywdzonej rany kłute brzucha.
W dniu 06 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Elblągu na wniosek prokuratora zastosował względem podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Śledztwo w toku.


Komunikat z dnia 31.05.2019
Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła śledztwo prowadzone pod numerem PO IV Ds. 12.2019 w sprawie mającego miejsce w dniu 11 sierpnia 2018r. w Braniewie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego zgonem mężczyzny.
Akt oskarżenia skierowano w dniu 30.05.2019r do Sądu Okręgowego w Elblągu.
Do zdarzenia doszło na terenie Braniewa podczas towarzyskiego spotkania przy stadionie miejskim, podczas którego uczestnicy spożywali alkohol. Na skutek konfliktu jaki wywiązał się podczas spotkania, 30 -letni mężczyzna zaatakował jednego z kolegów i po uderzeniu go w twarz, co spowodowało jego upadek, kopał go w głowę i po całym ciele. W wyniku zadawanych ciosów pokrzywdzony doznał licznych , poważnych obrażeń ciała, w wyniku których zmarł.
Czyn przypisany oskarżonemu zakwalifikowano z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art 156 § 3 kk w zw. z art 64 § 1 kk - sprawca był już uprzednio karany za przestępstwo pobicia i inne czyny .
Podczas śledztwa oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu. Na wniosek prokuratora, wobec sprawcy Sąd Okręgowy w Elblągu zastosował tymczasowe aresztowanie.
Za czyn określony w art. 156 § 3 kk grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.


Komunikat z dnia 21.05.2019
Prokuratura Rejonowa w Braniewie nadzoruje dochodzenie o sygn. akt: PR Ds. 553.2019 przeciwko Pawłowi R., któremu w dniu 20 maja 2019 roku przedstawiono zarzut, że w dniu 19 maja 2019 r. w Rogitach woj. warmińsko-mazurskie znęcał się nad psem w ten sposób, że świadome zadawał mu bólu i cierpienia , poprzez wrzucanie go do stawu, a następnie za pomocą linki przyczepionej do obroży wyciągał go z wody, przy czym czynność powtórzył tj. o czyn z art. 35 ust 1 a ustawy o ochronie zwierząt.
Postępowanie pozostaje w toku.


Komunikat z dnia 17.05.2019
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie PR 1 Ds. 695.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa dotyczącego znęcania się nad psem i zabicia szczeniąt w miejscowości Ramoty.
Do zdarzenia doszło w okresie do dnia 11 maja 2019r. w m. Ramoty gm. Łukta, gdzie ustalony sprawca, znęcał się nad psem rasy mieszanej maści czarnej z jasnymi znaczeniami w ten sposób, że utrzymywał psa w niewłaściwych warunkach bytowania w stanie zaniedbania poprzez trzymanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu i wody oraz poprzez jego nie leczenie, tj. o czyn z art. 35 ust. la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt., oraz zabił 8 szczeniąt ze szczególnym okrucieństwem w ten sposób, że po wcześniejszym włożeniu szczeniąt do worka obciążył go kamieniami polnymi, a następnie wrzucił worek ze szczeniakami do zbiornika wodnego powodując w ten sposób śmierć zwierząt, tj. o czyn z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
Podejrzany podczas przesłuchania w sprawie przyznał się do popełnienia przestępstwa. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji z obowiązkiem stawiennictwa w KPP w Ostródzie oraz nakazem opieki nad zwierzętami, nakazem poprawnego zachowania się wobec zwierząt.
Postępowanie pozostaje w toku.


Komunikat z dnia 17.05.2019
Prokuratura Rejonowa w Działdowie nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz posiadania substancji psychotropowych.
W dniu 14 maja 2019r. zostało wszczęte śledztwo w sprawie pobicia,do którego doszło w miejscowości Iłowo Osada województwo warmińsko - mazurskie w nocy z 11 na 12 maja 2019r. . Podejrzany Krzysztof K. współdziałając z innymi osobami, używając niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, uderzając pokrzywdzonych w różne części ciała spowodował u nich rany kłute okolicy lędźwiowej prawej o szerokości 4 cm, które naruszały sprawność funkcjonowania organizmu pokrzywdzonych na czas powyżej 7 dni . Ponadto ustalono , podejrzany Krzysztof K. posiadał substancje psychoptropowe w postaci amfetaminy i marihuany , a nadto, iż w dniu 16 września 2018r. na trasie Kurki - Rywociny , kierował samochodem będąc w stanie nietrzeźwości.
W dniu 17.05.2019r. prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Działdowie o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Sprawca czynu z art .159 kk podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, zaś czynu z art . 62 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii podlega karze pozbawienia wolności do 10 lat.


Komunikat z dnia 14.05.2019
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie nadzoruje postępowanie w sprawie PR 1 Ds.556.2019 dotyczącej popełnienia przestępstwa posiadania znacznych ilości środka odurzającego.
Z materiałów sprawy wynika, iż w miesiącu kwietniu 2019r. w Ostródzie ujawniono fakt posiadania przez Łukasza S. znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych w postaci marihuany w ilości 0,77 grama , amfetaminy w ilości 245,74 grama oraz haszyszu w ilości 103,04 grama, co wyczerpało znamiona czynu z art. 62 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030, j.tzpóźn. zm.)
W toku wszczętego śledztwa ustalono również, iż sprawca udzielał innej osobie środki odurzające i substancje psychotropowe w postaci amfetaminy w ilości 0,78 grama oraz marihuany w ilości 0,57 grama.
Postanowieniem prokuratora Rejonowego w Ostródzie z dnia 25.04.2019r . wobec podejrzanego w sprawie zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 2000 zł oraz dozoru policji połączonego z obowiązkiem stawiennictwa raz w tygodniu w KPP Ostróda.
Śledztwo pozostaje w toku i w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy zarzut posiadania środków odurzających i psychotropowych w postaci marihuany i amfetaminy przedstawiono kolejnemu ustalonemu sprawcy.

Czyn z art. 62 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz, U. z 201r., poz. 1030, j.t. z późn. zm.) jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 10.


Komunikat z dnia 13.05.2019
Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr PR 2 Ds. 283.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa rozboju dokonanego w kwietniu w miejscowości Kronin gm. Pasłęk.
Z materiałów śledztwa wynika , iż do zdarzenia doszło w dniu 14 kwietnia 2019r. w m. Kronin , gdzie trzech sprawców działając wspólnie i w porozumieniu , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej , używając przemocy poprzez zadawanie uderzeń pięściami oraz kopanie pokrzywdzonego ,co spowodowało u niego liczne obrażenia ciała, przytrzymując jego ręce, dokonali zaboru na jego szkodę mienie w postaci pieniędzy , telefonu oraz używając groźby pozbawienia życia zmusili swoją ofiarę do podpisania umowy darowizny samochodu osobowego na rzecz sprawców. Nadto napastnicy używali przemocy wobec pokrzywdzonego oraz grozili mu pozbawieniem życia i zniszczeniem jego mienia w celu wywarcia wpływu na świadka polegającego na zaniechaniu złożenia zeznań dotyczących przestępstwa rozboju .
W toku śledztwa prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Elblągu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych na okres 3 miesięcy . Wniosek ten został przez Sąd uwzględniony.

Sprawca czynu z art. 280 § 1 kk podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.


Komunikat z dnia 13.05.2019
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie nadzoruje postępowanie w sprawie PR 1 Ds. 673.2019 dotyczącej popełnienia przestępstwa uprawiania konopii innych niż włókniste oraz posiadania znacznych ilości środka odurzającego.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż ustaleni sprawcy w miejscowości Sobno, woj. warmińsko-mazurskie, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 łipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U, z 2018 r., poz. 1030, j.t. z późn. zm.) wspólnie i w porozumieniu uprawiali konopie inne niż włókniste w postaci 61 krzewów, mogących dostarczyć znaczną ilość ich ziela, co wyczerpało znamiona czynu z art. 63 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz, U. z 2018 r., poz. 1030, j.t. z późn. zm.) oraz w miejscowości Sobno, woj. warmińsko- mazurskie, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030, j.t. z późn. zm.) posiadali znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w ilości 19,27 kg, co wyczerpało znamiona czynu z art. 62 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030, j.t z późn. zm.)
W toku wszczętego śledztwa prokurator po wykonaniu czynności z podejrzanymi skierował wniosek o ich tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
Śledztwo pozostaje w toku we wczesnej fazie.

Czyn z art. 62 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz, U. z 20łr., poz. 1030, j.t. z późn. zm.) jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 10.


Komunikat z dnia 19.04.2019
Prokuratura Rejonowa w Iławie pod nr PR Ds.411.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej włamania do sklepu jubilerskiego w Lubawie.
Postępowanie wszczęto w dniu 1 marca 2019r. w związku z włamaniem do sklepu jubilerskiego oraz zaboru w celu przywłaszczenia mienia wartości co najmniej 35.000 zł . Jak wynika z ustaleń dokonanych w sprawie, sprawca wszedł do sklepu i przy użyciu siekiery rozbił szklane gabloty, z których zabrał kosztowności. Dokonał przy tym uszkodzenia mienia pokrzywdzonych szacowane na kwotę 15 000 zł.
Sprawca przestępstwa został ujęty , przedstawiono mu zarzuty z art. 279 § 1 kk i z art. 288 § 1 kk. Przesłuchany jako podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia .W sprawie odzyskano utracone mienie . Prokurator w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Sprawca czynu z art.279 § 1 kk podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.


Komunikat z dnia 8.04.2019
Prokuratura Rejonowa w Braniewie pod nr PR Ds. 308.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej napaści na mężczyznę , w miejscowości Sopoty.
Do zdarzenia doszło w 16 marca 2019r. Sprawa uderzył pokrzywdzonego w okolice prawego oka , powodując u niego obrażenia w postaci krwiaka w okolicy oka. Siła z jaką zadał cios , spowodowała również obrażenia wewnętrzne w obrębie głowy skutkiem czego doszło do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego , co ostatecznie doprowadziło do śmierci pokrzywdzonego.
Prokurator Rejonowy w Braniewie wystąpił do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec sprawcy , któremu postawiono zarzut z art. 156 § 1 pkt 2 i § 3 kk . Sąd uwzględnił wniosek prokuratora.
Sprawca czynu z art. 156 § 3 kk podlega karze pozbawienia wolności od 5 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.


Komunikat z dnia 3.04.2019
W dniu 2 kwietnia 2019 roku przed Sądem Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim zakończyło się postępowanie PR Ds. 276.2018 Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie przeciwko Radosławowi G. oskarżonemu o spowodowanie wypadku na skutek nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym , którego następstwem była śmierć dwóch osób oraz o prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających.
Sąd orzekający w sprawie uznał winę oskarżonego oraz orzekł -za czyn I określony w art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk - karę 10 lat pozbawienia wolności, orzekł środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, oraz orzekł od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych po 15.000 zł tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę -za czyn II z art. 178 a § 1 kk wymierzył karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, orzekł środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat.
Sąd połączył kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone środki karne oraz wymierzył oskarżonemu Radosławowi G. karę łączną 10 lat pozbawienia wolności , środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
Wyrok nie jest prawomocny.


Komunikat z dnia 26.03.2019
W dniu 09 kwietnia 2019r. o godzinie 12.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Elblągu odbędzie się konferencja prasowa poświęcona omówieniu wyników pracy jednostki w 2018roku , przedstawieniu danych dotyczących przebiegu obchodów „ Tygodnia Pomocy Osobom pokrzywdzonym przestępstwem „ , przedstawieniu spraw wzbudzających zainteresowanie przedstawicieli mediów.


Komunikat z dnia 26.03.2019
Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła śledztwo w sprawie o nr PO I Ds. 94.2017 dotyczącej doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę elbląskiego przedsiębiorcy.
W dniu 20 marca 2019r. skierowany został do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi S., oskarżonemu o to że w 2017 roku w Elblągu działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził prowadzącego działalność gospodarczą elbląskiego przedsiębiorcę, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 342 958, 18 zł w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do zamiaru i możliwości dokonania płatności za nabytą stal budowlaną i nie uregulował płatności pomimo pobrania towaru . Sławomir S. został również oskarżony o popełnienie przestępstwa w Bielsku Białej , na szkodę spółki z siedzibą w Bobrku, od której pobrał zaliczkę w wysokości 25.762,00 zł za dostarczenie stali i nie wywiązał się z zaciągniętego zobowiązania , oraz o popełnienie przestępstwa na szkodę spółki z o.o. z siedzibą w Obornikach poprzez działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i doprowadzenie wskazanej spółki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do zamiaru i możliwości dokonania płatności za nabytą stal budowlaną i nie uregulował należności za zakupiony towar w wysokości 84 404,66 zł.
Opisane czyny zakwalifikowano z art 286 § 1 kk w zw. z art 294 § 1 kk w zw. z art 12 § 1 kk , art 286 § 1 kk i z art. 286 § 1 kk w zw. z art 12 § 1 kk .
W toku śledztwa oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i w wyjaśnieniach przedstawił swoją linię obrony , której prokurator nie dał wiary .
Sprawca czynu z art. 286§ 1 w zbiegu z art 294 § lkk podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.


Komunikat z dnia 26.03.2019
Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła śledztwo prowadzone pod numerem PO I Ds. 53.2017 w sprawie mającego miejsce w dniu 12 kwietnia 2017r. w Elblągu usiłowania zabójstwa dwóch mężczyzn przy użyciu broni palnej , w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
Po wielomiesięcznym śledztwie prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia wobec tymczasowo aresztowanego Rafała Sz. oraz wobec Dominiki Sz. wobec której jest zastosowany dozór policji z zakazem opuszczania kraju oraz środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.
Rafał Sz. został oskarżony o to, że w dniu 12.04.2019r w Elblągu działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia , w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie - z chęci zemsty usiłował pozbawić życia dwóch mężczyzn, poprzez oddanie w ich kierunku , z bliskiej odległości nie mniej niż ośmiu strzałów z broni palnej na skutek czego pokrzywdzeni doznali ran postrzałowych w obrębie ud naruszających czynności ich narządu ruchu na okres powyżej 7 dni, lecz zamierzonego celu sprawca nie osiągnął z uwagi na interwencję osób trzecich- mieszkańców pobliskich budynków i natychmiastową pomoc medyczną . Rafałowi Sz. zarzucono również posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej w postaci pistoletu i co najmniej 8 sztuk amunicji. Czyny przypisane oskarżonemu zakwalifikowano z art. 13 §1 kk w zw. z art. 148 § 2 pkt 3 kk i § 3 kk w zw. z art 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art 64 § 1 i 3 kk oraz z art 263 § 2 kk
Dominika Sz. została oskarżona o udzielenie pomocy Rafałowi Sz . w popełnieniu zarzucanego mu czynu - usiłowania zabójstwa opisanego w art. 18 § 1 kk w zw. z art 13 § 1 kk w zw. z art 148 § 2 pkt 3 kk w zb z art 157 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk.
Podczas śledztwa oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i przedstawili swoją wersję zdarzenia, z której wynikało iż sami zostali zaatakowani przez inne osoby- pokrzywdzonych - mające maczetę , siekierę , miotacz gazu i działając w obronie własnej Rafał Sz. oddał do sprawców strzały z pistoletu. Wystrzelił cały magazynek po czym uciekli. Oskarżeni byli uprzednio karani sądownie.
Za czyn określony w art. 148 § 2 pkt 3 kk grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 12 lat.


Komunikat z dnia 25.03.2019
Prokuratura Rejonowa w Iławie pod nr PR Ds.215.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej zaistniałego w dniu 29 stycznia 2019r. doprowadzenia mieszkanki Lubawy do niekorzystnego rozporządzenia jej pieniędzmi.
Sprawcy telefonując do pokrzywdzonej wprowadzili ją w błąd i podając się za funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego pozyskali nazwy hasła i kodu do jej rachunku bankowego, co pozwoliło im na dokonanie nieuprawnionego przelewu 70 000 zł .
Sprawa pozostaje w toku.
Sprawca czynu z art. 2S6 § 1 kk podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.


Komunikat z dnia 25.03.2019
Prokuratura Rejonowa w Działdowie pod nr PR Ds. 473.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej czynnej napaści na funkcjonariuszy policji z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Do zdarzenia doszło w Działdowie w dniu 19 marca 2019r. podczas wykonywania czynności związanych z zatrzymaniem Grzegorza L. Sprawca używając fragmentu szkła z wybitej szyby zaatakował funkcjonariuszy policji. Był on już karany za popełnienie przestępstwa wymierzonego przeciwko zdrowiu i życiu.
Sąd Rejonowy w Działdowie na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Sprawca czynu z art 233 § 1 kk podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.


Komunikat z dnia 22.03.2019
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu w dniu 20 marca 2019 roku wszczęła śledztwo przeciwko Michałowi G. i Łukaszowi G., którym zarzucono, że:
I. w dniu 01.02.2019r. w Soplach, woj. warmińsko-mazurskie działając wspólnie i w porozumieniu oraz z ustalonym nieletnim poprzez rzucanie z wiaduktu drogi drewnianymi kołkami w przejeżdżające drogą krajową S7 pojazdy sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym i uszkodził element karoserii ciągnika siodłowego marki Daf , czym spowodował szkodę w wysokości 5000 zł, tj. o czyn z art. 174 § 1 kk w zb. z art. 288 § 1 kk w zw, z art. 11 § 1 kk;
II. w dniu 01.02.2019r. w Soplach, woj. warmińsko-mazurskie działając wspólnie i w porozumieniu oraz z ustalonym nieletnim poprzez rzucanie z wiaduktu drogi drewnianymi kołkami w przejeżdżające drogą krajową S7 pojazdy sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym i uszkodził element karoserii ciągnika siodłowego marki Man, czym spowodował szkodę w wysokości co najmniej 600 zł, tj. o czyn z art. 174 § 1 kk w zb. z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 1 kk;
III. w dniu 01.02.2019r. w Soplach, woj, warmińsko-mazurskie działając wspólnie i w porozumieniu oraz z ustalonym nieletnim poprzez zawieszenie na sznurze szklanej butelki zamocowanej do bariery wiaduktu drogi krajowej S7, po której poruszały się pojazdy, sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym i uszkodził element karoserii ciągnika siodłowego marki Skania, czym spowodował w wysokości co najmniej 600 zł, tj. o czyn z art. 174 § 1 kk w zb. z art. 288 § 1 kk w zw. z art, 11 § 1 kk;
VI. w dniu 19.06.201 Sr. w Małdytach, woj, warmińsko -mazurskie działając wspólnie i w porozumieniu z Michałem G. oraz ustalonym nieletnim dokonał zniszczenia mienia poprzez wybicie szyby czołowej w autobusie marki Volvo w wyniku czego spowodował szkodę w wysokości 3500 zł, tj. o czyn z art. 288 § 1 kk.
Nadto Łukaszowi G. zarzucono, że:
VI. w dniu 16.10.2018r. w Wilamowie, woj. warmińsko-mazurskie dokonał zniszczenia mienia poprzez podpalenie drewnianej wiaty z zawartością suchego drewna w wyniku czego spłonął dom wczasowy wraz z wyposażeniem, czym spowodował szkodę w wysokości 150 000 zł,
tj. o czyn z art, 288 § 1 kk,
Postanowieniem z dnia 21 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu - Wydział Kamy, zastosował wobec podejrzanego Łukasza G. dozór policji, w stosunku do Michała G. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na czas trzech miesięcy.
Śledztwo pozostaje w toku.


Komunikat z dnia 7.03.2019
W Prokuraturze Rejonowej w Działdowie wszczęte zostało śledztwo o sygn. akt: PR Ds. 361.2019 w sprawie przeciwko Janowi C. podejrzanemu o to, że w dniu 1 marca 2019 r w Działdowie, w placówce bankowej, posługując się nożem oraz grożąc jego użyciem zmusił pracownicę banku do wydania kwoty 5000 zł, którą zabrał w celu przywłaszczenia czym działał na jej szkodę oraz banku tj. o czyn z art. 280 § 2 kk.
W dniu 2 marca 2019 roku, na wniosek Prokuratora Rejonowego w Działdowie, Sąd Rejonowy w Działdowie zastosował wobec Jana C. tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.
Śledztwo pozostaje w toku.


Komunikat z dnia 19.02.2019
W okresie do 08.03.2019 roku Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie na urlopie wypoczynkowym.
Informacji w sprawach wzbudzających zainteresowanie mediów będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur okręgu elbląskiego prowadzących postępowania przygotowawcze.


Komunikat z dnia 14.02.2019
Prokuratura Okręgowa w Elblągu oraz prokuratury rejonowe okręgu elbląskiego - jak co roku - włączają się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowany w dniach od 18 do 24 lutego 2019 roku.
W związku z tym, w siedzibach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury tut. okręgu zorganizowane zostaną dyżury prokuratorów, w trakcie których udzielane będą bezpłatne porady zgłaszającym się osobom, pokrzywdzonym przestępstwem.
W Prokuraturze Okręgowej w Elblągu dyżury będą pełnione w dniach:

18 luty 2019r. w godzinach: 8.00-17.00
19-22 luty 2019r. w godzinach: 8.00-15.30
Siedziby prokuratur:
-Prokuratura Okręgowa w Elblągu Elbląg ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13 -Prokuratura Rejonowa w Elblągu, ul. Płk . Dąbka 8-12,
-Prokuratura Rejonowa w Braniewie, ul. Sądowa 1,
-Prokuratura Rejonowa w Działdowie, ul. W. Jagiełły 31,
-Prokuratura Rejonowa w Iławie, ul. Gen. Andresa 2,
-Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28,
-Prokuratura Rejonowa w Ostródzie, ul. Sobieskiego 12,
-Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedziba w Morągu, ul. Warmińska 17 a


Komunikat z dnia 13.02.2019
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie pod nr PR 1 Ds. 200.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru domu wielorodzinnego , w wyniku którego śmierć poniosła jedna osoba.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło w godzinach nocnych z 11 na 12 lutego 2019r. w miejscowości Zabłocie , gm. Sambrowo . W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba - kobieta lat 53 . Pozostali mieszkańcy budynku bezpiecznie opuścili miejsce pożaru Jedna osoba pozostaje w szpitalu.
Postępowanie pozostaje w toku we wczesnej fazie.
Aktualnie toczą się czynności procesowe zmierzające do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa , które pozwolą na ujawnienie przyczyn pożaru , ustalenia zakresu powstałych szkód.


Komunikat z dnia 05.02.2019
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawie dotyczącej ujawnienia nielegalnych upraw plantacji znacznych ilości konopi innych niż włókniste, które zlokalizowane były w miejscowościach w okolicach Morąga.
W toku sprawy zatrzymanemu Piotrowi G. przedstawiono zarzut popełnienia czynu z art. z art. 63 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2012.124 j.t.) i art. 53 ust. 2 cytowanej ustawy oraz art. 54 ust.1 cytowanej ustawy w zw. z art. 12 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk.
Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Ostródzie Zamiejscowy Wydział Karny zastosował wobec podejrzanego Piotra G. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na czas trzech miesięcy, to jest do dnia 24 kwietnia 2019 roku.
Drugiemu z zatrzymanych Krzysztofowi K. przedstawiono zarzut popełniania czynu z art. 63 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2012.124 j.t.) i art. 54 ust. 1 cytowanej ustawy w zw. art. 12 kk i art. 11 § 2 kk.
W dniu 31 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Ostródzie Zamiejscowy Wydział Kamy zastosował wobec podejrzanego Krzysztofa K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na czas trzech miesięcy, to jest do dnia 29 kwietnia 2019 roku.


Komunikat z dnia 24.01.2019
Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr 3 Ds. 91.2019 nadzoruje śledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się nad małoletnim dzieckiem i jego matką.
W dniu 16 01.2019r zostało wszczęte śledztwo w sprawie mającego miejsce w Elblągu znęcania się nad trzymiesięcznym chłopczykiem. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa powiadomił lekarz udzielający pomocy cierpiącemu dziecku, u którego stwierdzono obrażenia ciała w postaci różnoczasowych złamań kończyn.
W sprawie zatrzymano Dawida S., któremu w dniu 17 stycznia 2019r. przedstawiono zarzut znęcania się nad nieporadnym trzymiesięcznym dzieckiem poprzez stosowanie wobec niego przemocy, co spowodowało u pokrzywdzonego obrażenia w postaci złamań kończyn , żeber , stłuczenia twarzy co naruszało prawidłowe czynności kończyn górnych i dolnych, narządu ruchu i układu oddechowego na okres przekraczający 7 dni, a ponadto sprawcy zarzucono, że w tym samym okresie znęcał się fizycznie i psychicznie nad zamieszkującą z nim wspólnie konkubiną, matką dziecka w ten sposób, że naruszał jej nietykalność cielesną poprzez popychanie jej, szarpanie za ubranie, przypalił papierosem i wyzywał. Czyn zarzucany sprawcy zakwalifikowano z art. 207 § 1 i la w zb z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk . Przesłuchany w sprawie podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu .
W dniu 18 stycznia 2019r. na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Elblągu zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowania na okres trzech miesięcy .
Zgodnie z treścią Art. 207 kodeksu karnego
§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym łub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ la. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.


Komunikat z dnia 23.01.2019
W dniu 23 stycznia 2019r przed Sądem Okręgowym w Elblągu zakończyło się postępowanie prowadzone przeciwko Michałowi G. oskarżonemu o nieumyślne spowodowanie śmierci kobiety to jest o czyn z art. 155 kk oraz o nieudzielenie pomocy pokrzywdzonej znajdującej się w położeniu bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty jej życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu , mogąc jej udzielić pomocy bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu , to jest o czyn z art. 162 § 1 kk .
Sąd uznając oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów orzekł karę łączną 4 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny .
Zgodnie z treścią
art. 155. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Komunikat z dnia 23.01.2019
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu pod numerem PR 2 Ds. 54.2019 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej nieumyślnego spowodowania śmierci 16 letniej dziewczynki.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło w dniu 18 stycznia 2019r. w godzinach popołudniowych , w mieszkaniu pokrzywdzonej .
W toku niezwłocznie podjętych działań na miejscu zdarzenia ustalono , iż pokrzywdzona uskarżała się na ból nogi. Korzystając z wydanego w szpitalu w Morągu skierowania, w dniu 18.01.2019r. wraz z opiekunem udała się do szpitala w Bartoszycach , gdzie przepisano jej leki. Tego dnia w godzinach popołudniowych z uwagi na złe samopoczucie pokrzywdzona korzystała z pomocy wezwanego pogotowia ratunkowego . Ok godziny 17.00 lekarz stwierdził zgon dziecka .
Postępowanie pozostaje we wczesnej fazie, ukierunkowane wstępnie na zaistnienie przestępstwa z art.155 kk - nieumyślnego spowodowania śmierci. Na miejscu zgonu przeprowadzono niezbędne czynności procesowe oraz prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok , którą zaplanowano na 25.01.2019r.


Komunikat z dnia 11.01.2019
Prokuratura Rejonowa w Braniewie pod nr PR Ds. 1251.2018 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej pożaru budynku mieszkalnego w wynika, którego śmierć poniosła jedna osoba.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do tragicznego zdarzenia doszło w godzinach wieczornych w dniu 22 grudnia 2018r. w miejscowości Gładysze . Przybyły ma miejsce zastęp Straży Pożarnej z Braniewa wraz z OSP w Wilczętach prowadził akcję gaśniczą i ratowniczą. Z palącego się lokalu, z pomieszczenia kuchennego wyniesiono mężczyznę zdradzającego cechy zatrucia. W trakcie czynności gaśniczych ujawniono zwłoki mężczyzny znajdujące się w pokoju lokalu.
W sprawie w dniu 27.12.2018r. zostało wszczęte śledztwo, w toku którego wyjaśniane będą przyczyny i okoliczności w jakich doszło do pożaru.
Postępowanie pozostaje w toku we wstępnej fazie.


Komunikat z dnia 11.01.2019
Prokuratura Rejonowa w Braniewie pod nr PR Ds. 1251.2018 nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej pożaru budynku mieszkalnego w wynika, którego śmierć poniosła jedna osoba.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do tragicznego zdarzenia doszło w godzinach wieczornych w dniu 22 grudnia 2018r. w miejscowości Gładysze . Przybyły ma miejsce zastęp Straży Pożarnej z Braniewa wraz z OSP w Wilczętach prowadził akcję gaśniczą i ratowniczą. Z palącego się lokalu, z pomieszczenia kuchennego wyniesiono mężczyznę zdradzającego cechy zatrucia. W trakcie czynności gaśniczych ujawniono zwłoki mężczyzny znajdujące się w pokoju lokalu.
W sprawie w dniu 27.12.2018r. zostało wszczęte śledztwo, w toku którego wyjaśniane będą przyczyny i okoliczności w jakich doszło do pożaru.
Postępowanie pozostaje w toku we wstępnej fazie.


Komunikat z dnia 19.12.2018
Prokuratura Okręgowa w Elblągu w dniu 19 grudnia 2018r. postanowieniem o umorzeniu , zakończyła śledztwo w sprawie mającego miejsce w nocy z 15/16 czerwca 2018r. w miejscowości Jeglia, doprowadzenia nastolatków namową do targnięcia się na własne życie, w wyniku czego jeden z pokrzywdzonych zmarł a drugi doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu .
Przeprowadzone w sprawie śledztwo wskazywało na to ,że pokrzywdzeni - małoletni bracia bez wiedzy i udziału innych osób powzięli postanowienie pozbawienia się własnego życia przy użyciu noży. Do tragedii doszło dnia 15.06.2018r. na łące przy lesie w pobliżu miejsca zamieszkania ,gdzie bracia spowodowali sobie nożem obrażenia na szyi, a następnie zadali sobie ciosy w okolice klatki piersiowej. Na skutek zadanej rany kłutej klatki piersiowej jeden z pokrzywdzonych zmarł a drugi pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej jego życiu. Zgodnie z treścią opinii biegłych, lokalizacja i przebieg kanału ran wskazywały na możliwość ich powstania w wyniku działania ręki własnej,co potwierdzono również w drodze zeznań świadka- jednego z pokrzywdzonych. W sprawie nie zdołano ustalić motywów działania małoletnich. Po przeprowadzeniu czynności dowodowych w sprawie nie ulegało jednak wątpliwości, iż zachowanie pokrzywdzonych nie nosiło znamiona przestępstwa, żadna inna osoba trzecia nie doprowadziła namową małoletnich do targnięcia się na swoje życie .


Komunikat z dnia 12.12.2018
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku w miejscowości Morliny woj. warmińsko - mazurskie.


Komunikat z dnia 29.11.2018
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie pod numerem PR 1 Ds. 1473.2018 zakończyła postępowanie w sprawie przeciwko 21 letniemu sprawcy przestępstwa wymierzonemu przeciwko wolności.
W dniu 22 listopada 2018r. Prokurator Rejonowy w Ostródzie, skierował do Sądu Rejonowego w Poznaniu Stare Miasto, akt oskarżenia przeciwko sprawcy przestępstwa polegającego na usiłowaniu rozpowszechnienia wizerunku nagiej małoletniej osoby bez, jej zgody. Do popełnienia przestępstwa doszło w listopadzie 2017r. w Poznaniu. Sprawca działał za pośrednictwem sieci Internet poprzez prowadzenie rozmowy transmitowanej w czasie rzeczywistym.
W toku postępowania sprawca nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa oraz przedstawił swoją linię obrony.
Za czyn określony w art. 13 § 1 kk w zw. z art 191 § 1 a § 1 kk sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.


Komunikat z dnia 27.11.2018
Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr PR 1 Ds. 2150.2018 nadzoruje śledztwo dotyczące wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, mającym miejsce w Elblągu w dniu 24 listopada 2018r.

W dniu 24 listopada 2018r. w godzinach porannych na jednej z ulic Elbląga ustalony sprawca poruszając się samochodem osobowym m-ki BMW, stracił panowanie nad pojazdem po czym zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzył w stojący pojazd osobowy marki Fiat Albea i najechał na stojącego na jezdni pieszego, a następnie uderzył w kolejny pojazd m-ki Honda Askord. Pokrzywdzony pieszy doznał rozległych obrażeń skutkujących jego śmiercią.
Sprawca przestępstwa spowodował wypadek drogowy znajdując się w stanie nietrzeźwości.
Z udziałem podejrzanego wykonano czynności procesowe i w dniu 26.11.2018r. na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec sprawcy tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Sprawcy czynu z art. 177 § 2 kk w zw. z art 178 kk grozi kara pozbawienia wolności od 2 lat do 12 lat a za czyn z art. 178a § 1 kk sprawca podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.Komunikat z dnia 21.11.2018
Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejęła do nadzoru śledztwo wszczęte w Prokuraturze Rejonowej w Działdowie, w sprawie zabójstwa mężczyzny popełnionego w związku z rozbojem, mającym miejsce w miejscowości Lidzbark w nocy z 1 na 2 lipca 2018r.
Postępowanie prowadzone pod nr PO I Ds. 72.2018 pozostaje w toku. Nadal trwają czynności zmierzające do zatrzymania sprawców. Dla osób posiadających informacje, które bezpośrednio przyczynią się do zatrzymania sprawców zbrodni, anonimowy darczyńca wyznaczył nagrodę w wysokości 200.000 zł.
Osoby posiadające informacje na temat zdarzenia są proszone o kontakt telefoniczny z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie pod nr 89 522 55 40 lub nr 112.
Zgodnie z treścią art.148 § 2 pkt 2 kk w zw. z art 280 § 1 kk w zw. z art 11 § 2 kk, sprawca zabójstwa popełnionego w związku z rozbojem podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności , albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.


Komunikat z dnia 08.11.2018
Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr PR Ds. 1931.2018 nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie rozboju mającego miejsce na terenie targowiska miejskiego w Elblągu.
Jak wynikało z dokonanych w sprawie ustaleń w dniu 08 października 2018r. w Elblągu, ustalony sprawca posługując się nożem, którym zadał cios w nogę swojej ofiary, powodując ranę kłutą uda lewego oraz używając przemocy polegającej na szarpaniu pokrzywdzonego mężczyzny za odzież oraz na biciu go pięściami po twarzy, dokonał przywłaszczenia jego mienia wartości 250 zł. W sprawie w dniu 10.10.2018r. zostało wszczęte śledztwo o czyn z art. 280 §2 kk w zb z art. l57§ 2kk w zw z art. ll §2 kk.
Wobec podejrzanego o popełnienie zbrodni, prokurator skierował do Sadu Rejonowego w Elblągu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Wniosek ten został uwzględniony przez Sąd. Postępowanie pozostaje w toku.

W myśl art. 280 § 2 kk, jeśli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Zgodnie z treścią art. 37 kk, kara pozbawienia wolności wymieniona w art. 32 pkt 3 kk trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; wymierza się ją w miesiącach i latach.


Komunikat z dnia 12.10.2018
W związku ze skierowaniem w dniu 28 września 2018r. - do Sądu Okręgowego w Elblągu wniosku w sprawie PO IV Ds.19.2018 przeciwko 17 letniemu mieszkańcowi powiatu nowomiejskiego o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy oraz o orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary, informuję, że wbrew doniesieniom zawartym w Dzienniku Elbląskim nr z dnia 12.10.2018r., na stronie 18, o skazaniu Karola B.
Sąd Okręgowy w Elblągu nie rozpoznał wniosku skierowanego przez prokuratora i wyrok w sprawie nie zapadł.
Sprawa została w sądzie zarejestrowana pod nr II K 55/18.
Terminu wokandy nie wyznaczono.


Komunikat z dnia 09.10.2018
Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła postępowanie w sprawie PO IV Ds.19.2018 przeciwko 17 letniemu mieszkańcowi powiatu nowomiejskiego, oskarżonemu o popełnienie przestępstwa polegającego na nakłanianiu swojej ciężarnej dziewczyny do przerwania ciąży oraz udzielania pomocy w przerwaniu ciąży gdy dziecko osiągnęło zdolność do samodzielnego życia, określonego w art. 152 § 2 i 3 kk.
W dniu 28 września 2018r. skierowano do Sądu Okręgowego w Elblągu wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy wobec Karola B. oraz o orzeczenie przy zastosowaniu art. 37 b kk - kary uzgodnionej z oskarżonym w wymiarze: 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, dozorowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.
Za skierowaniem wniosku przemawiał fakt, że oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budziły wątpliwości. Nadto postawa oskarżonego wskazywała iż cele postępowania zostaną osiągnięte.

Zgodnie z treścią art. 152
§ 1. kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.
§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.


Komunikat z dnia 12.09.2018
Prokuratura Rejonowa w Iławie nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu przez nietrzeźwego kierowcę oraz w sprawie ucieczki przed pościgiem prowadzonym przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych w dniu 11.09.2018r. na terenie powiatu iławskiego, gdzie samochód osobowy prowadził nietrzeźwy funkcjonariusz policji, który pomimo wydania przez uprawnioną osobę polecenia zatrzymania się, uderzył w pojazd policyjny i kontynuował jazdę.
Po przeprowadzonym pościgu sprawca przestępstwa został zatrzymany.
Śledztwo pozostaje w toku we wczesnej fazie.
Sprawca czynu z art .178 a § kk podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, grzywny lub karze ograniczenia wolności.
Sprawca czynu z art .178 b kk podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.


Komunikat z dnia 11.09.2018
Prokuratura Rejonowa w Braniewie pod nr PR Ds. 882.2018 nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie zgonu mężczyzny.
Jak wynikało z dokonanych w sprawie ustaleń w dniu 11 sierpnia 2018r. w Braniewie sprawca dokonał uszkodzenia ciała mężczyzny poprzez wielokrotne kopanie go po ciele, w wyniku czego pokrzywdzony doznał rozległych obrażeń ciała stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu i w efekcie tych obrażeń zmarł.
W wyniku przeprowadzonych w sprawie czynności ujawniono okoliczności czynu oraz jego sprawcę.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Braniewie zastosował wobec podejrzanego o czyn z art 156 § 1 pkt 2 kk w zw z art 156 § 3 kk tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
Postępowanie pozostaje w toku.


Komunikat z dnia 30.08.2018
Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Rejonowego w Elblągu akt oskarżenia w sprawie PO I Ds. 24.2018 przeciwko 35 - letniemu mężczyźnie, którego oskarżono o popełnienie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.
Sprawcy zarzucono określone w art. 155 kk nieumyślne spowodowanie śmierci kobiety, poprzez zadanie jej ciosów w głowę i inne okolice ciała. Zdarzenie miało miejsce we wrześniu 2017r. w elbląskim parku im. M.Kajki. Nadto sprawcy zarzucono czyn polegający na nieudzieleniu pomocy pokrzywdzonej znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty jej życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mimo iż udzielenie takiej pomocy nie wiązało się z narażeniem siebie lub innej osoby niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu to jest czyn z art. 162 § 1 kk.
Przesłuchany w toku śledztwa podejrzany przyznał się do popełnienia przestępstw, nie wyjaśniał w sprawie.
Zgodnie z treścią
art. 155. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Komunikat z dnia 27.07.2018
W okresie od 30.07.2018r. do 24.08.2018r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie na urlopie wypoczynkowym.
Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.


Komunikat z dnia 20.07.2018
Prokuratura Rejonowa w Elblągu nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa zabójstwa.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło w dniu 18 lipca 2018 r. w Elblągu, gdzie w pomieszczeniach mieszkalnych ujawniono zwłoki kobiety. Pokrzywdzona miała liczne rany kłute na ciele. W pomieszczeniu gospodarczym przynależnym do budynku ujawniono zwłoki mężczyzny zmarłego na skutek powieszenia.
Aktualnie w sprawie wykonywane są w trybie art. 308 kpk czynności procesowe w niezbędnym zakresie, dokonano oględzin miejsca oraz oględzin zwłok w miejscu znalezienia.


Komunikat z dnia 16.07.2018
Prokuratura Rejonowa w Elblągu prowadzi postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa zabójstwa mężczyzny.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło na terenie jednego z mieszkań w Elblągu w dniu 15 lipca 2018r.
Na miejscu zatrzymano sprawcę przestępstwa.
Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia oraz planowane są czynności z podejrzanym jak i planowane jest skierowanie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie sprawcy.
Sprawca czynu z art. 148 § 1 kk podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności lub karze dożywotniego pozbawienia wolności.


Komunikat z dnia 10.07.2018
Prokuratura Rejonowa w Iławie pod nr PR Ds 1186.2018 prowadzi postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
Ze wstępnych materiałów wynika, iż do zdarzenia doszło na terenie niepublicznego przedszkola w Lubawie w dniu 09 lipca 2018r. w pomieszczeniach szatni przedszkola.
Na miejscu zatrzymano sprawcę przestępstwa. Podczas jego przeszukania ujawniono, iż posiadał on woreczek foliowy zawierający susz barwy zielono-brunatnej.
Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia oraz planowane są czynności z podejrzanym jak planowane jest skierowanie do sadu wniosku o tymczasowe aresztowanie sprawcy.
Sprawca czynu z art. 197 § 3 kk podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.


Komunikat z dnia 02.07.2018
Prokuratura Rejonowa w Działdowie prowadzi postępowanie w sprawie rozboju mającego miejsce w miejscowości Lidzbark.
Ze wstępnych materiałów wynika , iż w nocy z 1 na 2 lipca 2018r. w miejscowości Lidzbark doszło do kradzieży przy użyciu przemocy na mieszkańcach domu jednorodzinnego. Zamaskowani sprawcy po uprzednim włamaniu się do budynku i skrępowaniu pokrzywdzonych zabrali w celu przywłaszczenia znajdujące się w domu wartościowe przedmioty .
W trakcie używania przemocy wobec mężczyzny doznał on obrażeń ciała a następnie zmarł.
Obecnie na miejscu zdarzenia trwają czynności w trybie art. 308 kpk w kierunku zaistnienia przestępstwa z art. 280 § 1 kk .Wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok pokrzywdzonego, w celu ustalenia przyczyny jego zgonu i dalszych kierunków śledztwa .
Sprawcy czynu z art. 280 § 1 kk podlegają karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.


Komunikat z dnia 29.06.2018
Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia w sprawie PO II Ds. 12. 2016 przeciwko 35 letniemu technikowi informatyki, sprawcy przestępstw wymierzonych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
Do wszczęcia śledztwa w sprawie, doszło w wyniku współpracy z Interpolem i realizacji programu dotyczącego zwalczania sprowadzania i rozpowszechniania pornografii dziecięcej oraz poczynionych w jego ramach ustaleń .
W toku śledztwa ustalonemu sprawcy zarzucono popełnienie 10 czynów polegających na dokonaniu lub usiłowania dokonania doprowadzenia małoletnich , w tym poniżej 15 roku życia do wykonywania innych czynności seksualnych. Sprawca popełniał przestępstwa poprzez nawiązywanie kontaktu z pokrzywdzonymi zamieszkałymi na terenie kraju, za pośrednictwem komunikatorów internetowych , używając podstępu poprzez podawanie się za nastolatka i prezentując treści pornograficzne utrwalał prowokowane zachowania pokrzywdzonych za pomocą komunikatorów internetowych oraz je przechowywał (art. 13 § 1 kk w zw. z art 197 § 3 pkt 2 kk w zb z art 200 § 4 kk , art 197 § 2 i 3 pkt 2 kk w zb z art 200§ 4 kk i inne ).
W sprawie ustalono 9 osób pokrzywdzonych działaniem sprawcy . Do popełnienia przestępstw doszło na przestrzeni lat, od 2008r. do listopada 2015r. Nadto oskarżonemu w sprawie zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na rozpowszechnianiu i udostępnianiu za pośrednictwem internetu co najmniej 241 plików filmowych zawierających treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich poniżej 15 roku życia oraz posiadanie co najmniej 2367 sztuk zdjęć i 231 filmów z treściami pornograficznymi małoletnich do 15 roku życia (to jest czyn z art. 202§ 3 kkiart. 202§4akk) .
Przesłuchany w toku śledztwa podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia przestępstwa, wyjaśniał w sprawie .
W toku śledztwa wobec sprawcy prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania a następnie dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, nakazu powstrzymywania się od kontaktowania się z osobami małoletnimi w tym pokrzywdzonymi w sprawie , nakazu powstrzymywania się od działalności związanej z wychowaniem i edukacją małoletnich .
Zgodnie z treścią
- art. 197 § 2 kk (doprowadzanie innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności ) sprawca czynu podlega odpowiedzialności karnej od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności,
- art. 197 § 3 kk ( zgwałcenie ) sprawca czynu podlega odpowiedzialności karnej na czas nie krótszy niż 3 lata pozbawienia wolności.
- art. 202 § 3 kk sprawca czynu podlega odpowiedzialności karnej od 2 lat do 12 lat pozbawienia wolności
- art. 202 § 4 kk ( utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego ) , sprawca czynu podlega odpowiedzialności karnej od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności


Komunikat z dnia 29.06.2018
Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Rejonowego w Elblągu akt oskarżenia w sprawie PO I Ds. 87.2017 przeciwko 43-letniemu mężczyźnie , któremu zarzucono popełnienie przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Sprawcy zarzucono działanie w Elblągu we wrześniu 2017roku , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wbrew przepisom ustawy, polegające na uczestniczeniu w obrocie znacznymi ilościami substancji odurzających i psychotropowych w postaci ponad 900 gram marihuany i ponad 3000 gram amfetaminy, to jest o czyn z art 56 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 kk .
Przesłuchany w toku śledztwa podejrzany nie przyznał się do popełnienia przestępstwa, nie wyjaśniał w sprawie .
Zgodnie z treścią art. 56 ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005r.sprawca czynu podlega karze grzywny i karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat , zaś wobec przyjęcia iż sprawca był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne w rozumieniu art. 64 § 1 kk , to sąd może wymierzyć karę w wysokości do górnej granicy zagrożenia , zwiększonego o połowę .


Komunikat z dnia 21.06.2018
Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejęła do dalszego nadzoru śledztwa wszczęte w Prokuraturze Rejonowej w Działdowie, dotyczące doprowadzenia namową małoletnich do targnięcia się na własne życie.
Postępowanie pod numerem PO IV Ds. 33.2018 jest aktualnie prowadzone kierunku zaistnienia czynu określonego w art.151 kk w zb. z art 156 § 1 pkt 2 kk w zw z art 11 § 2 kk.
Art.151 kk brzmi:
Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art 156 § 1 pkt 1 i 2 kk brzmi:
Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.


Komunikat z dnia 20.06.2018
Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Działdowie są przeprowadzone czynności w związku z ugodzeniem nożem mężczyzny.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w dniu 19 czerwca 2018r. w godzinach popołudniowych w jednym z mieszkań w Działdowie doszło do zdarzenia, w wyniku którego 35 letni mężczyzna został ugodzony nożem.
Pomimo udzielenia pomocy medycznej pokrzywdzony na skutek odniesionych obrażeń zmarł.
Aktualnie w trybie art 308 kpk toczą się czynności zmierzające do zabezpieczenia pełnego materiału dowodowego w sprawie i zdarzenia, planowane jest przeprowadzenie oględzin i otwarcie zwłok mężczyzny.


Komunikat z dnia 19.06.2018
Prokuratura Rejonowa w Działdowie nadzoruje pod nr PR Ds. 793.2018 postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania zgonu siedemnastoletniego chłopca. Postępowanie aktualnie prowadzone jest w kierunku zaistnienia czynu określonego w art.155 kk.
W drodze czynności przeprowadzonych w sprawie ustalono, iż w dniu 16 czerwca 2018r. w miejscowości Jeglia gmina Rybno, w pobliżu lasu, został znaleziony chłopiec lat 17 - uczeń szkoły ponadgimnazjalnej. Zmarły miał ślady ran kłutych na ciele.
Ponadto jak ustalono, osoba bliska zmarłego - brat bliźniak doznała również obrażeń ciała wymagających interwencji lekarskiej i szpitalnego leczenia. Z uwagi na stan chłopca nie ma możliwości wykonania czynności procesowych z jego udziałem.
W toku postępowania wyjaśnieniu podlegać będą zarówno okoliczności jak i udział innych osób w spowodowaniu śmierci pokrzywdzonego oraz obrażeń ciała u jego brata.
W dniu 19 czerwca 2018r. przeprowadzone będą oględziny i otwarcie zwłok zmarłego a następnie opiniowanie co pozwoli na zakwalifikowanie czynu oraz ustalenia dalszych kierunków postępowania.
Jednocześnie podczas sekcji zwłok zostanie zabezpieczony materiał biologiczny, który zostanie poddany specjalistycznym badaniom toksykologicznym .


Komunikat z dnia 15.06.2018
Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ostródzie zostanie przeprowadzone postępowania w sprawie samouwolnienia się osoby pozbawionej wolności to jest o czyn z art 242 § 1 kk.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w dniu 14 czerwca 2018r. około godziny 9:00, podczas doprowadzenia tymczasowo aresztowanego mężczyzny na rozprawę sądową przed Sądem Rejonowym w Ostródzie doszło do jego samouwolnienia się.
Sprawca zbiegł podczas wysiadania z samochodu, którym był konwojowany i obecnie toczą się intensywne czynności poszukiwawcze.
Sprawca czynu określonego w art 242 § 1 kk podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.


Komunikat z dnia 12.06.2018
Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod numerem PR 1 Ds. 1052.2018 prowadzi postępowanie w sprawie mającego miejsce w dniu 11 czerwca 2018 roku w Elblągu, nieumyślnego spowodowania śmierci kilkudniowego dziecka, to jest o czyn z art 160 § 2 kk w zb z art. 155 kk.
W toku postępowania pozostającego we wstępnej fazie ustalono, iż pomimo udzielanej pomocy medycznej w związku ze złym stanem zdrowia dziecka, nastąpił jego zgon, uznany za tzw. śmierć łóżeczkową. W sprawie będą wyjaśniane okoliczności zgonu dziewczynki oraz przeprowadzona zostanie sekcja zwłok co pozwoli na ustalenie przyczyny jej śmierci.


Komunikat z dnia 01.06.2018
Prokuratura Rejonowa w Działdowie nadzoruje dochodzenie wszczęte w dniu 28 maja 2018r. w sprawie mającego miejsce w dniu 28 maja 2018r. w Działdowie nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach mające postać pożaru budynku byłej plebanii kościoła w Działdowie poprzez zapruszenie ognia niedopałkiem papierosa, to jest o czyn z art 263 § 2 kk.
Jak wynikało z ustaleń poczynionych w sprawie w dniu 28 maja 2018r. ustalony sprawca udał się do budynku dawnej plebanii, gdzie rzucił dopalającego się papierosa i uciekł do pomieszczeń piwnicznych nowej plebanii gdzie się ukrył.
Zatrzymanemu sprawcy przedstawiono zarzut, nieumyślnego sprowadzenia pożaru niezamieszkałego budynku plebanii Parafii Rzymsko-Katolickiej pod Wezwaniem św. Wojciecha w Działdowie, o czyn z art. 163 §2 kk, oraz o usiłowania dokonania kradzieży przedmiotów znajdujących się w plebanii tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.
Podejrzany przyznał się do nieumyślnego podpalenia budynku plebanii, negował zamiar dokonania włamania.
Prokurator postanowi o zastosowaniu wobec sprawcy środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. Postępowanie pozostaje w toku.
Czyny określone w art. 163 § 2 kk i w art 278 § 1 kk są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, zaś wobec zarzucenia sprawcy działanie w warunkach art 64 § 1 kk, sąd może sprawcy wymierzyć karę w wysokości górnej granicy zwiększonej o połowę.


Komunikat z dnia 29.05.2018
Prokuratura Rejonowa w Braniewie prowadzi postępowanie w sprawie sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, to jest o czyn z art 173 § 1 kk.
Pod nr PR Ds. 526.2018 Prokuratura Rejonowa w Braniewie prowadzi czynności w związku z zaistniałym w dniu 27 maja 2018r. w miejscowości Ciszęta, zdarzeniem drogowym, polegającym na zderzeniu się prawidłowo jadącego autobusu marki NEOPLAN z pojazdem marki Mercedes Benz Actors, którego kierowca na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu drogi. W wyniku zderzenia z autobusem, pojazd marki Mercedes Benz Actors, a następnie autobus zapaliły się. Kierowcy i pasażerowie autobusu opuścili pojazdy. Oba pojazdy uległy zniszczeniu przez spalenie. W wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznało 16 osób.
U kierowców pojazdów nie stwierdzono alkoholu w wydychanym powietrzu. Postępowanie pozostaje w toku w fazie "w sprawie" i w dalszym ciągu wyjaśniane są okoliczności zdarzenia.
Sprawcy czynu z art. 173 kk grozi odpowiedzialność karna w postaci kary pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.


Komunikat z dnia 25.05.2018
Prokuratura Rejonowa w Braniewie pod numerem PR Ds 477.2018 wszczęła śledztwo w sprawie mającego miejsce w dniu 16 maja 2018r. w Braniewie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny, to jest o czyn art. 155 kk.
Wobec ustalenia, iż sprawcami czynu są nieletni, postępowanie na mocy postanowienia prokuratora Rejonowego w Braniewie z dnia 22 maja 2018r. zostało przesłane zgodnie z właściwością rzeczową do Sądu Rejonowego w Braniewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich.
W dniu 23 maja 2018r. w sprawie III Nkd 84/18 Sąd Rejonowy w Braniewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich postanowił o tymczasowym umieszczeniu nieletnich przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka, w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy.


Komunikat z dnia 09.05.2018
Prokuratura Rejonowa w Iławie prowadzi postępowanie w sprawie spowodowania wypadku drogowego, którego następstwem była śmierć idącej pieszo kobiety.
Pod nr PR Ds 562.2018 Prokuratura Rejonowa w Działdowie wszczęła śledztwo z art. 177 § 2 kk w związku z zaistniałym w dniu 30 kwietnia 2018 roku w miejscowości Wlewsk gm. Lidzbark wypadkiem drogowym.
Ze wstępnych informacji wynikało, że kierujący samochodem osobowym marki BMW obywatel Francji przekraczając administracyjnie dopuszczalną prędkość, podczas manewru wyprzedzania innego pojazdu najechał na kobietę lat 35, idącą lewą stroną jezdni w towarzystwie dwójki małoletnich dzieci. Kobieta na skutek doznania wielonarządowych obrażeń ciała, zmarła na miejscu zdarzenia.
Podejrzany, któremu przedstawiono zarzut z art. 177 § 2 kk, przyznał się do popełnienia przestępstwa. Z ustaleń w postępowaniu wynikało iż sprawca był trzeźwy.
Śledztwo pozostaje w toku.
Komunikat z dnia 09.04.2018
Prokuratura Rejonowa w Iławie prowadzi postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Iławie polegającego na nieumyślnym spowodowaniu śmierci mężczyzny osadzonego w policyjnej izbie zatrzymań.
Pod nr PR Ds.532.2018 Prokuratura Rejonowa w Iławie wszczęła śledztwo w związku ze zgonem młodego mężczyzny, którego po interwencji domowej, zatrzymano w dniu 02 kwietnia 2018r. w policyjnej izbie zatrzymań.
Ze wstępnych informacji wynikało, że w dniu 03.04.2018r. pomimo czynności reanimacyjnych podjętych przez funkcjonariuszy policji jak i przez personel karetki pogotowia, pokrzywdzony zmarł.
W sprawie prowadzone są czynności zmierzające do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zaistniałego zgonu.
Komunikat z dnia 06.04.2018
W dniu 06.04.2018r. w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim prokurator przedstawił zarzuty sprawcy wypadku drogowego jaki miał miejsce w miejscowości Łąkorz w dniu 3 kwietnia 2018r.
W dniu 05.04.2018r. w godzinach popołudniowych ustalonemu sprawcy w sprawie PR Ds.276.2018, Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim zostały przedstawione zarzuty popełnienia przestępstw polegających na umyślnym naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niedostosowanie prędkości i techniki jazdy do panujących warunków na drodze, podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających, w wyniku czego sprawca najechał na dwie osoby powodując obrażenia skutkujące ich zgonem - to jest o czyn z art. l77 §2 w zw. z art. l78 §l kk, oraz zarzut prowadzenia pojazdu w ruchu lądowym znajdując się pod wpływem środków odurzających, to jest o czyn z art 178 a §1 kk.
Przesłuchany w sprawie podejrzany Radosław G. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i nie składał wyjaśnień przed prokuratorem.
W dniu 5.04.2018r. prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wniosek ten zostanie rozpoznany w dniu 06.04.2018r.
Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie pozostaje w toku.
Sprawcy czynu z art. l77 §2 kk grozi odpowiedzialność kama w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Zgodnie z treścią art. 178 kk sąd skazując sprawce, który popełnił przestępstwo określone w art. 177 znajdując się pod wpływem środka odurzającego, orzeka karę pozbawienia wolności przewidziana za czyn z art. 177 §2 kk w wysokości nie niższej niż 2 lata do górnej granicy tego zagrożenia (8 lat) zwiększonego o połowę.
Komunikat z dnia 04.04.2018
Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi postępowanie w sprawie spowodowania wypadku na skutek nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, którego następstwem była śmierć dwóch osób.
Pod nr PR Ds.276.2018, Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi czynności w związku z zaistniałym w dniu 3 kwietnia 2018r. w godzinach wieczornych, na terenie miejscowości Łąkorz gm. Biskupiec wypadkiem drogowym.
Ze wstępnych informacji wynikało, że kierujący samochodem osobowym marki Audi Aj najechał na dwie szesnastoletnie dziewczynki, które poruszały się na łyżworolkach. Przybyłe na miejsce służby ratunkowe przeprowadziły resuscytację pokrzywdzonych, która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów (jedna z pokrzywdzonych zmarła na miejscu, druga w momencie przekazywania jej załodze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W toku wykonanych w sprawie czynności procesowych badane są okoliczności tego zdarzenia.
W sprawie zaplanowano zbadanie i analizę pobranych próbek krwi sprawcy, przeprowadzone oględzin i otwarcia zwłok pokrzywdzonych, pozyskanie ekspertyzy biegłego z zakresu techniki samochodowej. Postępowanie pozostaje w toku.
Sprawcy czynu z art 177 § 2 kk grozi odpowiedzialność karna w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Komunikat z dnia 16.03.2018
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu nadzoruje postępowanie w sprawie znęcania się nad psem i jego uśmiercenia.
W dniu 15 marca 2018r. zostało wszczęte dochodzenie w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa z art 35 pkt. 2 określonego w ustawie „o ochronie zwierząt" z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2017.1840 j.t.)
Ustalonym w toku dochodzenia dwóm sprawcom przedstawiono zarzut znęcania się nad psem w miejscowości Nowy Dwór gm. Morąg w okresie od dnia 22 lutego 2018r. do dnia 12 marca 2018r. przy czym sprawcy działali ze szczególnym okrucieństwem, prowadzącym do uśmiercenia psa poprzez jego powieszenie.
Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Postępowanie pozostaje w toku.
Sprawcom czynu z art. 35 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.
Komunikat z dnia 12.03.2018
Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim nadzoruje postępowanie w sprawie śmierci noworodka.
Jak wynikało ze wstępnych ustaleń dokonanych w sprawie, w dniu 8 marca 2018r. do szpitala w Nowym Mieście Lubawskim, na oddział Ginekologiczny zgłosiła się kobieta wraz z nieletnią córką niosącą w reklamówce martwego noworodka. Kobietom towarzyszył mężczyzna. Przeprowadzone w sprawie czynności pozwoliły na wskazanie, iż w miejscu zamieszkania nieletniej doszło do porodu, zaś jak wynikało ze wstępnych wyników po przeprowadzonej sekcji zwłok dziecko urodziło się żywe, zaś jego zgon nastąpił na skutek obrażeń doznanych w obrębie głowy.
W toku postępowania ujawniono również okoliczności związane z wielokrotnym nakłanianiem ciężarnej dziewczyny do przerwania ciąży oraz udzielenia jej pomocy w jej przerwaniu, tj. o czyn z art. 152 § 3 kk w zw. z art. 12 kk. Ustalonemu sprawcy tego czynu został przedstawiony zarzut. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim zastosował wobec podejrzanego młodego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
W odrębnym postępowaniu dotyczącym nieletniej Sąd Rodzinny w Nowym Mieście Lubawskim wszczął postępowanie w sprawie o czyn z art. 148 § 1 kk oraz postanowił o umieszczeniu nieletniej w ośrodku wychowawczym na okres 3 miesięcy.
Sprawcy czynu z art 152 § 3 kk grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Komunikat z dnia 22.02.2018
Prokuratura Rejonowa w Braniewie nadzoruje postępowanie w sprawie wypadku drogowego skutkującego śmiercią pięciu osób.
Ze wstępnych ustaleń wynika, iż w nocy z 21 na 22 lutego 2018r. ujawniono w miejscowości Wilczęta-Karwiny, w okolicy przystanku autobusowego, palący się samochód osobowy. Przybyła na miejsce zdarzenia straż pożarna podjęła się akcji dogaszania pojazdu, w którym ujawniono zwęglone zwłoki 5 osób. Spalony pojazd należy do mieszkanki gminy Wilczęta. Przybyły na miejsce zdarzenia prokurator wraz z biegłym lekarzem z zakresu medycyny sądowej dokonali oględzin miejsca zdarzenia oraz ciał. Wszystkie osoby uległy całkowitemu spaleniu. Łącznie w pojeździe było 5 ciał, których identyfikacja jak wskazał biegły, będzie możliwa po wykonaniu badań DNA.
Ustalenia na miejscu zdarzenia wskazywały na zaistnienie czynu z art. 177 § 2 kk, a prawdopodobną przyczyną wypadku mogła być nadmierna prędkość pojazdu, o czym może świadczyć stopień wbicia pojazdu w drzewo. Aktualnie w sprawie pozostającej we wczesnej fazie zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok.
Komunikat z dnia 22.02.2018
Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła śledztwo w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kobiety skutkującym jej zgonem, to jest o czyn z art. 156 § 3 w zw. z art. 156 § 2 kk oraz o czyn z art. 207 § 1 kk.
Do zdarzenia doszło w nocy z 22 na 23 maja 2017r. na ternie gminy Ostróda. Pokrzywdzona zamieszkująca wspólnie z oskarżonym, podczas towarzyskiego spotkania, po wspólnie spożytym alkoholu, została brutalnie pobita przez Zbigniewa S. Zgodnie z treścią opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej zgon pokrzywdzonej nosił cechy śmierci nagłej. Pokrzywdzona miała rany tłuczone na ciele, sińce, złamania, a szczególnie obrażenia czaszkowo mózgowe z krwiakiem podtwardówkowym, które były bezpośrednią przyczyną jej śmierci.
Podejrzany przesłuchany w sprawie nie przyznał się do popełnienia przestępstwa. Sprawa zostanie rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Elblągu, gdzie został wysłany wobec Zbigniewa S. akt oskarżenia.
Za czyn z art. 156. § 3 kk polegający na spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
Urlop Rzecznika Prasowego
W okresie od 22 stycznia 2018r. do 09 lutego 2018r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie na urlopie wypoczynkowym
Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.
Komunikat z dnia 19.01.2018
Prokuratura Rejonowa w Elblągu nadzoruje postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny wobec podejrzenia zatrucia dwutlenkiem węgla, to jest o czyn z art. 155 kk.
Do zdarzenia doszło dniu 17 stycznia 2018r. w Elblągu. Na miejscu zdarzenia z udziałem prokuratora dokonano oględzin miejsca oraz zwłok. Przy udziale pracowników pogotowia gazowego stwierdzono w mieszkaniu znaczne stężenie dwutlenku węgla.
W sprawie zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok pokrzywdzonego . Śledztwo jest we wczesnej fazie i w dalszym jego toku będą wykonane czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności w jakich doszło do śmierci pokrzywdzonego mężczyzny.
Za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka , określone w art. 155 § 1 kk, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Komunikat z dnia 05.01.2018
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny podczas polowania, to jest o czyn z art. 155 kk.
Do zdarzenia doszło dniu 29 grudnia 2017r. na terenie gminy Miłakowo. Podczas polowania prowadzonego na terenie działania koła łowieckiego „HUBERTUS„ doszło do postrzelenia jednego z myśliwych, który pomimo udzielanej pomocy medycznej zmarł. Aktualnie, śledztwo pozostaje w toku i gromadzone są dowody, w tym oczekuje się na opinię sądowo - lekarską.
Za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka, określone w art. 155 § 1 kk, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Komunikat z dnia 27.12.2017
Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła sledztwo w sprawie dzieciobójstwa dwóch noworodków przez matkę w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu to jest o czyn z art. 149 kk.
Postępowanie zostało umorzone:
  1. w sprawie dokonanego w okresie od 06 stycznia do 11 stycznia 2017r. w Iławie pozbawienia życia noworodka płci męskiej o wadze 1315 gram przez matkę Olgę P. w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, polegającego na niepodjęciu działań pielęgnacyjnych po jego urodzeniu, nie wezwaniu fachowej opieki medycznej i porzuceniu go zimą na balkonie, oraz
  2. w sprawie dokonanego w okresie od 06 stycznia do 11 stycznia 2017r. w Iławie pozbawienia życia noworodka płci męskiej o wadze 1100 gram przez matkę Olgę P. w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, poprzez zadanie dwóch urazów mechanicznych w głowę co doprowadziło do jego gwałtownej śmierci.
Podstawą umorzenia postępowania o czyny z art. 149 kk była śmierć sprawcy.
W toku śledztwa w oparciu o treść opinii sądowo lekarskiej ustalono, iż noworodki płci męskiej urodziły się żywe w wyniku porodu przedwczesnego. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przyjęcie, iż Olga P. pozbawiła życia obu noworodków bez udziału innych osób i działała w okresie porodu i pod wpływem przebiegu porodu.
Jak potwierdzono w drodze opinii sądowo lekarskiej Olga P. zmarła z przyczyn chorobowych, na skutek wstrząsu krwotocznego po przebytym porodzie.
Komunikat z dnia 15.12.2017
Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Rejonowego w Iławie akt oskarżenia w sprawie PO V Ds. 32.2016 przeciwko trzem sprawcom przestępstw popełnionych przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego polegających na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby oraz na przyjmowaniu korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że w okresie od września 2015r. do października 2016r. w Iławie funkcjonariusze celni przekraczając swoje uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej informowali inne osoby o planowanych kontrolach celnych lokali, w których użytkowano automaty do gier o niskich wygranych.
W toku postępowania prokurator przedstawił zarzuty z art. 231 § 2 kk funkcjonariuszom celnym pełniącym obowiązki z Oddziale Celnym w Iławie Andrzejowi K. i Michałowi K. zaś Grzegorzowi M., który nakłaniał funkcjonariuszy celnych do popełnieniu przestępstwa przedstawiono zarzut określony w art. 18 § 2 kk w zw. z art. 21 § 2 kk w zw. z w art. 231 § 2 kk.
Oskarżeni Andrzej K. i Grzegorz M. przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, natomiast oskarżony Michał K. nie przyznał się do popełnienia przestępstwa przedstawiając swoją linię obrony.
Przestępstwo określone w art. 231 § 2 kk jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.
Komunikat z dnia 14.12.2017
W dniu 20 listopada 2017 roku w sprawie II K 722/15, przed Sądem Rejonowym w Elblągu zapadł wyrok wobec Mariusza C. i Jarosława G., oskarżonym o popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
Sąd uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy uznał winę jednego sprawcy oraz orzekł wobec Mariusza C. oskarżonego o czyn z art. 197 § 1 i 2 kk w zb z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk karę 2 lat pozbawienia wolności, zasądził na rzecz pokrzywdzonej kwotę 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zaś Jarosława G. uniewinnił od popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 §2 kk.
Wyrok jest nieprawomocny.
Prokurator Rejonowy w Elblągu nie zgodził się z treścią zapadłego orzeczenia oraz złożył zapowiedź apelacji, która zostanie opracowana po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.
Sprawa pozostaje w zainteresowaniu Prokuratury Krajowej i Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, które również dostrzegają zasadność zaskarżenia zapadłego orzeczenia oraz konieczność oceny w drodze postępowania służbowego zasadności proponowania zakończenia postępowania w trybie konsensualnym.
Komunikat z dnia 30.11.2017
Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom, oskarżonym o popełnienie przestępstw określonych w art. 286 § 1 kk.
Zarzucane sprawcom przestępstwa. polegały na odbieraniu od pokrzywdzonych pieniędzy w kwotach od 2000zł. do 30000 zł., przez współdziałających ze sobą oskarżonych. podających się za wnuczka lub policjanta w zamian za udzielenie pomocy osobie bliskiej pokrzywdzonym w uniknięciu odpowiedzialności za spowodowanie wypadku drogowego, który faktycznie nie miał miejsca .
Do popełnienia przestępstw doszło we wrześniu i październiku 2016 roku na terenie województwa warmińsko -mazurskiego, pomorskiego oraz kujawsko pomorskiego.
W toku śledztwa, na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec jednego ze sprawców środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Środek ten został zmieniony na dozór policji.
Przestępstwo określone w art. 286 § 1 kk jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Komunikat z dnia 23.11.2017
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy z siedzibą w Morągu zarejestrowała pod sygnaturą PR Ko 414.2017 postępowanie realizowane przez Komisariat Policji w Morągu w sprawie zaistniałego w dniu 22 listopada 2017r. na terenie jednej ze szkól podstawowych w Morągu, zdarzenia podczas którego 14-letnia uczennica usiłowała ugodzić nożem pracownicę szkoły. Z uwagi na aktywną postawę pokrzywdzonej oraz osoby postronnej, udaremniono agresywne działanie małoletniej. Wymieniona została umieszczona w placówce szpitalnej.
Aktualnie trwają czynności procesowe w kierunku zaistnienia przestępstwa określonego w art. 13§ 1 kk w związku z art. 148§ 1 kk.
W sprawie wdrożono procedurę przewidzianą w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Urlop Rzecznika Prasowego
W okresie od 14 listopada 2017r. do 24 listopada 2017r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie brała udział w wizytacji Prokuratury Rejonowej w Braniewie.
Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.
Komunikat z dnia 19.10.2017
Prokuratura Rejonowa w Elblągu nadzoruje pod numerem PR 1 Ds 1432.2017 dochodzenie w sprawie zaistniałego w dniu 17 października 2017r w Elblągu, narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu małoletniego ucznia szkoły Podstawowej w Elblągu przez osobę, na której ciąży Dbowiązek opieki.
Dotychczasowe ustalenia w dochodzeniu wskazują, iż w dniu 17.10.2017r., w trakcie przenoszenia przez pokrzywdzonego ucznia pomocy naukowych w postaci szklanych opakowań, doszło do stłuczenia opakowania, rozlania się cieczy na pokrzywdzonego co spowodowało jego poparzenie. Doznane przez pokrzywdzonego obrażenia wymagały leczenia w warunkach szpitalnych.
W postępowaniu trwają czynności prowadzące do wyjaśnienia procedur związanych w transportem substancji niebezpiecznych oraz okoliczności samego zdarzenia.
Postępowanie pozostaje w toku w fazie in rem - nie przedstawiono nikomu zarzutów.
Przestępstwo "narażenia na niebezpieczeństwo", określone w art. 160 § 2 kk jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.Komunikat z dnia 12.10.2017
Zakończył się proces w sprawie PO I Ds. 47.2017 wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
W dniu 09 października 2017r. przed Sądem Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim zapadł wyrok skazujący wobec Tomasza K. i Mateuszowi L. oskarżonym o popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Sprawcom zarzucono miedzy innymi czyny określone w art. 200 § 1 kk, art. 200 § 3 kk i z art. 202§ 3 kk na szkodę siedmiu pokrzywdzonych. Sąd uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy uznał winę sprawców oraz orzekł wobec oskarżonych Tomasza K. i Mateusza L. kary łączne po 10 lat pozbawienia wolności,zaliczył na poczet wymierzonej kary pozbawienia wolności okres stosowanego tymczasowego aresztowania, orzekł środki karne w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zbliżania się do nich na odległość mniejszą ni z 100 metrów przez okres 15 lat, orzekł wobec oskarżonych środki zabezpieczające w postaci terapii oraz orzekł środki kompensacyjne w postaci zadośćuczynienia za doznaną krzywdę poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 10.000 zł. Nadto sąd zasądził od obu oskarżonych kwoty 600 zł tytułem opłaty i obciążył ich wydatkami poniesionymi w postępowaniu.
Wyrok nie jest prawomocny.
Za czyny określone w art. 200 § 1 kk, art. 202 § 3 kk grozi odpowiedzialność kama w wymiarze od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.Komunikat z dnia 06.10.2017
Postanowieniem z dnia 28.09.2017r. o umorzeniu śledztwa, zakończone zostało postępowanie w sprawie:
  1. dokonanego w okresie od dnia 01 marca 2013 roku do dnia 10 lipca 2014 roku w Elblągu, niedopełnienia obowiązków przez Prezesa Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z s. w Elblągu wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych poprzez zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, w wyniku czego w/w spółka poniosła znaczną szkodę majątkową w postaci nałożonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej korekt finansowych w łącznej kwocie co najmniej 747.723,31, zł, tj. o czyn z art. 296 § 1 k.k. oraz w sprawie
  2. dokonanego w okresie od dnia 01 listopada 2011 roku do dnia 29 czerwca 2016 roku w Elblągu, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Prezesa Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z s. w Elblągu poprzez zlecenie zakupu programu Termis Operations bez jego dalszego wykorzystania w zarządzanej jednostce organizacyjnej, oraz poprzez zawieranie umów sponsoringu i darowizny oraz zlecenie wykonania opinii prawnej innemu podmiotowi, w wyniku czego w/w spółka poniosła szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej kwocie co najmniej 1.969.531,20 zł, tj. o czyn z art. 296 § 3 k.k.
Do wszczęcia postępowania doszło na podstawie materiałów uzyskanych w toku czynności kontrolnych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Białymstoku, które objęły procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych w zakresie modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Elblągu, w latach 2013- 2014. Jednocześnie badano okoliczności wskazane w dołączonym do sprawy doniesieniu skierowanym przez Elbląską Koalicję Obywatelską.
Przeprowadzone w sprawie śledztwo doprowadziło do ustalenia przebiegu przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowania te były również przedmiotem czynności kontrolnych prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych oraz badań prowadzonych przez biegłych sądowych . W sprawie przesłuchano istotnych świadków , przedstawicieli Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z s. w Elblągu, członków powołanej komisji przetargowej.
Przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie nie dawało podstaw do przedstawienia zarzutu popełnienia przestępstwa jakiejkolwiek osobie oraz uzasadniało zakończenie śledztwa na etapie postępowania przygotowawczego .
Podstawą umorzenia postępowania o czyn z art. 296 § 1 kk było stwierdzenie braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, zaś postępowanie o czyn z art. 296 § 3 kk prokurator umorzył postępowanie wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Decyzja nie jest prawomocna.
Przestępstwo określone w art. 296 § 1 kk ( nadużycie zaufania ) jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, zaś przestępstwo określone w art. 296 § 3 kk jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 1 roku 10 lat.
Komunikat z dnia 22.09.2017
Prokuratura Rejonowe w Iławie w sprawie PR Ds. 1490.2017 wszczęła śledztwo w związku z zabójstwem mężczyzny.
Do popełnienia zbrodni doszło w okresie pomiędzy 6 i 7 września 2017 r. w Kamieńcu, gmina Susz. Jak wynikało z dokonanych w sprawie ustaleń brat ofiary podczas spotkania, będąc pod wpływem alkoholu, działając w zamiarze bezpośrednim zacisnął na szyi pokrzywdzonego swoje dłonie doprowadzając do śmierci wskazanego.
Do ujawnienia ciała doszło w dniu 15 września 2017r. Na miejscu zdarzenia podjęto czynności procesowe z udziałem prokuratora. Pozyskana wstępna opinia sądowo lekarska pozwoliła na przyjęcie, iż doszło do zabójstwa pokrzywdzonego, to jest czynu określonego w art. 148 § 1 kk. Podejrzany w złożonych wyjaśnieniach przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wskazał iż ukrył zwłoki, nie podał powodów dla których popełnił zbrodnię.
W dniu 18 września 2017r na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Iławie zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Śledztwo pozostaje w toku.
Za zabójstwo człowieka, określone w art. 148 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.Komunikat z dnia 23.08.2017
Zakończono proces toczący się wobec sprawcy zabójstwa mającego miejsce w kwietniu 2016 roku w Elblągu.
W dniu 17.01.2017r. Prokuratura Okręgowa w Elblągu oskarżyła Kamila M. o popełnienie zbrodni zabójstwa mężczyzny. Napastnik zadał pokrzywdzonemu z dużą siłą cios nożem w klatkę piersiową, powodując obrażenia skutkujące jego zgonem. W toku śledztwa sprawca nie przyznawał się do popełnienia przestępstwa zasłaniając się niepamięcią z uwagi na wypity alkohol i zażyte środki chemiczne.
W dniu 27 lipca 2017 roku przed Sądem Okręgowym w Elblągu zapadł wyrok skazujący Kamila M. na karę 12 lat pozbawienia wolności.
Zgodnie z treścią art. 148 § 1 kk, za zabójstwo człowieka grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat.Komunikat z dnia 01.08.2017
Prokuratura Rejonowa w Działdowie nadzoruje postępowanie przygotowawcze dotyczące podejrzenia nieumyślnego spowodowania zgonów Pawła W. (lat 28) i Karola Mariusza P. (lat 23), zaistniałych w dniu 28 lipca 2017 roku miejscowości Księży Dwór powiat Działdowo, tj. o czyn z art. 155 kk.
Z wstępnych ustaleń postępowania nie wynika aby do śmierci pokrzywdzonych przyczyniły się osoby trzecie.
W toku postępowania wykonywane są intensywne czynności śledcze zmierzające do odtworzenia przebiegu zdarzeń poprzedzających śmierć pokrzywdzonych, podjęto także decyzję o przeprowadzeniu sekcji ich zwłok, które zmierzać mają do precyzyjnego ustalenia mechanizmów oraz przyczyn ich zgonów.
Za czyn określony w art. 155 kk (nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka) grozi odpowiedzialność kama od 3 miesięcy do 5 lat pozbwienia wolności.Urlop Rzecznika Prasowego
W okresie od 24.07.2017r. do 18.08.2017r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie na urlopie wypoczynkowym.
Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.Komunikat z dnia 17.07.2017
Prokuratura Rejonowa w Elblągu zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa kobiety, jakie miało miejsce 31 grudnia 2016 roku w Rychlikach.
W dniu 14.07.2017r. został skierowany do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko Adrianowi D. oskarżonemu o popełnienie zbrodni zabójstwa określonej w art. 148 § 1 kk. Sprawca zadał pokrzywdzonej dwie rany kłute w plecy. Obrażenia te skutkowały zgonem pokrzywdzonej. Pomimo ukrycia ciała, w śledztwie doszło do ich ujawnienia. Nadto zabezpieczono narzędzie zbrodni i przeprowadzono dowody pozwalające na wyjaśnienia okoliczności i przebiegu zdarzenia oraz ujawnienie sprawcy zabójstwa.
W toku śledztwa na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec zatrzymanego sprawcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Termin jego stosowania został przedłużony do 28.09.2017r.
Przesłuchiwany w śledztwie sprawca zmieniał swoje wyjaśnienia i ostatecznie nie przyznał się do popełnienia zbrodni.
Za zabójstwo człowieka, określone w art. 148 § 1 kk, grozi odpowiedzialność kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat.Komunikat z dnia 29.06.2017
Rejonowa w Elblągu zakończyła śledztwo w sprawie przeciwko Maciejowi K. podejrzanemu o popełnienie zbrodni zabójstwa kobiety, mającego miejsce w dniu 16 na 17 listopada 2016r. w Elblągu. Sprawca wielokrotnie ugodził nożem pokrzywdzoną powodując liczne rany kłute na ciele, w tym mięśnia serca, skutkujące jej zgonem. Na wniosek prokuratora wobec podejrzanego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Pozyskana w toku śledztwa opinia sądowo psychiatryczna, po przeprowadzonych badaniach połączonych z obserwacją podejrzanego w zakładzie leczniczym wskazała, iż sprawca w czasie zarzucanego mu czynu miał zniesioną zdolność do rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. W ocenie biegłych zachodzą warunki z art. 31 § 1 kk. Biegli wskazali również zaistnienie przesłanek do zastosowania wobec podejrzanego środka zabezpieczającego w postaci leczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym.
Kierując się ustaleniami w śledztwie a szczególnie wnioskami biegłych wskazujących, iż sprawca dopuścił się czynu w stanie niepoczytalności a istniały podstawy do zastosowania środków zabezpieczających, w dniu 28.06.2017r. prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Elblągu wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie wobec podejrzanego takiego środka zabezpieczającego pobyt w zakładzie psychiatrycznym.Komunikat z dnia 13.06.2017
Prokuratura Rejonowa w Działdowie prowadzi śledztwo przeciwko Grzegorzowi R. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa posiadania znacznej ilości środków psychotropowych i odurzających oraz przygotowania do wprowadzenia tych środków do obrotu, to jest o przestępstwa określone w art. 57 ust. 2 i z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Na skutek czynności procesowych przeprowadzonych w śledztwie, dokonano ujawnienia i zatrzymania u podejrzanego znacznych ilości środków psychotropowych i odurzających w postaci 237 gram marihuany, 73 gramów amfetaminy oraz 305 tabletek extazy. Sprawca podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia przestępstwa. Na wniosek prokuratora skierowany do Sądu Rejonowego w Działdowie został wobec sprawcy zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawa pozostaje w toku.
Przestępstwo określone w art. 62 ust.2 ustawy z dnia 29.07.2005r o przeciwdziałaniu narkomanii jest zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.Komunikat z dnia 29.05.2017
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie pod nr PR 1 Ds 621.2017 wszczęła śledztwo w sprawie mającego miejsce w dniu 23.05.2017r. w miejscowości Reszki koło Ostródy, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kobiety lat 47, poprzez zadawanie ciosów ręką i kopanie po ciele, która na skutek zadanych ciosów doznała obrażeń w postaci stłuczenia głowy, złamania kości nosa i kości jarzmowej, licznych zasinień na twarzy i krwiaka podtwardówkowego głowy, w następstwie czego nastąpił jej zgon, to jest o czyn z art. 156 § 3 kk w zb z art. 156 § 1 pkt 2 kk. Jak wynikało ze wstępnych ustaleń, do pobicia pokrzywdzonej doszło w nocy z 22 na 23 maja 2017r. w mieszkaniu, w którym odbywało się spotkanie. Podczas spotkania właściciel mieszkania i pokrzywdzona razem spożywali alkohol. Dnia 23.05.2017r. rano pokrzywdzona zmarła. Leżała na podłodze w łazience. W sprawie przeprowadzono oględzin miejsca znalezienia zwłok, zabezpieczono ślady podlegające specjalistycznym badaniom, przeprowadzono oględziny i otwarcie zwłok. Wstępnie ustalono, iż przyczyną nagłej i gwałtownej śmierci pokrzywdzonej były obrażenia głowy na skutek działań „osób trzecich”. Postępowanie pozostaje we wczesnej fazie i po zatrzymaniu sprawcy ogłoszono mu zarzuty. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia przestępstwa. Prokurator skierował wniosek do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec sprawcy przestępstwa. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora stosując tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
Za przestępstwo określone w art. 156§ 3 kk spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkujące śmiercią człowieka sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.Komunikat z dnia 26.05.2017
Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła postępowanie w sprawie PO V Ds 30 2016, skierowaniem do Sądu Rejonowego w Elblągu aktu oskarżenia przeciwko czterem podejrzanym o popełnienie przestępstwa polegającego na wystawieniu i przedłożeniu w 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, podrobionych dokumentów w postaci faktur dokumentujących niezrealizowane w rzeczywistości prace (wykonanie platformy i dostawy sprzętu), celem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 155 748 zł na realizację projektu „Uruchomienie platformy e-learningowej oraz wdrożenia zintegrowanego systemu zarzadzama w przedsiębiorstwie CDK w Elblągu, to jest o czyn z art. 297 §l kk w zb z art. 271 §l kk w zw z art. 11 § 2 kk i z art. 297 § 1 kk w zb z art. 273 kk w zw z art. 11 § 2 kk. W ramach dofinansowania do projektu na podstawie przedłożonych podrobionych dokumentów wypłacono 155 748zł tytułem wykonania platformy e-learningowej i zakup sprzętu do jej obsługi. Podstawą wypłaty środkow były przedłożone przez podejrzanych dokumenty poświadczające nieprawdę.
Do wszczęcia postępowania doszło na podstawie kontroli dokumentacji, przeprowadzonej przez pracowników Biura Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Urzędu Kontroli Skarbowej.
Przestępstwo określone w art. 297 § 1 kk ( oszustwo finansowe) jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, przestępstwo z art 273 użycie poświadczeń nieprawdy jest zagrożony kara pozbawienia wolności do 3 lat, zaś przestępstwo poświadczenia nieprawdy w dokumencie z art. 271 kk jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.Komunikat z dnia 22.05.2017
Śledztwo w sprawie dzieciobójstwa dwóch noworodków przez matkę w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, to jest o czyn z art. 149 kk, nadal pozostaje w toku w fazie "in rem". W sprawie nie przedstawiono zarzutów.
Podczas postępowania wykonano liczne czynności procesowe w tym zostało przesłuchanych 39 świadków, pozyskano wstępne opinie sądowo lekarskie. Na podstawie wyników badań profilu genetycznego noworodków i kobiety potwierdzono iż analiza polimorfizmu DNA badanych osób w wysokim stopniu uprawdopodobniła, iż zmarła kobieta jest matką noworodków.
W sprawie nadal są wykonywane zaplanowane czynności procesowe w tym przesłuchania świadków, przesłuchania lekarzy po przeprowadzeniu procedury związanej ze zwolnieniem świadków z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Nadto w sprawie oczekuje się na opinię z badań toksykologicznych. Czas oczekiwania na tą opinię wynosi 6-8 miesięcy. Pozyskanie wyników zleconych badań pozwoli na wydanie w sprawie kompleksowej opinii sądowo lekarskiej.Komunikat z dnia 27.04.2017
W dniu 26 kwietnia 2017 roku przez Sądem Okręgowym w Elblągu zakończył się proces przeciwko Lucynie D., której Prokuratura Okręgowa w Elblągu zarzuciła pozbawienie życia trójki nowonarodzonych dzieci. Do popełnienia przestępstw doszło kolejno w marcu 2009 roku, w styczniu 2010 roku i w kwietniu 2013 roku. Czyny zarzucone sprawczyni zakwalifikowano z art. 148 § 1 kk. Sąd uznając oskarżoną Lucynę D. za winną popełnienia trzech zabójstw, dokonując zmiany opisu czynu określającego sposób działania sprawczyni, skazał Lucynę D. kolejno na kary za czyn pierwszy - 8 lat pozbawienia wolności, za czyn drugi 12 lat pozbawienia wolności, za czyn trzeci 13 lat pozbawienia wolności oraz orzekł karę łączną 15 lat pozbawienia wolności, ustalając iż oskarżona będzie mogła ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary najwcześniej po upływie lat 12.
Wydane orzeczenie jest nieprawomocne.
Za czyn z art. 148 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, kara pozbawienia wolności 25 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.Konferencja prasowa
Prokuratura Rejonowa w Elblągu w dniu 13.04.2017 roku wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa dwóch mężczyzn przy użyciu broni palnej, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie tj. o czyn zart 13§lkkwzw zart 148 § 2 pkt 3 kk.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń dokonanych w postępowaniu, do zdarzenia doszło w dniu 12.04.2017 roku w Elblągu przy ul Traugutta około godziny 16:00. Do pokrzywdzonych ustalony sprawca oddał kilka strzałów. W wyniku działania sprawcy, pokrzywdzeni doznali ran postrzałowych.
Aktualnie trwają poszukiwania sprawcy przestępstwa. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono szereg śladów podlegających specjalistycznym badaniom, a w drodze czynności procesowych z udziałem ustalonych świadków ustalany jest przebieg zdarzenia.
Za czyn określony w art. 148 § 2 pkt 3 kk grozi kara pozbawienia wolności na czas me krótszy od 12 lat.Konferencja prasowa
W dniu 30.03.2017r o godzinie 13:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Elblągu odbędzie się konferencja prasowa poświęcona omówieniu wyników pracy jednostki za 2016 rok, przedstawieniu informacji o przebiegu i realizacji programu „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym", a nadto przedstawieniu informacji w zakresie spraw mogących być w zainteresowaniu przedstawicieli mediówKomunikat z dnia 06.03.2017
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu nadzoruje postępowanie w sprawie dotyczącej prezentowania za pośrednictwem aplikacji internetowej Messenger małoletniemu, poniżej lat 15 treści pornograficznych, to jest o czyn z art 200 § 3 kk W toku postępowania zatrzymany został sprawca czynu. W dniu 2 03 2017r w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator wystąpił o zastosowanie wobec podejrzanego w sprawie, środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wniosek prokuratora został uwzględniony przez. Sąd Postępowanie pozostaje w toku.
Czyn opisany w art 200 § 3 kk jest zagrożony karą pozbawienia wolności do 3 lat.Komunikat z dnia 13.02.2017
Prokuratura Rejonowa w Działdowie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci nieletniego Przemysława K. (lat 16) tj. o czyn z art. 155 kk. Jak ustalono w/w w nocy z 10.02.2017r. na 11.02.2017r. przebywał na dyskotece w miejscowości Płośnica gm. Działdowo około godz. 4.00 do lokalu została wezwana karetka pogotowia, która przetransportowała w/w do Szpitala Powiatowego ZOZ w Działdowie. Mimo podjętych prób reanimacyjnych z uwagi na niewydolność oddechową i krążeniową Przemysław K. zmarł. Wstępne badania wykazały w organizmie w/w obecność środków odurzających. Prokurator zabezpieczył dokumentację medyczną oraz zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok.
W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia.Komunikat z dnia 03.02.2017
Urlop rzecznika prasowego
W okresie od 6.02.2017r. do 24.02.2017r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie na urlopie wypoczynkowym.
Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.Komunikat z dnia 27.01.2017
Prokuratura Okręgowa w Elblągu nadzoruje śledztwo wszczęte w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, około 2 000 000 zł, polegającego na wyłudzeniu od spółki mającej siedzibę w Walencji, towaru w postaci tworzywa sztucznego. Sprawcy działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu. Wyłudzając towar podszywali się pod inne funkcjonujące podmioty gospodarcze. W toku śledztwa prokurator ogłosił zarzuty oszustwa określone w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk pięciu podejrzanym, przy czym wobec czterech podejrzanych przyjęto, iż sprawcy z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu. Wobec trzech podejrzanych na wniosek prokuratora, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. W stosunku do jednego z podejrzanych prokurator zastosował dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenie majątkowe w kwocie 5000 zł.
Sprawa pozostaje w toku.
Sprawcom oszustwa określonego w art. 286 § 1 kk pozostającego w zbiegu z art. 294 § 1 kk i z art. 65 § 1 kk grozi odpowiedzialność karna do 15 lat pozbawienia wolności.Komunikat z dnia 19.01.2017
Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko 31-letniemu mężczyźnie, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa zabójstwa.
Do zbrodni doszło w dniu 27.04.2016 roku w Elblągu. Oskarżony, któremu zarzucono pozbawienie życia mężczyzny przy użyciu noża, nie przyznał się do popełnienia przestępstwa. W toku śledztwa, na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec sprawcy zbrodni środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Przestępstwo zabójstwa człowieka, określone w art. 148 § 1 kk jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż. 8 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.Komunikat z dnia 18.01.2017
W związku zc śledztwem prowadzonym w sprawie PO II Ds 5.2017 Prokuratury Okręgowej w Elblągu dotyczącym zabójstwa dwóch noworodków w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, ujawnionego w dniu 12.01.2017 roku w Iławie, tj. o czyn z art. 149 kk, w dniu 18.01.2017r. przeprowadzono sekcję zwłok kobiety i dwóch noworodków. Jak wynikało ze wstępnych ustaleń, prawdopodobną przyczyną zgonu kobiety był wstrząs krwotoczny. Dwa noworodki płci męskiej urodziły się żywe. U jednego z dzieci stwierdzono uraz głowy. Określenie ostatecznej przyczyny zgonu kobiety jak i przyczyny i czasu zgonu noworodków będzie możliwe po pozyskaniu opinii sądowo-lekarskiej w sprawie.Komunikat z dnia 16.01.2017

Prokuratura Rejonowa w Iławie nadzoruje dochodzenie w związku z zainstniałym w dniu 21.06.2016r. pobiciem mężczyzny oraz uszkodzeniem ciała kobiety. Osoby te były pracownikami w lokalu gastronomicznym. Po wszczęciu śledztwa w dniu 27.06.2016 roku, wbrew doniesieniom prasowym - zawartym w Dzienniku Elbląskim z dnia 3.01.2017r., we wczesnej fazie postępowania ustalonym czterem sprawcom przedstawiono zarzuty pobicia i uszkodzenia ciała pokrzywdzonych w sprwie. Przyjęto przy tym, iż sprawcy działali publicznie i bez powodu okazując prżez to rażące lekceważenie dla porządku prawnego. Prokurator w sprawie wywołał opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej, która pozwoliła na określenie charakteru i rozmiaru doznanych przez pokrzywdzonych obrażeń. Po pozyskaniu opinii oraz wykonaniu czynności z udziałem pokrzywdzonej, prokurator postanowił o modyfikacji zarzutów stawianych jednemu ze sprawców. W dniu 11 stycznia 2017r. w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania został skierowany w sprawie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec jednego podejrzanego o pobicie pokrzywdzonego i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u pokrzywdzonej. Wniosek ten został uwzględniony przez Sąd. Sprawa pozostaje w toku.
Za czyn określony w art. 158 § 1 kk (udział w bójce i pobiciu) grozi odpowiedzialność karna do 3 lat pozbawienia wolności.
Za czyn określony w art. 156 § 1 pkt 2 kk (spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), grozi odpowiedzialność kama od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.Komunikat z dnia 13.01.2017

Prokuratura Rejonowa w Iławie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa dwóch noworodków w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, zaistniałego w dniu 12.01.2017 roku w Iławie, tj. o czyn z art. 149 kk. Jak wynikało z ustaleń poczynionych we wstępnej fazie postępowania, na balkonie mieszkania w Iławie ujawniono zwłoki dwóch noworodków. W tym czasie właścicielka mieszkania została przewieziona do szpitala, gdzie w dniu 13.01.2017 roku zmarła. Na miejscu znalezienia zwłok noworodków, prokurator przeprowadził oględziny, zabezpieczył ślady oraz zarządził przeprowadzenie oględzin i otwarcia zwłok z udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej, celem ustalenia przyczyny zgonu . W sprawie trwają czynności procesowe zmierzające go ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia.Komunikat z dnia 30.12.2016

Prokuratura Okręgowa w Elblągu w sprawie PO I Ds 66.2016 wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków wynikających z postanowień ustawy Prawo o zamówieniach publicznych, przez osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp z o.o., w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia w ramach realizowanego projektu „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu” w wyniku czego została wyrządzona znaczna szkoda majątkowa, to jest o czyn z art. 296 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.
Postępowanie prowadzone jest „w sprawie”, a w jego toku wyjaśniane są wszystkie okoliczności związane z przeprowadzeniem procedur i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych.Komunikat z dnia 05.12.2016

W związku z podejmowanymi w w trybie zwierzchniego nadzoru służbowego przez Prokuraturę Okręgową w Elblągu działaniami związanymi z badaniem sprawy PR 1 Ds. 1529.2016 Prokuratury Rejonowej w Elblągu dotyczącej uszkodzenia ciała małoletniego dziecka i innej osoby, uwzględniając dotychczasowe ustalenia dochodzenia, zalecono dalsze monitorowanie realizowania nałożonego na podejrzanego obowiązku określonego w środku zapobiegawczym tj. obowiązku stawiania się we właściwej Komendzie Policji i obowiązku zakazu zbliżania się i kontaktowania się z pokrzywdzonymi w sprawie, wykonania dalszych czynności procesowych zmierzających do pozyskania specjalistycznych opinii w sprawie oraz czynności zmierzających do ustalenia czy podejrzany popełnił inne czyny zabronione, nie objęte tym postępowaniem.
Nadto mając na uwadze aktualny etap postępowania oraz powiązania rodzinne podejrzanego, z uwagi na możliwość zaistnienia wątpliwości co do bezstronności i braku obiektywizmu przy prowadzeniu tego postępowania, stwierdzono zasadność skierowania materiałów sprawy do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, celem rozważenia wyznaczenia do kontynuowania postępowania przez inną wyznaczoną jednostkę organizacyjną prokuratury z pominięciem właściwości miejscowej.Komunikat z dnia 02.12.2016

Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr 1 Ds. 1529.2016 nadzoruje dochodzenie wszczęte w dniu 28.11.2016 r w sprawie dokonanego w dniu 24.11.2016 r uszkodzenia ciała małoletniego poprzez kopanie go obutymi nogami i bicie pięściami po ciele, co skutkowało obrażeniami ciała na czas nie przekraczający dni siedem, to jest o przestępstwo z art. 157 § 2 kk. W toku postępowania ustalonemu sprawcy zarzucono popełnienie występku o charakterze chuligańskim polegającym na uszkodzeniu ciała małoletniego, określonego w art. 156 § 2 kk w zw art. 57 a § 1 kk, jak również popełnienie występku o charakterze chuligańskim polegającym na uszkodzeniu ciała mężczyzny oraz zarzut kierowania gróźb karalnych kierowanych wobec tego pokrzywdzonego, określone w art. 157 § 1 kk w zw z art. 57 a § 1 kk iw art. 190 § 1 kk. Przesłuchany w charakterze podejrzanego sprawca przyznał się częściowo do uszkodzenia ciała małoletniego. W dniu 29.11.2016 r prokurator postanowił o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. Podejrzanego oddanego pod dozór policji objęto zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonymi w sprawie oraz zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych, a nadto zobowiązano do stawiennictwa w KMP w Elblągu.
Za czyn z art. 157 § 2 kk oraz za czyn a rt 190 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.Komunikat z dnia 01.12.2016

W okresie od 01.12.2016 r. do 15.12.2016 r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie brała udział w wizytacji Prokuratury Rejonowej w Iławie.
Informacji w sprawach wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.Komunikat z dnia 10.11.2016

Prokuratura Rejonowa w Działdowie nadzoruje postępowanie w sprawie PR Ds 1017.2016 wszczętej w dniu 11.10.2016 r, dotyczącej przywłaszczenia powierzonego mienia znacznej wartości w postaci pieniędzy w kwocie 296.250 zł na szkodę Banku BGŻ BNP Paribas z/s w Warszawie. Ustalonemu w sprawie sprawcy przedstawiono zarzuty określone w art. 284 § 2 kk w zb z art. 294 § 1 kk w zw z art. 12 kk . Przesłuchany w toku postępowania podejrzany, przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa. Na wniosek prokuratora w dniu 11.10.2016 r wobec sprawcy zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Za czyn określony w art. 284§ 2 kk pozostający w zbiegu z art. 294 § 1 kk grozi odpowiedzialność kama w wymiarze od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.Komunikat z dnia 10.11.2016

Z dniem 27.10.2016 r Prokuratura Rejonowa w Działdowie skierowała do Sądu Rejonowego w Działdowie akt oskarżenia przeciwko Danielowi D. oskarżonemu o popełnienie przestępstwa polegającego na usiłowaniu doprowadzenia innej osoby do wydania pieniędzy w kwocie 20 000 zł, przy użyciu groźby zamachu na zdrowie i mienie pokrzywdzonego to jest czynu opisanego w art. 13 § 1 kk w zw z art. 282 kk. Wobec sprawcy prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji.
Za czyn określony w art. 282 kk grozi odpowiedzialność karna w wymiarze od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.Komunikat z dnia 21.10.2016

Prokuratura Okręgowa w Elblągu nadzoruje postępowanie wszczęte w sprawie PO V Ds.32.2016, dotyczące wielokrotnego niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza celnego.
Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w toku śledztwa prokurator postanowił o przedstawieniu zrzutów trzem osobom.
Jednemu z podejrzanych zarzucono popełnienie przestępstw polegających na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby, oraz na przyjmowaniu korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej.
Pozostałym podejrzanym zarzucono ułatwianie popełnienia przestępstwa polegającego na prowadzeniu wbrew przepisom i bez wymaganych prawem koncesji gier na automatach do gier o niskich wygranych i na prowadzeniu wbrew przepisom i bez wymaganych prawem koncesji gier na automatach do gier o niskich wygranych.
Podejrzani w toku postępowania przyznali się do zarzucanych im przestępstw. Prokurator wobec dwóch podejrzanych w sprawie zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji oraz wobec jednej osoby dodatkowo zakaz opuszczania kraju i zakaz wydania paszportu.
W dniu 19.10.2016 r wobec podejrzanego Dariusza K. prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Elblągu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wniosek prokuratora został uwzględniony. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy zastrzegając zmianę zastosowanego środka z chwilą złożenia w terminie nie później niż 14 dni od dnia wydania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, poręczenia majątkowego w kwocie 30.000 zł.
Za przekroczenie uprawnień prze funkcjonariusza publicznego,działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby określone w art. 231 § 2 kk , oraz za przyjmowanie korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej grozi odpowiedzialność kama od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Zaś za przestępstwo określone w art. 107 kks grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu karom łącznie.Komunikat z dnia 31.08.2016

Z dniem 19.08.2016 r Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi K. i Mateuszowi L. oskarżonym o popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Sprawcom zarzucono miedzy innymi czyny określone w art. 200 § 1 kk, art. 200 § 3 kk i z art. 202§ 3 kk na szkodę siedmiu pokrzywdzonych. Oskarżeni w toku postępowania przygotowawczego przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia, w których opisali okoliczności popełnienia przestępstw.
Za czyny określone w art. 200 § 1 kk, art. 202 § 3 kk grozi odpowiedzialność karna w wymiarze od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.Komunikat z dnia 25.08.2016

Prokuratura Rejonowa w Elblągu pod nr 3 Ds. 1107.2016 nadzoruje postępowanie w sprawie mającego miejsce w dniu 18 sierpnia 2016 w Elblągu, uprowadzenia czteromiesięcznego dziecka. Jak wynikało z zawiadomienia matki dziecka, córkę powierzyła na jeden dzień koleżance, która wbrew jej woli i bez jej wiedzy, wywiozła dziecko z Elbląga i zabrała je do miejscowości położonej w województwie świętokrzyskim. Na skutek działań policji ustalono miejsce pobytu dziecka oraz sprawcy czynu. Przesłuchana w charakterze podejrzanej Agata P. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu określonego w art. 211 kk oraz złożyła wyjaśnienia, z których wynikało, iż zabierając dziecko i nie oddając na umówiony czas matce, zamierzała wywołać u swoich bliskich przekonanie, że była w ciąży i sama urodziła uprowadzone dziecko. W dniu 23.08.2016r. prokurator postanowił o zastosowaniu wobec podejrzanej środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji.
Sprawca czynu określonego w art. 211 kk ponosi odpowiedzialność w wymiarze do 3 lat pozbawienia wolności.Komunikat z dnia 23.08.2016

Prokuratura Rejonowa w Elblągu zakończyła nadzorowane postępowanie w sprawie 1 Ds. 586/16 skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko Bartoszowi L. oskarżonemu o dokonanie czynnej napaści na funkcjonariuszy policji z Komendy Miejskiej w Elblągu podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, w celu zmuszenia do odstąpienia od prawnej czynności służbowej w ten sposób, że sprawca zaatakował nożem funkcjonariuszkę policji w wyniku czego doznała ona rany kłutej w okolicy nadgarstka lewego przedramienia, co powodowało jej rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni, a następnie rzucił się z nożem na funkcjonariusza policji z zamiarem zadania ciosu, który był udaremniony wobec obezwładnienia sprawcy, to jest o czyn z art. 223 § l kk w zb z art. 224 § 2 kk w zb z art. 157 § 2 kk w zw z art. 11 § 2 kk, a nadto oskarżonego o kierowanie gróźb pozbawienia życia kierowanych wobec innej osoby, to jest o czyn z art. 190 § 1 kk. Podczas interwencji funkcjonariusz policji użył broni raniąc sprawcę. W toku postępowania przygotowawczego sprawca przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.
Za czynną napaść na funkcjonariuszy policji, określoną w art. 223 § 1 kk, grozi odpowiedzialność karna od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.Komunikat z dnia 23.08.2016

Prokuratura Rejonowa w Elblągu zakończyła postępowanie prowadzone w sprawie 4 Ds. 1.2016 skierowaniem do Sądu Okręgowego w Elblągu aktu oskarżenia przeciwko Andrzejowi M. oskarżonemu o dokonanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Klaudii M. w ten sposób, że zadał jej uderzenie nożem kuchennym w plecy w wyniku czego doznała ona głębokiej rany kłutej pleców po stronie lewej, w wyniku czego nastąpił wstrząs krwotoczny współistniejący z zaburzeniami oddychania wskutek nieodmy zranionego lewego płuca, skutkujący zgonem pokrzywdzonej, tj jest o czyn z art. 156 § 1 i 3 kk.
Na podstawie art. 335 § 2 kpk prokurator do aktu oskarżenia załączył wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy i wnosił o wymierzenie oskarżonemu kary 3 lat pozbawienia wolności.


Komunikat z dnia 08.07.2016

Prokuratura Rejonowa w Braniewie w dniu 07.07.20216 r. wszczęła śledztwo w sprawie wielokrotnego znieważenia i uszkodzenia miejsc spoczynku zmarłych oraz znieważenia zwłok, obrazy uczuć religijnych co wyczerpało znamiona czynu określonego w art. 262 § 1 kk w zb z art. 288 § 1 kk w zb z art. 196 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.
Jak wynikało ze wstępnych ustaleń dokonanych w śledztwie, do ujawnienia uszkodzenia nagrobków i znieważenia miejsc pochówku doszło na terenie cmentarza w miejscowości Szyleny Wieś, gmina Braniewo. W sprawie na miejscu zdarzenia przeprowadzono czynności procesowe z udziałem prokuratora. W toku śledztwa zatrzymano osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa. W dniu 08.07.2016 r podejrzanemu w sprawie Arkadiuszowi R. przedstawiono zarzut o czyn z art. 262 § 1 kk w zb z art. 288 § 1 kk w zb z art. 196 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz go przesłuchano. Sprawca złożył wyjaśnienia, podczas których przyznał się do popełnienia przestępstwa. W dniu 08.07.2016 roku prokurator Rejonowy w Braniewie skierował do Sądu Rejonowego w Braniewie wniosek o zastosowanie wobec sprawcy tymczasowego aresztowania.
Za zniszczenie mienia sprawcy czynu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, zaś za znieważenie zwłok, prochów ludzkich, grobu oraz za obrazę uczuć religijnych grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.Komunikat z dnia 27.06.2016

W dniu 24.06.2016 r. Prokuratura Rejonowa w Elblągu wszczęła śledztwo w sprawie 2Ds. PR 432.2016 dotyczącej dokonanego w dniu 22.06.2016 roku w miejscowości Wysoka, gmina Rychliki, zabójstwa mężczyzny poprzez ugodzenie go nożem w klatkę piersiową, to jest o czyn z z art. 148 § 1 kk. Do zdarzenia doszło podczas awantury domowej z udziałem pokrzywdzonego i jego konkubiny. Podejrzana przyznała się do dokonania zarzucanej jej zbrodni.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Elblągu zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawa pozostaje w toku.Komunikat z dnia 24.06.2016

W dniu 23.06.2016 r. w sprawie PR Ds 869.2016 Prokuratury Rejonowej w Iławie został zatrzymany sprawca zabójstw popełnionych w dniu 22.05.2016 roku w Jawtach Wielkich. Sprawcy ogłoszono zarzuty popełnienia przestępstw określonych w art. 148 § 1 kk. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Tomasz B. przyznał się do popełnienia zbrodni i złożył wyjaśnienia.
Prokurator z dniem 24.06.2016 r złoży do Sądu Rejonowego w Iławie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania, na okres trzech miesięcy.Komunikat z dnia 21.06.2016
Przejęcie postępowania

W dniu 20 .06.2016 r Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejęła do dalszego prowadzenia postępowanie PR 4 Ds. 83/15 Prokuratury Rejonowej w Elblągu ,wszczętego w dniu 28.09.2015 r w związku z podejrzeniem popełnieniem przestępstwa nieumyślnego narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w następstwie niewłaściwie przeprowadzonego porodu przez lekarzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu to jest o czyn z art. 160 § 3 kk w zb z art. 156§ 1 pkt 2 i § 2 kk w zw z art. 11 § 2 kk.
Sprawa w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu będzie toczyła się pod sygnaturą PO I Ds. 18.2016.Komunikat z dnia 21.06.2016
Przejęcie postępowania

W dniu 20 .06. 2016 r Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejęła do dalszego prowadzenia postępowanie PR 2 Ds. 689/15 Prokuratury Rejonowej w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu ,wszczętego w dniu 30.12.2015 r w związku z podejrzeniem popełnieniem przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieprawidłowego leczenie i diagnostyki przez lekarzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu to jest o czyn z art. 160 § 1 kk.
Sprawa w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu będzie toczyła się pod sygnaturą PO I Ds. 19.2016.Komunikat z dnia 17.06.2016
Przejęcie postępowania

W dniu 17.06.2016 r. Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejęła do dalszego prowadzenia śledztwo w sprawie PR Ds. 148.2016 Prokuratury Rejonowej w Iławie, dotyczące doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 292.147 zł na szkodę firmy Animex Foods sp z o.o. z/s w Morlinach to jest o czyn z art. 286 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk w zw z art. 12 kk.
Sprawa w Prokuraturze Okręgowej będzie toczyła się pod sygnaturą PO I Ds.15.2016.Komunikat z dnia 17.06.2016
Przejęcie postępowania

W dniu 17.06.2016 r. Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejęła do dalszego prowadzenia śledztwo w sprawie Ds. 1668/15 Prokuratury Rejonowej w Iławie, dotyczące przekroczenia uprawnień oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach w związku z pozyskiwaniem dotacji na realizację publicznych zadań gminy przez funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk w zw z art. 271 § 3 kk w zw z art. 11 § 2 kk.
Sprawa w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu będzie toczyła się pod sygnaturą PO II Ds.9.2016.Komunikat z dnia 16.06.2016
Przejęcie postępowania

W dniu 16.06.2016 r. Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejęła do dalszego prowadzenia postępowanie PR Ds. 57.2016 Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim, wszczętego w dniu 3.06.2016 r. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa nieumyślnego narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w następstwie niewłaściwie przeprowadzonego porodu przez lekarzy z Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Elblągu to jest o czyn z art. 160 § 1 i 2 kk .
Sprawa w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu będzie toczyła się pod sygnaturą PO I Ds.16.2016.Komunikat z dnia 15.06.2016
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu nadzoruje postępowanie w sprawie naruszenia przepisów określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece zabytkami.

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu, zarejestrowała postępowanie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 108 § 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z ujawnieniem dokonania wkopu rabunkowego na cmentarzysku kurhanowym, ujętym w wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych. W sprawie trwają czynności związane z ustaleniem okoliczności przestępstwa.
Sprawa toczyć się będzie pod sygnaturą PR2Ds.292.2016.
Komunikat z dnia 15.06.2016
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu wszczyna śledztwo w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią mężczyzny.

W dniu 27.05.2016 r Prokurator Rejonowy w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu, wszczął śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 26.05.2016 r spowodowania obrażeń ciała skutkujących śmiercią mężczyzny to jest o czyn z art. 156 § 3 kk. Wobec ujętego w sprawie sprawcy, na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Morągu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za powyższe przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 2 lat do 12 lat.
Sprawa toczyć się będzie pod sygnaturą PR 2 Ds.268.2016.
Komunikat z dnia 25.05.2016
W dniu 25 maja 2016 r w Prokuraturze Rejonowej w Iławie pod nr PR Ds. 732.2016 zarejestrowano postępowanie w związku z uzasadnionym podejrzeniem dokonania zabójstwa dwóch osób.

Do ujawnienia zdarzenia doszło 24.05.2016 r, na terenie powiatu iławskiego. Funkcjonariusze policji z KPP w Iławie przy udziale prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Iławie oraz biegłych dokonali oględzin miejsca zdarzenia i oględzin ciała, zabezpieczyli ślady. W toku postępowania, po przeprowadzeniu oględzin i otwarcia zwłok, w drodze opinii sądowo lekarskiej ustalona zostanie przyczyna zgonu dwóch osób. Na obecnym etapie postępowania w związku ze zdarzeniem została zatrzymana jedna osoba, mieszkaniec powiatu iławskiego.
Komunikat z dnia 17.05.2016
Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejęła do prowadzenia śledztwo wszczęte w sprawie dotyczącej wytwarzania znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany

Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejęła do prowadzenia śledztwo wszczęte w sprawie dotyczącej wytwarzania znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany to o czyn z art. 53 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii. Na skutek przeprowadzonych w sprawie czynności procesowych, w miejscowości położonej na terenie powiatu lidzbarskiego, ujawniono prowadzoną w sposób profesjonalny, nielegalną plantację konopii indyjskich innych niż włókniste, obejmującą ponad 700 krzaków oraz 15 kg suszu marihuany. W sprawie zatrzymano właściciela nielegalnej plantacji i osoby uczestniczące w obrocie znaczną ilością środków odurzających.
Na skutek wniosków skierowanych przez prokuratora, Sąd Rejonowy w Ostródzie zastosował na okres trzech miesięcy, wobec trzech podejrzanych, środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.
Aktualnie realizowane są dalsze czynności w sprawie prowadzonej pod numerem V Ds. 33.2016.
Komunikat z dnia 20.04.2016
Prokurator Okręgowy w Elblągu kieruje pozew o zapłatę na podstawie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Prokurator Okręgowy w Elblągu skierował do Sądu Rejonowego w Ostródzie pozew o zapłatę kwoty 45.415.08 zł od urzędnika Starostwa Powiatowego w Ostródzie na rzecz Powiatu Ostródzkiego wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 08.03.2016 r. z uwagi na wydanie decyzji administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa.
Roszczenie zostało ograniczone do dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego funkcjonariuszowi publicznemu, albowiem przeprowadzone w tut. Prokuraturze postępowanie wyjaśniające dało podstawę do uznania, iż zawinienie urzędnika było nieumyślne.
Komunikat z dnia 11.04.2016
Zmiany kadrowe w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu

Z dniem 11 kwietnia 2016 r. Pan Prokurator Generalny powierzył pełnienie funkcji Prokuratora Okręgowego w Elblągu Panu prokuratorowi Leszkowi Gabrielowi.
Pan prokurator Leszek Gabriel jest prokuratorem z 32-letnim stażem pracy. Do lutego 2015 roku pełnił funkcję Prokuratora Rejonowego w Braniewie, a ostatnio pracował w Wydziale I Organizacyjnym - Dziale Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym Prokuratury Okręgowej w Elblągu.
Komunikat z dnia 08.04.2016
Areszt dla sprawcy fałszywych alarmów bombowych w Ostródzie.

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie w dniu 07.04.20216 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Ostródzie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 31-letniego Daniela F., któremu zarzucono, iż w dniu 05 kwietnia 2016 r. dwukrotnie fałszywie zawiadomił o podłożeniu ładunków wybuchowych - na terenie Szpitala Powiatowego w Ostródzie oraz na terenie Urzędu Miasta w Ostródzie. Oba czyny zakwalifikowano z art. 224 a k.k., za który grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Dodatkowo ustalono, że Daniel F. jest również sprawcą fałszywego alarmu o podłożeniu ładunku wybuchowego w roku 2014 na terenie firmy Grupa ANIMEX z/s w Morlinach.
Sąd uwzględnił złożony wniosek i w dniu dzisiejszym aresztował podejrzanego na okres 3 miesięcy.
Komunikat z dnia 31.03.2016
Komunikat

W dniu dzisiejszym Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejęła do dalszego prowadzenia postępowanie Ds. 596/15 Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim, dotyczące doprowadzenia w 2015 roku małoletnich poniżej lat 15 do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych oraz przechowywania treści pornograficznych z udziałem małoletnich w celu ich rozpowszechniania.
W sprawie zarzuty popełnienia przestępstw tego rodzaju przedstawiono aktualnie pięciu osobom. Wobec czterech osób stosowany został najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec piątego podejrzanego, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 202 § 4a k.k. (przechowywanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego ) zastosowano dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
Sprawa w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu będzie toczyła się pod sygnaturą PO V Ds. 23.2016.Komunikat z dnia 12.02.2016
Nieobecność Rzecznika Prasowego

W okresie od 15 lutego 2016 r. do 19 lutego 2016 r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie przebywała na urlopie wypoczynkowym.
Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.Komunikat z dnia 10.02.2016
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestepstw

Prokuratura Okręgowa w Elblągu oraz prokuratury rejonowe okręgu elbląskiego - jak co roku - włączają się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.
W związku z tym, w siedzibach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury tut. okręgu zorganizowane zostały dyżury prokuratorów, w trakcie których udzielane będą bezpłatne porady zgłaszającym się osobom, pokrzywdzonym przestępstwem.
Dyżury te będą pełnione w dniach:
22 lutego 2016 roku w godzinach: 8.00 - 18.00
23 lutego do 26 lutego 2016 roku w godzinach: 8.00 - 15.30

Siedziby prokuratur:
- Prokuratura Okręgowa w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 13,
- Prokuratura Rejonowa w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 8-12,
- Prokuratura Rejonowa w Braniewie, ul. Sądowa 1,
- Prokuratura Rejonowa w Działdowie, ul. W. Jagiełły 39,
- Prokuratura Rejonowa w Iławie, ul. Gen. Andersa 2,
- Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28,
- Prokuratura Rejonowa w Ostródzie, ul. Sobieskiego 12,
- Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu, ul. Warmińska 17 A.Komunikat z dnia 28.01.2016
Prokurator Okręgowy w Elblągu wszczyna postępowanie wyjaśniające w sprawie wytoczenia powództwa za rażące naruszenie prawa przez funkcjonariusza publicznego.

Prokurator Okręgowy w Elblągu pod sygnaturą II Pc 203/15 prowadzi postępowanie wyjaśniające pod kątem wytoczenia powództwa regresowego przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu za rażące naruszenie prawa.
W jednym z Starostw, na terenie objętym właściwością miejscową Prokuratury Okręgowej w Elblągu, zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego z rażącym naruszeniem prawa. Na skutek postępowania odwoławczego Wojewoda Warmińsko - Mazurski stwierdził nieważność wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę, co spowodowało wytoczenie przez inwestora przeciwko powiatowi powództwa o zapłatę kwoty 150 tys. zł za powstałą, wskutek wydania decyzji niezgodnej z prawem, szkodę. Pozew inwestora został uwzględniony przez Sąd Okręgowy w Elblągu i od pozwanego powiatu zasadzono kwotę 95.482,07 zł wraz z ustawowymi odsetkami, która to kwota została inwestorowi wypłacona.
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20.01.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa, prokurator przeprowadza postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia przesłanek uzasadniających wytoczenie na rzecz podmiotu odpowiedzialnego powództwa o odszkodowanie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia podstaw do wytoczenia przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu powództwa, prokurator przed jego wytoczeniem wzywa na piśmie funkcjonariusza publicznego do dobrowolnego spełnienia świadczenia w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu wytacza powództwo. Jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa, prokurator odmawia podjęcia tej czynności.Komunikat z dnia 28.01.2016
Prokurator Rejonowy w Ostródzie kieruje do Sądu wniosek w trybie art. 335§ 1 k.k. przeciwko sprawcom pobicia Patryka Z.

Prokurator Rejonowy w Ostródzie w sprawie 1 Ds. 1195/15 skierował w dniu 28.12.2015 r. do Sądu Rejonowego w Ostródzie wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego przeciwko Krzysztofowi C., Maciejowi M.. Grzegorzowi K. i Dawidowi S., którym zarzucono, iż w dniu 27 września 2015 r. w Ostródzie działając wspólnie i w porozumieniu dokonali pobicia Patryka Z. w ten sposób, że uderzali go pięściami po twarzy, powodując liczne obrażenia twarzy, w postaci między innymi niewielkiego obrzmienia oraz Unijnego otarcia naskórka w okolicy czołowej lewej, podbiegnięcia krwawego powieki górnej oka lewego, przechodzącego na dolną granicę oczodołu lewego, czym narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 k.k. -1. j. o czyn z art. 158 § 1 k.k.
Za czyn z art. 158 § 1 k.k. grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.
W czasie tego zdarzenia pokrzywdzony Patryk Z. przekroczył granice obrony koniecznej i odpierając bezpośredni i bezprawny zamach na swoje życie i zdrowie, uderzył Adriana Ch. kilkanaście razy nożem kuchennym w okolice klatki piersiowej, powodując ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, czego następstwem była śmierć wymienionego. Postępowanie przeciwko Patrykowi Z. nadal pozostaje w toku.Komunikat z dnia 22.01.2016
Areszt za narkotyki

W Prokuraturze Rejonowej w Elblągu w dniu 21.01.2016 r. wszczęto śledztwo w sprawie 4 Ds.7.2016, które swoim charakterem może wywołać zainteresowanie opinii publicznej za pośrednictwem mediów.
W toku przedmiotowego śledztwa, podejrzanym: Rafałowi N. i Dariuszowi L. przedstawiono zarzut, że w dniu 19 stycznia 2016 r. w Elblągu, działając wspólnie i w porozumieniu, wbrew przepisom ustawy usiłowali wprowadzić do obrotu znacznie ilości substancji psychotropowych w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 24,183 kg, znaczne ilości środków odurzających w postaci marihuany, w ilości nie mniejszej niż 14,383 kg oraz. kokainy w ilości nie mniejszej niż 1,494 kg oraz znaczne ilości tabletek extasy w ilości 7070 sztuk - tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy z. dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Dodatkowo Rafałowi N. postawiono zarzut, iż w dniu 19.01.2016 r. w Elblągu, wbrew przepisom ustawy posiadał bez wymaganego zezwolenia 50 szt. nabojów do broni palnej - tj. o czyn z art. 263 § 2 k.k. Natomiast Dariuszowi L. dodatkowo postawiono zarzut posiadania w dniu 19.01.2016 r. w Gdańsku środków odurzających w postaci kokainy w ilości 0,16 grama - tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 22.01.2015 r. obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.Komunikat z dnia 08.01.2016
Prokuratura Rejonowa w Braniewie wszczyna śledztwo w sprawie pożaru Kościoła
p.w. Św. Antoniego w Braniewie

W dniu 07 stycznia 2016 r. Prokurator Rejonowy w Braniewie wszczął śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 03 stycznia 2016 r. w Braniewie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru Kościoła pod wezwaniem Św. Antoniego - tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt 1 k.k.
Sprawa toczyć się będzie pod sygnaturą PR Ds. 2.2016.
Za powyższe przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.Komunikat z dnia 23.12.2015
Nieobecność Rzecznika Prasowego

W okresie od 28 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie przebywała na urlopie wypoczynkowym.
Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.Komunikat z dnia 21.12.2015
Pismo Rzecznika Prasowego do portalu Expresselblag, z dnia 18.12.2015r, w nawiązaniu do artykułu "Tragiczny list od czytelnika. Uczeń zginął przez nauczycielkę?"

- Pismo Rzecznika Prasowego


Komunikat z dnia 24.11.2015
Podejrzana o nieumyślne spowodowanie śmierci swojego dziecka pod dozorem policyjnym.

Prokuratura Rejonowa w Braniewie pod sygnaturą Ds. 1138/15 prowadzi śledztwo przeciwko Katarzynie W., podejrzanej o nieumyślne spowodowanie śmierci swojego dziecka w dniu 22 października 2015 r.
Wobec nie przychylenia się sądu do wniosku o zastosowanie wobec podejrzanej aresztu tymczasowego, dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, wobec Katarzyny W. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci oddania pod dozór policji. Obowiązek ten polega na zgłaszaniu się jeden raz w tygodniu do Komendy Powiatowej Policji w Braniewie.
Za czyn z art. 155 k.k., zarzucany podejrzanej, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lal.Komunikat z dnia 10.11.2015
Prokurator Rejonowy w Elblągu wszczyna śledztwo w sprawie zgonu mężczyzny podczas wykonywania prac porządkowych.

W dniu 09 listopada 2015 r. Prokurator Rejonowy w Elblągu wszczął śledztwo w sprawie zgonu mężczyzny podczas wykonywania prac porządkowych związanych ze sprzątaniem przez MPO liści z terenu Elbląga.
Śledztwo prowadzone jest w kierunku zaistnienia przestępstwa z art. 155 k.k. - nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, pod sygnaturą 3 Ds. 1412/15.Komunikat z dnia 13.10.2015
Nieobecność Rzecznika Prasowego

W okresie od 14 października 2015 r. do 28 października 2015 r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie brała udział w wizytacji Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim.
Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.Komunikat z dnia 05.10.2015
Zarzuty pobicia dla sprawców napaści na Patryka Z. w dniu 27 września 2015 r. w Ostródzie, a pokrzywdzony pod zarzutem przekroczenia granic obrony koniecznej.

Prokurator Rejonowy w Ostródzie w sprawie 1 Ds. 1195/15 przedstawił Krzysztofowi Ć., Maciejowi M., Grzegorzowi K. i Dawidowi S. zarzuty, że w dniu 27 września 2015 r. w Ostródzie działając wspólnie i w porozumieniu dokonali pobicia Patryka Z. w ten sposób, że uderzali go pięściami po twarzy, powodując liczne obrażenia twarzy, w postaci między innymi niewielkiego obrzmienia oraz linijnego otarcia naskórka w okolicy czołowej lewej, podbiegnięcia krwawego powieki górnej oka lewego, przechodzącego na dolną granicę oczodołu lewego, czym narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w rat. 157 § 1 k.k. - t. j. o czyn z art. 158 § 1 k.k.
Wobec wszystkich podejrzanych Prokurator Rejonowy w Ostródzie zastosował dozór policji.
Za czyn z art. 158 § 1 k.k. grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.
Z kolei pokrzywdzonemu w tym zdarzeniu Partykowi Z. przedstawiono zarzut, że w dniu 27 września 2015 r. działając w warunkach obrony koniecznej, której granice przekroczył, odpierając bezpośredni i bezprawny zamach na swoje życice i zdrowie, uderzył Adriana Ch. kilkanaście razy nożem kuchennym w okolice klatki piersiowej, powodując ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, czego następstwem była śmierć wymienionego - t.j. o czyn z art. 156 § 1 pkt 2 i § 3 k.k. w zw. z art. 25 § 2 k.k.
Za przestępstwo z art. 156 § 1 pkt 2 i § 3 k.k. grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12, przy czym w przypadku działania w ramach przekroczenia granic obrony koniecznej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
Dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania również wobec Patryka Z. zastosowano dozór policji.
Postępowanie przeciwko Partykowi Z. będzie toczyło się odrębnie - pod sygnaturą 1 Ds. 1186/15.Komunikat z dnia 29.09.2015
""Masz prawo do mediacji""

Uprzejmie informujemy, że jak co roku. również w tym roku w dniach 12 - 17 października 2015 r. obchodzony będzie Tydzień Mediacji, a w dniu 15 października 2015 r. - Międzynarodowy Dzień Mediacji.
Zainteresowani polubownym zakończeniem sporów będą mogli w prokuraturach okręgu elbląskiego uzyskać informacje na temat mediacji jako instytucji prawa karnego.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Elblągu, w zakładce „mediacje”, znajduje się wykaz instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego sprawach karnych i nieletnich w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu, wraz z danymi kontaktowymi.Komunikat z dnia 30.07.2015
Wniosek Prokuratora Rejonowego w Iławie o areszt tymczasowy dla podpalacza uwzględniony

W dniu 29 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Iławie uwzględnił wniosek Prokuratora Rejonowego w Iławie i zastosował do dnia 25.10.2015 r. areszt tymczasowy wobec Dawida W., któremu zarzucono, że:
I. w dniu 27.07.2015 r. w Iławie w budynku Komendy Powiatowej Policji, nakorytarzu rozlał ciecz łatwopalną, a następnie ją podpalił, czym spowodował pożar, sprowadzając zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób, znajdujących się w budynku, oraz dla mienia w wielkich rozmiarach
- tj. o czyn z art. 163 § 1 k.k.
Za czyn z art. 163 § 1 k.k. grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.
II. w dniu 27.07.2015 r. w Iławie uprawiał w pomieszczeniu piwnicznym cztery sztuki krzewów konopi innych niż włókniste, będących w fazie wzrostu o wysokości od 29 do 68 cm o łącznej wardze w stanie mokrym 0,350 g.
- tj. o czyn z art. 63 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Za powyższe przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
III. w dniu 27 lipca 2015 r. w Iławie usiłował dokonać zaboru w celu krótkotrwałego użycia samochodu osobowego m-ki Skoda Octavia wartości 12 tys. zł na szkodę Krystiana G., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję pokrzywdzonego
- tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 289 § 1 k.k.
Za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.


Komunikat z dnia 28.07.2015
Urlop Rzecznika Prasowego

W okresie od 03 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblagu będzie przebywała na urlopie wypoczynkowym.
Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.


Komunikat z dnia 28.07.2015
Postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie znieważenia pomnika generała Iwana Czerniachowskiego prawomocne

W dniu 28 lipca 2015 r. uprawomocniło się postanowienie o umorzeniu dochodzenia, wydane przez Prokuratora Rejonowego w Braniewie w dniu 30 czerwca 2015 r. w sprawie Ds. 455/15, przeciwko Władysławowi K. i Wojciechowi K., podejrzanym o to, że w dniu 22 kwietnia 2015 r. w Pieniężnie działając wspólnie i w porozumieniu znieważyli pomnik, upamiętniający osobę generała Armii Czerwonej Iwana Czerniachowskiego, usuwając młotkiem napis o treści: "GENERAŁ I.D. CZERNIACHOWSKI 1906-1945" - tj. o czyn z art. 261 k.k.
Prokurator Rejonowy w Braniewie, po analizie zebranego w sprawie materiału dowodowego, uznał, że społeczna szkodliwość zaistniałego czynu jest znikoma.


Komunikat z dnia 22.07.2015
Prokurator Rejonowy w Ostródzie kieruje akt oskarżenia przeciwko nauczycielce z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie

W dniu 30 czerwca 2015 r. Prokurator Rejonowy w Ostródzie skierował do Sądu Rejonowego w Ostródzie akt oskarżenia w sprawie 1 Ds. 1602/14, przeciwko Barbarze U., oskarżonej o to, że w okresie od grudnia 2013 r. do 03 listopada 2014 r. w Łukcie znęcała się fizycznie i psychicznie nad czterema małoletnimi uczniami oddziału przedszkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, między innymi izolując pokrzywdzonych od grupy, popychając, szarpiąc za ubrania, wydając polecenia krzykiem.
Za czyn z art. 207 § 1 k.k. grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


Komunikat z dnia 22.07.2015
Areszt tymczasowy dla podejrzanego o zabójstwo żony i usiłowanie zabójstwa córki

Prokurator Rejonowy w Braniewie pod sygnaturą Ds. 851/15 prowadzi śledztwo przeciwko Janowi M., podejrzanemu o popełnienie dwóch zbrodni: zabójstwa w dniu 19 lipca 2015 r. w miejscowości Drewnowo swojej żony oraz usiłowania zabójstwa swojej córki.
W dniu 22.07.2015 r. Sąd Rejonowy w Braniewie uwzględnił wniosek Prokuratora Rejonowego w Braniewie i aresztował podejrzanego na okres trzech miesięcy.
Za zbrodnię zabójstwa (art. 148 § 1 k.k.) grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Takie same kary grożą za usiłowanie zabójstwa.Komunikat z dnia 22.07.2015
Prokurator Okręgowy w Elblągu kieruje akt oskarżenia przeciwko „pseudokibicom”

W dniu 30.06.2015 r. Prokurator Okręgowy w Elblągu skierował w sprawie V Ds. 17/14 akt oskarżenia do sadu Rejonowego w Ostródzie przeciwko trzem ,.pseudokibicony’: Radosławowi D, Kamilowi G. i Marcinowi G., którym zarzucono, że w dniu 11 maja 2014 r., w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogą prowadzącą do miejscowości Rychnowska Wola, działając publicznie i bez powodu, wykazując rażące lekceważenie porządku prawnego, przy użyciu samochodu m-ki VW Touran, stojąc na pasie ruchu, włączając światła awaryjne, uniemożliwiając dalszą jazdę, zmusili do zatrzymania, poruszającego się za nim bezpośrednio samochodu osobowego m-ki BMW, a następnie dokonali uszkodzenia tego pojazdu oraz znajdujących się w bagażniku przedmiotów i używając przemocy wobec pasażerów samochodu BMW, polegającej na biciu rękoma i kopaniu, żądali wydania flag i innych symboli jednego z klubów piłkarskich, powodując u pokrzywdzonych różnorakie obrażenia ciała - tj. o czyn z art. 13 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k., w zb. z art. 158 § 1 k.k. i w zb. z art. 288 § 1 k.k., w zw. z art. 57 a § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 kk.
Dodatkowo oskarżonemu Kamilowi G. zarzucono posiadanie w dniu 16.05.2014 r. - wbrew przepisom ustawy - środka odurzającego w postaci marihuany o łącznej wadze nie mniejszej niż 44,462 grama - tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Za czyn z art. 280 § 1 k.k. grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12 lat, natomiast za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.Komunikat z dnia 12.06.2015
Zastępcy Prokuratorów Rejonowych okręgu elbląskiego powołani na kolejną kadencję

Decyzją Pana Prokuratora Generalnego od dnia 02.07.2015 r. na kolejną kadencję zostali powołani Zastępcy Prokuratora Rejonowego:
- w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu - Pani Prokurator Małgorzata Lewko
- w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie - Pani Prokurator Małgorzata Hrybek
- w Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu - Pan Prokurator Zbigniew Świderski
- w Prokuraturze Rejonowej w Iławie - Pan Prokurator Grzegorz Motyka - Radłowski
- w Prokuraturze Rejonowej w Działdowie - Pan Prokurator Krzysztof Tyburski
- w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim - Pan Prokurator Marek Mamiński.
Zastępcom Prokuratorów Rejonowych powołanym na kolejną kadencję składamy gratulacje.


Komunikat z dnia 10.06.2015
Prokurator Okręgowy w Elblągu kieruje akt oskarżenia w sprawie wykorzystania seksualnego 8–miesięcznej dziewczynki

W dniu 01.06.2015 r. Prokurator Okręgowy w Elblągu skierował do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko Jackowi Sz., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 197 § 3 pkt 2 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i z art. 12 k.k., polegającego na wielokrotnym wykorzystaniu seksualnym 8-miesięcznej dziewczynki. Do przestępstwa miało dojść w okresie od 01.09.2014 r. do 15.09.2014 r. w Batorowie.
Dodatkowo oskarżonemu zarzucono popełnienie czynu z art. 160 § 2 k.k. – zaniechania podjęcia działań, zmierzających do udzielenia dziecku, posiadającemu obrażenia ciała, pomocy lekarskiej i narażenia go tym samym na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Aktem oskarżenia objęto także Teresę Z.-Sz., której zarzucono popełnienie jednego czynu - wyżej wymienionego przestępstwa z art. 160 § 2 k.k.
Czyn z art. 197 § 3 pkt 2 k.k. stanowi zbrodnię i jest zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.
Czyn z art. 160 § 2 k.k. jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.


Komunikat z dnia 01.06.2015
Prokurator Okręgowy w Elblągu kieruje akt oskarżenia w sprawie zabójstwa noworodka w Miłakowie

Prokurator Okręgowy w Elblągu skierował do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia w sprawie V Ds. 28/14 przeciwko Weronice K., podejrzanej o zabójstwo swojego nowo narodzonego dziecka, do którego doszło w połowie miesiąca lipca 2014 r. w Miłakowie.
Za popełnienie zbrodni zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności od lat ośmiu do lat 15-stu, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.


Komunikat z dnia 28.05.2015
Urlop Rzecznika Prasowego

W okresie od 01 czerwca 2015 r. do 08 czerwca 2015 r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblagu będzie przebywała na urlopie wypoczynkowym.
Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.


Komunikat z dnia 20.05.2015

Postanowienie sądu o pozbawieniu praw rodzicielskich rodziców 8-miesięcznej Gabrysi L. prawomocne

W dniu 13.05.2015 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego w Braniewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn III Nsm 257/14 o pozbawieniu praw rodzicielskich rodziców 8 - miesięcznej Gabrysi L., pokrzywdzonej w sprawie V Ds. 27/14 Prokuratury Okręgowej w Elblągu, w której ustalono, iż padła ona ofiarą molestowania seksualnego ze strony członka rodziny.
Postępowanie toczyło się z udziałem Prokuratora Rejonowego w Braniewie, który wstąpił od niego na prawach strony, mając na względzie ochronę praworządności, prawa obywateli i interes społeczny (art. 7 kodeksu postępowania cywinego).


Komunikat z dnia 13.05.2015

Nowo powołani Zastępcy Prokuratorów Rejonowych w Elblągu i Braniewie

Decyzją Prokuratora Generalnego z dniem 01.05.2015 r. do pełnienia funkcji Zastępców Prokuratora Rejonowego zostali powołani:
- Pani prokurator Beata Kichner - Andrzejewska - w Prokuraturze Rejonowej w Braniewie
- Pan prokurator Marcin Rost - w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu
Nowo powołanym prokuratorom składamy serdeczne gratulacje.


Komunikat z dnia 21.04.2015

Nowo powołany Prokurator Prokuratury Okręgowej w Elblagu

W dniu 20 kwietnia 2015r. Pan Prokurator Generalny wręczył w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie Pani Prokurator Marzenie Czyżyk akt powołania na stanowisko Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Elblągu.
Nowo powolanej Pani Prokurator Prokuratury Okręgowej w Elblagu skladamy serdeczne gratulacje.Komunikat z dnia 21.04.2015

W okresie od 24 kwietnia 2015r. do 08 maja 2015r. Recznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie brała udzial w wizytacji Prokuratury Rejonowej w Działdowie.
Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.Komunikat z dnia 16.04.2015
Oświadczenie Prokuratury Okręgowej w sprawie śledztwa, dotyczącego przygotowania do uprowadzenia osoby

Prokuratura Okręgowa w Elblagu prowadzi pod sygnaturą V Ds. 26/15 postepowanie przygotowawcze dotyczące czynu art 252 § 3 kodeksu karnego - przygotowania do uprowadzenia osoby
Powyższy czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności od jednego miesiąca do lat trzech.
Podkreslamy, że zgodnie z przepisem art. 2 kodeksu postępowania karnego, naczelnym zadaniem postępowania karnego jest podjęcie takich działań, aby sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niwinna nie poniosła tej odpowiedzialności (art. 2 pkt 1 k.p.k.)
Mając na względzie tylko i wyłącznie wyżej wymienioną nadrzędną zasadę postepowania karnego, z uwagi na charakter sprawy i dobro toczącego się postępowania, prokuratura nie udziela żadnych informacji o sprawie oraz nie wypowiada się w kwestiach, które wymagałyby odniesienia się do gromadzonego w sprawie materiału dowodowegoKomunikat z dnia 02.04.2015

Wyniki pracy prokuratur okręgu elbląskiego za 2014 rok ocenione pozytywnie

Prokuratura Okręgowa w Elblągu otrzymała z Prokuratury Generalnej wstępną informację statystyczną, obrazującą wyniki pracy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na najważniejszych odcinkach podejmowanej działalność ci w 2014 roku.

Na tle osiągniętych wyników w skali kraju, wyniki osiągnięte przez Prokuraturę Okręgową w Elblągu, a przede wszystkim prokuratury rejonowe okręgu elbląskiego, zostały ocenione bardzo pozytywnie.

Na uwagę zasługuje osiągnięcie przez Prokuraturę Okręgową w Elblągu i podległe jej jednostki rejonowe, na poziomie 43,94% - wskaźnika spraw zakończonych wniesieniem do sądu aktu oskarżenia (do ogółu spraw zakończonych), przy osiągniętym w skali kraju średnim wskaźniku 34,71%. Na uwagę zasługuje fakt, że spośród skierowanych spraw do sądu przeciwko oskarżonym, jedynie na poziomie 0,93 % kształtuje się wskaźnik osób uniewinnionych, co jest jednym z najniższych wyników w kraju (średni wskaźnik osób uniewinnionych w skali kraju to 1,92% -ponad dwukrotnie większy) i świadczy o rozważnym kierowaniu aktów oskarżenia, poprzedzonym rzetelnym gromadzeniem materiału dowodowego.

Należy przy tym podkreślić, że w okręgu Prokuratury Okręgowej w Elblągu nie zapadł w 2014 roku żaden wyrok uniewinniający do osoby uprzednio tymczasowo aresztowanej.

Również wskaźnik zwróconych spraw prokuratorowi do uzupełnienia postępowania, w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu jest jednym z najniższych w skalikraju, gdyż w 2014 zwrócono jedynie 2 sprawy do uzupełnienia (łącznie w kraju zwrócono w 2014 r. 667 spraw do uzupełnienia).

Prokuratura Okręgowa w Elblągu została również wymieniona w gronie prokuratur okręgowych, które w skali kraju osiągnęły najniższy wynik, jeśli chodzi o sprawy zakończone niewykryciem sprawcy przestępstwa, osiągając wynik na poziomie 7,65% (średni krajowy wynik to 16,90%), co rzutowało - jak podkreślono w sprawozdaniu - na zdecydowanie większe obciążenie prokuratorów liczbą czynności procesowych dokonywanych w toku prowadzonych śledztw i dochodzeń.
Komunikat z dnia 01.04.2015
Urlop Rzecznika Prasowego

W okresie od 03 kwietnia 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblagu będzie przebywała na urlopie wypoczynkowym.
Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.


Komunikat z dnia 11.03.2015
I A 060/11/15

Prokurator Rejonowy w Iławie stosuje dozór policji wobec podejrzanych o oszustwa internetowe.

Prokuratura Rejonowa w Iławie od dnia 11.02.2015 r. nadzoruje dochodzenie w sprawie Ds. 221/15, przeciwko Kamilowi K. i Justynie W., podejrzanym o to, że w okresie od września 2014 r. do stycznia 2015 r. w Międzychodzie gm. Zalewo, działając wspólnie i w porozumieniu, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie co najmniej 8000 zł nie mniej niż 21 osób z terenu Polski, w tej sposób, że na portalu Allegro.pl, posługując się loginem "jusys10111987" oraz "tinka6551" na szeregu aukcji oferowali do sprzedaży kurtki, zegarki oraz odzież sportową, bez zamiaru wywiązania się z przedmiotowych transakcji. Zarzucany podejrzanym czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
Za czyn z art. 286 § 1 k.k. grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Wobec podejrzanych Prokurator Rejonowy w Iławie zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji.


Komunikat z dnia 02.03.2015
I A 060/10/15

Prokuratura Okręgowa w Elblągu kieruje akt oskarżenia przeciwko Piotrowi G., oskarżonemu o gwałt na 2-letniej córce.

W dniu 27 lutego 2015 r. Prokurator Okręgowy w Elblągu skierował do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia w sprawie V Ds. 25/14, przeciwko Piotrowi G., któremu zarzucono popełnienie zbrodni zgwałcenia swojej 2-letniej córki i spowodowania u niej obrażeń ciała na czas powyżej siedmiu dni.
Poza popełnieniem zbrodni zgwałcenia osoby najbliższej i maloletniej poniżej lat 15-stu, wyczerpującej znamiona przestępstwa z art. 197 § 3 pkt 2 i 3 k.k. w zbiegu z art. 157 § 1 k.k. i art. 11 § 2 k.k., oskarżonemu zarzucono także popełnienie występku znęcania sie fizycznego i psychicznego nad członkami swojej rodziny (art. 207 § 1 k.k.)
Do obu przestępstw - według ustaleń śledztwa - doszło na terenie powiatu działdowskiego.
Za popełnienie zbrodni zgwałcenia małoletniej osoby najbliższej grozi kara pozbawienia wolnośni od lat 3 do lat 15, natomiast za popełnienie występku znęcania się nad członkami rodziny grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.


Komunikat z dnia 18.02.2015
I A 060/9/15

Straż Graniczna włącza się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Uprzejmie informujemy, że w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, które w tym roku odbywają się w dniach 23-28 lutego, będzie istniała możliwość skorzystania z pomocy i porady funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
W ramach obchodów dyżurować będą:
Pan Piotr Gawlicki - pod nr telefonu: 797-337-343,
Pani Ewa Skrzydel - pod nr telefonu: 503-357-439.


Komunikat z dnia 10.02.2015
I A 060/7/15

Nowo mianowani Prokuratorzy Rejonowi okręgu elbląskiego.

W dniu 05 lutego 2015 r. Pan Prokurator Generalny wręczył w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie akty mianowania na 4 - letnią kadencję Prokuratorom Rejonowym okręgu elbląskiego.
Do pełnienia funkcji Prokuratorów Rejonowych w okręgu elbląskim powołani zostali:
- w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu – Pani Prokurator Jolanta Rudzińska
- w Prokuraturze Rejonowej w Braniewie – Pan Prokurator Rajmund Kobiela
- w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie – Pan Prokurator Zdzisław Łukasiak
- w Prokuraturze Rejonowej w Iławie – Pan Prokurator Jan Wierzbicki
- w Prokuraturze Rejonowej w Działdowie – Pan Prokurator Lech Sienkiewicz
- w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim – Pan Prokurator Bogusław Bączek.
Nowo mianowanym Prokuratorom Rejonowym składamy gratulacje.


Komunikat z dnia 05.02.2015
I A 060/7/15

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Prokuratura Okręgowa w Elblągu oraz prokuratury rejonowe okręgu elbląskiego - jak co roku - włączają się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.
W związku z tym, w siedzibach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury tut. okręgu zorganizowane zostały dyżury prokuratorów, w trakcie których udzielane będą bezpłatne porady zgłaszającym się osobom, pokrzywdzonym przestępstwem.
Dyżury te będą pełnione w dniach:
23 lutego 2015 roku w godzinach: 8:00 - 18:00
Od 24 lutego do 27 lutego 2015 roku w godzinach: 8:00 - 15:30
Siedziby prokuratur:
- Prokuratura Okręgowa w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 13,
- Prokuratura Rejonowa w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 8-12,
- Prokuratura Rejonowa w Braniewie, ul. Sądowa 1,
- Prokuratura Rejonowa w Działdowie, ul. W. Jagiełły 31,
- Prokuratura Rejonowa w Iławie, ul. Gen. Andersa 2,
- Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28,
- Prokuratura Rejonowa w Ostródzie, ul. Sobieskiego 12,
- Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu, ul. Warmińska 17 A.


Komunikat z dnia 30.01.2015
I A 060/5/15

Prokuratura Okręgowa w Elblągu objęła nadzorem służbowym sprawę zanieczyszczenia wód rzeki Terkawki i jeziora Drużno

Decyzją z dnia 30.01.2015 r. Prokurator Okręgowy w Elblągu objął nadzorem służbowym, toczące się w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu, pod sygnaturą 3 Ds. 1559/14, postępowanie w sprawie zanieczyszczenia w okresie od września 2013 r. do 03 października 2014 r. w Gronowie wód rzeki Terkawki i jeziora Drużno, przez zrzuty ścieków w takiej postaci, że mogło to spowodować zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Do zdarzeń dochodziło na terenie rezerwatu przyrody Jezioro Drużno oraz obszaru Natura 2000.
Postępowanie prowadzone jest w kierunku zaistnienia przestępstwa z art. 182 § 1 k.k., za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 8 lat.

Komunikat z dnia 30.01.2015
I A 060/4/15

Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejmuje do dalszego prowadzenia sprawę dotyczącą wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach spółkom: Kopalnia Tątławki i Narnie

Decyzją z dnia 23.01.2015 r. Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejęła do dalszego prowadzenia sprawę, dotychczas zarejestrowaną w Ośrodku Zamiejscowym w Morągu Prokuratury Rejonowej w Ostródzie, a dotyczącą wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach spółkom: Kopalnia Tątławki Spółka z o.o. w Warszawie i Narnie Investment Kopalnia Tątławki sp. z o.o. spółka komandytowa w Warszawie, przez ustalonych członków zarządu spółki Kopalnia Tątławki Spółka z o.o. w Warszawie, na skutek przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, polegającej na sprzedaży nieruchomości gruntowej ( działki ) poniżej jej wartości rynkowej. Postępowanie, zarejestrowane pod sygnaturą V Ds. 4/15, prowadzone jest w kierunku zaistnienia czynu z art. 296 § 1 i 3 kodeksu karnego.
Za popełnienie przestępstwa z art. 296 § 3 k.k. grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Komunikat z dnia 29.01.2015
I A 060/3/15

Wniosek Prokuratora Rejonowego w Braniewie o areszt tymczasowy, dla podejrzanego o zabójstwo matki, uwzględniony.

W dniu 28.01.2015 r. Prokurator Rejonowy w Braniewie, pod sygnaturą Ds. 119/15, wszczął śledztwo w sprawie zabójstwa, do jakiego doszło w dniu 26 stycznia 2015 r. w Braniewie, w wyniku którego śmierć poniosła Stanisława S. Zarzut popełnienia zbrodni zabójstwa przedstawiono jej synowi Krzysztofowi S.
Prokurator Rejonowy w Braniewie wystąpił do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Podstanowieniem z dnia 28.01.2015 r. Sąd Rejonowy w Braniewie uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy.
Za popełnienie zbrodni zabójstwa, określonej w art. 148 § 1 kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności, albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Komunikat z dnia 15.12.2014
I A 060/53/14

Prokuratura Okręgowa w Elblągu kieruje akt oskarżenia w sprawie o uprowadzenie i przetrzymanie zakładnika.

W dniu 05.12.2014 r. Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała akt oskarżenia w sprawie V Ds. 9/14 przeciwko Piotrowi J., któremu zarzucono uprowadzenie i przetrzymywanie (działając z innymi osobami) w okresie od 11 listopada 2011 r. do 13 listopada 2011 r., zakładnika, a następnie zmuszenie go do wydania biżuterii oraz innych wartościowych przedmiotów, należących do jego rodziny.
Oskarżenie Piotra J., było możliwe dzięki zatrzymaniu go na podstawie uzyskanego przez tutejszą prokuraturę Europejskiego Nakazu Aresztowania i spowadzeniu ściganego do Polski z terytorium Holandii.
Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech.

Komunikat z dnia 15.12.2014
I A 060/52/14

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie przejmuje do prowadzenia sprawę znęcania się nad wychowankami Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Mario" i "Olek" w Lidzbarku.

Decyzją z dnia 11.12.2014 r. Prokurator Okręgowy w Elblągu uwzględnił wniosek Prokuratora Rejonowego w Działdowie o wyłączenie tej prokuratury od dalszego prowadzenia postępowania w sprawie znęcania się nad wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych "Mario" i "Olek" w Lidzbarku i przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie.
Prokurator Rejonowy w Działdowie, kierując wniosek o wyłączenie tej jednostki prokuratury od dalszego prowadzenia sprawy, argumentował, iż dla dobra postępowania i uniknięcia zarzutu braku bezstronności, zasadne będzie, aby dalsze dochodzenie w tej sprawie prowadziła prokuratura inna, niż ta, na terenie właściwości której, ośrodki te są położone.

Komunikat z dnia 04.11.2014
I A 060/51/14

Pozew Prokuratora Rejonowego w Iławie o ustalenie macierzyństwa uwzględniony przez sąd.

Wyrokiem z dnia 09 października 2014 r. sygn. III RC 244/14 Sąd Rejonowy w Iławie III Wydział Rodzinny i Nieletnich uwzględnił pozew, wniesiony przez Prokuratora Rejonowego w Iławie i ustalił, że podejrzana o usiłowanie zabójstwa w nocy na 24 lipca 2014 r. w powiecie iławskim, swojego nowo narodzonego dziecka w okresie porodu i pod wpływem jego przebiegu, Jolanta C. jest matką nowo narodzonego dziecka płci żeńskiej.
Wyrok stał się prawomocny z dniem 31.10.2014 r.

Komunikat z dnia 03.11.2014
I A 060/50/14

W okresie od 06 listopada 2014 r. do 25 listopada 2014 r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie brała udział w wizytacji Prokuratury Rejonowej w Ostródzie oraz Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu.
Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.

Komunikat z dnia 22.10.2014
I A 060/45/14

Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejmuje do prowadzenia postępowanie w sprawie zabójstwa noworodka w Miłakowie

W dniu 20.10.2014 r. Prokurator Okręgowy w Elblągu przejął do dalszego prowadzenia postepowanie przeciwko Weronice K., podejrzanej o zabójstwo swojego nowo narodzonego dziecka, do którego doszlo w połowie miesiąca lipca 2014 r. w Miłakowie
Dotychczas śledztwo toczyło się w Ośrodku Zamiejscowym w Morągu Prokuraury OKręgowej w Ostródzie pod sygnaturą 2 Ds. 663/14.
W Prokuraturze Okręgowej w Elblągu śledztwo zostało zarejestrowane w V Wydziale Śledczym pod nr V Ds. 28/14

Komunikat z dnia 08.10.2014
I A 060/45/14

Prokurator Rejonowy w Braniewie wstępuje do postępowania o ogranicznie władzy rodzicielskiej względem 8-miesięcznej Gabrysi L.

W dniu 02.10.2014r. Prokurator Rejonowy w Braniewie wstąpił na prawach strony do toczącego się z urzedu przed Sądem Rejonowym w Braniewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich, pod sygnaturą III Nsn 257/14, postępowania, dotyczącego ograniczenia włady rodzicielskiej Danuty Z. i Marcina L. względem ich maloletnich córek: Gabrieli L. i Roksany L.
W prokuraturze Rejonowej w Braniewie srawa została zarejestrowana pod sygnaturą Pc 23/14.
Małoletnia 8-miesięczna Gabriela L. jest pkrzywdzona w sprawie V Ds. 27/14 Prokuratury Okręgowej w Elblągu, w której ustalono, że padła ona ofiarą molestowania seksualnego ze strony członka rodziny.
Postępowanie, zawisłe przed Sądem Rejonowym w Braniewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich, pozostaje w toku.

Komunikat z dnia 07.10.2014
I A 060/45/14

W okresie od 13 października 2014 r. do 20 października 2014 r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie przebywała na urlopie wypoczynkowym.
Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostech organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.

Komunikat z dnia 06.10.2014
I A 060/44/14
Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejmuje do prowadzenia sprawę wykorzystania seksualnego 8-miesięcznego dziecka.


Decyzją z dnia 03.10.2014 r. Prokurator Okręgowy w Elblągu przejął do dalszego prowadzenia postępowanie, toczące się do tej pory w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu pod sygnaturą 4 Ds. 48/14, dotyczące wykorzystania seksualnego 8 - miesięcznej dziewczynki, przez wujka ofiary - Jacka Sz., do jakiego doszło w okresie od 26.08.2014 r. do 15.09.2014 r. w powiecie elbląskim.
Śledztwo w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu będzie toczyło się pod sygnaturą V Ds. 27/14.

Komunikat z dnia 26.09.2014
I A 060/43/14
Wyrok w sprawie zabójstwa dzieci w Lubawie uznany za słuszny


Prokurator Okręgowy w Elblągu uznał za słuszny, zapadły w dniu 18.09.2014 r. wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu II Wydział Karny, w sprawie V Ds. 14/13, skazujący oskarżoną Lucynę D., której zarzucono trzykrotne popełnienie zbrodni zabójstwa swoich nowo narodzonych dzieci w okresie od 06 marca 2009 r. do 04 kwietnia 2013 r. w Lubawie, na łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 25 lat.

Komunikat z dnia 23.09.2014
I A 060/42/14
Prokurator Rejonowy w Iławie wytacza pozew o ustalenie macierzyństwa.


Prokuratura Rejonowa w Iławie prowadzi śledztwo przeciwko Jolancie C., podejrzanej o usiłowanie zabójstwa w nocy na 24 lipca 2014 r. w powiecie iławskim, swojego nowo narodzonego dziecka w okresie porodu i pod wpływem jego przebiegu. Podejrzanej postawiono zarzut z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 149 k.k., za który grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
W toku śledztwa zaszła konieczność bezspornego ustalenia, że podejrzana Jolanta C. jest matką nowo narodzonego dziecka. Mając na uwadze okoliczność, iż urodzenie dziecka nie nastąpiło na terenie szpitala, nie wystawiono karty porodu, nie jest możliwe sporządzenie aktu urodzenia dziecka, niezbędne stało się wytoczenie powództwa o ustalenie macierzyństwa.
Aktualnie sprawa zawisła przez Sądem Rejonowym w Iławie Wydział III Rodzinny i Nieletnich.

Komunikat z dnia 11.09.2014
I A 060/39/14

Prokurator Rejonowy w Elblągu w dniu 10.09.2014 r. w sprawie 4 Ds. 17/14 skierował do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K., podejrzanemu o dokonanie w dniu 22 marca 2014 r. w Elblągu zabójstwa Romana K.
Oskarżonemu za popełnienie zbrodni zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat ośmiu, kara 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Komunikat z dnia 08.09.2014
I A 060/38/14

W dniu 05.09.2014 r. w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu zarejestrowano postępowanie, toczące się dotychczas w Prokuraturze Rejonowej w Działdowie pod sygnaturą Ds. 934/14, prowadzone przeciwko mieszkańcowi powiatu działdowskiego Piotrowi G., podejrzanemu o dokonanie zbrodni zgwałcenia swojej 2-letniej córki oraz występku znęcania się nad członkami rodziny.
W Prokuraturze Okręgowej w Elblągu śledztwo w powyższej sprawie będzie toczyć się pod sygnaturą V Ds. 25/14.

Komunikat z dnia 18.08.2014
I A 060/35/14

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2014 r. Prokurator Rejonowy w Braniewie umorzył wobec niewykrycia sprawców, postępowanie Ds.514/14 prowadzone w kierunku zaistnienia przestępstwa z art. 261 § 1 k.k., dotyczące znieważenia pomnika radzieckiego generała Iwana Czerniachowskiego, jakie miało miejsce w dniu 04.05.2014 r. w Pieniężnie. Aktualnie postanowienie w sprawie stało się prawomocne.

Komunikat z dnia 06.08.2014
I A 060/33/14

Prokurator Rejonowy w Działdowie w dniu 01.08.2014 r. wszczął pod sygnaturą Ds. 934/14 śledztwo przeciwko mieszkańcowi powiatu działdowskiego Piotrowi G., podejrzanemu o dokonanie zbrodni zgwałcenia swojej 2- letniej córki. Dodatkowo podejrzanemu zarzucono popełnienie przestępstwa znęcania się nad członkami rodziny.
W dniu 01.08.2014 r. Sąd uwzględniał wniosek Prokuratora Rejonowego w Działdowie o zastosowanie wobec tego podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i zastosował areszt na okres trzech miesięcy.
Podejrzanemu za popełnienie zbrodni zgwałcenia, wyczerpującej znamiona z art. 197 § 3 pkt 2 i 3 k.k. grozi kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy od lat 3 , natomiast za przestępstwo znęcania się nad rodziną – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Komunikat z dnia 01.07.2014
I A 060/32/14

W dniu 18.06.2014 r. w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu zarejestrowano postępowanie, toczące się dotychczas w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie przeciwko R. D. i innym, podejrzanym o to, że w dniu 11 maja 2014 r., w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogą prowadzącą do miejscowości Rychnowska Wola, działając publicznie i bez powodu, wykazując rażące lekceważenie porządku prawnego, przy użyciu samochodu m-ki VW Touran, stojąc na pasie ruchu, włączając światła awaryjne, uniemożliwiając dalszą jazdę, zmusili do zatrzymania, poruszającego się za nim bezpośrednio samochodem osobowym m-ki BMW P. O. wraz z będącymi w pojeździe pasażerami, a następnie dokonali uszkodzenia tego pojazdu oraz znajdujących się w bagażniku przedmiotów i używając przemocy wobec pasażerów samochodu BMW, polegającej na biciu rękoma i kopaniu, żądali wydania flag i innych symboli jednego z klubów piłkarskich – tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k., w zb. z art. 158 § 1 k.k. i w zb. z art. 288 § 1 k.k., w zw. z art. 57 a § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 kk.
W Prokuraturze Okręgowej w Elblągu śledztwo w tej sprawie toczyć się będzie pod sygnaturą V Ds. 17/14.

Komunikat z dnia 01.07.2014
I A 060/31/14

W okresie od 07 lipca 2014 r. do 01 sierpnia 2014 r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu będzie przebywała na urlopie wypoczynkowym.
Informacji w sprawach, wzbudzających zainteresowanie mediów, będą udzielali w tym czasie kierownicy poszczególnych jednostech organizacyjnych prokuratur prowadzących postępowania przygotowawcze.

Komunikat z dnia 18.06.2014
I A 060/30/14

Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie V ACa 121/14 stwierdził prawomocność wyroku z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie I C 223/13 Sądu Okręgowego w Toruniu I Wydział Cywilny, który oddalił powództwo wniesione min. przeciwko Prokuratorowi Rejonowemu w Ostródzie.
Poza zarzutami kierowanymi do pozostałych pozwanych stron, w pozwie zarzucono Prokuratorowi Rejonowemu w Ostródzie nieprawidłowe prowadzenie postępowań przygotowawczych, a podejmowane przez prokuratorów czynności, zdaniem powoda, ukrywały stan faktyczny.
Z tego tytułu powód, przez swojego pełnomocnika procesowego, domagał się od pozwanych stron – w tym Prokuratora Rejonowego w Ostródzie - zapłaty odszkodowania w kwocie 150.000 zł oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – również w kwocie 150.000 zł.
Roszczenie zostało przez sąd oddalone, natomiast powoda obciążono kosztami procesu ( zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z tytułu pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu ) w wysokości 7.200 zł ( siedem tysięcy dwieście zł ).
Jak wskazał Sąd, powód przegrał proces, zatem – zgodnie z treścią art. 98 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, obowiązany jest ponieść koszty procesu.

Komunikat z dnia 13.06.2014
I A 060/29/14

Prokuratura Rejonowa w Elblągu w dniu 12.05.2013 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Z.: oskarżonemu o dokonanie w nocy na 16.12.2013 r. w Elblągu zabójstwa Michała Ż., poprzez kilkukrotne ugodzenie nożem w okolice klatki piersiowej, brzucha i okolicy lędźwiowej, co spowodowało krwotok wewnętrzny i zgon pokrzywdzonego.
Oskarżonemu za popełnienie zbrodni zabójstwa - z art. 148 §1 k.k. grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat ośmiu, kara 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Komunikat z dnia 11.06.2014
I A 060/28/14

Prokurator Rejonowy w Działdowie w dniu 22.05.2014 r. w sprawie Ds.1509/13 p-ko Mirosławowi D. skierował do Sądu Okręgowego w Płocku II Wydział Karny akt oskarżenia.
Podejrzanemu zarzucono popełnienie zbrodni zabójstwa, polegającej na tym, że:
I. w dniu 10 grudnia 2013 r. w Działdowie, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia żony Hanny, zadał jej wielokrotnie uderzenia nożem w okolice szyi i tułowia oraz uderzał ją tłuczkiem do mięsa po głowie, wskutek czego spowodował u niej szereg obrażeń ciała, które spowodowały, że pokrzywdzona zmarła śmiercią gwałtowną na skutek wstrząsu, wywołanego licznymi ranami kłutymi tułowia i raną ciętą szyi - tj. o czyn z art.148 § 1 kk.
Ponadto zarzucono podejrzanemu, iż:
II. w okresie od 2002 r. do dnia 10 grudnia 2013 r. w Działdowie znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną Hanną oraz dwoma synami w ten sposób, że będąc pod działaniem alkoholu wszczynał awantury domowe, podczas których znieważał wymienionych słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, groził popełnieniem przestępstwa na ich osobie przy użyciu siekiery oraz noża, zmuszał ich do określonego zachowania, wyganiał z domu, niszczył przedmioty domowego użytku, zakłócał spoczynek nocny, dusił, kopał, popychał, szarpał za odzież i włosy oraz psychicznie nad córką w ten sposób, że znieważał ją słowami wulgarnymi oraz groził popełnieniem przestępstwa na jej osobie, - tj. o czyn z art. 207 § 1 k.k.
Sąd Okręgowy w Płocku II Wydział Karny przedłużył stosowany wobec Mirosława D. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania - do dnia 09.09.2014 r.
Aktualnie nie został jeszcze wyznaczony termin rozpoznania sprawy.

Komunikat z dnia 02.06.2014
I A 060/27/14

Wyrokiem z dnia 06.05.2014 r. sygn. V C 47/14 Sąd Okręgowy w Elblągu uwzględnił wniesione przez Prokuratora Okręgowego w Elblągu powództwo i unieważnił małżeństwo obywatelki polskiej - A.K. z obywatelem Armenii - M.K., ustalając, że obywatel Armenii zawarł małżeństwo w złej wierze (zawarł małżeństwo bigamiczne).


Komunikat z dnia 15.05.2014
I A 060/25/14

W związku z licznymi publikacjami prasowymi i telewizyjnymi, dotyczącymi postępowania 3 Ds. 1337/13 Prokuratury Rejonowej w Elblągu, prowadzonego przeciwko dwóm ratownikom medycznym, podejrzanym o dokonanie przestępstwa zgwałcenia tłumaczki podczas wyjazdu służbowego do Kaliningradu, oraz pojawiającej się informacji, iż rzeczone postępowanie zostało przez Prokuratora Rejonowego w Elblągu umorzone i dopiero po interwencji strony podjęte i kontynuowane, Prokurator Rejonowy w Elblągu oświadczył, że postępowanie to zostało wszczęte w dniu 17.09.2013 r. i toczyło się nieprzerwanie do dnia jego zamknięcia i skierowania aktu oskarżenia, zatem twierdzenie, iż sprawa została pierwotnie umorzona, nie znajduje oparcia w realiach sprawy.
Dodatkowo należy także wskazać, że przepis art. 335 k.p.k., w oparciu o który prokurator uzgodnił z oskarżonymi dobrowolne poddanie się karze, nie wymaga zgody pokrzywdzonego, zatem rozpatrywanie w kategoriach błędu, popełnionego prze prokuratora prowadzącego śledztwo, faktu nie poinformowania pokrzywdzonej i jej pełnomocnika o zastosowaniu tej instytucji prawnej, jest nieuprawnione.


Komunikat z dnia 12.05.2014
I A 060/24/14

Postanowieniem z dnia 31.10.2013 roku w sprawie 4 Ds. 72/13 Prokurator Rejonowy w Elblągu umorzył śledztwo w sprawie dokonanego w dniu 27 czerwca 2011 r. w Gronowie gm. Braniewo, nieumyślnego niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, w zakresie naprawy bramki do piłki nożnej na boisku, nadzoru nad nią i jej odbioru, wskutek czego bramka została wykonana bez wymaganych dwóch mocowań do podłoża, o niższych wymaganych wymiarach oraz bez tabliczek ostrzegawczych, co skutkowało z kolei przewróceniem się bramki na małoletnią Magdalenę Ż. i spowodowaniem u niej szeregu obrażeń ciała, które skutkowały zgonem pokrzywdzonej – t. j. o czyn z art. 231 § 3 k.k. w zb. z art. 155 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. – wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego ( na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. )
Aktualnie powyższe postanowienie stało się prawomocne, albowiem w dniu 25.04.2014 r. Sąd Rejonowy w Braniewie nie uwzględnił złożonego w sprawie zażalenia.


Komunikat z dnia 06.05.2014
I A 060/23/14

Prokuratura Rejonowa w Braniewie pod sygnaturą Ds. 514/14 nadzoruje czynności, prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Braniewie w sprawie zniszczenia w nocy z 03/04 maja 2014 r. w Pieniężnie pomnika radzieckiego generała Iwana Czerniachowskiego.
Czynności prowadzone są pod kątem zaistnienia przestępstw z art. 261 k.k. ( znieważenia pomnika lub innego miejsca publicznego urządzonego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby ) oraz z art. 288 § 1 k.k. ( zniszczenia mienia ).
Za czyn z art. 261 k.k. grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności, natomiast za czyn z art. 288 § 1 k.k. – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


Komunikat z dnia 23.04.2014
I A 060/22/14

Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Elblągu, na wniosek Prokuratora Okręgowego w Elblągu przedłużył do dnia 07 lipca 2014 r. stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Piotra J., któremu w ramach prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu pod sygnaturą V Ds. 9/14 śledztwa, zarzuca się popełnienie w dniach 11-13 listopada 2011 r. w Elblągu zbrodni z art. 252 § 1 k.k. - wzięcia zakładnika.
Piotr J. był poszukiwany od 2012 r. na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania i w dniu 07.04.2014 r. został przekazany stronie polskiej z terytorium Holandii.
Podejrzanemu za popełnienie powyższej zbrodni grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech.


Komunikat z dnia 02.04.2014
I A 060/19/14

Postanowieniem z dnia 25 listopada 2013 r. Prokurator Rejonowy w Działdowie umorzył śledztwo w sprawie o sygnaturze Ds. 450/13, dotyczącej podejrzenia przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w lipcu 2013 r. w Elblągu, w związku z przydzieleniem mieszkania komunalnego z zasobów miasta Elbląga swojej krewnej - to jest czyn z art. 231 § 1 k.k. wobec ustalenia, iż czyn nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego.
Aktualnie postanowienie to jest prawomocne.


Komunikat z dnia 31.03.2014
I A 060/18/14

Prokuratura Rejonowa w Elblągu w dniu 25.03.2014 r. w sprawie 4 Ds. 17/14 skierowała do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Pawła K., podejrzanego o dokonanie w dniu 22 marca 2014 r. w Elblągu zabójstwa Romana K. Podstawą do skierowania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, była – poza grożącą surową karą, uzasadniona obawa matactwa ze strony podejrzanego. Sąd podzielił argumentację prokuratury i zastosował areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy.
Podejrzanemu za popełnienie zbrodni zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat ośmiu, kara 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.


Komunikat z dnia 14.03.2014
I A 060/17/14

Decyzją z dnia 29.08.2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu uchyliło w całości 40 decyzji wydanych przez Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie w przedmiocie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Narie” w Morągu i określiło jedną łączną opłatę dla wszystkich nieruchomości wchodzących w zasób w/w spółdzielni.
Z takim stanowiskiem nie zgodził się Prokurator Rejonowy w Ostródzie, który zaskarżył wydane orzeczenie, argumentując, iż należy wymierzyć opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odrębnie dla każdej nieruchomości, a nie łącznie dla wszystkich nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni.
Wyrokiem z dnia 06 lutego 2014 r. w sprawie I SA/OI 18/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie podzielił stanowisko prezentowane przez Prokuratora Rejonowego w Ostródzie i uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, określając że decyzja ta nie może być wykonywana.


Komunikat z dnia 13.03.2014
I A 060/16/14

W dniu 13.03.2014 r. w sprawie V Ds. 14/13 Prokurator Okręgowy w Elblągu skierował do Sądu Okręgowego w Elblągu II Wydział Karny, akt oskarżenia przeciwko Lucynie D., oskarżonej o trzykrotne popełnienie zbrodni zabójstwa swoich nowo narodzonych dzieci w okresie od 06 marca 2009 r. do 04 kwietnia 2013 r. w Lubawie.
Za zbrodnię zabójstwa, określoną w artykule 148 § 1 k.k. grozi oskarżonej kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat ośmiu, kara 25 lat pozbawienia wolności, albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.


Komunikat z dnia 11.03.2014
I A 060/15/14

Prokurator Rejonowy w Iławie w dniu 27.02.2014 r. skierował do Sądu Rejonowego w Iławie w sprawie Ds. 34/14 akt oskarżenia przeciwko Patrykowi T., podejrzanemu o to, że:
I. w dniu 08.01.2014 r. w Iławie używając niebezpiecznego narzędzia w postaci samochodu osobowego marki BMW dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza policji z Komendy Powiatowej Policji w Iławie, w ten sposób, że kierując wskazanym samochodem nie zastosował się do polecenia zatrzymania pojazdu i kontynuował jazdę wprost na funkcjonariusza policji, zmierzając do najechania na niego, w celu uniknięcia kontroli drogowej
- t. j. o czyn z art. 223 § 1 kodeksu karnego,
II. w dniu 08 stycznia 2014 r. na trasie Lubawa – Iława znajdując się w stanie nietrzeźwości ( I badanie – 1,12 mg/l, II badanie – 1,31 mg/l ) kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym m-ki BMW
- t. j. o czyn z art. 178 a § 1 k.k.
Za popełnienie przestępstwa z art. 223 § 1 k.k. grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, natomiast z czyn z art. 178 a § 1 k.k. - kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Komunikat z dnia 26.02.2014
I A 060/13/14

W dniu 14 stycznia 2014 r. Prokurator Okręgowy w Elblągu skierował do Sądu Okręgowego w Elblągu pozew o unieważnienie małżeństwa, zawartego pomiędzy obywatelem Republiki Armenii - M.K. a obywatelką polską - A.K.
Podstawą do skierowania pozwu był fakt skazania w dniu 04.01.2013 r. przez sąd polski obywatela Armenii – M.K. za przestępstwo bigamii, określone w art. 206 polskiego kodeksu karnego. Jak bowiem ustalono, zawierając związek małżeński z obywatelką polską, pozostawał on w ważnym związku małżeńskim z obywatelką Armenii.
Fakt zawarcia małżeństwa z obywatelką polską, posłużył M.K. do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na czasowe zamieszkiwanie na terytorium Polski. Ostateczną decyzją Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 12.11.2013 r. utrzymano w mocy wcześniejsze decyzje, odmawiające M.K. prawa do czasowego zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Komunikat z dnia 13.02.2014
I A 060/12/14

Wyrokami z dnia 08 i 16 stycznia 2014 r. ( sygn. II S.A./01/1126/13 i II S.A./01/1127/13 ) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie podzielił stanowisko Prokuratora Okręgowego w Elblągu, że pomimo odwołania w drodze referendum Prezydenta Miasta Elbląga, wydane przez niego dla urzędników upoważnienia do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, zachowały ważność.
Sąd uznał, że samo wygaśniecie mandatu prezydenta ( np. wskutek odwołania ), nie powoduje automatycznie wygaśnięcia, udzielonych przez niego pracownikom kierowanej przez niego jednostki, upoważnień do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych. Wygaśnięcie takiego upoważnienia nastąpiłoby dopiero na skutek jego odwołania przesz tego, kto je wydał, albo przez jego następcę, natomiast sama zmiana osoby na stanowisku organu ( prezydenta ) nie ma wpływu na ważność udzielonych wcześniej pełnomocnictw. Tym samym Sąd zakwestionował pogląd prezentowany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu, iż z momentem wygaśnięcia mandatu prezydenta, wygasają upoważnienia przez niego udzielone do wydawania decyzji w jego imieniu.Komunikat z dnia 21.01.2014
I A 060/8/14

W dniu 19 grudnia 2013 r. Prokuratura Okręgowa w Elblągu umorzyła wobec niewykrycia sprawców śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 19 września 2012 r. w kantorze wymiany walut w Gronowie zabójstwa Małgorzaty W., pozostającego w związku z dokonanym na jej osobie rozbojem, w trakcie którego sprawca zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w różnych walutach o równowartości ponad 26 tysięcy złotych – t.j. o czyn z art. 148 § 2 k.k. w zb. z art. 280 § 2 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k.
Aktualnie postanowienie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne. Pomimo umorzenia śledztwa, zostanie ono podjęte i kontynuowane – po zaistnieniu ku temu podstaw.


Komunikat z dnia 15.01.2014
I A 060/7/14

Prokurator Okręgowy w Elblągu w dniu 19.12.2013 r. skierował do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia w sprawie V Ds. 27/13 przeciwko obywatelowi Holandii Ansou K., podejrzanemu o to że, w okresie od 01.07.2008 r. do 12 07.2008 r. w Ostródzie dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości środków odurzających w postaci co najmniej trzech kilogramów marihuany, w ten sposób, że wskazane narkotyki przywiózł z Holandii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – to jest o czyn z art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Ponadto podejrzanemu zarzucono także popełnienie przestępstwa polegającego na tym, iż w dniu 12.07.2008 r. w Ostródzie, przed organami powołanymi do ścigania, złożył zawiadomienie o przestępstwie rozboju, dokonanego na jego osobie przez D.K, K.P., i M.W., wiedząc iż czynu tego nie popełniono, tym samym fałszywie oskarżając te osoby o popełnienie przestępstwa oraz składając fałszywe zeznania. – t. j. o czyn z art. 238 k.k. w zb. z art. 234 k.k. , art. 233 § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k.
Podejrzanemu za przemyt narkotyków grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech, a za zawiadomienie o nie popełnionym przestępstwie – do trzech lat pozbawienia wolności.


Komunikat z dnia 14.01.2014
I A 060/6/14

Prokurator Apelacyjny w Gdańsku decyzją z dnia 08 stycznia 2014 r. uwzględnił wniosek Prokuratora Okręgowego w Elblągu i przejął do dalszego prowadzenia postępowanie V DS. 30/13 tut. prokuratury, dotyczące popełnienia przestępstwa z art. 228§ 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k., polegającego na przyjęciu w Iławie w maju 2011 r. korzyści majątkowej przez funkcjonariusza Służby Więziennej w związku z pełnieniem funkcji publicznej, w zamian za pomoc w przyznaniu przepustki oraz przyznaniu tzw. programu wolnościowego skazanemu.


Komunikat z dnia 10.01.2014
I A 060/5/14

Prokurator Rejonowy w Iławie w dniu 10.01.2014 r. skierował do Sądu Rejonowego w Iławie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Patryka T., podejrzanego o to, że w dniu 08.01.2014 r. w Iławie używając niebezpiecznego narzędzia w postaci samochodu osobowego marki BMW dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza policji z Komendy Powiatowej Policji w Iławie, w ten sposób, że kierując wskazanym samochodem nie zastosował się do polecenia zatrzymania pojazdu i kontynuował jazdę wprost na funkcjonariusza policji, zmierzając do najechania na niego, w celu uniknięcia kontroli drogowej. Czyn ten wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 223 § 1 kodeksu karnego, za który grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Ponadto podejrzanemu zarzucono popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, za które grozi – zgodnie z dyspozycją przepisu art. 178a § 1 kodeksu karnego - kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Podstawą do skierowania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania była obawa matactwa i ucieczki podejrzanego oraz grożąca mu surowa kara.
Sąd uwzględnił wniosek Prokuratora Rejonowego w Iławie i zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy - do dnia 08.04.2014 r.


Komunikat z dnia 08.01.2014
I A 060/3/14

Prokuratura Rejonowa w Elblągu w dniu 19.12.2013 r. w sprawie 4 Ds. 67/13, skierowała do Sądu Rejonowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko Marcinowi M. , oskarżonemu o to, że w dniu 24.09.2013 r. w Elblągu usiłował wprowadzić do obrotu znaczne ilości substancji psychotropowych, między innymi w postaci 4.751,37 g amfetaminy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy policji i Straży Granicznej – tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i w zw. z art. 12 k.k. – wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12 i kara grzywny.


Komunikat z dnia 31.12.2013
I A 060/25/13

W dniu 30.12.2013 r. w sprawie V Ds. 14/13 Prokuratury Okręgowej w Elblągu Sąd Okręgowy w Elblągu uwzględnił wniosek o przedłużenie czasu trwania tymczasowego aresztowania wobec Lucyny D., podejrzanej o trzykrotne popełnienie zbrodni zabójstwa swoich nowo narodzonych dzieci w Lubawie i przedłużył stosowanie tego środka zapobiegawczego do dnia 09 kwietnia 2014 r.
Podstawą do skierowania wniosku o dalsze przedłużenie czasu trwania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej była istniejąca w dalszym ciągu obawa matactwa oraz grożąca podejrzanej surowa kara.
Postanowienie o przedłużeniu czasu trwania tymczasowego aresztowania nie jest prawomocne.


Komunikat z dnia 20.12.2013
I A 060/24/13

Prokuratura Rejonowa w Elblągu w dniu 18.12.2013 r. skierowała do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Grzegorza Z., podejrzanego o dokonanie w nocy na 16.12.2013 r. zabójstwa Michała Ż. Podstawą do skierowania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, była – poza grożącą surową karą, uzasadniona obawa matactwa ze strony podejrzanego. Sąd podzielił argumentację prokuratury i zastosował areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy. Podejrzanemu za popełnienie zbrodni zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat ośmiu, kara 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.


Komunikat z dnia 12.12.2013
I A 060/23/13

W dniu 11 grudnia 2013 r. w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu zarejestrowano postępowanie, toczące się dotychczas w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie pod sygnaturą 1 Ds. 1726/13, przeciwko P. J. podejrzanemu o popełnienie przestępstw z art. 197 § 1 i 3 k.k., art. 203 k.k. i inne, M. M. podejrzanemu o popełnienie czynów z art. 197 § 1 i 3 k.k. i P.B., podejrzanemu o czyny z art. 190a § 1 k.k. Podejrzanym zarzuca się popełnienie wyżej wskazanych przestępstw z wykorzystaniem ofert o pracę w charakterze modelek.
W Prokuraturze Okręgowej w Elblągu śledztwo w tej sprawie toczyć się będzie pod sygnaturą V Ds. 37/13.


Komunikat z dnia 09.12.2013
I A 060/22/13

Prokurator Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim postanowieniem z dnia 30 września 2013 r. umorzył postępowanie w sprawie doprowadzenia namową lub przez nieudzielenie pomocy w dniu 10.06.2013 r. do targnięcia się na własne życie przez funkcjonariusza policji z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.
Przeprowadzone w sprawie śledztwo w kierunku zaistnienia przestępstwa z art. 151 kodeksu karnego, nie dało podstaw do uznania, iż do podjęcia zamachu samobójczego przyczyniły się osoby trzecie i w związku z tym podjęto decyzję o umorzeniu śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego. Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.


Komunikat z dnia 25.11.2013
I A 060/21/13

Prokurator Rejonowy w Elblągu postanowieniem z dnia 16.11.2013 r. przekazał według właściwości, celem dalszego procedowania, III Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich Sądu Rejonowego Elblągu, postępowanie przygotowawcze o sygnaturze 3 Ds. 1625/13, dotyczące czynów polegających na usiłowaniu dopuszczenia się innej czynności seksualnej wobec małoletnich dziewczynek, poniżej lat 15-stu, do których doszło w dniach 05-07.11.2013 r. na terenie Elbląga - wobec stwierdzenia, iż podejrzany o popełnienie tych czynów jest osobą nieletnią.


Komunikat z dnia 29.10.2013
I A 060/16/13

Prokurator Okręgowy w Elblągu w dniu 24.10.2013 r. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na ostateczne decyzje administracyjne Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze zakwestionowało mianowicie ważność dwóch decyzji administracyjnych, wydanych bezpośrednio po odwołaniu, w drodze referendum, Prezydenta Miasta Elbląga, zanim jeszcze Pan Premier Donald Tusk wyznaczył z dniem 30 kwietnia 2013 r. Pana Marka Bojarskiego do pełnienia funkcji organów Miasta Elbląg - do czasu wyboru nowych organów Miasta.
W pierwszej ze spraw, SKO zakwestionowało wydaną decyzję administracyjną z dnia 26.04.2013 r. , o uznaniu dłużnika alimentacyjnego – L.P., za uchylającego się od świadczeń alimentacyjnych.
Druga ze spraw dotyczyła decyzji administracyjnej również wydanej w dniu 26.04.2013 r., a ustalającej, iż pobrane przez M.R. świadczenia rodzinne są świadczeniami nienależnymi. Obie decyzje administracyjne zostały wydane przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu , na podstawie upoważnienia udzielonego mu uprzednio przez Prezydenta Miasta Elbląga, odwołanego następnie w drodze referendum
W obu przypadkach Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że skoro doszło do wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Elbląga, odwołanego w drodze referendum, udzielone przez niego upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu, Zastępcy Dyrektora Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu również wygasło, zatem nie był on upoważniony do wydania w dniu 26.04.2013 r., wyżej wskazanych decyzji, skoro udzielający upoważniania prezydent został wcześniej odwołany.
Stanowisko to zakwestionował Prokurator Okręgowy, mając na względzie niezakłócone i prawidłowe funkcjonowanie organów administracji publicznej, w oparciu o dokonaną interpretację obowiązujących przepisów prawa, wnosząc o uchylenie orzeczeń wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.


Komunikat z dnia 24.10.2013
I A 060/15/13

W dniu 22.10.2013 r. Prokurator Okręgowy w Elblągu skierował do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia w sprawie V Ds. 47/12. Czterem, spośród sześciu oskarżonych, a mianowicie: Sebastianowi B., Piotrowi G., Grzegorzowi K. i Mariuszowi K. zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 252 § 1 k.k. i inne , polegającego na wzięciu w dniu 26.10.2012 r. w Iławie w charakterze zakładnika Z.S. a następnie poprzez pozbawienie go wolności, kierowanie gróźb i użycie siły fizycznej, dokonanie zaboru mienia na jego szkodę oraz próbę doprowadzenie go do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 107.000 zł. Pozostałym dwóm oskarżonym prokurator zarzucił : Markowi M. – pomocnictwo do popełnienia wyżej opisanego przestępstwa, natomiast Dariuszowi K. – podżeganie do popełnienia tego przestępstwa.
Wszystkim oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech.
Dodatkowo Piotrowi G. zarzucono posiadanie środków odurzających i psychotropowych , za co – zgodnie z art. 62 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.


Komunikat z dnia 18.10.2013
I A 060/14/13

Prokuratura Okręgowa w Elblągu pod sygnaturą V Ds. 27/13 prowadzi śledztwo przeciwko obywatelowi Holandii Ansou K., podejrzanemu o to że, w okresie od 01.07.2008 r. do 12 07.2008 r. w Ostródzie dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości środków odurzających w postaci co najmniej trzech kilogramów marihuany, w ten sposób, że wskazane narkotyki przywiózł z Holandii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – to jest o czyn z art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Ponadto podejrzanemu zarzucono także popełnienie przestępstwa polegającego na tym, iż w dniu 12.07.2008 r. w Ostródzie, przed organami powołanymi do ścigania, złożył zawiadomienie o przestępstwie rozboju, dokonanego na jego osobie przez D.K, K.P., i M.W., wiedząc iż czynu tego nie popełniono, tym samym fałszywie oskarżając te osoby o popełnienie przestępstwa oraz składając fałszywe zeznania. – t. j. o czyn z art. 238 k.k. w zb. z art. 234 k.k. , art. 233 § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k.
Na skutek wydanego przez Sąd Europejskiego Nakazu Aresztowania, podejrzanego udało się zatrzymać i doprowadzić do Prokuratury Okręgowej w Elblągu. Po przesłuchaniu, prokurator wystąpił z wnioskiem o przedłużenie czasu trwania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego, który został przez Sąd uwzględniony i areszt tymczasowy został przedłużony do dnia 04.01.2014 r.
Podejrzanemu za przemyt narkotyków grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech, a za zawiadomienie o nie popełnionym przestępstwie – do trzech lat pozbawienia wolności.


Komunikat z dnia 10.10.2013
I A 0611/7/13

Prokuratura Rejonowa w Elblągu prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko Marcinowi M. , podejrzanemu o to, że w dniu 24.09.2013 r. w Elblągu usiłował wprowadzić do obrotu znaczne ilości substancji psychotropowych, między innymi w postaci 4.751,37 g amfetaminy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy policji i Straży Granicznej – tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
W sprawie tej Sąd Rejonowy w Elblągu uwzględnił wniosek Prokuratora Rejonowego w Elblągu i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12 i kara grzywny


Komunikaty z dnia 29.06.2012
I A.060/13/12

W dniu 18 czerwca 2012r. Prokuratura Rejonowa w Iławie skierowała do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko Damianowi J. I Patrykowi W., oskarżonym o to, że w dniu 09 grudnia 2011 r. w Lubawie woj. warmińsko -mazurskie grożąc użyciem broni palnej wobec właściciela sklepu Marcina S. usiłowali dokonać zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy znajdujących się w sklepie, w ten sposób, że kierując w jego stronę rewolwer gazowy kał. 9, zażądali natychmiastowego wydania pieniędzy, jednak zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na opór Marcina S., czym działali na jego szkodę, tj. o popełnienie przestępstwa przewidzianego w art. 13 § l kk w zw. z art. 280§ l i 2 kk. Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.


I A.060/14/12

W dniu 31 maja 2012r. Prokuratura Rejonowa w Elblągu skierowała do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko Dorocie D. oskarżonej o to, że w nocy 31 grudnia 2011 r. na 01 stycznia 2012r. w miejscowości Ż. woj. warmińsko-mazurskie ugodziła konkubenta Piotra S. nożem kuchennym powodując ranę kłuto-ciętą klatki piersiowej oraz przecięcie trzeciego żebra i płuca prawego z przecięciem wszystkich warstw ściany łuku aorty i z masywnym krwotokiem do jamy opłucno wej prawej, co stanowiło bezpośrednią przyczynę zgonu wyżej wymienionego, tj. o popełnienie przestępstwa przewidzianego w art. 156§1 pkt. 2 i §3 kk. Wymienionej grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.


I A.060/15/12

Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 18 czerwca 2012r. prowadzi postępowanie przygotowawcze Bartoszowi G., któremu przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw polegających na tym, że:
I. w okresie od listopada 2011 r. do czerwca 2012r. w Nowym Mieście Lubawskim oraz w Toruniu, działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przemocą oraz groźba bezprawną doprowadził Barbarę Z. do uprawiania prostytucji, w ten sposób, że szarpał ją, dusił oraz groził jej pozbawieniem życia i uszkodzenia ciała, tj. z art. 203 kk w zw. z art. 12 kk,
II. w okresie od września 2011 r. do czerwca 2012r. w Nowym Mieście Lubawskim oraz w Toruniu, działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czerpał korzyści finansowe z uprawiania przez Barbarę Z. prostytucji, tj. z art. 204 §2 kk w zw. z art. 12 kk. Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.I A.060/16/12

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko Krzysztofowi L. podejrzanemu o popełnienie przestępstw polegających na tym, że :
I. w okresie od 23 czerwca 2009r. do grudnia 2009r. w Ostródzie czerpał korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez Natalię W. w ten sposób, że pobierał pieniądze za świadczone przez nią w agencji towarzyskiej usługi seksualne oraz przemocą w postaci uderzenia pięścią w twarz i groźbą pobicia zmuszał wymienioną do uprawiania prostytucji, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa,tj. o czyn 204§2 kk w zb. z art. 191 § l kk w zw. z art. 64§ l kk i inne,
II. w okresie od w okresie od 23 czerwca 2009r. do grudnia 2009r. w Ostródzie czerpał korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez Dianę Ł., w ten sposób, że pobierał pieniądze za świadczone przez nią w agencji towarzyskiej usługi seksualne przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, o czyn 204§2 kk w zw. z art. 64§1 kk i inne,
III. w okresie od w okresie od 23 czerwca 2009r. do grudnia 2009r. w Ostródzie działając ze szczególnym okrucieństwem znęcał się fizycznie i psychicznie nad swój ą konkubiną Natalią W., w ten sposób, że bił ją rękoma, różnymi przedmiotami po całym ciele, wszczynał awantury, wyzywał słowami wulgarnymi, reglamentował opuszczenie mieszkania, ukrywał jej w tym celu odzież, dowód osobisty zmuszając do przebywania w lokalu agencji towarzyskiej pod kontrolą nieustalonych osób, używał wobec niej pozostając w ciąży przemocy powodując obrażenia w postaci stłuczenia i raz twarzy, stłuczenia pleców, złamania korony zęba, stłuczenia lewej małżowiny usznej oraz wstrząśnienia mózgu lekkiego stopnia, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, tj. o czyn z art. 207§ l kk w zb. z art. 189§1 kk w zb. Z art. 157§2 kk w zw. z art. 64§1 kk i inne,
IV. w dniu 27 października 2009r. Wpływał na świadka Natalię W. celem złożenia przez nią nieprawdziwych zeznań w postępowaniu przygotowawczym, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, tj. o czyn z art. 245 kk w zw. z art. 64§1 kk.I A.060/17/12

W dniu 29 czerwca 2012r. Prokuratura Rejonowa w Braniewie skierowała do Sądu Rejonowego w Braniewie akt oskarżenia przeciwko Jackowi W. i Tomaszowi K. oskarżonym o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 17 marca 2011 r. w Braniewie działając wspólnie i w porozumieniu z trzecią nieustaloną osobą po uprzednim doprowadzeniu Ireneusza J. I Doroty S. do stanu bezbronności poprzez podawanie się za funkcjonariuszy Urzędu Kontroli Skarbowej w Elblągu wykonujących wobec nich prawne obowiązki służbowe zlecone rzekomo przez prokuraturę w Elblągu, w postaci zatrzymania osoby Ireneusza J. I przeszukania jego miejsca zamieszkania zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie lO.OOO złotych, 2.525 euro oraz zabrali dokument dot. pojazdu marki Mercedes i paszport Ireneusza J., czym działali na szkodę Ireneusza J. I Doroty S., tj. o czyn przewidziany w art. 280§1 kk w zb. z art. 275§ l kk w zb. z art. 276kk i inne. Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.


I A.060/18/12

W dniu 26 czerwca 2012r. Prokuratura Rejonowa w Ostródzie skierowała akt oskarżenia wobec Piotra Sz. oskarżonego o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od bliżej nieustalonego dnia, nie później niż od 2002r. do 11 października 2011 r. w Rychnowie, woj. warmińsko- mazurskie, bez wymaganego zezwolenia, posiadał broń palną w postaci armaty, tj. o czyn z art. 263 § 2 kk. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 8


Komunikaty z dnia 08.02.2012
I A.060/2/12

W grudniu 2011r. Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu skierował do miejscowego sądu akt oskarżenia przeciwko 4 osobom, tj. Tadeuszowi P.,Dariuszowi L.,Genowefie W. i Januszowi L. oskarżonym o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od stycznia 2004r. do 10 listopada 2009r. w Morągu woj. warmińsko–mazurskie, działając wspólnie i w porozumieniu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako pracownicy mający dostęp do użytkowanego w zatrudniającym ich przedsiębiorstwie programu komputerowego, drukowali poświadczające nieprawdę dokumenty jako duplikaty faktur, po dokonaniu uprzedniej zmiany co do rodzaju i nazwy paliwa, czym wprowadzili w błąd przedsiębiorstwo pracodawcy i wyłudzili na jego szkodę mienie o łącznej wartości 61.409,21 złotych. Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.


I A.060/3/12

W dniu 25 stycznia 2012r. Prokuratura Rejonowa w Braniewie na podstawie materiałów zgromadzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 kpk przez Komendę Powiatową Policji w Braniewie wszczęła śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 24 stycznia 2012r. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie, doprowadzenia Piotra K. do targnięcia się na własne życie, tj. o przestępstwo z art.151 kk.


I A.060/4/12

W dniu 30 grudnia 2011r. Prokuratura Rejonowa w Elblągu skierowała do Sądu Rejonowego w Braniewie akt oskarżenia przeciwko Damianowi S. oskarżonemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 27 czerwca 2011r. w Gronowie gm. Braniewo będąc pracownikiem Urzędu Gminy w Braniewie odpowiedzialnym za obiekty i sprzęt sportowy na terenie gminy, działając nieumyślnie nie dopełnił obowiązków w zakresie naprawy bramki do piłki nożnej na boisku i dokonania jej odbioru bez wymaganych parametrów, tabliczek ostrzegawczych, wskutek czego bramka przewróciła się na Magdalenę Ż. lat 8, powodując u niej rozległy uraz czaszkowo-mózgowy, co stanowiło bezpośrednią przyczynę zgonu wymienionej.
Wraz z aktem oskarżenia został skierowany wniosek w trybie art. 335§1 kpk o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary.


I A.060/5/12

W dniu 27 grudnia 2011r. Prokuratura Rejonowa w Ostródzie skierowała do Sądu Rejonowego w Ostródzie akt oskarżenia przeciwko Mirosławie T., oskarżonej o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od października 2008r. do lipca 2011r. w Ostródzie będąc zatrudnioną w Starostwie Powiatowym w Ostródzie dokonała zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w łącznej kwocie 58.455 zł w ten sposób, że będąc osobą uprawnioną do przyjmowania od osób fizycznych opłat dotyczących czynności administracyjnych związanych z rejestrowaniem pojazdów samochodowych, po każdorazowym przyjęciu należności wystawiała dokument, w którym poświadczała nieprawdę wpisując zaniżoną kwotę od faktycznie przyjętej od osoby fizycznej, po czym powstała w ten sposób różnicę kwotową zabierała celem przywłaszczenia, czym działała na szkodę Starostwa Powiatowego w Ostródzie.
Wraz z aktem został skierowany wniosek w trybie art. 335§1 kpk o wydanie wobec Mirosławy T. wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżoną kary oraz środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody na rzecz Starostwa Powiatowego w Ostródzie.


I A.060/6/12

W dniu 29 listopada 2011r. Prokuratura Rejonowa w Ostródzie skierowała akt przeciwko Patrykowi W., Michałowi K., Igorowi R., oskarżonym o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 02 kwietnia 2011r. w rejonie dworca PKP w Ostródzie, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, publicznie i bez powodu, okazując rażące lekceważenie dla porządku prawnego, wzięli czynny udział w zbiegowisku, wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na inne osoby, w trakcie którego dopuścili się czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych polegających na zabezpieczeniu przejazdu kibiców wracających z Olsztyna z meczu piłki nożnej OKS 1945 Olsztyn a Jeziorakiem Iława w ten sposób, że rzucali w nich kamieniami, a nadto znieważyli ich słowami wulgarnymi powszechnie uznawanymi za obelżywe.
Ponadto prokuratura oskarżyła Pawła P., że w dniu 02 kwietnia 2011r. w rejonie dworca PKP działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, publicznie i bez powodu, okazując rażące lekceważenie dla porządku prawnego, wziął czynny udział w zbiegowisku wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy Policji.


I A.060/7/12

W dniu 02 grudnia 2011r. Prokuratura Rejonowa w Elblągu skierowała akt oskarżenia przeciwko Dawidowi D., Wojciechowi P., Rafałowi S. oskarżonym o popełnienie szeregu przestępstw przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, polegających na tym, że w okresie od sierpnia 2010r. do czerwca 2011r. w Elblągu działając wbrew przepisom ustawy i z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, oraz bez takiego celu, 31 – krotnie udzielili odpłatnie i nieodpłatnie osobom dorosłym, jak i małoletnim środka odurzającego w postaci marihuany w ilościach od 1 g do 60 gram. Sprawcom grozi kara kara pozbawienia do lat 10.
Wraz z aktem został skierowany wniosek w trybie art. 335§1 kpk o wydanie wobec oskarżonego Rafała S. wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary oraz środków karnych.


I A.060/8/12

W dniu  25 stycznia 2012r. Prokuratura Rejonowa  w Braniewie wszczęła  śledztwo w sprawie  zaistniałego w dniu  24 stycznia 2012r. w Braniewie woj. warmińsko-mazurskie, doprowadzenia Piotra K. do targnięcia się na własne życie, tj. o przestępstwo z art. 151 kk.


I A.060/9/12

W ramach tegorocznych obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w siedzibach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury okręgu elbląskiego zorganizowane zostaną dyżury prokuratorów, w trakcie których będą udzielane bezpłatne porady ofiarom przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem instruktażu w zakresie  możliwości uzyskania państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw.

Dyżury będą pełnione w dniach:

20 lutego – 24 lutego 2012 r. w godzinach 8. 00 - 15. 30
22 lutego 2012 r. w godzinach 8. 00 - 17. 00


Siedziby prokuratur:

- Prokuratura Okręgowa w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 13
- Prokuratura Rejonowa w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 8-12
- Prokuratura Rejonowa w Braniewie, ul. Sądowa 1
- Prokuratura Rejonowa w Działdowie, ul. W. Jagiełły 39
- Prokuratura Rejonowa w Iławie, ul. Gen. Andersa 2
- Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lub. ul. Grunwaldzka 28
- Prokuratura Rejonowa w Ostródzie, ul. Sobieskiego 12
- Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu ul. Warmińska 17A.


Komunikaty z dnia 21.12.2011

I A.060/12/11

Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejęła z dniem 05 grudnia 2011 r. do własnego prowadzenia wszczęte w dniu 15 listopada 2011 r. przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu śledztwo przeciwko Marcinowi S., podejrzanemu, o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami użył wobec Krystiana R. przemocy polegającej na obezwładnieniu, po czym dokonał jego uprowadzenia, a następnie przetrzymywał jako zakładnika i groził pozbawieniem życia zmuszając do dokonania kradzieży na szkodę Tadeusza R., tj. o przestępstwo z art. 252§1 kk. Aktualnie zarzuty w tej sprawie przedstawiono także innym osobom, tj. Zbigniewowi L., Marcinowi B. i Damianowi D.


I A.060/13/11

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie prowadzi wszczęte w dniu 28 listopada 2011 r. śledztwo przeciwko Piotrowi R, podejrzanemu o przestępstwo nieudzielenia pomocy Ewie P. znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że nie powiadomił właściwych organów powołanych do ochrony życia i zdrowia ludzkiego. Przestępstwo to przewidziane w art. 162§1 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.


I A.060/14/11

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie nadzoruje śledztwo, którego przedmiotem jest prowadzenie zorganizowanej działalności związanej z obrotem znacznej ilości środków odurzających oraz przemytem ich do Polski z Ameryki Południowej i na obszarze krajów Wspólnoty Europejskiej. Do chwili obecnej zarzuty w tej sprawie usłyszały dwie osoby R.F. i H.Z., wobec których sąd na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wymienionym grozi kara pozbawienia wolności od 3 lat do 15 lat.


I A.060/15/11

W dniu 31 października 2011 r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim skierowała do miejscowego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Jackowi Z. oskarżonemu o popełnienie dwu przestępstw polegających na tym, że:
I. w okresie od września do listopada 2010 r. w Nowym Mieście Lubawskim jako dyrektor spółki z o.o. S. w Nowym Mieście Lubawskim, nie dopełnił obowiązku polegającego na poinformowaniu na piśmie działają w spółce organizacji związkowych o planowanym przejęciu części zakładu pracy na nowego pracodawcę, terminie tego przejścia, jego przyczynach prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania, tj. przestępstwa określonego w art. 35 ust. l pkt. 4 w zw. z art. 26 ust.l ustawy z dnia 23 maja l99l r. o związkach zawodowych,
II. w okresie od września do listopada 2010 r. w Nowym Mieście Lubawskim jako dyrektor spółki z o.o. S. w Nowym Mieście Lubawskim, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy złośliwie i uporczywie naruszył prawa 182 pracowników tej spółki w ten sposób, że działając w sposób sprzeczny z prawem wbrew zasadzie automatyzmu prawnego kontynuacji stosunku pracy obowiązującego przy przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę wynikającej z art. 23 §1 kodeksu pracy, wykorzystując przymusowe położenie pracowników obawiających się utraty pracy doprowadził ich do podjęcia decyzji o rozwiązaniu dotychczasowych umów o pracę na mocy porozumienia stron i zawarcia mniej korzystnyćh umów o pracę z nowym pracodawcą, na skutek czego pracownicy ci utracili świadczenia okresowe, dodatki za wysługę lat, premie uznaniowe, dodatki za pracę w godzinach nocnych i warunkach szkodliwych dla zdrowia, obniżono im wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach, zaniżono okresy zatrudnienia, jak również wprowadzono zakaz przynależności do związków zawodowych, tj. przestępstwa określonego w art. 218 §1 kk.
Wraz z aktem oskarżenia prokuratura skierowała wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 §1 kodeksu postępowania karnego i orzeczenie kary w wymiarze uzgodnionym z oskarżonym.


I A.060/16/11

W dniu 22 listopada 2011 r. Prokuratura Rejonowa w Działdowie skierowała do Sądu Rejonowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko Harremu M. oskarżonemu, o to, że w dniu 17 lipca 2011 r. w Pasłęku woj. warmińsko-mazurskie na drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości (2,61 promila alkoholu w organizmie) kierował samochodem marki Mercedes, tj. o popełnienie przestępstwa przewidzianego w art. 178a §1 kk.


I A.060/17/11

W dniu 24 listopada 2011 r. Prokuratura Rejonowa w Iławie skierowała do Sądu Rejonowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko Rafałowi Ż. oskarżonemu o spowodowanie w dniu 18 kwietnia 2011 r. w Elblągu wypadku drogowego w ten sposób, że kierując samochodem osobowym na ul. Grunwaldzkiej umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez jazdę z prędkością przekraczającą dozwoloną administracyjnie na tym odcinku jezdni, a tym samym nie zachował szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do oznakowanego przejścia dla pieszych i nie udzielił pierwszeństwa pieszej Katarzynie P., w następstwie czego doszło do jej potrącenia i spowodowania obrażeń ciała naruszających prawidłowe funkcje organizmu na okres przekraczający 7 dni. Przestępstwo określone w art. 177 §1 kodeksu karnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.


Komunikat z dnia 13.10.2011

MEDIACJA W PRAKTYCE PROKURATORSKIEJ – DZIŚ I JUTRO to tytuł konferencji naukowej pod patronatem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska z udziałem przedstawicieli nauki oraz koordynatorów ds. ofiar przestępstw, która odbędzie w czwartek (20 października 2010 r. godz. 12.00 -16.30) w Prokuraturze Generalnej w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji.

W pierwszej części spotkania przewidziane są referaty i wystąpienia m.in.: prof. Ewy Bieńkowskiej, prof. Cezarego Kuleszy, prof. Tadeusza Cieleckiego, prof. Eleonory Zielińskiej, prof. Moniki Płatek, dr Wojciech Zalewski oraz dr Dariusza Kużelewskiego. Moderatorem sesji będzie prokurator Lidia Mazowiecka.

W drugiej części konferencji prokuratorzy z poszczególnych okręgów apelacyjnych zaprezentują najciekawsze sprawy z wykorzystaniem mediacji.

Konferencja ta będzie również okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu ogłoszonego przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i prezesa Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska - Włodzimierza Albina na pracę pt. „Zalety mediacji karnej”.

Program konferencji.

Na zakończenie konferencji przewidziana jest również dyskusja.

Przebieg konferencji, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie transmitowany za pośrednictwem Internetu po adresem www.LEX.pl/prokuratura.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej


Komunikat z dnia 11.10.2011

Już od 7 lat, w każdy czwartek października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji objęty patronatem Światowego Forum Mediacji. W 2011r. Międzynarodowy Dzień Mediacji bedzie obchodzony w dniu 20 października. W tym dniu w prokuraturze okręgowej oraz w podległych prokuraturach w godz. 8.30 – 15.30 zainteresowane osoby będą mogły uzyskać infomacje dotyczące instytucji mediacji w sprawach karnych. Wykazy instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego prowadzone są w Sądzie Okręgowym w Elblągu. Na stronie internetowej tut. prokuratury okręgowej oraz w siedzibach  prokuratur rejonowych na tablicach ogłoszeń udostępnione są listy mediatorów w sprawach karnych i nieletnich zarejestrowanych  w Sądzie Okręgowym w Elblągu.

Siedziby Prokuratur:

Prokuratura Okręgowa w Elblągu, Bulwar Zygmunta nr 13
Prokuratura Rejonowa w Elblągu ul. Płk. Dąbka nr 8-12
Prokuratura Rejonowa w Braniewie ul. Sądowa nr 1
Prokuratura Rejonowa w Działdowie ul. Jagiełły nr 39
Prokuratura Rejonowa w Iławie ul. Gen. Andersa nr 2
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie ul. J. Sobieskiego nr 12
Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rej. w Ostródzie z siedzibą w Morągu ul. Warmińska nr 17 A
Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim ul. Grunwaldzka nr 28


Sprostowanie z dnia 30.09.2011

Pan Redaktor Naczelny
„Super Expressu”
ul. Jubilerska 10
00- 939 Warszawa

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo Prasowe (DZ.U. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.) wnoszę o pilne zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych informacji, które zawarto w w artykule „Prokurator wypuścił zboczeńca bo dał mu słowo harcerza”, którego autor posłużył się inicjałami SK, opublikowanym w dniu 21 września 2011r. w Super Express nr 220.

Autor publikacji pisze: „Jan A. przyznał się śledczym do wszystkiego. Usłyszał zarzut przechowywania i rozpowszechniania treści pornograficzny z udziałem nieletnich. Grozi za to do 8 lat więzienia. Ale zamiast trafić do aresztu, wrócił do domu.
Prokurator w szokujący sposób tłumaczy swoją decyzję. - Dał mi słowo harcerza, że nie ucieknie, dlatego nie wnioskowałem o areszt - mówi Rajmund Kobiela, z-ca prokuratora rejonowego z Braniewa. Na tym nie koniec Przedstawiciel Temidy najwyraźniej tłumaczy zwyrodnialca. - On ma takie upodobania seksualne i dobrze, że je ma. Najgorzej, jak ktoś twierdzi,że ich nie ma.”


Informacje zawarte w wyżej cytowanym fragmencie są nieprawdziwe i nie znajdują odzwierciedlenia w aktach sprawy prowadzonej przeciwko Janowi A.
Prokuratura Rejonowa w Braniewie nadzoruje prowadzone przez miejscową Komendę Powiatową Policji postępowanie przygotowawcze przeciwko Janowi A., podejrzanemu o popełnienie przestępstwa przewidzianego w art. 202 §2 kk zagrożonego karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 oraz popełnienie przestępstwa przewidzianego w art. 202 §4a kk, zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 5. Zatem żaden z czynów zarzuconych Janowi A. nie jest zagrożony karą pozbawienia do lat 8, jak błędnie wskazano w wyżej cytowanym fragmencie artykułu. Powyższe świadczy o nieznajomości materii będącej przedmiotem publikacji i niezweryfikowaniu posiadanych informacji we właściwej prokuraturze.
Na podstawie oceny aktualnie zebranych dowodów Zastępca Prokuratora Rejonowego w Braniewie podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego typu wolnościowego w postaci dozoru Policji jako wystarczającego dla zabezpieczenia prowadzonego postępowania, pomimo braku złożenia wniosku przez Policję o zastosowanie jakiegokolwiek środka zapobiegawczego wobec podejrzanego.
Zastępca Prokuratora Rejonowego w Braniewie w rozmowie z redaktorem dziennika nie argumentował decyzji o braku złożenia do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania zapewnieniem udzielonym przez podejrzanego, iż ten nie będzie ukrywał się przed organami ścigania. Prokurator swoją decyzję uzasadnił przede wszystkim oceną dotychczasowych dowodów oraz brakiem realnej obawy co do utrudniania postępowania i popełnienia kolejnego przestępstwa przez Jana A.
Zastępca Prokuratora Rejonowego w Braniewie na pytanie o skłonności Jana A. do zachowań świadczących o pedofilii absolutnie nie dokonywał oceny sfery osobistych zachowań Jana A. a tym samym nie wyrażał żadnego stanowiska, tym bardziej akceptującego zainteresowania podejrzanego.
W związku z powyższym, żądam pilnego opublikowania sprostowania następującej treści:
Nieprawdą jest jakoby prokurator przedstawił podejrzanemu Janowi A. zarzuty popełnienia przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 8, gdyż podejrzanemu postawiono zarzut popełnienia przestępstwa przewidzianego w art. 202 §2 kk zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 2 oraz popełnienia czynu z art. 202 §4a kk, zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 5.
Nieprawdą jest, aby Zastępca Prokuratora Rejonowego w Braniewie podjął decyzję o odstąpieniu od skierowania wniosku o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania po przyjęciu od podejrzanego zapewnienia, iż ten nie będzie ukrywał się przed organami ścigania.
Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek typu wolnościowego - dozór Policji uznając go za wystarczający dla zabezpieczenia prowadzonego postępowania co uzasadnił oceną dotychczasowych dowodów oraz brakiem realnej obawy co do utrudniania postępowania i popełnienia kolejnego przestępstwa przez Jana A.
Nieprawdą jest, jakoby Zastępca Prokuratora Rejonowego w Braniewie wyrażał opinię o skłonnościach Jana A. do zachowań świadczących o pedofilii, by dokonywał ich oceny oraz przedstawiał stanowisko mogące wskazywać na akceptację zainteresowań seksualnych podejrzanego.Komunikaty z dnia 05.07.2011

I A.060/5/11

W dniu 09 czerwca 2011r. Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Rejonowego w Ostródzie akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi S. i Dariuszowi S. osk. o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 29 września 2010r. w miejscowości G. woj. warmińsko–mazurskie, działając z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu w ramach z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy, uczestniczyli w obrocie znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany w ilości 2.997 gram wartości ok. 90.000 zł, które nabyli w celu dalszej odsprzedaży. Sprawcom grozi grzywna i kara pozbawienia wolności do lat 10.


I A.060/6/11

W dniu 16 czerwca 2011r. Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Rejonowego w Mogilnie woj. kujawsko–pomorskie akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi A., Markowi A. i Władysławowi K., oskarżonym o popełnienie przestępstw przewidzianych w art. 291§1 kk w zw. z art. 65§1 kk w zw. z art. 12 kk polegających na tym, że w okresie od maja 2009r. do czerwca 2010r. w M. w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w sposób wskazujący, iż uczynili sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu, nabyli w celu wprowadzenia do obrotu uzyskany za pomocą czynu zabronionego nielegalnie odkażony alkohol etylowy, który zbyli innym osobom, tj.
- osk. Krzysztof A. nabył alkohol etylowy w ilości nie mniejszej niż 557,50 litrów o wartości łącznej nie mniejszej niż 44.600 zł,
- osk. Marek A. nabył alkohol etylowy w ilości nie mniejszej niż 180 litrów o wartości łącznej nie mniejszej niż 14.400 zł,
- osk. Władysław K. nabył alkohol etylowy w ilości nie mniejszej niż 71 litrów o wartości łącznej nie mniejszej niż 5.680 zł.


I A.060/7/11

W dniu 27 czerwca 2011r. Prokuratura Rejonowa w Braniewie skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Katarzynie O., oskarżonej o to, że w maju 2011r. w Braniewie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej za pomocą wprowadzenia w błąd, doprowadziła Spółkę T. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.550, w ten sposób, że będąc osobą upoważnioną do zawierania w imieniu spółki T. zakładów gier losowych, wbrew warunkom zawartej z wymienioną spółką umowy, wielokrotnie sama obstawiała zakłady gier losowych nie uiszczając za nie do kolektury należnych opłat w gotówce, skutkiem czego szkodę w wyżej wymienionej kwocie poniosła Spółka T. S.A. z siedzibą w Warszawie.


I A.060/8/11

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 sierpnia 2011r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej nr 338 Sądu Rejonowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 12 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem kierownictwa prokuratury okręgowej, podległych prokuratur rejonowych, przedstawicieli środków masowego przekazu poświęcona omówieniu wyników pracy prokuratur okręgu elbląskiego w I półroczu 2011r. oraz przedstawieniu informacji o najpoważniejszych postępowaniach prowadzonych przez prokuraturę okręgową i podległe rejonowe.


Komunikaty z dnia 15.11.2010

I A.060/10/10

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Braniewie z dnia 21 lipca 2010r. Zenon K. oskarżony przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Mieście Lubawskim o czyny z art. 234 kk, art. 233 § 1 kk, został uznany winnym i skazany za przestępstwa zarzucone aktem oskarżenia, polegajace na tym, że w dniu 12 listopada 2009r. w miejscowości G. gm. Wilczęta poprzez złożenie pisemnego doniesienia fałszywie oskarżył funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Braniewie o popełnienie przestepstwa oraz, że w dniu 02 grudnia 2009r. w Braniewie w Prokuraturze Rejonowej w Braniewie złożył fałszywe zeznania mające służyć za dowód w sprawie. Za każdy z wym. czynów sąd skazał oskarżonego na karę po 5 miesięcy pozbawienia wolności, po czym po wymierzeniu kary łącznej w wysokości 7 miesięcy jej wykonanie warunkowo zawiesił na okres próby 2 lat. Wyrok prawomocny.


I A.060/11/10

W dniu 31 sierpnia 2010r. Prokuratura Rejonowa w Iławie skierowała do Sądu Rejonowego w Iławie akt oskarżenia przeciwko Martynowi G., oskarżonemu o popełnienie przestępstwa przewidzianego w art. 238 kk polegajacego na tym, że w dniu 05 stycznia 2010r. w Iławie pisemnie zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Iławie o przestępstwie podrobienia jego podpisu na mandacie karnym wystawionym przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Iławie, wiedząc, że przestępstwo takowe nie zostało popełnione.
Wraz z aktem oskarżenia został skierowany wniosek o wydanie wyroku skazujacego i orzeczenie kary uzgodnionej z oskarżonym, bez przeprowadzenia rozprawy.


I A.060/12/10

Prokuratura Rejonowa w Działdowie wszczęła w dniu 03 września 2010r. śledztwo w sprawie zaistniałego w nocy z 17/18 sierpnia 2010r. w Lidzbarku Welskim pow. Działdowo umyślnego pozbawienia życia Ewy K. Jak ustalono sprawca uderzył pięścią w okolice głowy i szyi pokrzywdzonej, początkowo ukrył jej ciało w mieszkaniu a następnie wrzucił do betonowego szamba. Zwłoki ujawniono w dniu 02 września 2010r.
Zarzut popełnienia zbrodni przewidzianej w art. 148 § 1 kk przedstawiono Arturowi M., wobec którego na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Działdowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.


I A.060/13/10

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie w dniu 14 września 2010r. podjęła na nowo śledztwo umorzone w sprawie zaistniałego w dniu 02 listopada 2009r. w m. Smykówko pow. Ostróda nieumyślnego spowodowania śmierci Natalii P., tj. o przestępstwo z art. 155 kk. Postępowanie podjęto celem uzupełnienia materiału dowodowego.


I A.060/14/10

W dniu 29 września 2010r. Prokuratura Rejonowa w Elblągu skierowała do tut. Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko Janowi S. oskarżonemu o popełnienie przestępstwa przewidzianego w art. 156 § 1 pkt. 2 i § 3 kk polegajacego na tym, że w dniu 20 kwietnia 2010r. w Elblągu poprzez zadanie Wojciechowi Z. jednego uderzenia nożem z dużą siła w okolicę barku prawego spowodował u niego obrażenia ciała skutkujace zgonem.


I A.060/15/10

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie prowadzi śledztwo przeciwko Piotrowi K. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 02 października 2010r. w Ostródzie działając publicznie i z oczywiście błahego powodu, okazując rażące lekceważenie dla porządku prawnego, wielokrotnie uderzał Łukasza B. pięściami oraz kopał po ciele, w wyniku czego pokrzywdzony doznał licznych obrażeń głowy, które stanowiły chorobę realnie zagrażającą życiu, tj. z art. 156 § 1pkt. 2 kk w zw. z art. 57a § 1 kk.
Wobec podejrzanego na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Ostródzie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.


I A.060/16/10

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie prowadzi śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 12 października 2010r. w miejscowości Z. gm. Grunwald pozbawienia życia noworodka płci męskiej przez Ewelinę T. w okresie porodu i pod wpływem jego przebiegu, poprzez spowodowanie obrażeń ciała skutkujących zgonem, tj. o czyn z art. 149 kk. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Ostródzie zastosował wobec wymienionej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.


I A.060/17/10

W dniu 19 października 2010r. Sąd Rejonowy w Toruniu po rozpoznaniu zażalenia pokrzywdzonej Wandy D. utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Rejonowego w Elblągu z dnia 29 czerwca 2010r. o umorzeniu śledztwa przeciwko Andrzejowi R. - funkcjonariuszowi Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, podejrzanemu o przestępstwo art. 231 § 1 kk w zw. z art. 231 § 2 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Decyzja o umorzeniu śledztwa stała się prawomocna.


I A.060/18/10

W dniu 29 października 2010r. Prokuratura Rejonowa w Braniewie skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Grażynie J. oskarżonej o popełnienie dwóch czynów polegajacych na tym, że:
- w nocy z 14 na 15 marca 2010r. w miejscowosci P. gm. Godkowo bedąc zobowiązana do opieki nad narodzonym przez siebie noworodkiem płci męskiej zaniechała sprawowania należytej opieki, nie zapewniła mu wymaganej pomocy medycznej, narażając na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a w następstwie tych zaniedbań nieumyślnie spowodowała śmierć noworodka, tj. z art. 160 § 2 kk w zb. z art. 155 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,
- w nieustalonym dniu w okresie od 14 do 22 marca 2010r. w miejscowości P. gm. Godkowo znieważyła zwłoki noworodka poprzez spalenie ich w piecu domowym, tj. z art. 262 § 1 kk.


Komunikaty z dnia 05.07.2010

I A.060/2/10

W dniu 29 czerwca 2010r. Prokuratura Rejonowa w Braniewie, oskarżyła Roberta J. o to, że w okresie 29 maja 2009r. do 24 lipca 2009r. w Elblągu i Krynicy Morskiej działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pełniąc funkcję publiczną – będąc funkcjonariuszem Komendy Miejskiej w Elblągu, powołując się na wpływy w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji oraz utwierdzając w tym przekonaniu, czym wprowadził Katarzynę C. w błąd, dwukrotnie podjął się pośrednictwa w załatwieniu sprawy polegającej na pomocy w uchyleniu się od odpowiedzialności karnej Piotrowi C. oraz zniszczeniu materiałów dowodowych w sprawie karnej żądając w zamian korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwotach 1000 złotych i 1000 euro oraz karty telefonicznej zasilającej konto w systemie pre-paid Simplus o wartości 50 złotych, nie mając przy tym zamiaru ani możliwości rzeczywistego zrealizowania zadania, którego się podjął, usiłował doprowadzić tym samym Katarzynę C. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem, a ostatecznie w dniach 29 maja2009r., 01 września 2009r. oraz 17 września 2009r. w ustalonych okolicznościach, nie mając przy tym zamiaru ani możliwości rzeczywistego zrealizowania obietnicy, której wykonania się podjął, przyjął za pośrednictwem Ryszarda K. oraz osoby o imieniu Rafał korzyść majątkową w łącznej kwocie 5.350 złotych, doprowadzając Katarzynę C. i osobę o imieniu Rafał do niekorzystnego rozporządzenia mieniem powyższej wartości, tj. o przestępstwa przewidziane w art. 230§1 kk w zb. z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk w zw. z art. 12kk oraz w art. 230 § 1 kk w zb. z art. 286§ 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk.
Nadto Prokuratura oskarżyła Ryszarda K. o to, że w dniu 29 maja 2009r. działając w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego i swoim zachowaniem ułatwiając jego popełnienie, udzielił pomocy Katarzynie C., która udzieliła korzyść majątkową funkcjonariuszowi Komendy Miejskiej Policji w Elblągu Robertowi J. w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy, polegającego na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję oraz działanie funkcjonariuszy Policji w postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko Piotrowi C. i innym osobom, w ten sposób, że doprowadził do spotkania Katarzyny C. z Robertem J., a następnie mając pełną świadomość jej przeznaczenia, zakupił kartę telefoniczną zasilającą konto w systemie pre-paid Simplus o wartości 50 złotych, po czym w imieniu i z polecenia Katarzyny C., wręczył tę kartę Robertowi J., to jest o przestępstwo określone w art. 18§ 3 kk w zw. z art. 230a§1 kk.
Akt oskarżenia został wniesiony do Sądu Rejonowego w Elblągu.


I A.060/3/10

W dniu 29 czerwca 2010r. Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Rejonowego w Działdowie akt oskarżenia przeciwko:

1/ Arkadiuszowi K. oskarżonemu:
- o popełnienie w okresie od 15 lutego 2008r. do 06 marca 2009r. w miejscowości G. pow. Działdowo trzech przestępstw polegających na nabyciu uzyskanego za pomocą czynu zabronionego mienia znacznej wartości, wiedząc, że pochodzi ono z przestępstw kradzieży dokonanych na terenie Anglii, w postaci dwóch ciągników rolniczych marki JOHN DEERE oraz ładowarki CLAAS SCORPION o wartości łącznej co najmniej 790. 953 złote, tj. przestępstw określonych w art. 291§1 kk w zw. z art. 294 §1 kk,
- o popełnienie w okresie od 28 czerwca 2007r. do 06 marca 2009r. w miejscowości Sz. udzielenia pomocy Bolesławowi T. do nabycia uzyskanego za pomocą przestępstwa mienia znacznej wartości w postaci ciągnika rolniczego marki JOHN DEERE z nabitym nieautentycznym numerem identyfikacyjnym nadwozia VIN o wartości co najmniej 455.062 złote, pochodzącego z kradzieży dokonanej na terenie Anglii w ten sposób, że skontaktował wymienionego z osobą sprzedającą kradziony sprzęt rolniczy oraz przyprowadził tenże ciągnik na posesję Bolesława T., tj. przestępstwa określonego w art. 18§ 3 kk w zw. z art. 291§ 1 kk w zw. z art. 294§1 kk,
- o popełnienie w okresie od 15 maja 2008r. do 12 sierpnia 2008r. w Olsztynie wspólnie i w porozumieniu z Agnieszką T. z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu w celu uzyskania dla wymienionej kredytu preferencyjnego "linia młody rolnik" z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w toku zawierania umowy kredytu inwestycyjnego BGŻ SA Oddział w Olsztynie, przedłożenia nierzetelnego pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu odnośnie przedmiotu umowy, tj. przestępstwa określonego w art. 297§1 kk w zw. z art. 12 kk w zb. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 297 § 1 kk,

2/ Agnieszce T. oskarżonej:
- o popełnienie w okresie od 26 października 2006r. do 05 maja 2008r. w miejscowości Szkotowo nabycia mienia pochodzącego z kradzieży dokonanych na terenie Niemiec i Anglii w postaci samochodu osobowego marki Audi A6 Avant z nabitym nieoryginalnym numerem nadwozia oraz ładowarki teleskopowej CATERPILLAR TH 220B z nabitym nieoryginalnym numerem nadwozia, o łącznej wartości co najmniej 218.454 złotych, wiedząc, że oba pojazdy pochodzą z przestępstwa, tj. czynu z art. 291§1 kk w zw. z art. 294§1kk,
- o popełnienie w okresie od 15 maja 2008r. do 12 sierpnia 2008r. w Olsztynie wspólnie i w porozumieniu z Arkadiuszem K. z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu w celu uzyskania dla wymienionej kredytu preferencyjnego "linia młody rolnik" z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w toku zawierania umowy kredytu inwestycyjnego BGŻ SA Oddział w Olsztynie, przedłożenia poświadczających nieprawdę dokumentów dot. nabycia ładowarki teleskopowej CATERPILLAR TH 220B, zawierających nieprawdziwe okoliczności mające istotne znaczenie dla udzielenia kredytu bankowego, tj. czynu określonego w art. 297§ 1 kk w zw. z art. 12 kk,

3/ Bolesławowi T. oskarżonemu:
- o nabycie w październiku 2008r. w miejscowości Szkotowo uzyskanego za pomocą czynu zabronionego mienia znacznej wartości w postaci ciągnika rolniczego marki JOHN DERE z nabitym nieoryginalnym numerem nadwozia o wartości co najmniej 300.000 złotych, wiedząc, iż pochodzi on z przestępstwa, tj. czynu określonego w art. 291§1 kk w zw. z art. 294§1 kk,

4/ Jerzemu L. oskarżonemu:
- o nabycie w 2008r. w miejscowości R. gm. Działdowo uzyskanego za pomocą czynu zabronionego mienia znacznej wartości w postaci ciągnika rolniczego marki JOHN DERE z nabitym nieoryginalnym numerem nadwozia o wartości co najmniej 221.735 złotych, wiedząc, iż pochodzi on z przestępstwa, który to ciągnik przechowywał następnie w miejscowości S. gm Działdowo tj. czynu określonego w art. 291§1 kk w zw. z art. 294§1 kk
- o posiadanie w okresie od 10 listopada 2008r. do 10 marca 2009r. w miejscowości B. z góry powziętym zamiarem bez wymaganego zezwolenia łącznie 153 sztuk amunicji różnego rodzaju, tj. czynu określonego w art. 263 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.


I A.060/4/10

W dniu 29 czerwca 2010r. Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Rejonowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi P., Annie P., Janowi M., Mirosławowi B., Władysławowi Ś., Markowi C., Leopoldowi S., Jakubowi M., Andrzejowi B. oskarżonym o przestępstwa z art.230 § 1 kk w zw. z art.12 kk, art.230a §1 kk w zw. z art.229§3 kk i inne dot. załatwienia uzyskania bez udziału w szkoleniu i egzaminie patentów na sternika i starszego sternika motorowodnego w zamian za udzielenie korzyści majątkowej.

Krzysztof P. został oskarżony:
- o popełnienie w okresie od lipca 2008r. do 28 sierpnia 2008r. w Elblągu w celu osiągnięcia, wspólnie i w porozumieniu z Anną P. oraz z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, poprzez powoływanie się na wpływy w Polskim Związku Motorowym i Narciarstwa Wodnego, podejmowania się pośrednictwa w załatwieniu uzyskania bez udziału w szkoleniu i egzaminie, patentów na sternika i starszego sternika motorowodnego oraz przyjęcie korzyści majątkowej od 7 osób w łącznej kwocie 2.100 złotych, tj. przestępstwa określonego w art. 230§1 kk w zw. z art. 12 kk,
- o popełnienie w okresie od lipca 2007r. do 28 sierpnia 20008r. w Elblągu jako osoby prowadzącej kursy motorowodne i uprawnionej do wystawiania dokumentów w postaci potwierdzenia spełnienia wymagań stażowych na patent starszego sternika motorowodnego, poświadczenia nieprawdy, iż Mirosław B., Leopold S., Marek C., Marek R., Jakub M., Dariusz K. odbyli wymagane rejsy stażowe i wypływali niezbędną ilość godzin na łodzi motorowej, podczas gdy taka okoliczność nie miała miejsca, tj. przestępstwa określonego w art. 271§3 kk w zw. z art. 12 kk.

Anna P. została oskarżona o to, że w okresie od lipca 2008r. do 28 sierpnia 2008r. w Elblągu w celu osiągnięcia, wspólnie i w porozumieniu z Krzysztofem P. oraz z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, poprzez powoływanie się na wpływy w Polskim Związku Motorowym i Narciarstwa Wodnego, podejmowała się pośrednictwa w załatwieniu uzyskania bez udziału w szkoleniu i egzaminie patentów na sternika i starszego sternika motorowodnego, za co przyjęła korzyść majątkową od 7 osób w łącznej kwocie 2.100 złotych, tj. przestępstwa określonego w art. 230§1 kk w zw. z art. 12 kk.

Jan M. został m. in. oskarżony o to, że w okresie od lipca 2008r. do 28 sierpnia 2008r. w Gdańsku działając z góry powziętym zamiarem, w krótkich odstępach czasu pełniąc funkcje egzaminatora Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego poprzez pośredników Krzysztofa P. i Annę P., którzy powoływali się na jego wpływy w załatwieniu dokumentów, przyjął korzyści majątkowe od Mirosława B., Leopolda S., Marka C., Andrzeja B. łącznie w kwocie 1.200 złotych wiedząc, że nie będą uczestniczyli w szkoleniu i egzaminie, tj. przestępstwo określone w art. 228§3 kk w zw. z art. 12 kk.

Ponadto Mirosław B., Marek C., Leopold S., Jakub M., Andrzej B. zostałi oskarżeni o to, że w lipcu i sierpniu 2008r. w Elblągu za pośrednictwem Krzysztofa P. i Anny P. przekazywali co najmniej kwoty po 300zł każdy i za ich pośrednictwem wręczali korzyść majątkową Janowi M., który pełnił funkcję egzaminatora, w zamian za uzyskanie dokumentu w postaci patentu sternika i starszego sternika motorowodnego, pomimo tego, że nie uczestniczyli w kursie i egzaminie, tj. popełnienie przestępstw określonych w art. 230a§1 kk w zb. z art. 229§3 kk w zw. z art. 11§ 2 kk.


I A.060/5/10

W dniu 30 czerwca 2010r. Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko Mirosławowi Piotrowi M., Leszkowi Andrzejowi B. i Waldemarowi S. oskarżonym o to, że w okresie od 13 września 2000r. do 09 stycznia 2006r. w Gdańsku działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w warunkach przestępstwa ciągłego w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, zabrali w celu przywłaszczenia mienie znacznej wartości w postaci paliwa lotniczego JET A1 w ilości nie mniejszej niż 298.000 litrów o wartości nie mniejszej niż 648.773,20 złotych, na szkodę firmy P. spółka z o. o. w Warszawie, przy czym z popełnionego czynu uczynili sobie stałe źródło dochodu, tj. o przestępstw określone w art. 278 § 1 kk w zw. z art. 294§1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65§1 kk.


I A.060/6/10

W dniu 25 czerwca 2010r. Prokuratura Rejonowa w Elblągu umorzyła wobec niewykrycia sprawcy postępowanie przygotowawcze w sprawie dokonanego w styczniu 2009r. w Elblągu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 24.014,56 złotych, zebranych podczas 17 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i przekazanych do Hufca ZHP w Elblągu, poprzez niewpłacenie ich na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tj. o czyn z art. 284§ 2 kk. Decyzja nie jest prawomocna.


I A.060/7/10

Prokuratura Rejonowa w Elblągu umorzyła śledztwo przeciwko Andrzejowi R., podejrzanemu o to, że w dniu 17 lutego 2010r. w Toruniu, będąc funkcjonariuszem Ogniwa Wodnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przekroczył swoje uprawnienia doprowadzając Wandę D. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100 zł, w ten sposób, że w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przy nakładaniu grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenie drogowe popełnione przez Wandę D. wyzyskując jej błąd co do tego, iż nakłada na nią mandat karny uiszczany w gotówce, pobrał od niej pieniądze w kwocie 100 zł, w rzeczywistości wystawiając mandat karny kredytowany, czym działał na szkodę Wandy D., tj. o przestępstwo określone w art. 231§ 1 i 2 kk w zb. z art. 286§1 kk w zw. z art. 11§2 kk - wobec stwierdzenia braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa na podstawie art. 17§1 pkt. 1 kpk. Decyzja nie jest prawomocna.


Komunikaty z dnia 16.12.2009

I A.060/16/09

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu prowadzi śledztwo przeciwko Martynowi K. podejrzanemu o dokonanie w nocy na 12 grudnia 2009r. w Morągu zabójstwa będącej w ciąży Pauliny P. poprzez zadanie przy użyciu noża rany szyi oraz pięciu ran kłutych klatki piersiowej, które spowodowały zgon wymienionej, tj. o przestępstwo z art. 148§ 1 kk oraz przeciwko Maciejowi L. podejrzanemu o nakłanianie Martyna K. do pozbawienia życia Pauliny P., tj. o przestępstwo z art. 18§ 2 kk w zw. z art. 148§ 2 kk. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Ostródzie zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.


I A.060/17/09

W dniu 11 grudnia 2009r. Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko Michałowi P., Łukaszowi K., Piotrowi B. i Danielowi J. oskarżonym o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniach 13-14 marca 2009r. w miejscowości R. powiat Działdowo działając wspólnie i w porozumieniu po uprzednim podaniu środków psychoaktywnych doprowadzili małoletnią poniżej lat 15 Karolinę W. do obcowania płciowego utrwalając treści pornograficzne za pomocą telefonu komórkowego, tj. o czyn z art. 197§ 3 kk w zb. z art. 200§ 1 kk w zb. z art. 202§ 4 kk w zw. z art. 11§ 2 kk.


I A.060/18/09

W dniu 14 grudnia 2009r. Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Okręgowego w Łomży akt oskarżenia przeciwko Markowi W. oskarżonemu o dokonanie w nocy na 10 czerwca 2000r. w Kolnie zabójstwa Katarzyny W., tj. o popełnienie przestępstwa z art. 148§ 1 kk oraz przeciwko Krzysztofowi B., oskarżonemu o utrudnianie postępowania karnego poprzez pomoc sprawcy zabójstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej, tj. o popełnienie przestępstwa z art. 239§ 1 kk.


Komunikaty z dnia 31.07.2009

I A.060/10/09

W dniu 18 czerwca 2009r. Prokuratura Rejonowa w Działdowie skierowała akt oskarżenia przeciwko Maciejowi D. oskarżonemu o to, że: W dniu 10 kwietnia 2009r. w Działdowie woj. warmińsko–mazurskie działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą używając przemocy w postaci przytrzymywania rękoma i obezwładnieniu pracownicy salonu sprzedaży telefonów komórkowych oraz grożąc wymienionej popełnieniem przestępstwa na jej szkodę, zabrał w celu przywłaszczenia 38 sztuk telefonów komórkowych wartości 22.410 zł, akcesoria do telefonów komórkowych o wartości 4.700 zł oraz pieniądze w kwocie 530 zł tj. mienie o łącznej wartości 27.640 zł na szkodę Spółki T. z o.o. Mileny M., tj. o popełnienie przestępstwa z art. 280 § 1 kk.


I A.060/11/09

W dniu 29 czerwca 2009r. Prokuratura Rejonowa w Elblągu skierowała akt oskarżenia przeciwko Edmundowi J. oskarżonemu o to, że: w dniu 23 grudnia 2008r. działając nieumyślnie spowodował śmierć Danuty J., Karoliny J., Łucji J. oraz Otylii J. w ten sposób, że będąc użytkownikiem lokalu mieszkalnego, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapewnił wykonania niezbędnych czynności konserwujących instalacje gazową, w następstwie czego jej zabrudzenie spowodowały nieczynność techniczną czujnika kominowego kotła centralnego ogrzewania, a nadto w okresie użytkowania instalacji wentylacyjnej nie zapewnił utrzymania pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych, w ten sposób, że zakleił je papierem oraz nie usunął zanieczyszczeń, przez co uniemożliwił skuteczną wentylację wywiewno–nawiewną, w wyniku czego doszło do cofania spalin z kotła gazowego zainstalowanego w kuchni i powstania ponadnormatywnego stężenia tlenku węgla, skutkującego zatruciem śmiertelnym wyżej wymienionych osób, tj. o popełnienie przestępstwa z art. 155 kk.


I A.060/12/09

Prokuratura Rejonowa w Iławie prowadzi śledztwo przeciwko Kazimierzowi S. podejrzanemu o popełnienie w dniu 06 lipca 2009r. w Iławie dwóch przestępstw polegających na udzieleniu funkcjonariuszom Policji korzyści majątkowych w postaci pieniędzy w kwotach 100 zł oraz 50 zł celem nakłonienia do naruszenia przepisów prawa poprzez zaniechanie zatrzymania jego osoby, tj. o z art. 229§ 3 kk, a nadto o popełnienie w tym samym dniu znieważenia funkcjonariuszy Policji podczas pełnienia obowiązków służbowych wobec wymienionego, tj. przestępstwa z art. 226 § 1 kk.


I A.060/13/09

Prokuratura Rejonowa w Iławie prowadzi dochodzenie o przestepstwo z art. 286 § 1 kk w sprawie wyłudzeniaw dniu 06 lipca 2009r. przez Remigiusza M. pieniędzy w kwocie 7.000 zł na szkodę Janiny R., w ten sposób, że telefonicznie przedstawiając się za członka bliskiej rodziny zwrócił się o pożyczenie pieniędzy w kwocie 12.000 zł, podając numer konta, na które miała być przelana kwota. Remigiusz M. został ujęty przez policję w Warszawie w trakcie podejmowania pieniędzy w banku wpłaconych przez pokrzywdzoną Janinę R.


I A.060/14/09

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu prowadzi śledztwo przeciwko Janowi Ż. podejrzanemu o popełnienie w dniu 10 lipca 2009r. w Morągu przestepstwa czynnej napaści na funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Morągu podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych, polegającej na użyciu przeciwko nim dwóch psów rasy owczarek niemiecki, w wyniku czego jeden z funkcjonariuszy pogryziony przez psa doznał obrażeń ciała tj. z art. 223 kk o nadto o popełnienie w tym samym dniu znieważenia funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Morągu podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych, tj. o czyn z art. 226 §1 kk.


I A.060/15/09

W związku z realizacją projektu finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach programu Komisji Europejskiej "Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007r.", Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu ul. Stefczyka nr 7-8/6-6a prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w ramach Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Założeniem projektu jest udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej oraz socjalnej ofiarom przestępstw. Ośrodek ten objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta Elbląga jest jedyną tego typu placówką w województwie warmińsko–mazurskim.


Komunikaty z dnia 18.05.2009

I A.060/8/09

W dniu 01 maja 2009r. Prokuratura Rejonowa w Elblągu wszczęła śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 30 kwietnia 2009 r. w Elblągu nieumyślnego spowodowania śmierci Janiny H., tj. o przestępstwo z art. 155 kk. Dotychczasowe śledztwo pozwoliło na ustalenie sprawcy, którym okazał się konkubent ofiary Jan G. Wymienionemu w dniu 02 maja 2009 r. przedstawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w następstwie którego nastąpił zgon Janiny H. oraz zarzut popełnienia przestępstwa znęcania się fizycznego i psychicznego na konkubiną. Na wniosek prokuratora wobec podejrzanego Sąd Rejonowy w Elblągu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.


I A.060/9/09

W dniu 05 maja 2009 r. Prokuratura Rejonowa w Elblągu odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie zaistniałego w dniu 29 marca 2009 r. w Elblągu narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Adriana B. - wychowanka Pogotowia Opiekuńczego w Elblągu a polegającego na braku reakcji opiekunów nieletniego na przebieg zdarzenia z udziałem wychowanków, tj. o przestępstwo z art. 160 § 2kk – wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Niniejsza decyzja nie jest prawomocna.


Komunikaty z dnia 29.04.2009

I A.060/3/09

W dniu 17 marca 2009r. Prokuratura Rejonowa w Ostródzie skierowała do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko Lechowi R., oskarżonemu o to, że: w dniu 05 października 2008r. w miejscowości T. gm. Ostróda woj. warmińsko-mazurskie działając z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia Krzysztofa R. zadał wymienionemu trzy ciosy nożem kuchennym powodując obrażenia ciała w postaci dwóch ran kłutych powłok brzucha z rozległym rozcięciem prawego płata wątroby, przebiciem przepony i dolnego płata prawego płuca, masywnych krwotoków prawej jamy opłucnej i jamy otrzewnej oraz powierzchownej rany lewego biodra, skutkujące prawostronną odmą opłucnową i ostrą niewydolnością krążeniową, a w nastepstwie zgonem pokrzywdzonego, tj. o popełnienie przestępstwa z art. 148 § 1 kk.


I A.060/4/09

W dniu 13 marca 2009r. Prokuratura Rejonowa w Ostródzie skierowała do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko Michałowi B., Cezaremu K., Januszowi Z. i innym, oskarżonym o popełnienie przestępstw z art.258 § 2 kk, art.280 § 2 kk w zw. z art. 65§1 kk, art. 280 § 1 kk w zb.z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk i w zw. z art. 204§ 2 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw.z art. 65§1 kk i inne, w tym m.in. przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od lipca 2008r. do 03 października 2008r. w O. woj. warmińsko-mazurskie, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, mającej na celu dokonywanie napadów rabunkowych na sklepy, stacje paliw, wymuszeń rozbójniczych oraz czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji.


I A.060/5/09

W dniu 10 kwietnia 2009r. Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim wydał postanowienie o utrzymaniu w mocy zaskarżonego przez pokrzywdzonego postanowienia Prokuratora Rejonowego w Iławie z dnia 31 października 2008r. o umorzeniu śledztwa w sprawie zaistniałego w dniu 06 kwietnia 2008r. w N. przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim, polegajacego na dokonaniu uszkodzenia ciała Rafała T. w trakcie jego osadzenia w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych, w postaci obrzęku tkanek miekkich okolicy skroniowej prawej, niewielkiego bólu prawej małżowiny, niewielkiego strupa dł. 1 cm na lewej stronie brody, które naruszyły prawidłowe funkcje narządu ciała na okres nie przekraczający dni 7, tj. o przestępstwo z art. 231§ 1kk.


I A.060/6/09

W dniu 22 kwietnia 2009r. Prokuratura Rejonowa w Iławie skierowała do Sądu Rejonowego w Iławie akt oskarżenia przeciwko Joannie P. oskarżonej o to, że w dniu 09 października 2008r. w I. będąc opiekunką 8 osobowej grupy uczniów z Zespołu Szkół w Z. odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo, co wynikało z Karty Wycieczki, niedopełniła ciążącego na niej obowiązku opieki, w skutek czego nieumyślnie spowodowała śmierć Bartosza S. lat 11 w ten sposób, że na terenie Stadionu Miejskiego pozostawiła ich bez opieki w czasie oczekiwania na autokar, w wyniku czego podczas wykonywania przez kierujacego autokarem manewru zawracania, nie dopilnowała, aby pozostający pod jej opieką małoletni uczniowie zachowali bezpieczną odległość od manewrujacego pojazdu, w nastepstwie czego doszło do najechania ucznia przednim prawym kołem przez autokar i spowodowania rozległych obrażeń narządów jamy brzusznej z masywnym krwotokiem wewnetrznym, co skutkowało jego śmiercią na miejscu zdarzenia, tj. o przestępstwo z art. 155 kk.


I A.060/7/09

Prokuratura Rejonowa w Braniewie aktualnie prowadzi wszczęte w dniu 16 marca 2009r. śledztwo przeciwko Rafałowi G., Piotrowi D., Jackowi W. podejrzanym o kradzież mienia w postaci elementów stalowych barier ochronnych wartości 8.400 zł i usiłowanie kradzieży tego rodzaju mienia na szkodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn Rejon w Elblągu, tj. o przestępstwa z art. 278 § 1kk, art. 13§1 kk w zw. z art. 278§1 kk oraz przeciwko Januszowi Ch., podejrzanemu o nabycie od Jacka W. mienia pochodzącego z kradzieży wartości 8.400 zł, tj. o przestępstwo z art. 291§ 1 kk. Wobec podejrzanych zostały zastosowane środki zapobiegawcze: wobec Piotra D. - w postaci tymczasowego aresztowania a wobec pozostałych w postaci dozoru Policji oraz dodatkowo poręczenia majątkowego od podejrzanych Jacka W. w kwocie 20.000 zł i Janusza Ch. w kwocie 100.000 zł.


autokarem manewru zawracania, nie dopilnowała, aby pozostający pod jej opieką małoletni uczniowie zachowali bezpieczną odległość od manewrujacego pojazdu, w nastepstwie czego doszło do najechania ucznia przednim prawym kołem przez autokar i spowodowania rozległych obrażeń narządów jamy brzusznej z masywnym krwotokiem wewnetrznym, co skutkowało jego śmiercią na miejscu zdarzenia, tj. o przestępstwo z art. 155 kk.


I A.060/7/09

Prokuratura Rejonowa w Braniewie aktualnie prowadzi wszczęte w dniu 16 marca 2009r. śledztwo przeciwko Rafałowi G., Piotrowi D., Jackowi W. podejrzanym o kradzież mienia w postaci elementów stalowych barier ochronnych wartości 8.400 zł i usiłowanie kradzieży tego rodzaju mienia na szkodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn Rejon w Elblągu, tj. o przestępstwa z art. 278 § 1kk, art. 13§1 kk w zw. z art. 278§1 kk oraz przeciwko Januszowi Ch., podejrzanemu o nabycie od Jacka W. mienia pochodzącego z kradzieży wartości 8.400 zł, tj. o przestępstwo z art. 291§ 1 kk. Wobec podejrzanych zostały zastosowane środki zapobiegawcze: wobec Piotra D. - w postaci tymczasowego aresztowania a wobec pozostałych w postaci dozoru Policji oraz dodatkowo poręczenia majątkowego od podejrzanych Jacka W. w kwocie 20.000 zł i Janusza Ch. w kwocie 100.000 zł.


tokarem manewru zawracania, nie dopilnowała, aby pozostający pod jej opieką małoletni uczniowie zachowali bezpieczną odległość od manewrujacego pojazdu, w nastepstwie czego doszło do najechania ucznia przednim prawym kołem przez autokar i spowodowania rozległych obrażeń narządów jamy brzusznej z masywnym krwotokiem wewnetrznym, co skutkowało jego śmiercią na miejscu zdarzenia, tj. o przestępstwo z art. 155 kk.


I A.060/7/09

Prokuratura Rejonowa w Braniewie aktualnie prowadzi wszczęte w dniu 16 marca 2009r. śledztwo przeciwko Rafałowi G., Piotrowi D., Jackowi W. podejrzanym o kradzież mienia w postaci elementów stalowych barier ochronnych wartości 8.400 zł i usiłowanie kradzieży tego rodzaju mienia na szkodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn Rejon w Elblągu, tj. o przestępstwa z art. 278 § 1kk, art. 13§1 kk w zw. z art. 278§1 kk oraz przeciwko Januszowi Ch., podejrzanemu o nabycie od Jacka W. mienia pochodzącego z kradzieży wartości 8.400 zł, tj. o przestępstwo z art. 291§ 1 kk. Wobec podejrzanych zostały zastosowane środki zapobiegawcze: wobec Piotra D. - w postaci tymczasowego aresztowania a wobec pozostałych w postaci dozoru Policji oraz dodatkowo poręczenia majątkowego od podejrzanych Jacka W. w kwocie 20.000 zł i Janusza Ch. w kwocie 100.000 zł.